Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông

Vì công bằng và bình yên cho Biển Đông

Sunday, Mar 01st

Last update09:48:25 AM GMT

You are here: Tư liệu nghiên cứu Lập luận lịch sử, pháp lý Quan điểm của Việt Nam Vũ Hải Đăng, Mạng lưới song phương các khu bảo tồn giữa Việt Nam và Trung Quốc: Giải pháp thay thế c

Vũ Hải Đăng, Mạng lưới song phương các khu bảo tồn giữa Việt Nam và Trung Quốc: Giải pháp thay thế c

Email In PDF.

Chủ trương của bài viết[1] này là thành lập một mạng lưới song phương bảo tồn biển giữa Trung Quốc và Việt Nam ở khu vực Tây Bắc của Biển Đông, như một giải pháp thay thế cho lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm mà Trung Quốc đang thực hiện tại Biển Đông. Một giải pháp như vậy nếu như chính thức được thực hiện, nó không chỉ giúp bảo tồn nguồn sinh vật biển, mà còn đóng góp vào việc thúc đẩy mối quan hệ song phương Việt Nam và Trung Quốc, cũng như giúp giảm căng thẳng khu vực này.

Từ năm 1999, Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm trong vòng hai hoặc ba tháng mùa hè ở khu vực Tây Bắc của Biển Đông. Năm nay (2011), lệnh cấm này đã được áp dụng từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 1 tháng 8, từ 12 ° vĩ độ Bắc đến phía Bắc và 113 ° kinh độ Đông về phía Tây.[2] Bất kỳ tàu đánh cá nào đi vào khu vực này trong thời gian cấm phải nộp tiền phạt, bị tịch thu hết cá và thiết bị.[3] Theo truyền thông và các học giả Trung Quốc, lệnh cấm đánh bắt cá này cần thiết để bảo vệ sự bền vững của đời sống biển trong khu vực, ngăn chặn việc đánh bắt quá mức[4] và bắt đầu có kết quả tích cực.[5] Tuy nhiên, các nhà phê bình, kể cả từ phía Trung Quốc, đang nghi ngờ hiệu quả của biện pháp này. Nhiều loài cá có tính thương mại cao không sinh sản vào thời điểm có lệnh cấm đánh bắt cá. Hơn nữa, sau một thời gian dài tạm dừng do lệnh cấm, hoạt động đánh bắt cá sẽ đa dạng hơn, gây ra nhiều nguy cơ hơn làm suy giảm nguồn dự trữ hải sản.[6]

Một vấn đề nghiêm trọng hơn là quy định này được thi hành đối với ngư dân Việt Nam đánh cá trong khu vực mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Đáp trả lại lệnh cấm đánh bắt cá này, các cơ quan hữu quan của Việt Nam, như Bộ Ngoại giao và Hiệp hội Thủy sản Việt Nam, đều lên tiếng phản đối.[7] Đặc biệt, Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố rằng “Việc Trung Quốc thực hiện lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương trên Biển Đông[8] là hành vi vi phạm chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông”.[9] Lệnh cấm này cũng bị thách thức ở mức độ tương tự từ những ngư dân Việt Nam, những người vẫn tiếp tục đánh bắt xa bờ trong thời gian lệnh cấm này có hiệu lực.[10] Kết quả là họ bị các lực lượng chấp pháp biển Trung Quốc bắt bớ, giam giữ, đánh đập, tịch thu hết cá và các thiết bị đánh bắt.[11]

Hình 1. Phạm vi lãnh thổ trong Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc năm 2011

Do tác giả vẽ, có sử dụng phần mềm ArcGIS, 2011[12]

Trong thực tế, vấn đề bảo tồn và quản lý các nguồn sinh vật biển trong một khu vực tranh chấp có thể được giải quyết bằng cách các quốc gia ven biển có liên quan ký một thỏa thuận về nghề cá. Ví dụ như Công ước giữa Canada và Hoa Kỳ năm 1953 (sau này được sửa đổi bởi Nghị định thư năm 1979),[13] Hiệp định giữa Thụy Điển và Liên Xô năm 1977,[14] và Hiệp định giữa Nhật Bản và Nga năm 1998.[15] Điều 74 (3) và 83 (3) của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển yêu cầu các quốc gia, trong khi chờ đợi một thỏa thuận phân định vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, “cố gắng tham gia vào các sắp xếp tạm thời, trong giai đoạn chuyển tiếp này, không gây hại hoặc cản trở việc đạt thỏa thuận cuối cùng”.[16]

Tuy nhiên, rất khó đạt được một thỏa thuận nghề cá cho tất cả các khu vực nằm ở phần Tây Bắc của Biển Đông, mà Việt Nam và Trung Quốc đưa ra các tuyên bố chồng chéo, bởi không có sự nhất trí về trạng thái tranh chấp trên một số địa điểm. Ví dụ, Trung Quốc cho rằng “không có gì để thương lượng” về quần đảo Hoàng Sa,[17] còn Việt Nam thì tuyên bố rằng vùng nước nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, ít nhất là ở phần Tây Bắc của Biển Đông không phải là khu vực tranh chấp.[18]

Chủ trương của bài viết này là thành lập một mạng lưới song phương bảo tồn biển giữa Trung Quốc và Việt Nam ở khu vực Tây Bắc của Biển Đông, như một giải pháp tiềm năng cho tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Tác giả lập luận rằng, để bảo tồn các nguồn tài nguyên sinh vật biển ở phần Tây Bắc của Biển Đông và duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, thay vì thực hiện các biện pháp đơn phương, Trung Quốc và Việt Nam có thể hợp tác và hướng tới thiết lập một mạng lưới bảo tồn biển song phương. Chắc chắn một mạng lưới bảo tồn biển song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc chỉ là một giải pháp cho tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng xét trong hoàn cảnh hiện tại, nó có thể là một trong những giải pháp rất hiệu quả.

Bài viết đưa ra một số thông tin cơ bản liên quan đến khu bảo tồn, khu bảo tồn biển và mạng lưới các khu bảo tồn biển song phương, để chỉ ra các ưu thế hơn hẳn về sinh thái, pháp lý và chính trị của một mạng lưới các khu bảo tồn biển song phương so với lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương. Bài viết giải thích cách các thể chế quốc tế và khu vực mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều đang tham gia khuyến khích phát triển mạng lưới các khu bảo tồn biển song phương như một giải pháp cho bảo tồn biển. Tiếp theo, bài viết nghiên cứu trường hợp cụ thể về quá trình thiết lập một mạng lưới các khu bảo tồn biển tại vùng sinh thái biển Sulu-Sulawesi. Cuối cùng, bài viết nêu ra các triển vọng về cách thực hiện một mạng lưới các khu bảo tồn biển song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt lưu ý đến các tranh chấp hiện tại giữa hai quốc gia trong khu vực Tây Bắc Biển Đông.

1. Thông tin nền về mạng lưới các khu bảo tồn biển song phương

Phần này giải thích khái niệm về mạng lưới các khu bảo tồn biển song phương và sự thành lập mạng lưới các khu bảo tồn biển song phương hoặc cấp khu vực. Ví dụ, trong bài đưa ra các định nghĩa tương ứng như khu vực bảo tồn, hoặc khu bảo tồn biển, khu bảo tồn biển xuyên biên giới và mạng lưới các khu bảo tồn biển; các chức năng khác nhau của các khu vực, và chỉ ra lợi thế của một mạng lưới các khu bảo tồn biển song phương so với một lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương trong một vùng biển thông thường. Phần này cũng nêu ra các tiêu chí, các bước cần thiết và các yếu tố thiết yếu cho việc thành lập và quản lý thành công một mạng lưới các khu bảo tồn biển, đặc biệt ở cấp khu vực.

Các định nghĩa

Mục nhỏ này đưa ra một số khái niệm tương ứng được sử dụng trong bài báo, như khu bảo tồn biển, mạng lưới các khu bảo tồn biển và khu bảo tồn xuyên biên giới:

Định nghĩa phổ biến nhất về khu bảo tồn biển là của Hiệp hội Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên. Theo đó, một khu vực được bảo tồn nói chung là “một không gian địa lý được xác định rõ ràng, được công nhận, chuyên dụng và được quản lý, bằng các công cụ pháp lý hoặc các biện pháp có hiệu quả khác, nhằm bảo tồn thiên nhiên về lâu dài cùng với các dịch vụ sinh thái và các giá trị văn hóa”.[19] Định nghĩa này cũng áp dụng đối với khu bảo tồn biển.[20] Theo định nghĩa này, các khu vực quản lý nghề cá như khu cấm đánh bắt, khu bảo vệ nghề cá chỉ có thể đủ điều kiện trở thành Khu bảo tồn biển nếu mục đích chính là bảo tồn đa dạng sinh học chứ không phải quản lý nghề cá.[21] Quan điểm này bị chỉ trích vì đánh bắt cá bền vững cũng góp phần vào việc bảo vệ các nguồn tài nguyên biển, đặc biệt là các loài có tính thương mại. Bên cạnh đó, không có nhiều khác biệt giữa Khu bảo tồn biển cấm đánh cá và một khu hạn chế đánh bắt hoặc khu bảo tồn cá.[22] Trong khuôn khổ của bài này, một khu dự trữ đánh bắt được thành lập cho mục đích đánh bắt cá bền vững được coi là một Khu bảo tồn biển.

Một mạng lưới hoặc hệ thống khu bảo tồn biển được định nghĩa là “một tập hợp các khu bảo tồn biển riêng biệt được vận hành theo cách hợp tác và phối hợp lẫn nhau, ở quy mô không gian khác nhau, với nhiều mức độ bảo vệ, để thực hiện các mục tiêu sinh thái một cách hiệu quả hơn và toàn diện hơn so với các khu bảo tồn đơn lẻ”.[23] Không phải bất kỳ tập hợp các khu bảo tồn biển riêng biệt nào cũng có thể tạo thành một mạng lưới, mà chỉ khi được đặt trong môi trường sống then chốt, có chứa các yếu tố của một môi trường sống đặc thù hoặc các phần khác nhau của các môi trường sống quan trọng, và được kết nối với nhau bởi sự di chuyển của loài vật.[24]

Một khu bảo tồn xuyên biên giới là “một khu đất và/hoặc biển nằm giữa một hoặc nhiều biên giới giữa các quốc gia,[25] các tỉnh và khu vực thuộc quốc gia, khu vực tự trị và/hoặc các khu vực nằm ngoài giới hạn chủ quyền quốc gia hoặc quyền tài phán, có các bộ phận cấu thành đặc biệt dành riêng cho việc bảo vệ và duy trì đa dạng sinh học, các nguồn tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên văn hóa, được quản lý bằng cách hợp tác qua các công cụ pháp lý hoặc các biện pháp có hiệu quả khác”.[26] Khi một khu bảo tồn xuyên biên giới được sử dụng không chỉ cho mục đích bảo vệ môi trường mà còn để thúc đẩy hòa bình, nó được gọi là một công viên vì hòa bình hoặc công viên hòa bình.[27]

Cần lưu ý rằng, dường như có sự nhầm lẫn giữa mạng lưới các khu bảo tồn, mạng lưới các khu bảo tồn xuyên biên giới và khu bảo tồn xuyên biên giới. Ví dụ, đôi khi có thể dùng khu bảo tồn xuyên biên giới để nói về một mạng lưới hoặc một nhóm các khu bảo tồn được thành lập ở khu vực biên giới và nằm ngang biên giới.[28] Bên cạnh đó, một mạng lưới các khu bảo tồn xuyên biên giới có thể được nhắc đến như một mạng lưới rộng lớn các khu bảo tồn trên lãnh thổ nhiều hơn một quốc gia (không chỉ giới hạn trong phạm vi biên giới của họ). Để tránh nhầm lẫn, bài viết này sử dụng thuật ngữ “mạng lưới các khu bảo tồn biển xuyên biên giới” để chỉ một mạng lưới các khu bảo tồn được thành lập ở khu vực biên giới và nằm ngang biên giới, trong khi một mạng lưới bảo tồn cấp khu vực hoặc song phương là một mạng lưới bao trùm các vùng lãnh thổ của nhiều quốc gia nhưng không giới hạn ở khu vực biên giới.

Đọc toàn bộ bản dịch tại đây

Vũ Hải Đăng, Nghiên cứu sinh Tiến sĩ về Luật Môi trường Biển, Trường Luật Schulich, Đại học Dalhousie, Canada

Bản gốc tiếng Anh: “A Bilateral Network of Marine Protected Areas between Vietnam and China: An Alternative to the Chinese Unilateral Fishing Ban in the South China Sea?”

Bài tham luận tại Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ ba: Biển Đông: Hợp tác vì An ninh và Phát triển trong Khu vực do Học viện Ngoại giao và Hội Luật gia đồng tổ chức tại Hà Nội từ 4-5/11/2011.[1] Tác giả xin cảm ơn Giáo sư David Vander Zwaag và ông Nguyễn Đăng Thắng về những ý kiến quan trọng và gợi ý hữu ích cho bài viết này. Cũng đặc biệt cảm ơn Jennifer Strang, Raymond Jahncke và Maxime Lapierre của Trung tâm GIS Dalhousie về sự giúp đỡ quý báu trong việc vẽ tất cả các bản đồ trong bài báo.

[2] Nguyễn Đăng Thắng, “Fishing Ban in the South China Sea: In quest for an alterntạiive solution” [dịch từ tiếng Việt: Lệnh cấm đánh cá ở Biển sĐông: Đi tìm một giải pháp khác”] 2011 8:280 Sttạie and Law Review [dịch từ tiếng Việt: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật 76.

[3] “South China fishing ban” (May 17th 2011) CNC World, online: CNC World http://www.cncworld.tv/news/v_show/15019_South_China_fishing_ban.shtml, truy cập ngày 26 tháng bảy 2011.

[4] Sun Wei, “South China Sea Fishing Ban Indisputable” (16 June 2009) The Global Times, online: The Global Times <http://china.globaltimes.cn/editor-picks/2011-04/435503.html>, truy cập 26 Tháng Bảy, 2011.

[5] Zhen Sun, “South China Sea: Reducing the China-Vietnam tension” (August 8th 2011) RSIS Commentaries No.117/2011.

[6] Nguyễn Đăng Thắng, xem bên trên, chú thích 2 và GuifangXue, China and Interntạiional Fisheries Law and Policy (Leiden: MartinusNijhoff Publisher, 2005) 114.

[7] “Vietnam opposes China East Sea fishing ban” (May 14th 2011) VietnamNews, online: VietnamNews<http://vietnamnews.vnagency.com.vn/Politics-Laws/211289/VN-opposes-Chinas-East-Sea-fishing-ban-.html>, truy cập ngày 26 tháng 7 năm 2011; “Vietnam’s fishery society opposes China’s fishing ban” (May 17th 2011) ThanhNien News, online: ThanhNien News <http://en.baomoi.com/Home/society/thanhniennews.com/Vietnams-fishery-society-opposes-Chinas-fishing-ban/145055.epi>, truy cập ngày 26 tháng 7 năm 2011.

[8] Tên tiếng Việt của Biển nam Trung Hoa.

[9] “Chinese uniltạieral fishing ban in the East Sea is a violtạiion of Vietnamese sovereignty” (May 14th 2011) Ministry of Foreign Affairs of Vietnam Spokeperson’s Sttạiement, online: Ministry of Foreign Affairs of Vietnam <http://www.mofa.gov.vn/en/tt_baochi/pbnfn#xnxgHzi2gpGG>, truy cập ngày 26 tháng 7 năm 2011.

[10] “Vietnam defiant on first day of Chinese fishing ban” (May 16 2011) M&C News, online: M&C <http://www.monstersandcritics.com/news/>, truy cập ngày 26 tháng 7 năm 2011; Xem also “Fishermen from central region keep going to the sea” [dịch từ tiwwngs Việt: Ngư dân miền Trung tiếp tục bám biển] (May 30th 2011) VTC News, online: VTC News <http://vtc.vn/2-286819/xa-hoi/mac-trung-quoc-cam-ngu-dan-mien-trung-van-bam-bien.htm>, truy cập ngày 26 tháng 7 năm 2011.

[11] “Chinese sailors betại up Vietnam ship captains” (July 16th 2011) Manila Times, online: Manila Times <http://www.maniltạiimes.net/index.php/news/top-stories/1931-chinese-sailors-betại-up-vietnam-ship-captain>, truy cập ngày 26 tháng 7 năm 2011; “China releases 25 Vietnamese fishermen; 12 held” (June 26th 2009) The Jakarta Post, online: The Jakarta Post <http://www.thejakartapost.com/news/2009/06/26/china-releases-25-vietnamese-fishermen-12-held.html>, truy cập ngày 26 tháng 7 năm 2011.

[12] Tất cả các bản đồ được sử dụng trong bài báo này là dành cho mục đích minh họa.

[13] Xem Công ước giữa Canada và Hoa Kỳ về bảo tồn nghề cá Halibut ở Bắc Thái Bình Dương và biển Bering, Canada và Hoa Kỳ, ngày 02 tháng 3, 1953, 222 UNTS 77, được sửa đổi bởi Nghị định thư bổ sung Công ước giữa Canada và Hoa Kỳ về bảo tồn nghề cá Halibut ở Bắc Thái Bình Dương và biển Bering, Canada và Hoa Kỳ, ngày 29 tháng 3, 1979, TS 1980 No.44.

[14] Xem Hiệp định về quan hệ tương tác trong lĩnh vực nghề cá (cùng với Nghị định thư), Thụy Điển và Liên Xô, ngày 22 tháng 12, 1977, 1260 U.N.T.S. 220.

[15] Xem Hiệp định giữa Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Liên bang Nga về một số vấn đề hợp tác trong lĩnh vực hoạt động đánh bắt nguồn lợi biển (tạm dịch), 21 tháng 2 năm 1998, trực tuyến: Bộ Ngoại giao Nhật Bản , truy cập ngày 28 tháng bảy 2011, xem phân tích toàn diện hơn về việc thực thi các thỏa thuận nghề cá trong khu vực tranh chấp của Thắng Nguyễn-Đăng, “Fisheries Coopertạiion in the South China Sea and the (ir)relevance of the sovereignty question” (2012) 2:1 Asian Journal of Interntạiional Law 1, có thể xem dự thảo của bài báo tại mạng Social Science Research Network, online: SSRN <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1871314>, truy cập ngày 22 Tháng Chín năm 2011 and Sun Pyo Kim, Maritime Delimittạiion and Interim Arrangements in North East Asia (Leiden: MartinusNijhoff Publishers, 2004) 177.

[16] Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển, 10 Tháng 12 năm 1982, 1833 U.N.T.S. 3, arts 74(3) & 84(3).

[17] Greg Torrode& Minnie Chan, “China stands firm on Paracels in negotitạiions with Vietnam” (12 tháng 12 năm 2010) South China Morning Post, để biết thêm chi tiết về tranh chấp quần đảo Hoàng Sa giữa Trung Quốc và Việt Nam xem Stein Tønnesson, “The Paracels: The ‘Other’ South China Sea Dispute” (2002) 26:4 Asian Perspectives 145; Monique Chemillier-Gendreau, Sovereignty over the Paracels and Sprtạily Islands (The Hague: Kluwer Law Interntạiional, 2000).

[18] Ministry of Foreign Affairs of Vietnam, “Press Conference on Chinese maritime surveillance vessel's cutting explortạiion cable of PetroViet Nam Seismic Vessel” (June 9th 2011), online: Ministry of Foreign Affairs of Vietnam <http://www.mofa.gov.vn/en/tt_baochi/pbnfn/ns110610100618#T4dVoWFIwqCg>, truy cập ngày 02 tháng 8 năm 2011.

[19] N. Dudley, Guidelines for Applying Protected Area Management Ctạiegories (Gland: IUCN, 2008) 8.

[20] Cần lưu ý rằng trước năm 2008, IUCN đã có định nghĩa riêng biệt cho các khu bảo tồn và các khu vực bảo tồn biển.

[21] N. Dudley, Xem bên trên, chú thích 19 tại 56; Sue Wells & Jon Day, “Applictạiion of the IUCN Protected Area Management Ctạiegories in theMarine Environment” (2004) 14:3 Parks: Protected Area Ctạiegories 28 tại 34.

[22] Trên quan điểm các thuật ngữ, rất nhiều cái tên với ý nghĩa ban đầu khác nhau như công viên, dự trữ, khu bảo tồn, khu vực cấm đã được sử dụng để chỉ những khu vực có một số hạn chế về không gian. Tuy nhiên, “khu vực được bảo tồn” được sử dụng phổ biến nhất với ngụ ý bảo tồn các loài và các cộng đồng, xem Gary W.Allison, Jane Lubchenko& Mark H. Carr, “Marine Reserves Are Necessary But Not Sufficient for Marine Conservtạiion” (1998) 8(1) Ecological Conservtạiions S79 tại S80.

[23] IUCN, Establishing Resilient Marine Protected Area Networks - Making it Happen (Washington, DC: IUCN-WCPA, 2008) 12.

[24] Như trên.

[25] Thuật ngữ “boundaries” (đường biên giới) được dùng để định nghĩa cho cả “frontier” và “border”. Để phân biệt “boundary”, “frontier” và “border” xem ở dưới, chú thích 28Error! Bookmark not defined..

[26] Trevor Sandwith, Transboundary Protected Areas for Peace and Co-Opertạiion, Based on the Proceedings of Workshops Held in Bormio (1998) and Gland (2000) (Gland: IUCN, 2001) 3.

[27] Như trên. chú thích 26.

[28] Cần lưu ý rằng trong khi cả boundary và frontier đều có nghĩa là một khu vực phân tách các vùng lãnh thổ của hai nước, boundary đề cập đến một đường biên giới trong khi đó frontier được áp dụng cho một khu vực không có đường phân định, còn border chỉ những phần ngoài cùng của một quốc gia, được bao quanh một bên bởi biên giới quốc gia. Để hiểu các thuận ngữ khác nhau như “boundary”, “border” and “frontier” xem Nguyen-Dang Thang, ở trên chú thích 14; Victor Prescott &Gilian D. Triggs, Interntạiional Frontiers and Boundaries: Law, Politics and Geography (Leiden: MartinusNijhoff Publishers, 2008), 11 – 12; Douglas M. Johnston, The Theory and History of Ocean Boundary-Making (Kingston: McGill-Queen’s University Press, 1988) 3 and A.O. Cukwurah, The Settlement of Boundary Disputes in Interntạiional Law (Manchester: Manchester University Press, 1967), 11 – 12.

Nhận xét (0)
Viết nhận xét
Your Contact Details:
Nhận xét:
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):S
:!::?::idea::arrow:
Security
Hãy nhập mã xác nhận
loans available with bad credit 24 hour advance auto parts locations in ga how to get an online loan fast loan company bad credit credit card cash advance interest free period personal long term installment loans bad credit quick loan no fax best payday loan sites apply for loan with bad credit history payday loans online no verification direct lenders only business loans for military veterans first cash advance houston tx 77082 payday loan yes complaints payday loan lenders 100 day loans better business bureau complaints bad credit personal secured loans bad credit get car loan va mortgage loans after bankruptcy and foreclosure instant loan approvals instant payday advance loans bad credit second mortgage loan vip cash advance loans cash loan refinance payday loan yes reviews unsolicited phone calls small bad credit loans consolidation loans with poor credit best title loan companies home loans bad credit no down payment best payday loan direct lenders installment personal loans for people with bad credit bad credit personal loans in 365 day loans spam recipes cash advance lexington ky apply for loans with bad credit best way to refinance fha loan advance cash fax no vancity visa cash advance fee payday loan consolidation debt payday cash advance loans.biz i need cash fast no credit check bad credit loans for military members loans with bad credit or no credit fast cash on weekends bad credit loans tenants how to get business loans with bad credit fast cash washington direct payday loans bad credit online payday loan for bad credit bad credit loan refinance finance loans for bad credit refinancing an auto loan with bad credit quick and easy money loans best online payday loan advance loans for payday montel cash loan payday loan franchise cash advance loans no credit check australia cash advance online who has the best auto loan rates loan yes lenders online payday quick loans florida guaranteed motorcycle loan instant online loan approval business loans for small business small buisness loans motorcycle loans with bad credit loans for people with very bad credit cash advance on credit cards interest easy loan lenders payday loans for bad credit and no direct deposit payday www.paydayloans easy to get loans for bad credit installment loans online. direct lenders reviews no fax direct lender payday loans fast no hassle payday loans first time home loans for bad credit cash advance payday loans knoxville tn online cash advance lenders only 10 minute payday loans chicago il 60617 news cash one title loans how to make fast cash online hard money home loans one day cash loans cash loans in birmingham al home loans after bankruptcy and foreclosure hard money loans ca bad credit history personal loan instant payday loans in georgia personal bad credit loans not payday fast quick cash money tree payday loans georgia bad credit large loans payday loan bbb debt consolidation need a loan fast bad credit 100 approved cash advance homes loans for bad credit and bankruptcy payday loans same day cash no brokers instant payday loans allied cash advance lender in burlington washington fast school loans instant approval car loans bad credit no fax no teletrack payday loans cash now payday advance title for cash loans quick payday loans direct lenders new car loan with bad credit bad credit loan services unsecured signature loans bad credit zip money loan money loans.com bad credit auto loans colorado cash advance loan bad credit i need cash today with bad credit unsecured personal loan with bad credit bad credit payday lenders cash call personal loans commonwealth bank credit card cash advance fees how to get the loan for small business quick decision payday loans bad or no credit car loans payday loans uk only faxless payday loans review loan guarantee insurance hard money loans in california bad credit high risk loans how to get cash today small business loan term loan lenders for poor credit check first cash advance knoxville fast cash overnight payday loan cash advance direct lender payday advance locations 60 minute payday complaints board scam cash loan form same day payday loans for bad credit credit card cash advance limit atm hard money loans pa personal loans from banks for people with bad credit government loan for small business bad credit auto loans lenders college loans for people with bad credit fast easy cash loans cash loans in ga small installment loans online cash 500 loans bad credit loans arizona get instant cash bad credit loans for school 1 year payday loans no credit check direct loan companies for bad credit easy business loans guaranteed payday loans bad credit chase sapphire cash advance fee 1 hour advance loans instant online payday loans without bank account 60 minute payday uk 12 hour advanced driver improvement course online home mortgage loans with poor credit payday loans no credit check houston long term payday advances hard money loan rates payday loan consolidation companies in illinois blue sky payday loans money loan online payday loan faxless no credit easy fast cash loans cash loans for military dependents payday cash advance on line bad credit personal loans with unsecured payday loan fast money tree payday loans locations in reno nevada check first cash advance christiansburg net cash payday loan cash advance america payday loan company 24 hour payday advance loans free instant win games cash payday cash loan texas best money loans best payday loans sites quick small loans how to get a private student loan with bad credit i need an easy loan best way to get a personal loan easy approval payday loans direct lenders houston cash loans bad credit loans az no fax payday loans in one hour bad credit payday loans no fees 100 day loans better business bureau ohio canton payday loan uk no credit check no fax payday loans for bad credit no checks cash advance payday loans without checking account in cleveland ohio area cash advance usa scam 2013 calendar who has the best student loan rates instant cash advance online payday loan bad credit online personal loans cash until payday consolidate payday loans fast discount advance payday loans government loans bad credit get cash advance chase credit card where can i get loan with bad credit advanced cash flow analysis same day fast loans bad credit no cosigner student loans small auto loans for bad credit cash loans birmingham al cash loan rates loans for business with bad credit real direct cash advance lenders visa cash advance fee debit cash advance credit cards bankruptcy best place to get a home loan get a quick loan with bad credit ace express cash advance jobs paydayloan.com installment loans bad credit no payday loans quick cash las vegas who has the best used car loan rates how to qualify for a fha loan with bad credit payday loans for unemployed uk cash 1 loans business loan fast payday loans online for people with bad credit what are the best loans cash advance credit card chase bank fees for cash advances need auto loan bad credit getting a student loan with bad credit and no cosigner cash advance nj dental loans for people with bad credit online fast payday loan bad credit no fax instant payday loans online payday loans without checking savings account ace payday loans online approvals poor credit loan best college student loans payday advance online direct lender can get cash advance my credit card atm 100 online payday cash advance refinance auto loan best rates bad credit personal loans no credit check refinancing car loans with bad credit advance cash online payday 10000 dollar loan with bad credit personal loans for school for people with bad credit money loans montel williams payday loan from direct lenders short term loans for poor credit cash loans advance 100 day loans better business bureau arizona phoenix usda rural development guaranteed housing loan quick loans online bad credit payday cash loan payday loan no teletrack no faxing approval payday loans no credit check bad credit payday loans lenders only small business loan proposal how to get a car loan with poor credit advantage cash services payday loan how to get a home loan with poor credit private student loans with bad credit how to get a loan to start a small business direct bad credit loan lenders california check cashing title loan small business loan banks do natwest charge a cash advance fee best auto loan rates nj 10 minute payday loan in chicago best private student loan companies instant payday loans online payday loans instant acceptance payday loans bad credit need personal loan money loans for students loans with poor credit score cash advance network payday loan loans for unemployed people without a bank account direct express cash advance best loans to pay off credit card debt home equity loan for people with bad credit 500 hundred fast cash loans for bad credit student cash loans no faxing required best interest rates on auto loans auto credit loan poor best rates for unsecured loans payday advances today payday loans with no credit check online compare poor credit loans best loan to consolidate debt fast cash loan guaranteed barclays connect cash advance fee cash advance usa scam 2013 oscar quick cash loans today bad credit need an auto loan with bad credit magnum cash advance scam fast payday loan lender payday in advance best low credit loans bad credit pay day loans loans for unemployed with bad credit direct cash advance lenders california united cash loans payday loans 60 minute payday loan scam best private loans for college students 60 minute payday reviews bad credit refinance car loans easy loans payday cash advances from business loans for people with bad credit in south africa best home loan companies online instant payday loan bad credit home mortgage loan small loan no credit check long term money loans best commercial loan rates short term loans instant women s small business loans cash loan for car title 100 day loans better business bureau illinois elmhurst sba loan guarantee can i get a college loan with bad credit payday loans uk no faxing cash no fax cash advance instant no fax payday loan auto bad credit guaranteed loan cash advance oregon usfastcash ameriloan payday loan payday loan direct lenders only no teletrack unsecured small business loan payday loan no call faxing required loans for disabled people with bad credit sell car for cash fast instant pay day loans direct lenders hard money commercial loans vehicle loan with bad credit debt consolidation loan with poor credit fast cash payment best cash loans how to earn fast cash online best consolidation loans for student loans 500 cash advance online no lender payday loans cash advance usa scam 2013 nfl payday loans for bad credit now brokers regions bank small business loans fast online cash advance payday loan lenders reviews payday loan no fax bad credit cash advance bad credit commercial truck loans 1 hour cash advance reviews instant payday loans no faxing no credit check same day 100 day loans better business bureau florida tampa secured personal loans bad credit sell gift card for instant cash fast payday loans no faxing no credit check instant small business commercial loans small loans for bad credit no payday loans no credit check no faxing payday loans online payday loans no credit check no teletrack guaranteed payday loan direct lenders cash advance loan illinois cash out loan quick ways to make some cash best used car loan rates 2013 loans for tenants with poor credit advanced america cash advance best interest rates for auto loans loans for people with poor credit ratings instant cash solutions payday advance loan virginia small loans bad credit history i need to earn money fast instant decision loans easy online payday loans no credit check how to get a 2000 loan with bad credit personal loans with bad credit no payday loans cash advance online same day deposit installment payday loan direct lender bad credit personal loans with very bad credit do nationwide charge a cash advance fee car loans with bad credit reviews easy cash advances online cash advance no checking last minute payday loans uk loans bad credit history financial loans bad credit cash advance in 1 hour online cash advance loans with bad credit cash till payday loans emergency cash payday loans best places to get loans ameriloan online payday loans credit check advance cash loan quick cash loans usa what to do when you need money fast cash advance direct lenders no teletrack payday loans no brokers no credit check cash advance direct payday cash loan bad credit instant pay day loans instant cash empire personal cash loans for bad credit is 60 minute payday loan safe forum no fax payday loans for bad credit cash advance payday loans online with no credit check direct lender cash advance business loans loans for those with poor credit cash installment loan cash loan personal unsecured advance business cash guaranteed no teletrack payday loans payday loans direct lenders uk cash advances in north carolina best bad credit payday loans emergency personal loans for bad credit student loan for bad credit without cosigner advance payday service i need a small loan how to get a bad credit loan personal loan same as cash loans fast money loans for unemployed best car loan companies car loans for unemployed people with bad credit payday loan consolidation bbb legitimate cash loans fast 90 day personal loans online best loans for military payday loan no teletrack no faxing cash advance used car loan bad credit a cash loan next day loans bad credit payday cash advance no faxing 24 hour advance loans get a unsecured loan with bad credit loans for unemployed borrowers small business loans pa ways to get quick cash fast cash loan california credit card cash advance fee simple instant loans loan on cash loans small make fast cash online free star cash advance cash loan stores getting a cash loan with bad credit first check cash advance mount vernon small business loan calculator quick fast loans easy payday loans direct lender small business startup loans for women with bad credit quick easy loans with bad credit 1000 payday cash advance loans payday loans for unemployed spouses how to get a college loan with bad credit apply for small business loans loans online approval 5000 us fast cash scam direct cash loan lenders loans that are easy to get bank loans for bad credit history payday lenders only direct payday loan lenders no brokers first cash advance houston tx 77063 100 day loans better business bureau ohio cleveland sba loan with bad credit $150 payday loan no fax personal loans online with bad credit refinance auto loans with bad credit instant win cash sweepstakes 2012 best deals on home loans $200 payday loan no fax bad credit self employed cash advance paydayloan.com scams payday advance loans cincinnati ohio payday loans no brokers apply for a small business loan online bad credit home loan mortgage secured car loans for people with bad credit quick student loans bad credit payday loans not brokers payday loans cash advances at 60 minute payday i need to make fast money poor credit installment loans online ways to get a loan with bad credit how to make some fast cash advance cash fast loan payday payday payday loan cash advance cashnet usa fha loans for people with bad credit payday loan consolidation bbb accredited direct lenders for bad credit payday loans bad credit auto loans nj unsecured loans for poor credit rating new york cash advance getting a private student loan with bad credit borrow a loan with poor credit quick payday cash direct lender payday loans texas fast payday loans online no faxing easy payday loans no credit check no faxing quick easy personal loans unsecured personal loans online for bad credit cash advance payday loan franchises cash advance montel williams very bad credit personal loans no fee cash advance loans va guaranteed home loans payday loan lenders only online quick easy loans online cash loan in las vegas how to get unsecured loan with bad credit cash advance check cashing payday lender login best car loan for bad credit bad credit vehicle loans cash advance scam apple fast cash payday advance no checking account payday loans online no credit check direct lender easy credit car loans bad credit auto loans denver private loans for school with bad credit where do i get a loan with bad credit vacation loans bad credit same day payday loan online cash advance merchant cash advances small business loans colorado personal loans for bad credit lenders cash advance in 10 minutes online payday loans best deal home loans ace cash advance colorado springs money loans with no job easy payday advance online how can i get a loan with bad credit history personal loans with bad credit guaranteed approval 1 hour payday loan no faxing car loans easy interest free cash advance credit cards small money loans bad credit payday advance direct lender best fast loans loans for military retirees with bad credit debt consolidation loans with poor credit fast cash fast cash payday loans cash advance portland oregon cash advance loans no bank account fast cash payday advance way to make fast cash ez money loan locations cash and title loans quick cash 1000 payday loans direct lenders online cash advance jackson mi business loans for military spouses guaranteed bank loans money loan stores business loan poor credit payday loan lenders uk bad credit cash loans no checking account required bad credit loans personal loans guaranteed mortgage loan approval guaranteed unsecured personal loan who are the best payday loan lenders car loans for really bad credit advance america cash loan best payday loan consolidation poor credit payday loans easy cash loans fast and easy online payday loans loan companies like cash call bad credit car loans kansas city instant deposit payday loans small business loans from the government fast cash loans in 1 hour bad credit history secured loan online cash advance lenders in ohio apply loans bad credit pay day loans direct lenders bad credit small business loans for minorities instant cash isas credit card cash advance calculator bad credit signature loans online unemployed loans unemployed need money now how can i make fast cash instant car loan approval best cash loan easy payday online loans residential hard money loan no fax no teletrack payday loan lenders i need a direct payday lender johnny cash today cash advance alabama instant payday cash advance long term loans for bad credit online first check cash advance circleville ohio reputable loans for poor credit ratings best interest rate on personal loan auto loan guaranteed approval how to loan money online green street cash advance usda guaranteed loan approved lenders mortgage loans with bad credit online payday loans no credit check no faxing instant payday loan approval unsecured bad credit loan cash advance online same day deposit banks how to get a small business loans check n cash loans instant online cash advance loan fast online loan bad credit short term loan bad credit history pay day loan for bad credit bad credit payday loans guaranteed approval canada loan fast how get a loan with bad credit best installment loans for bad credit instant loans online no credit check guaranteed private student loans payday loan store milwaukee wisconsin guaranteed personal loan approval for bad credit earn cash quick bad credit loan lenders 100 day loans better business bureau michigan phone best unsecured business loans do online cash advance bank america small business loans bc new payday loan lenders uk no fax payday loan no teletrack instant faxless online cash advances no credit cash advance auto loan companies for bad credit very bad credit payday loans small loans low interest rates bad credit personal signature loans instant bad credit payday loans bad credit loans florida loans for bad or no credit hard money loan business cash advance ca fast payday loans blog loans with no credit check and no interest interest rates for bad credit car loans direct cash advance lenders no credit check bad credit loans in best online payday loans for bad credit one hour cash advances direct payday lenders no brokers loans for bad credit online approval quick cash loan bad credit i need a small personal loan goverment small business loans qualifying for a home loan with bad credit fast online loan wedding loans for bad credit loans for bad credit direct lenders online instant loan approval bank loan small business consolidate loans with bad credit us money loans consumer loans for bad credit large personal loans for people with bad credit win cash instantly payday loans bad credit loans personal student loans fast best car title loan companies stafford loan bad credit 24 hour direct payday lenders complaints against allied cash advance blue sky payday loan bad credit mobile home loan cash advance fresno ca unsecured loans bad credit history small business loans government low cash loans instant cash advance instant payday loans in 15 minutes best cash advance place online cash advance southfield mi online payday loans instant approval no faxing blue sky payday loan reviews national-paydayloan.com bad credit signature loan cash advance check money cash loans easy cash loans online fast cash gold centers get a loan bad credit cash-payday-loans.com quick and easy payday loans online cash loans dallas tx cash advance payday loans in wilmington delaware police instant approval auto loans bad credit personal bank loans for poor credit secured loans for people with bad credit history bad credit business loans startup need small loan bad credit www bad credit personal loans com guaranteed auto loan approval installment loan bad credit 1 hour payday loans online no faxing los angeles hard money loan top direct payday lenders payday loans direct lenders not brokers online payday loans indirect lender instant approval what is credit card cash advance no money down home loans phone number for cash advance usa get a small business loan with bad credit no fax payday loans lenders fast unsecured personal loans cash advance america payday loans in missouri city tx get a quick loan who has the best payday loans online bad credit auto loans milwaukee direct loans payday advance payday loans no credit check no faxing payday cash advance without checking account ace cash advance locations in san antonio refinance mortgage loans for people with bad credit student loans easy to get payday loans online no faxing no credit check veteran small business loans payday advance houston texas small business administration loan rates student loan best fast online payday loans no credit check quick payday loans no credit check no faxing payday loans direct lenders bad credit johnny cash died today 2000 loans for bad credit bad or no credit loans emergency cash advance lenders payday loan store locations wi financial loans for bad credit bank of america platinum plus visa cash advance fee where can i get loans with bad credit 100 quick cash fast bad credit personal loans car cash loan title bad credit money loan get loan fast online cash advance direct lenders no credit check fast cash payday loans uk fast personal loans no credit check loans for bad credit fast loans bad credit ok urgent payday loans direct lenders i need a cash loan now bank guarantee loans bad credit personal loan company easy payday loans no credit check uk auto loan for people with bad credit instant cash loans in 1 hour loan lenders for bad credit fast loans today cash advance indianapolis instant cash advance online 100 day loans better business bureau california complaints advance cash payday loan fha loans after bankruptcy and foreclosure 2014 mr money loans command and conquer generals zero hour advanced ai mod fast cash loans in an hour how to get an unsecured personal loan with bad credit i have bad credit can i get a student loan pay cash advance payday quick cash 100 day loans better business bureau ohio dayton where to get a fast loan with bad credit 100 day loans better business bureau michigan more money loans 12 hour advanced driver improvement course florida 60 day payday loan no fax 48 hour advanced acai cleanse payday loans direct lenders with no credit checks small business administration loans for veterans best bank for car loan no fax payday loans uk lenders hard money loan brokers ace cash advance locations in orlando online loan quick cash instant cash advance online no credit check cash flow loans get fast cash instant personal loan approval online cash advance in north carolina personal loans online instant approval c&c generals zero hour advanced ai mod cash advance network inc best rate car loans immediate cash loans car loan cash advance best credit union for personal loans easy small loans no credit check cash advance with win free cash instantly online loan bad credit score online unsecured personal loans bad credit cash advance and payday loans cash advance car title cash advance american express canada 365 day loans spamalot magnum cash advance loans merchant cash advance with best rates best cash advances online fast payday loan no credit check faxing direct lenders poor credit military loans advance cash usa cash advances online get a small loan online best equity loan how to send cash fast secure quick online payday loans short term bad credit loan cash advance lenders bad credit cash advance dallas tx 2000 payday loans no credit check earn cash fast payday loan no teletrack fast instant quick loans online for bad credit small business loans south dakota no fax payday advance loan how to get loans fast citibank credit card cash advance fee cash loans instant approval bad credit construction loans online loans not payday loans bad credit america cash loans money loan today car loan refinance bad credit fast loans monthly payments quick cash loans online bad credit how to get loans for college with bad credit legit cash advance payday loan store careers customer service payday loans for people with very bad credit payday loans from direct lenders only no fax payday loans online apply for payday loan with direct lender cash advance for businesses online cash advance payday loans no fax 10 minute payday loans chicago il 60628 weather payday loan cash advance careers cash 5 numbers for today 100 day loans is it legit website for jordans apply home loan bad credit best place to get a loan payday loan no teletrack borrowers cash loans quick and easy cash advance in michigan ace payday loans online canada personal loans for bad credit with low interest rates small business loans for women with bad credit free online cash advance loans installment loans with poor credit can you get a business loan with bad credit who loans money hard money investor loans cash advance san diego what is the best way to get a home loan instant money loan pay day loans payday advance cash advance business opportunity one hour cash advance no credit check quick fast loans today chase cash advance fees for credit cards no credit check payday cash loans payday loans for bad credit online 60 minute payday complaints against attorneys texas high risk small business loan quick loans okc preapproved auto loan bad credit best student loans without a cosigner cash fast loan online payday florida 12 hour advanced driver improvement course payday loan scams list auto loans for military with bad credit personal loan poor credit score bad credit auto loans columbus ohio best online loans for bad credit quick ways to earn extra cash franchises payday cash loan get a loan quick best loan to value ratio best private student loan consolidation companies easy payday loans no faxing no credit check same day payday loans online ohio payday loan direct lenders no credit check instant payday loan companies payday quick cash loans bad credit loan company best interest rate for personal loan auto loan for bad credit reviews 1 hour cash advance no credit check cash advance america payday loans baytown texas best auto loan rates in california apple fast cash loans payday advance no employment verification easy personal loans to get quick loans with no credit guaranteed loans the best consolidation loans car loans after bankruptcy in ohio cars loans with bad credit personal bank loans bad credit bad credit easy loans unsecured personal loans for people with bad credit history same day cash loans no credit check legitimate cash advance loans zero hour advanced ai mod zero payday loan direct lenders only no cash advance easy fast cash cash advances direct lenders cash fast online ace cash advance warren ohio cash advance america locations payday loans bad credit loans not payday bad credit debt consolidation loans quick payday loans no credit check quick car loans for bad credit advance cash loan online payday cash advance american best interest rate car loan where can i find a loan with bad credit help with loans for bad credit how to make cash quick best no teletrack payday loans best fha loan 100dayloans arizona construction loans for bad credit advance cash loan payday service 60 minute payday review sell your car quick cash online loan for bad credit quick school loans cash call service loan installment cash loans govt loans for small business advance cash usa contact number do santander charge a cash advance fee sba small business loans student loans for bad credit cosigners mobile home bad credit loans sameday cash loans refinance your auto loan bad credit cash advance payday loan scams payday loan no faxing no teletrack cash advance popcorn hour advanced format fast cash locations payday loan franchise opportunities uk allied cash advance locations richmond fast cash payday no credit check cash advance loans 15 minute payday loans vehicle loans with bad credit payday advance bad credit auto loans minnesota cash loans in atlanta america cash advance online payday loan franchise canada cash what is the best bank for small business loans advance america cash advance - payday loans store payday loan no fax no teletrack no direct deposit bad credit instant auto loan money to loan no credit check quick payday lender loan stores in manchester online payday where can i get student loans with bad credit hard loans for bad credit instant installment loans usa payday loan store milwaukee direct payday lenders for bad credit payday loan low faxing no debit card guaranteed personal loans for bad credit quick money loan bad credit best bank to get a home loan bad credit auto loans sacramento no credit check payday lenders direct fast 500 cash loans federal student loans bad credit make some quick cash how to make quick cash now poor credit auto loan financing montel cash loans cash in advance loans for bad credit payday loan yes mailing address apply best loan service cash auto title loans loans to small business easy short term loans quick cash loans with no credit checks cash advance loans online montel williams prescription no fax payday loans in nj do cash advance credit card atm apply for home loan with bad credit instant loans for people with bad credit cash loans in best cash advance online easy loans review cash advance online no faxing required loans for cars with bad credit bad credit auto loans virginia beach allied cash advance richmond va home improvement loans with bad credit used car loan with bad credit online payday loans no credit check payday loans uk no fees i need fast money for free bad credit used car loan get fast cash today actual 90 day payday loan lenders i need a personal loan with bad credit fast cash finance quick cash needed best va loans online payday loans no credit check no employment verification student loan for bad credit real payday loan lenders bad credit no credit check payday advance 5000 unsecured loan with bad credit payday loan cash advance cashnetusa american cash and loan payday loans no credit check no employment verification basis fast online cash advance now guaranteed cash advance lenders payday loans for people on benefits lenders cash out refinance vs home equity loan quick advance payday loans i have bad credit and need a personal loan cash advance in california ohio small business loan cash advances fast easy unsecured loans bad credit refinance loan bad credit loans $5000 i need a direct payday loan lender payday loan cash advance loans 10 minute payday loans round lake il loans bad credit long term blue sky payday scam artists on dating payday loan bad credit no fees cash advance instant online loan approved cash advance grand rapids michigan fast easy payday loans online need cash advance loans online cash advance installment loans best mortgage loan company today cash payday where to get a personal loan with bad credit no credit check cash advance loan 1 hour payday loan lenders only bad credit title loans online direct lenders only payday loans usa cash advance complaints bad credit loans for military payday check cashing no teletrack direct lender payday loans fast easy payday loans no faxing cash instant online loans no credit check cash advance loan online no credit check instant payday advances consolidate cash loans online loan application for poor credit cash advance las vegas nv payday loan stores in london private small loans poor credit same day loans cash advance loans for bad credit short term loan for poor credit small business loans ohio unsecured bad credit payday loans rural housing guaranteed loan online payday loan direct lenders no credit check cash loan net get your cash today secured loans for poor credit quick payday loans no brokers military fast cash my cash loan now guaranteed 5000 loan 60 minute payday advance without checking account small business loan application process bad credit get loan fast cash loans without bank account best payday loans with no credit check cash advance quick fast approval personal loans direct payday advance lenders online online payday loans instant approval south africa payday loans quick guaranteed bad credit loan hsbc credit card cash advance pin cash loans for no credit instant cash loan no credit check bad credit loan help ez money title loans billmelater cash advance short term personal loans with bad credit 1 hour advance scam bank loans for small businesses first advance cash phone numbers for cash loans best credit cards for cash advances poor credit history loans new direct payday lenders lenders cash advance instant tax refund loan hard money rehab loans instant loan usa online long term loans with bad credit advance payday loans federal student loans for military dependents top online cash advances top rated loans for bad credit loans for money today instant no teletrack payday loan lenders fast advance loans what loans can i get with bad credit installment loan poor credit cash advance loans in atlanta georgia secured bad credit personal loans cash loans for car title bad credit loans lenders poor credit short term loan quick cash with no bank account cash advance online same day deposit cash how to refinance a car loan with bad credit current small business loan interest rates refinance my car loan bad credit one minute payday loans payday loan companies franchises cash cash advance in one hour ameriloan payday loan cash advance government small business loans for women with bad credit payday loan franchises for sale cash advance no faxing payday loans online no faxing canada cash advances payday loans in 1 hour small business loans for women in florida payday loan fast online payday loans uk installment loan for bad credit cash advance fort worth tx personal loans for unemployed with bad credit 365 day loans comments for tagged get fast cash for gold need cash loan today same day cash loan no credit check cash advance credit installment loans online for bad credit best auto loan bad credit get a loan with poor credit rating payday loan no lenders payday loans with poor credit island day loans paychecks cash loans in houston tx cash loans now bad credit loan small business how to apply for small business loans loan online instant best short term loans for bad credit cash advance online no credit check very poor credit loans guaranteed rural development loan www.personal loans with bad credit new car loans for people with bad credit cash advance america locations va rapid merchant cash advance hard money personal loans payday loan scams consumers power same day payday loans no faxing required personal instant loans list all payday loan lenders payday loans online decision cash advance network contact number best payday loans online term hard money loan lenders cash credit loans today cash installment bad credit loans payday loan cash advance near me quick easy cash advance springleaf financial bad credit loans legitimate personal loans for people with bad credit no fax payday loans no credit check instant cash advance locations cash advance loan lenders online how fast can i get a student loan loans for poor credit with no bank account payday loans online lender fast no faxing no credit check payday loans online private money loan fast cash.com best student loans rates payday advance direct lenders no credit check fast cash no credit check loans can you get a student loan with bad credit one hour payday cash advances cash advance in ga instant loan decision instant approval payday loans no credit check military cash loans business loan bad credit payday loans for unemployed students fast cash loans for people with poor credit score direct payday loan lenders for bad credit payday lenders instant cash loan lenders not brokers uk instant payday payday advance location fast cash loan no fax cash loan scams loanpointusa payday loan bad credit hour apply for a bad credit auto loan fastbucks payday loan franchise payday loans not brokers or lenders usaa cash advance unsecured personal loans bad credit cash for gift cards instantly bad credit no credit check personal loans cash advances in florida bad credit same day loan easy mortgage loans for people with bad credit financing bad credit auto loans 1500 cash advance urgent cash advance debt consolidation loan poor credit payday loans no faxing direct lender uk instant payday cash advance loans locations in lawrenceville bad credit loan mortgages 1500 90 day loans no credit check or verification of medical history washington cash advance student cash advance cosmetic surgery loans bad credit no fax online cash advance lenders make money with micro loans quick cash loans with no credit check cash advance america locations in houston tx best home loans how to get college loans with bad credit easy personal loans for people with bad credit cash advances no fax need a car loan with bad credit veterans administration small business loans bad credit home loan help bad credit home loan companies texas hard money loans best personal student loans cash advance settlement payday fast loans personal loans with no credit check or employment verification 100 day loans better business bureau ratings quick loans.com payday loans no brokers bad credit loans for military with bad credit no credit check blue sky payday scam phone calls where to get a cash loan with bad credit 10000 payday loan no teletrack military star card cash advance magnum cash advance login cash loan 1000 cash advance on lawsuit personal loans with poor credit history fast short term cash loans bad credit loan application small loans for students advance cash loan paycheck bad credit personal loans monthly payments government personal loans for people with bad credit cash 4 cars today best lender for va loans cash advance america payday loans middlesboro ky movie instant loan fast student loans without a cosigner payday loans online same day no credit check cash advance lenders only no teletrack online small loans loan to small business free online no fax payday loans cash advance loans online montel williams diet cash loans in an hour pay day loans bad credit personal loans for bad credit and no bank account best same day loans best companies for personal loans lenders payday loan installment loans bad credit online non pay day loan bad credit money bank loans cash advance payday loan personal loan cash advance loan no faxing check first cash advance martinsville va cash auto loan business cash advance provider financing loans bad credit 60 minute payday loan review san diego small business loans advance payday loans online 203k loan bad credit bad credit student loan application austin cash advance loans with very bad credit money tree online payday loans cash advance magnum cash advance rip off bad credit payday loans lenders fast cash cash advance store locations merchant cash advance forums bad credit loans charlotte nc business financing loan small loan poor credit rating emergency cash today easy online loan personal school loans bad credit no teletrack no fax payday loans direct lenders online payday loans lenders nevada tell payday advance how to get a cash advance on a credit card how to earn cash fast az fast loans 90 day short term loans online anz visa cash advance fee fast approval loans i need a car loan and i have bad credit first cash advance careers guaranteed approval loan instant cash payday loans faxless payday loans bad credit instant payday loans online lenders quick cash loan online online payday loan lenders only monthly payday lenders loans for businesses with bad credit 0% cash advance credit card offer how to make a quick cash payday loans online no lenders loans for people with bad credit in nc loan options for bad credit car loans for bad credit people instant cash loans online now payday loans las vegas nevada bad credit loans.com guaranteed approval car loans best online cash advance sites payday loan lenders no credit check uk 100 day loans better business bureau arizona scams get a school loan with bad credit harley davidson loans bad credit cash faxing loan no payday payday loan instant cash the best online cash advance + reviews need money fast no credit check best rates on car loans find payday lenders va loans for military retirees alternative student loans for bad credit money loan contract template free quick and easy payday loans for bad credit paydayloans.com reviews instant cash games cash advance everyone approved sell gift card for cash instant getting cash fast redstone cash advance how to get government loans for small business bad credit mortgage loan lenders small business equipment loan guaranteed bad credit motorcycle loans north carolina cash advance 100 day loans non payday cash loans bad credit auto loan companies payday loans bad credit no upfront fees cash to you payday loans cash store title loans payday loans direct lenders only in marysville ohio easy fast payday loans no faxing 500 fast cash reviews best banks for student loans payday loans no credit checks no faxing small business administration loan fast student loans no cosigner boat loan for bad credit school loans with bad credit payday loan franchise usa paycheck cash advance north carolina guaranteed approval unsecured loan loans for military no credit check 100 day loans better business bureau california sacramento how to get a consolidation loan with bad credit business cash advance services texas cash advances best online loan companies loans with no credit check or checking account apply for personal loans with bad credit fast unsecured loans best banks for home equity loans real payday loan lenders cash advance payday loans without checking account wichita kansas zip code where to get a small personal loan top loan companies for bad credit instant loan reviews how to qualify for a hard money loan i need a cash advance now new car loans with bad credit need a loan bad credit history bad credit quick loans payday loan franchise texas dallas best small loans payday cash advances cheap cash advances cash advance payday loans blog legit online payday loans or cash advances is 60 minute payday site legit payday easy loans hour cash advance bad credit payday loans lenders only loans online fast approval bad credit payday loan lender payday lenders blog payday loans online direct lenders no credit checks cash advance payday loans.los angeles caidos cash advance seattle first cash advance locations houston tx allied cash advance collections difference between payday loan cash advance loan fast cash las vegas refinance home loan with bad credit cash advance credit cards bad credit loans for unemployed students auto loans best rates cash day loan cash advances for students need a loan fast approved cash advance albion mi quick home loan payday loans with direct lenders no teletrack payday loans without checking account in cleveland ohio anderson easy money loans the best pay day loan companies car loans guaranteed active duty military loans for bad credit how to get a 10 000 loan with bad credit collateral loan bad credit speedy payday advance bad credit no down payment auto loans car loan fast small bad credit personal loans approval cash loan online quick best quick cash loans online bad credit auto loans maryland cash advance online now apply now hard money loans houston easy instant loans no credit check bad credit new home loan 50 fast cash legitimate online payday loans lenders call for cash loan no credit check faxless payday loans cash loan advance short term payday lenders 100% online payday loans no faxing bad credit loans with cosigner instant car loan best online loan for bad credit long term cash advance i have bad credit where can i get a loan acm quick cash home loans best rates short term loans for bad credit not payday loans payday loans online installment payments bad credit need a loan auto finance bad credit auto loan ga cash advance loans best home loans for bad credit cash loan online quick first cash advance houston tx 77077 auto loan for bad credit payday loan yes no credit fast cash cash advance payday loans in michigan business credit card cash advance getting home loan with bad credit bad credit auto loan refinance cash advance customer service number home equity loans for people with bad credit best place get personal loan bad credit loan no fees small business startup loans and grants cash first advance payday loan faxless no teletrack bad credit auto loan lenders business loan with poor credit ways for quick cash get cash quick online bad credit auto loans virginia cash advance no teletrack bad credit unsecured loan cash advance atlanta ga payday loan direct lender no teletrack payday loan lender no fax payday loans online indirect lenders easiest way to get a loan with bad credit quick cash card payday loan lenders only no employment verification credit check bad credit home loans arizona cash advance programs cash loan company where can i get a loan with bad credit fast instant online decision payday loans small business loan rates we buy houses cash fast best credit union for car loan banks that loan to people with bad credit fast cash pawn shop cash loan direct fast payday loans indirect lenders online quick loans cash day fast loan loan loan pay payday quick cash advance loans in lorain ohio payday loans in one hour no fax i need a bad credit personal loan cash advance american express corporate card i need to make fast cash how to get an unsecured loan with bad credit commercial loans for small business pawn shop cash loans small business loan for woman citibank cash advance fees where i can get a loan with bad credit quick and easy military loans cheap loans for poor credit rating money loan in minutes payday loan no teletrack no credit check installment loans online with monthly payments cash express loan bad credit equity loan payday loans direct lender instant approval online payday fast loans loan instant cash advance fee hsbc mastercard mortgage loans for bad credit online payday loans no fax no credit check commercial truck loans with bad credit i have bad credit but i need a loan quick and easy short term loans fast cash cash advance pensacola fl payday loan debt consolidation in texas start up small business loan payday advances online payday loans for people on benefits advance easy loan with bad credit loans for military veterans payday loan yes payment address next personal loans fast poor credit cash loans internet loans for people with bad credit cash loans 1000 how to get a good loan with bad credit car cash loans best auto loan rates for used cars international cash advance cash yes payday loan cash loan today no credit checks instant loan today small business loans wisconsin cash advance lenders arizona 10 000 personal loans for bad credit apply for loans with poor credit