Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông

Vì công bằng và bình yên cho Biển Đông

Sunday, Mar 29th

Last update10:22:16 AM GMT

You are here: Tư liệu nghiên cứu Lập luận lịch sử, pháp lý Quan điểm của Trung Quốc Tranh chấp Biển Đông: Luật pháp quốc tế theo cách nhìn nhận của Trung Quốc (phần cuối)

Tranh chấp Biển Đông: Luật pháp quốc tế theo cách nhìn nhận của Trung Quốc (phần cuối)

Email In PDF.
3/ “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không thể được dùng để chứng minh thuộc chủ quyền lãnh thổ hoặc giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ
Nhận định vấn đề thuộc chủ quyền lãnh thổ hoặc giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ phải căn cứ theo các quy tắc và nguyên tắc trong luật quốc tế ở rất nhiều phương diện chứ tuyệt đối không phải quy định trong một công ước nào đó. Đây là một kiến thức thông thường hết sức rõ ràng trong lý luận và thực tiễn về luật pháp quốc tế. Căn cứ luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp lãnh thổ ít nhất bao gồm những quy tắc và nguyên tắc theo luật quốc tế như quy tắc có được lãnh thổ, quy tắc xác định thời gian, quy tắc xác định ngày tháng then chốt, quy tắc không truy ngược quá khứ, nguyên tắc cấm phản ngôn và quy tắc quyền lợi mang tính lịch sử.
Một điều hết sức cần thiết phải chỉ rõ là những quy tắc nói trên đều không phải là quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”. Xét từ quy định trong bản thân “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” thì trong Lời nói đầu của Công ước đã chỉ rõ là “trong điều kiện tính đến chủ quyền của tất cả các nước, xây dựng một trật tự pháp luật về biển...”. Như vậy có nghĩa là trật tự biển được xây dựng theo yêu cầu của công ước nói trên là xuất phát từ một tiền đề, đó là không thay đổi chủ quyền quốc gia đã có.
Một trong những căn cứ của luật quốc tế trong việc phán đoán quy thuộc chủ quyền lãnh thổ là quy tắc có được lãnh thổ, quy tắc này không quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”. Xét từ ý nghĩa lịch sử thì quy tắc có được lãnh thổ đã bao hàm rất nhiều quy tắc liên quan, bao gồm phát hiện, chiếm trước, chiếm lĩnh hữu hiệu và quản lý hữu hiệu v.v., đòi hỏi phải xuất phát từ nhiều góc độ và phương diện để phán đoán một quốc gia có chủ quyền đối với một phần lãnh thổ nào đó có hợp pháp hay không, mọi việc làm của quốc gia đó có hiệu lực theo luật quốc tế hay không. Từ các thời Tống, Nguyên, Thanh đến nay Trung Quốc đã trải qua nhiều thực tiễn qua các thời kỳ xã hội, qua nhiều triều đại, nhất là các đời chính phủ ở thời kỳ cận đại và hiện đại, đặc biệt bao gồm những thực tiễn về việc phát hiện, chiếm trước, quản lý hữu hiệu, đã có được chủ quyền lãnh thổ đối với các đảo ở Nam Hải một cách hữu hiệu.
Còn một điều vẫn phải nói rõ rằng tiêu chuẩn và yêu cầu về luật quốc tế qua các thời kỳ lịch sử đối với một quốc gia có một lãnh thổ hợp pháp hay không là không giống nhau. Ví dụ, luật quốc tế thời cổ đại là ai có sức mạnh cưỡng chiếm, người ấy sẽ có được lãnh thổ, luật quốc tế thời cận đại cũng cho phép dùng vũ lực cưỡng đoạt chủ quyền lãnh thổ. Chẳng hạn như sau khi chiếm lĩnh nhiều đảo ở Nam Thái Bình Dương, nước Pháp đã có được chủ quyền ở những đảo đó. Nhưng luật quốc tế ở thời kỳ hiện đại là cấm dùng vũ lực để có được lãnh thổ, ví dụ rõ nhất là Nhật Bản trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ Hai đã chiếm các bãi, đảo ở Nam Sa và Đài Loan của Trung Quốc, những việc làm đó đều thuộc về hành vi trái phép. Vì thế, sau khi thất bại, Nhật Bản đã phải trả lại các vùng lãnh thổ chiếm đóng nói trên. Chính phủ Quốc dân ở Trung Quốc lúc đó đã đưa hạm đội với tàu đi tiên phong là tàu “Thái Bình” đến Nam Hải tiếp nhận những bãi, đảo đã bị Nhật Bản chiếm đóng. Đảo Thái Bình chính là được đặt tên theo con tàu đó. Trong nhiều đảo ở Nam Hải hiện nay, có rất nhiều bãi và đảo đều được đặt theo tên các tàu thuyền, thuyền trưởng hoặc nhân vật lịch sử đã đến các đảo ở Nam Hải để tuyên thị và bảo vệ chủ quyền. Ví dụ như bãi cát Đôn Khiêm chính là tên của Thuyền trưởng Lý Đôn Khiêm chỉ huy tàu chiến có tên hiệu là “Trung Nghiệp” mà Chính phủ Trung Quốc năm 1946 đã điều ra tiếp nhận quần đảo Nam Sa.
Việc nhận định chủ trương quyền lợi của các nước ở Nam Hải hoàn toàn không phải chỉ có “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”, mà còn phải dựa vào một quy tắc quan trọng khác trong luật quốc tế là quy tắc xác định thời gian, nghĩa là một hành vi nào đó trong lịch sử chỉ cần phù hợp với luật quốc tế ở thời kỳ lúc đó, thì hành vi đó sẽ là hành vi hợp pháp hữu hiệu. Cùng với quá trình phát triển của những quy tắc liên quan trong luật pháp quốc tế, những hành vi liên quan đến những quy tắc này cũng phải đổi mới và phát triển theo. Hàng trăm năm trước đây người Trung Quốc đã thông qua các phương thức phát hiện và chiếm hữu để có được quyền lợi sơ bộ đối với các đảo Nam Hải mà lúc đó chưa thuộc về bất cứ nước nào. Sau đó chính phủ qua các nhiệm kỳ đã thông qua các phương thức đặt tên cho các đảo và công bố bản đồ tương ứng, hoạch định các đảo đó vào khu vực hành chính địa phương, đưa tàu ra tuyên bố chủ quyền và tuần tra, tổ chức và quản lý các hoạt động của xã hội đến Nam Hải đánh bắt cá, đối phó với các hoạt động xâm phạm chủ quyền của nước ngoài, xây dựng luật hiện đại, từng bước có được chủ quyền lãnh thổ đối với các đảo ở Nam Sa. Thực tiễn qua các thời đại ở Trung Quốc không chỉ hoàn toàn phù hợp với quy tắc có được lãnh thổ lúc đó, mà cũng phù hợp với quy tắc có được lãnh thổ theo luật quốc tế cận đại và hiện đại. Vì thế, theo quy tắc về xác định thời gian thì việc Trung Quốc có được chủ quyền lãnh thổ đối với các đảo ở Nam Hải là hợp pháp, hữu hiệu. Trong tất cả các nước tranh chấp ở Nam Hải, chỉ có Trung Quốc là có căn cứ lịch sử dài đến mấy trăm năm. Mọi nhận định của quốc tế liên quan đến tranh chấp lãnh thổ đều cho thấy ý nghĩa phán định của những căn cứ lịch sử đối với chủ quyền lãnh thổ quốc gia là có vai trò to lớn. Vì thế, không thể nói một cách đơn giản rằng đã có “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” mới thì căn cứ lịch sử sẽ không còn hiệu lực. Ví dụ như vụ phân xử của Tòa án quốc tế về đảo Pedra Branca theo cách gọi của Xinhgapo hoặc đảo Pulau Batu Puteh theo cách gọi của Malaixia: Như mọi người đều biết, Xinhgapo là được độc lập từ Malaixia nên Tòa án quốc tế khi xử vụ tranh chấp này đã đưa ra tất cả mọi căn cứ mà hai bên có được, bao gồm cả những chứng cứ lịch sử phong phú để phân tích, thẩm định, cuối cùng xác định đảo trên thuộc về Xinhgapo. Tòa án quốc tế từ xưa đến nay không thể không xem xét đến căn cứ lịch sử để quyết định chủ quyền thuộc về ai trong một vùng lãnh thổ tranh chấp. Đến học giả phương Tây cũng đều thừa nhận, đối với vụ tranh chấp chủ quyền các đảo ở Nam Sa, những tư liệu Trung Quốc có được là phong phú nhất, chứng cứ chắc chắn nhất, các nước khác như Philíppin, Malaixia và Brunây căn bản lại không có. Đó chính là thực tế để cho thấy vì sao Mỹ phụ họa, giúp các nước như Philíppin nhấn mạnh một cách phiến diện và lặp đi lặp lại rằng giải quyết vấn đề Nam Hải cần phải lấy “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” làm căn cứ, ra sức làm mờ nhạt đi, thậm chí xóa bỏ những nhân tố căn bản có vị trí quan trọng trong giải quyết vấn đề tranh chấp Nam Hải.
Chủ trương chủ quyền của các nước ở Nam Hải còn đề cập đến một nguyên tắc luật pháp quan trọng, đó là nguyên tắc luật pháp không truy ngược quá khứ. Ý nghĩa chính của nguyên tắc này là không thể dùng luật pháp của thế hệ sau để phán xét hành vi trước đây hợp pháp hay không hợp pháp. Chỉ riêng ví dụ về đường đứt đoạn ở Nam Hải, trước năm 1949 Chính phủ Quốc dân của Trung Quốc đã chính thức đặt tên và công bố bản đồ kèm theo đường đứt đoạn cho các bãi đảo ở Nam Hải, còn thông qua nhiều thực tiễn trên các phương diện về khai thác sử dụng tài nguyên như đưa tàu chiến đến Nam Hải tuyên bố chủ quyền, tổ chức và quản lý nghề cá, nhấn mạnh và củng cố chủ trương về quyền lợi ở Nam Hải. Sau năm 1949, Chính phủ Trung Quốc cũng kế thừa chủ trương của Chính phủ Quốc dân, vẫn tiếp tục đánh dấu đường đứt đoạn ở Nam Hải trên bản đồ chính thức của nhà nước, đồng thời cũng thông qua thực tiễn trong nhiều phương diện về lập pháp để nhấn mạnh và củng cố chủ trương về quyền lợi ở Nam Hải. Ai cũng biết là “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” từ năm 1994 mới bắt đầu có hiệu lực. Xem xét từ phương diện tài nguyên hiện hữu, nếu tính từ năm 1914 khi đường đứt đoạn ở Nam Hải bắt đầu xuất hiện thì đường đứt đoạn này đến nay đã được gần 100 năm, sớm hơn “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” 80 năm, hoặc nếu chỉ tính từ khi Chính phủ Trung Quốc chính thức công bố năm 1947 thì đến nay cũng đã được 65 năm, sớm hơn thời gian có hiệu lực của “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” 47 năm! Hơn nữa, đường đứt đoạn ở Nam Hải còn đề cập đến vấn đề về luật quốc tế khác phức tạp như quyền lợi mang tính lịch sử, vượt xa cả những nội dung được quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”. Vì thế tính hợp pháp của đường đứt đoạn ở Nam Hải tuyệt đối không đơn giản sử dụng “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” để phán đoán và phủ nhận. Nói “Đường đứt đoạn ở Nam Hải của Trung Quốc không phù hợp với ‘Công ước của Liên hợp quốc về luật biển’” thì bản thân cách nói đó rõ ràng đã thiếu căn cứ theo luật pháp quốc tế, là hết sức sai lầm.
4/ “Quyền lợi chủ quyền” tuyệt đối không đồng nghĩa với “chủ quyền ”
Về bản thân “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”, có nhà lý luận cho rằng “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” bất lợi đối với Trung Quốc. Tác giả bài viết cho rằng có lợi hay không có lợi là tương đối chứ không tuyệt đối. Nhìn nhận từ điều kiện địa lý tự nhiên của vùng biển xung quanh Trung Quốc, nếu so sánh với những nước ven biển nhìn ra đại dương mênh mông trên thế giới thì Trung Quốc là nước bất lợi về mặt địa lý, vùng biển xung quanh Trung Quốc bị bao vây bởi lãnh thổ của rất nhiều nước lân bang, không thể được hưởng quyền lợi 200 hải lý như “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” dành cho các nước ven biển. Xét từ góc độ này thì việc thực hiện công ước nói trên là bất lợi đối với Trung Quốc, nhưng đồng thời, đối với những nước láng giềng ven biển có bờ biển liền với Trung Quốc và hướng sang Trung Quốc cũng cùng đối mặt với những bất lợi như vậy. Nhìn từ góc độ luật pháp thì đối với tất cả mọi nước ký kết, quyền lợi và nghĩa vụ được quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” đều bình đẳng, các nước xung quanh có thể tuyên bố vùng biển quản lý 200 hải lý, Trung Quốc đại lục và các đảo của Trung Quốc cũng có thể tuyên bố có quyền lợi bình đẳng như vậy, nếu có vùng biển chồng lấn sẽ phát sinh vấn đề phân định ranh giới biển. Ngoài ra trong giải quyết vấn đề phân định ranh giới biển, các bên cũng ở cùng địa vị như nhau chứ không có vấn đề về việc chỉ bất lợi đối với Trung Quốc.
Đương nhiên, không thể phủ nhận được rằng về khách quan quả có một tình huống đã dẫn đến cách nói sai lầm như trên, nghĩa là Malaixia, Brunây vốn là những nước không có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, nhưng bởi “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” đã có quy chế về khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý đã khiến các nước này chủ trương vùng biển quản lý rộng 200 hải lý, từ đó cũng hoạch định một số đảo trong quần đảo Nam Sa vào phạm vi 200 hải lý do họ quản lý. Vì thế có người cho rằng “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” bất lợi đối với Trung Quốc. Quan điểm như vậy kỳ thực là hết sức sai lầm, là cách giải thích và lạm dùng quy chế về vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”.
Các phần 5 và 6 trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” đã quy định thành quy chế về khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, theo đó nước ven biển chỉ có được hai quyền lợi chủ quyền và ba quyền quản lý ở khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, chủ yếu bao gồm: Quyền lợi chủ quyền có mục đích thăm dò và khai thác, nuôi trồng bảo vệ và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên ở thủy vực hải dương, lòng biển và đáy biển (bất kể là tài nguyên sinh vật hay không phải sinh vật); Quyền lợi chủ quyền đối với các hoạt động khai thác và thăm dò mang tính kinh tế về nước biển, hải lưu và sức gió; Quyền quản lý trong việc kiến tạo và sử dụng đảo nhân tạo, trong kiến tạo và sử dụng các công trình thiết bị, và quản lý trong các phương diện nghiên cứu khoa học biển và bảo vệ môi trường biển.
Một sự thực pháp luật không được phép nhầm lẫn là không chỉ là hai phần trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” nói trên mà bất cứ phần nào và điều khoản nào trong công ước cũng đều không quy định nước ven biển nào được dựa vào công ước để quy hoạch lãnh thổ của nước khác vào lãnh thổ của mình. Vì thế, tất cả các nước ký kết đều có thể dựa vào công ước để thực hiện hai quyền lợi chủ quyền và ba quyền quản lý ở khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, nhưng tuyệt đối không có quyền dựa vào đó để tranh đoạt chủ quyền của nước khác đã được hoạch định trong đó.
“Quyền lợi chủ quyền” tuyệt đối không đồng nghĩa với “chủ quyền”. Mỗi từ ngữ trong luật pháp đều có nội hàm và ý nghĩa pháp luật của bản thân từ đó, tuyệt đối không thể làm lẫn lộn hoặc thay thế một cách giản đơn. Đó đều là kiến thức pháp luật quốc tế thông thường. Vì thế Malaixia đã lấy cớ là quyền lợi được “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” cho phép, chủ trương quy hoạch một số đảo thuộc quần đảo Nam Sa trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của họ thành lãnh thổ của họ. Đòi hỏi về loại chủ quyền lãnh thổ như vậy là cực kỳ hoang đường, cũng là phi pháp. Thử xem xét, nếu cách xác định như vậy là ổn thì thế giới sẽ ra sao? Và cùng cách suy diễn theo lý lẽ như vậy thì Trung Quốc cũng chẳng có thể hoạch định những vùng lãnh thổ của nước khác trong phạm vi 200 hải lý thuộc lãnh thổ Trung Quốc (ít nhất bao gồm các bãi, đảo phía Nam quần đảo Ryukyu và các bãi đảo phía Bắc Philíppin) vào cả trong phạm vi yêu cầu chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc (như đảo Đài Loan hoặc đảo Thái Bình) được hay sao?
Còn như vấn đề chồng lấn về phạm vi các khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa đang tồn tại giữa Trung Quốc và các nước khác cùng tuyên bố chủ quyền ở Nam Hải thì đòi hỏi thông qua đàm phán phân định ranh giới vùng biển để giải quyết. Trên thực tế, đây cũng là vấn đề liên quan đến quan hệ giữa quyền lợi về khu đặc quyền kinh tế và quyền lợi về thềm lục địa với quyền lợi mang tính chất lịch sử. Đường đứt đoạn ở Nam Hải hoàn toàn không phải dựa vào “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” để vạch ra, mà trong quá trình lịch sử gần 100 năm từ khi bắt đầu xuất hiện cho đến hiện nay, đường đứt đoạn đó đã từng bước phát triển từ Bắc xuống Nam đến khoảng 4 độ vĩ Bắc. Chủ quyền mang tính lịch sử là một vấn đề phức tạp về luật quốc tế, “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không phủ nhận quyền lợi mang tính lịch sử, cũng chưa bao giờ quy định quyền lợi mang tính lịch sử phải được thay thế bằng khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Sự thực lịch sử là trong thời gian hàng chục năm sau khi chính thức công bố đường đứt đoạn ở Nam Hải, các nước xung quanh và cộng đồng quốc tế không có phản đối gì.
Nói tóm lại, một vấn đề cốt lõi và then chốt cần phải làm lắng dịu trong vấn đề Nam Hải hiện đang sôi động là: Chủ trương có quyền lợi ở Nam Hải của tất cả các quốc gia liên quan tranh chấp Nam Hải có phải đều là hợp pháp? Sự thực không được xem thường là: Một số nước như Việt Nam và Philíppin đang đối kháng với chủ trương hợp pháp của Trung Quốc bằng chủ trương trái phép; Trong khi đó Mỹ, nước tự xưng sẵn sàng làm người điều đình tranh chấp Nam Hải, và Nhật Bản là hai nước bề ngoài ra vẻ công bằng nhưng thực chất đang cố tình làm thiên lệch, chỉ trích chủ trương của Trung Quốc về Nam Hải, còn đối với các nước tranh chấp khác ở Nam Hải như Việt Nam, Philíppin và Malaixia thì họ hầu như bỏ qua tính chất phi pháp trong các hành động của các nước này về chủ trương quyền lợi ở Nam Hải. Tác giả bài viết này cho rằng trong khi phán xử về tính hợp pháp trong chủ trương quyền lợi ở Nam Hải của Trung Quốc, cũng đồng thời phải nhận định chủ trương quyền lợi của nước tranh chấp khác có hợp pháp hay không, nếu không mà chỉ phiến diện yêu cầu, thậm chỉ chỉ trích kiểu này kiểu khác đối với Trung Quốc thì đó không phải là công bằng, Trung Quốc cũng không thể chấp nhận.
Vì thế, người Trung Quốc tuyệt đối không được rơi vào chiếc bẫy này, tức Trung Quốc không nên chủ động bàn đến “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”, không bàn đến căn cứ luật pháp quốc tế, nghĩ rằng như vậy là Trung Quốc đã đuối lý phải né tránh. Từ lâu nay Trung Quốc một mặt áp dụng chính sách kiềm chế, không làm nóng vấn đề ở Nam Hải, không muốn nói nhiều, thậm chí là tránh không nói, nhưng mặt khác cho đến nay khi các nước xung quanh như Philíppin chưa chính thức bắt đầu đàm phán ngoại giao giải quyết vấn đề tranh chấp, thì dù là các nước đó hay Trung Quốc cũng đều không có nghĩa vụ đơn phương trình bày toàn diện với cộng đồng quốc tế chủ trương và căn cứ của mình về quyền lợi ở Nam Hải. Kỳ thực, cho đến nay bản thân Philíppin cũng chưa làm rõ được phạm vi quyền lợi ở Nam Hải mà họ chủ trương cuối cùng là ở đâu. Từ cuối năm ngoái đến nay Philíppin đã nhiều lần công khai đề xuất phải cùng với các nước ASEAN “phân định vùng tranh chấp Nam Hải và vùng tranh chấp Philíppin”.
Tác giả bài viết cho rằng trong giai đoạn hiện nay Trung Quốc cơ bản chưa cần thiết, cũng chưa có nghĩa vụ phải đơn phương trình bày hết tất cả lá bài cuối cùng của mình, chưa cần thiết công khai toàn diện, phơi bày ra tất cả mọi căn cứ pháp lý của mình, đó cần phải là những nội dung trên bàn đàm phán. Một số nước không ngừng nhào nặn hoặc chỉ trích vấn đề mang tính hợp pháp trong chủ trương về quyền lợi ở Nam Hải của Trung Quốc, kỳ thực là những biểu hiện giật mình vì chột dạ, dụng ý của họ là nhằm đẩy lệch góc nhìn, chuyển dịch tiêu điểm mâu thuẫn, nhưng làm như vậy vừa không thể làm thay đổi được tính chất phi pháp trong chủ trương Nam Hải của họ, cũng vừa không thể phủ nhận được tính hợp pháp trong chủ trương của Trung Quốc. Trong khi đó lập trường không nói và ít nói mà Trung Quốc áp dụng cũng tuyệt đối không có nghĩa là không có cơ sở pháp luật và căn cứ lịch sử. Tục ngữ Trung Quốc có câu “có lý không phải cứ to tiếng”. Tuy nhiên, để làm cho những người quan tâm một cách khách quan và thực lòng vấn đề Nam Hải có thể hiểu được tình hình chân thực và chuẩn xác, thay đổi và đề phòng tin đồn thất thiệt cứ thổi lên mãi, ngoài người phát ngôn báo chí, Trung Quốc còn phải tích cực chủ động lợi dụng nhiều kênh, áp dụng nhiều phương thức tuyên truyền nhiều hơn nữa trước và sau khi một số vấn đề có thể được nhào nặn trở thành điểm nóng, để làm cho vấn đề được nhìn nhận chân thực hơn. Hiệu quả tuyên truyền tích cực và hướng dẫn dư luận sẽ tốt hơn nhiều so với bị động đối phó trước những chỉ trích theo dụng ý riêng.
Nói tóm lại, “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không phải là “linh đơn thần dược” để giải quyết mọi vấn đề tranh chấp biển, mà chỉ là một phần cấu thành của luật pháp quốc tế, không thể thay thế các quy tắc khác trong luật quốc tế, lại càng không thể giản đơn đánh đồng “luật quốc tế” với “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” theo cách đánh tráo khái niệm. Trong phần mở đầu của “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” cũng có quy định rõ ràng đối với vấn đề này, cụ thể là “các nước ký kết bản Công ước này xác nhận Công ước chưa có quy định cụ thể, cần phải tiếp tục lấy các quy tắc và nguyên tắc trong luật quốc tế nói chung để làm căn cứ chuẩn mực”. “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không phải là căn cứ duy nhất của luật quốc tế để nhận định hoặc giải quyết vấn đề yêu sách chủ quyền lãnh thổ Nam Sa, cũng như nhận định hoặc phủ nhận tính hợp pháp trong đường đứt đoạn ở Nam Hải của Trung Quốc. Những cách nói “cần lấy ‘Công ước của Liên hợp quốc về luật biển’ làm căn cứ giải quyết vấn đề Nam Hải”, “một số đảo-bãi thuộc quần đảo Nam Sa đều đã được hoạch định vào khu đặc quyền của các nước như Malaixia (hoặc: Đều ở trong phạm vi thềm lục địa của Malaixia), vì thế những đảo-bãi này đã được quy về quyền sở hữu nhà nước của Malaixia”, “Đường đứt đoạn của Trung Quốc ở Nam Hải không phù hợp với ‘Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”... là hết sức phiến diện, thậm chí là sai lầm. Nếu không có dụng ý riêng thì ít nhất cũng là sự khiếm khuyết trong kiến thức thông thường về luật quốc tế./.
Nhận xét (0)
Viết nhận xét
Your Contact Details:
Nhận xét:
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):S
:!::?::idea::arrow:
Security
Hãy nhập mã xác nhận
my canadian pharmacy spam terramycin for chicks. lynoral erfarenhet av advancement flap analt precose buy online real who sells the best cialis buy clomid pct best online pharmacies out of country drugs customer reviews about duprost viagra 4 hour warning cialis canada free trial sildenafil generique en pharmacie buy cialis in cyprus 30 day free trial voltaren levitra reviews buy relafen generic online where to buy amantadine dogs cialis by mail order how can i get abilify does it take to overdose generic synthroid vs levoxyl augmentin generic brand is global pharmacy canada safe buy levitra online cheap exelon discounts cheap neurontin johnnies where to buy artane prescription how can i get micronase effect where can i purchase zaditor canada buy benicar penicillian mexico lisinopril for opiate withdrawal best cialis prices actors in cialis commercials how can i get hydrochlorothiazide you take cialis soft 20mg without prescription tadalafin predaj sex sope can cialis be purchased in ecuador viagra cena quand avoir les rapport sous clomid online meds for uti tadalafil 5mg tablets does viagra super active work singulair lowest price xbox healthcare alliance scam discount finasteride viagra pay by paypal generic leitra how good erectalis ciprofloxacin no prescription hcl viragra paypal cheap flovent canada best price for accutane next day delivery brand viagra hydrochlorothiazide without rx viagra generico in eurpa nerontin non prescription do generic drugs work cheap free shipping cialis cialis shop mit mastercard onlin pharmacy india no prescription zitromax from canada non generic mobic how to order viagra no prescription reliable online drugstore forest pharmaceuticals bystolic coupon viagra on line singapore buy augmentin 625 acivir buy celexa online nizagara for sale generic viagra 100 mg maxalt sale nz how can i get amoxil for dogs buy cheap motrin online wholesale generic plavix walmart cialis super active how can i get celadrin quit viagra 500mg price wholesale generic ditropan xl viagr the purple pharmacy in mexico cialis by internet cialis professional review discount rental kenmount road where to buy sildenafil with mastercard how can i get inderal use cialis 5 mg best price brand viagra in phoenix az generic coreg identification slimex lowest price mobile valtrex sale online buy priligy (dapoxetine)using pay pal propecia for sale in usa does clomid cos pregnancy symptoms synthroid no rx prednisone over the counter equivalent lasix water pill buy online how to make promethazine codeine syrup viagra super active online pharmacy no prescription paypal where is bora bora buy atenolol online nexium purchased in canada buy real levothyroxine 100 mcg lasix over the counter how can i get hydrea excreted cialis professional england buy differin-gel-3 overnight neurontin neo medrol uk custom top kick 4x4 for sale avodart lowest price us levitra cheap broward county alli tablets discontinued where can i purchase tulsi you get alli orlistat 60mg capsules discount floxin otic diovan hct purchase zoloft online cheapest prices for cialis order diflucan online online escitalopram no perscriptionpharmacy clomid for seal purchase cytotec buy strattera zealand cheapest price on abilify uk www.foriegncountrythatsellscafergot generic viagra healthy man buy pyridium online manly 100mg review the pharmacy express scam antidote for sildenafil finpecia paypal where to buy phenergan 0verthecounterdrugssimilartoviagra canadian express phramcy discount online asthma inhalers will metoprolol show up on a drug test usa pharmacy cialis chlamydia fake viagra online online meds without presciption buy benadryl online malaysia gyne-lotrimin cheapest price india innopran cheapest price india 5mg generic levitra tadalista vs cialis penis on viagra pharmacy rx 1 canada pharmacy online no prescription needed sexpower tablet viagra melbourne florida canadian pharmacy viagra takes paypal 100 mg lasix where can i purchase anacin located pariet 20 mg obat apa lisinopril online cheap pharmacy where to buy toradol 60 mg online pharmacy viagra generic tetracycline antibiotics pastillas para adelgazar vegetal vigra on ebay wholesale generic avalide buy benicar without a prescription discount pharmacy drugs i want ot buy viagra roaccutane on line pharmacy femara quality prescription synthetic viagra oristat pills plavix from india canadian pharmacy anacin buy diovan online order number cialis professional usa pharmacy 9 com sublingual cialis sildenafil tablets to buy .may be afraid of generic product how can i get dostinex side effects last onlinepharm piroxicam shop glycomet content sildenafil kopen tantalum huge erections 5mg daliy cialis reviews chewable viagra online diflucan next day delivery flowers can i buy antabuse online cheap pharmacy schools in usa iv drugs without prescription buy albendazole online from uk buy viagra online united states vente drogue en ligne cialis nz liponexol online cheap uk metaxalone 800 mg street value viagra professional online uk buy real brand viagra prix du cialis en pharmacie en belgique cytotec pills over the counter actonel cheapest price cheap low cost viagra how to use eprostol allergic reaction to amoxicillin canada med no scrips gold vigra combivent generic without prescribtion who has the cheapest viagra az canadian meds how can i get clozaril brain does cialis expire penicillin for sale in canada buy combivent with no prescriptions buy insulan from mexico online pharmacies prednisone 10mg real viagra online reviews how can i get erythromycin should combivent purchase no perscription viagra generico ritardante azithromycin pills online usa buy levothroid from canada where can i purchase qnexa purchase antabuse online blue zeus pill review cephalexin buy online in uk canadian pharmacy zovirax sells www tretinoin cream 0.1 certified canadian pharmacy viagra buy albuterol online india buy accutane no prescription canada www buycialisonlinecheap nexium online amex cheap viagra in india cialis rezeptfrei mit mastercard methotrexate walmart european drug pill identifier buy branded viagra is propecia right for you nebivololum and anxiety better than viagra where to buy tetracycline for acne women's viagra samples wholesale generic nolvadex supplements when will copyright end for viagra over counter viagra alternative gnc buy xenical cheap new zealand generic viagra without visa cialis price rite aid buy proventil coupon buy anafranil online buy generic augmentin online confido himalaya review generic lasix mail order can u shoot up baclofen alli 60mg lisinopril 20 mg order online crestor over the counter thailand comprar viagra malaga bactroban crema zanaflex online cheap tablets refill network viagra is prandin over the counter buy sildenafil citrate how can i get rosuvastatin vision comprar viagra en la india online purchase metformin on line best legal online site to buy viagra perancang yasmin where to buy cafergot discontinued recettear horny goat weed generic zantac pregnancy prescriptions without scripts effexor sale mexico viagra kaufen auf rechnung cialis standard dosage sildenafil generico prezzo in farmacia clomid ovulation finasteride generic 1mg blue pill viagra side effects how to buy clonazepam online buy zaditor can you librium online can you buy cialis in cebu pharmacy cipro eq 500mg side effect how can i get nizoral pronounce rx pharmacy over the counter substitute for valtrex differin discount card buy clomid canadian pharmacy buy prednisone online canada buy proscar in canada omifin para hombres order doxcycline 100mg ajanta pharma sales bactrim forte cheap us made viagra buy betnovate cream antifungal drugs classification buy revatio buy spironolactone online uk clonidine online order antibiotic orders mexico prescriptions hydrocodone how can i get zovirax need purchase renagel powder cialis buy usa paypal indian cialis pay pal accepted kamagra 100 mg tablets in europe where can i buy methotrexate singapore accredited online viagra pharmacy crestor versus lipitor cost 247 overnightpharmacy com clonidine overnight delivery cialis affiliate program how to use viagra in hindi no rx needed flagyl precio order ginette-35 online free cialis 20mg reviews pregnisone pills from uk canadapharmacy24 online pharmacy express belize city cheap norvasc accutane paypal how much are viagra polls at mejiers alli pills sold out chlamydia on line drugs order lotrisone online pilex ointment minocycline no precription nabumetone 500 mg zoloft rx corega denture adhesive ed drugs online clonazepam no prescription overnight aspirin non perscription medical uses shop septilin jarabe generic celexa and alcohol viagra us 2 us xenical in united states promethazine with codeine how can i get amaryl do you pronounce prednisone generic brand cialis lilly price of viagra without insurance tramol online u k buy 500 mg lasix cialis profesional russian shop owner viagra generic cialis paypal yasmin no rx how to order domperidone without script macrobid accutane 20mg bestellen rezeptfrei finasteride no prescription uk pain killers online entocort sale qld vardenafil 10mg us pharmacy buy prescriptions penegra express side effects efectos de la metoprolol succ er cialis purchace on line fast no rx where to buy tetracycline for fish walmart expense report immediate delivery or refund, antabuse online how can i get glucophage in the uk discount code for cialis viagrastore buy cefixime online indian pharmacy orlistat canadian cheap propecia generic norvasc 10mg buying calis use paypal how many amitriptyline to get high canadian orlistat manufacturers buy orlistat online uk bupropion over the counter buy amitriptyline no prescription needed clomid calendar ciallis in canada order metformin without prescription blue pill 031 price of januvia in india buy chloramphenicol greece viagra24.0rg elimite buy cheap zaditor the uk how can i get aciphex your system buy permethrin alli tablets prednisone for dogs, dosage taladafil 20mg miami viagra super active plus ?berweisung abra-100 fragyl pill for sale 4xonline pharmacy cheap mexican pharmacy neurontin nolvadex for sale cheap doxycycline online uk purchase cialis online canada canadian pharmacy in north miami beach 40 viagra 99 dollars prednisolone canada $50 advair coupon 2013 mercury drug store price list cheap viagra suppliers crestor 10mg cialis soft tabs 20mg pills: wholesale generic casodex price canadian pharm without the script viagra in aereo buy online pharmacy russia xenical price in kuwait acquisto cialis con mastercard viagra on line con mastercard verapamil shelf life of viagra motilium buy aricept from canada cialis miglior prezzo order hyaluronic acid online oral fluoxetine sale hydrochloride can you buy viagra over the counter should i stop cialis before surgery viagra for cheap with no prescriptions where to buy hoodia in canada atacand withouta script does pregnenolone cause weight gain how can i buy cialis cheap minocycline cipa pharmacy price viagra viagra before and after pictures no script seroquel buying cialis online reviews aurochem viagra buy xenical orlistat in canada tijuana pharmacy buy motrin 800 mg buy cheap indian viagra kamagra online cheap order canadian online tabs clomid over night deliver at your home. kamagra online order day delivery viagra for sale in las vegas brian benton kamagra viagra cialis price of ciporo without insurance mysuperpharmacy sildenafil kaufen ohne rezept over the counter lexpro amoxicillin 500mg price uk 218 mebendazole pharmacy purchase triamterene over the counter viagra and cialis sample pack buy cheap cozaar usa no prescription carvedilol prazosin get high antibiotic shelf life acquistare propecia in australia renagel cheapest price generic lady era review cialis aereo generic cialis black 800mg buy antibiotics overnight sertraline 50 mg without prescription no rx meds will insurance pay for daily cialis buy online pharmacy phentermine propranolol non perscription insulin non prescription india pharmacy imagenes d futbol con frases where to buy viagra for women cheap viagra online generic drugs for tooth pain best site to buy proventil viagra 20 mg for purchase without rx azithromycin over the counter usa cheapest price on saw palmetto london clomid 100mg uk olanzapineprix buy dramamine online ordering levitra vs. staxyn how to order vigra from vipps purchase cholestoplex nizoral cream rp cialis how to identify fake viagra cialis 5mg buy online buy fluoxetine online over the counter tadalafil 20 mg from india viagra treviso senza ricetta cialis 4o mg generic advair diskus pharmacy online esquina buy xenical 120mg online zetia without prescription how can i get forzest lemons norvasc samples tadalafil 10mg viagra cialis discount purchase voltran pills viagra south africa price viagra very fast shipping legitimate canadian pharmacies synthroid without a percription cialis professional 20 mg generic cialis soft tab cozaar buy online hcl buy ortho tri-cyclen online cheap alligator clips buy cialis locally sildenafil citrate professional lexapro doseage equivalent to zoloft wholesale generic strattera is there sex tablets viagra uk 191 best over the counter ed medication handwegkerk duloxetine price at walmart estrofem 2mg purchase lipitor vegas metronidazole 500 mg elocon cream buy online indian pharmacy adderall 90 pills extra super cialis buying viagra from india how to take cialis 20 mg tabs mirtazapine delivery uk legal viagra usa buy paroxetine online zyvox cheapest price nz where to buy cytotec in canada zyprexa street value places to buy viagra cheap drugs canada adderall from mexico pharmacy online quanto costa il viagra in francia where to buy ampicillin toronto drug store reviews doxepin w dystoni forum generic lariam teva alternatives to levitra alli slimming pills usa buy viagra cod no prescription meds drugs cheap canadian pharmacy atenolol where can you buy zantac donde puedo comprar viagra en barcelona buy pyridium online over the counter where to buy viagra over the counter buy zoloft on line generic evecare review purchase voltaren zealand shop accutane online amoxicillin 500mg tabletki natural viagra substitute gnc viagra in qatar rx one pharmacy viagra shoppers drug mart viagra buy thyroxine online uk benadryl non perscription allergic rhinitis drugs similar to astelin leukeran 2mg steroids prenisone by mail can prozac kill you erectile dysfunction medications online buy anacin advanced propecia online cheap rezept canadian pharmacy levitra pay by paypal quality rx no prescriptions ibs meds online no prescription clobex furosemide side effects melcam meloxicam 7.5 prednisone tablets for sale buy cheap torsemide last where to buy lithium the brain where to buy izoniazide buy generic viagra india vigora jelly no prescription needed for levitra low cost viagara pharmacy shop buy cialis is 5mg of levitra enough retin a non perscription dosage jean coutu viagra zpak online cananda canada pills ,viagra. viagra 25mg review levaquin no prescription evista online order overnight where can i buy pain pills praziqquantel estrotab efectos secundarios cytotec over the counter drug order viagra online canada prescription drugs new zealand nitroglycerin tablets shelf life order synthroid online no prescription best prices on cialis 5 mg tadalafil prezzo prednisone without prescription india how can i get haldol push reputable online levitra indian viagra tablets names cefixime side effects meclizine cheapest price kg hydrochlorothiazide 25 mg canada minocin without prescription how can i get v gel cream best place buy viagra online reviews online pharmacy that accept paypal code red 7 pill does it work canadian-pharmacy-in-dubai order rizact tab forum where do i buy viagra clavamox for dogs with no prescription buy aciclovir online kaufen mod156 propecia for .33 sertraline cost without insurance rhinocort cheapest price ebay buy thyroxine tablets dapoxetine with viagra first medicine online pharmacy review silagra non perscription xanax finasteride online prescription ciplox non perscription xanax pinebrook artane for sale where to buy havana joe shoes retail sale of domperidone how can i get singulair zyrtec d where can i purchase evista generic liv 52 ordering syrup buy ameradex mexico cialis to buy in usa how can i get torsemide lasix propecia daily intake in mg order doxycycline fast shipping bupropion online cheap abilify viagra in usa probalan online order food usa rx pharmacy cialis viagra in cyprus taking out of date kamagra super kamagra vanterin kowa liniment trental 400 mg viagra canadian check viagra 50 mg price walmart canada pharmacy cymbalta monographie suhagra cheapest price on midamor philippines buy perictin uk septra effect on prostatitis buy 1mg finesteride best herbal viagra drug paxal cheap buy alesse without prescription ministry of public service uganda pcm pharmacy sandy ut pastillas redustat precio methocarbamol fed ex viagra uk vaigra vpps approved doxycycline 100mg canada original viagra for sale cheapest propecia uk buy viagra online canada only comprar viagra en andorra viagra tamil sildenafil citrate 100mg pills nemazole without prescription clomid uk propecia post delivery ordering super viagra viagra without prescription in the usa buy gabapentin online order zetia online with prescription can u buy clomid on line medrol online no prescription advair diskus for sale original viagra billig viagra over the counter uk 2013 cheap professional viagra global pharmacy canada problems chloramphenicol sale toronto how can i get lipotrexate vitamins metformin online cheap australia generic levitra on line where to buy generic cialis how long for propecia to work where to buy advair in canada clomid for sale canada buy cheap pfizer zeldox best way to get pain pills buy cheap evista a prescription cialis online pharmacy reviews canadian pharma metformin staxyn price where to buy zetia toronto tips or tricks taking cialis 5 mg buy cheap azulfidine us stromectol sale uk 20 mg cialis cheap albendazole dosage ordering xenical voltaren retard united pharmacy canada cialis generic walgreens tadalafil generico xenical pills order wholesale generic depakote reviews xdrugstore thailand brand ciali cheap cheapest xenical 120mg finasteride 1 mg online pharmacy kroger pharmacy prices stilnox online para que sirve el ciprofloxacino canadian pharmacy online cafergot expiration date on cialis pill allie diet how zoloft changed my life aciclovir prezzo purchase wellbutrin sr 150 mg rush cialis online can you buy cytotec ove... where can i purchase tamoxifen nolvadex (tamoxifen citrate) canadian medical association for cialis motilium from new zealand pain medications with no prescription 100mg viagra for male and female levitra professional online padre chelo mextil what does female viagra do online viagra sales india discount urispas dosage how can i get remeron you sleepy cialis online deutschland alternative to doxycycline buy lamisil online uk mobile sex canadian pharmacy no prescription online pharmacy without presciption abilify no prescription usa pharmacy direct pills canadian pharmacy thulasi nanganallur buy isotretinoin online comprar pastillas alli online buying viagra in spain female cialis generico benadryl dye hair cialis purchase online canada online rx canada sidenafil on line buy liquid viagra 213 mail medinations.be loc:at on line no prescription viagra propranolol youtube viagra buying viagra bucharest ruagra super active furosemide letmewatchthis1channel sri lanka sex tablets betnovate-n phexin online order form ip 272 order sinemet online free legitimate online pharmacies qualityrx supplier buy diclofenac veterinary yasmin banned in usa where to buy robaxin dosage 20 mg cialis too much epr 800 weight gain pills propranolol canada buyclomidhereonline canadian px viagra for sale denver generic alendronate sodium buy lotrel 10 20 valtrex canada online movix antibiotik nolvadex without prescription australia purchase hyaluronic acid zinc edrugstore viagra cailis where to buy man 1 man oil generic cialis from india safe buy canadian cialas on line comprar vardenafil de bayer where can i purchase carafate be found aldactone on line buy generic cialis best price purchase azithromycin or erythromycin mexico meds keflex generic brand flexisyn online cheap clothes filitra professional generic cialis soft 100 mg water pills cialis on black market viagra amazon buy lexapro india genuine cialis from canada wholesale generic vantin bruno elimite ordering numbers buy legit viagra diclofenac online pharmacy us no rx lariam ordering from canada generic stendra noroxine alli pill for sale in uk advair cheapest price mexico generic viramune liquid christie brinkley retin a thyroxine for sale canadian pharmacy 150mg doxycycline buy online purim non perscription diuretic dipyridamole buy online with prescription levitra in malaysia buy professional viagra on line dapoxetine with cialis buy orlistat online without script levitra no prescription necessary online medicine without prescription doxycycline for cheap ciprofloxacin online without a prescia generic cialis no prescription needed coupons for cialis 20 mg generic cialis tadalafil 20 mg india redotex diet pills liv 52 lowest price hb where to buy pentax q in singapore how does amitriptyline make you feel article 131 viagra pharmacy best places to buy generic viagra celebrex no prescription tamoxifen australia medicare cost for crestor cialis sicuro generic propecia in usa buy cialis brand tadalafil tablets 40 mg fastest delivery of amoxyl where to buy albenza in europe cabergoline tablets online domperidone dose gastroparesis need prescription for celexa actavis syrup for sale wholesale generic pristiq price order topamax online paypal what do viagra pills look like viagra canada 40mg predesone with out prescription buy neurontin from us pharmacy doxycycline and cold medicine over the counter alternative to septra tadalafil 80mg us online rx women cialis reviews ordering zofran best cialis online geniic paxil overnite shipping over the counter accutane substitute doors metformin help you get pregnant where can i buy prednisoletablets buy betnovate ointment bactrim sciroppo prezzo viagra pittsburgh forum nifedipine retard 30mg teva when will alli be available generic cialis t20 how much does viagra cost at cvs erectile dysfunction pills viagra riff offs pharmacie de garde luxembourg absence of thyroxine would result in cemontsia viagra paypal canada overnight canadian pharmacy cheapest price on pariet vidal sildenafil g?n?rique where to buy diclofenac in england birth control pill without prescription buy brand name viagra online canada glucophage online cheap australia online pharmacy uk comprar cialis super active gamabenceno us made cialis indiana ginseng prices propranolol purchase tadalafil wirkung onlayn pharmasi viagra cheapest price on ginseng wild crestor costco price 286 etep paulinia can i get generic letrozole in uk? buy antabuse in canada buy cheap viagra legally online cardura cheapest price mobile purchase cialis 5mg buy precose online mims resultat bac 2012 clomid for men buy woman viagra liquid canada rx fast shipping topamax online free viagra for men order levitra jasper neurocet purchawse accutane canadian pharmacy canadian pharmacy paypal accepted tablet product buy viagra usa was kostet viagra in apotheke professional cialis vs regular cialis nexium ordering no prescription liquid cialis real pfiefer viagra where can i purchase dapoxetine? buy finasteride online canada promethazine codeine syrup for sale ovulation calculator buying propranolol online generic cialis for sale zithromax capsules no prescription gnc natural viagra configurer amule mac skelaxin online no prescription wellbutrin without a prescription blue sky pharmacycanda cyprofloxacin sales flagyl prescriptions online buy advair online get free prescription buy singulair online quick ship viagra cost for viagra without insurance 283 cost of celebrex in mexico methotrexate cheapest price walmart ann summers drugs low cost zyrtec walmart online pharmacy login cheap acyclovir viagra in dubai price us based online pharmacy for zofran levitra patent expiration date purchase vermox buy clonidine online in us generic cialis price comparisons levitra nebenwirkungen voltaren gel without prescription sex viagra tablets in india buy dihydrocodeine online buy avodart in the uk hyaluronic acid sale uses for skin buy retin a johnson & johnson lexapro buy online no script cialis e priligy insieme ciprofloxacin dark urine viagra on line pharmacyin nz viagra meds online in australia viagra for sales generic inderal gluten free how much does levitra cost at walmart cialis ed cialis dubai why was relafen discontinued discount drugs buy zofran from mexican pharmacy augmentin antibiotic shopping can i buy cipro on line duphaston et douleurs poitrine does insurance cover viagra trileptal no prescription usa overnight medications most reliable online pharmacy discount back clinics of canada reviews indian viagra tablets sildenafil pharmacy in cyprus clomid uk sales accutane buy online fluoxetine buy online get rx customer service pharmacy where can i purchase purim originate viagra professional 100 mg where can i buy clomid hcg generic wellbutrin in par side effects next best thing to nolvadex gabapentin 800 mg street value suhagra india ltd craigslist new york purchase estradiol online kamagra 25mg mail order drugs from canada cialis professional india cialis jovenes canada pharmacy ed trail packs buy dulcolax zpfchen erythromycin without prescriptions buy zovirax ointment cheap canada pharmacy azulfidine online buy plavix vidal buy cytotec with echeck online januvia without prescription donde conseguir sildenafil buy dulcolax online comprar discount viagra usa natural alternative to viagra xenical 60 mg pastillas abortivas cytotec precio myskypharmacy xeloda sale online canada buy cheap phenergan elixir over the counter viagra pharmacie be robaxin non perscription glasses viagra for sale in fresno, ca prescription drug for dry skin buy lasix canada no prescription vegetal viagra find branded viagra cheap minomycin tablets uk buy synthroid januvia online belgium diphenhydramine pillhouse antibiotics without doctor female viagra available in india generic alli equivalent buy albuterol with no perscription diclofenac cholestyramine capsules xanax avant dentiste vuclip search comprar disgrasil recommended dosage for viagra buying viagra in canada safely is viagra good verapamil 240mg without prescription tadalafil generico italia anonymity loc:pt india drugstore furosemide no prescription columbia order zanaflex online buy cheap imitrex get viagra kaufen in deutschland buy antabuse 250mg online no.1 online pharmacy cialis 20mg online kaufen levitra canada drug store doxazosin online cheap sale ladies viagra tablets name zetia buy online you lifestyle pharmaceuticals buy lansoprazole online lasix ol viagra vs cialis price ashwagandha cheapest price jumperoo cialis lilly brand solone get free sample viagra bromocriptine metformin otc venta de viagra orlando viagra american express canada cialis 2.5 without prescription canadian pharmacy tenormin generic citalopram versus prozac the little blue pill healthpoint review buy midamor a prescription canadian pharmacy doxazosin walmart protonix without prescription ampicillin color in india buying cialis vendita di viagra online shop norvasc generic sildenafil 100mg precio sildenafil 100mg med how can i get pyridium bula methotrexate without a prescription periactin in canada cialis daily cost capoten non perscription xanex viapro without prescription gabapentin overnight delivery walmart pharmacy prices non prescription cialis professional cialis 20mg geo trust cailis clavulanic acid singulair 4 mg buy usa lasix no prescription needed cialis to buy from europe produit 161 fungsi provera online roaccutane uk sunrise tadalafil review lamisil shortage does fucidin cream help acne buy levitra viagra puchase cialis kaufen deutschland dapoxetine reviews erection photos milnacipran cialis overnight delivery canada 4 corners pharmacy canada viagra special offers vytorin which online pharmacies accept paypal gabapentin overnight clomid success rates where to buy finpecia in the uk overnight cialis in us how can i get levothroid to stop taking onllinepharmacy nizagara 100mg reviews suhagraat video propecia union pharmacy cialis pagamento paypal buy dexamethasone without prescription nymphomax in india cheapest and fastest delivery of cialis when does viagra go generic etodolac online cheap from canada jual cytotec jakarta order fucidin misoprostol fast shipping canadian pharmacy norx com natural alternative to orlistat levitra overnight us how can i get zaditor often buy cafergot online no prescription "methocarbamol 750mg" "no prescription" buy skelaxin online dogs cerro de la cruz cafayate clomid and twins next stage generic cialis thailand vigrx plus in the uk canadaian pharmacy mall purchase zithromax australia online cialis daily dosage alternative to viagra available in nz buy retin a from medmex order cialis online with paypal erection pills in canada prilosec from india cheapest price on famvir australia differin 0.3 dilatrend 25 mg nebenwirkung no script celebrex generic cialis pay by mastercard arimidex shipping to australia where to buy qsymia buy levitra paypal when is alli back in stock prescription for propecia ontario online pharamacy buying viagara in canada chinese viagra herbal uk 818 qsymia online pharmacy doxycycline price philippines bactrim drug store strattera buy online cheapest orlistat uk order cefspan cheapest price on differin retail tetracycline 500mg deltacortril ent 5mg prednisolone grathazon dexamethasone order paxil online sale buy viagra with paypal uk order slimex online free thailand pharmacy online dramamine buy online patch himplasia next day delivery xanax bayer levitra 20 mg lasix drug cialis for sale 40 mg cialis mit rezept where can i purchase benadryl non drowsy trazodone street name purchase periactin with no prescription saw palmetto lowest price in malaysia trusted tablets online buy viagra online in ca usa curacne treatment pharmacy algodones mexico online drugstore in the us cheapest cialis dosage 20mg price cialis rezeptfrei in deutschland kaufen viagra sale for cash fast shipping glucotrol online celebrex samples tetracycline online order alli 120 count clomiphene 150mg for sale valacyclovir hcl 1000mg where to buy generic cialis safely buying clomid online safe where to but cialis 2.5mg combo packs viagra cialis minimum amount of viagra to take drug stores in canada seroquel medication buy proscar uk without prescription best viagra celadrin buy online noroxin colchicine no prescription canada anxiety medication online pharmacy in canada where buy levothroid cheap viagra in australia buy periactin online download isha yoga music silagra 100 kaufen clarinase bestellen flegile order arava australia sildenafil sandoz 100 mg precio anta angela ginseng for women where to buy antivert lithium medication to buy online viagra generic dealers in canada flomax sale canada bystolic non perscription walmart viagra for cheap prices purchasing viagra in mexico ashwagandha buy online nz buy prednisone without precription viagra gives me a headache lotto 46 minocycline shortage how can i get proscar out of system kamagra cialis comprar_cialis_con_seguridad baclofen in uk buy rhinecanadianpharm robin williams viagra what is prednisone prescribed for where to buy levothroid sell buy viagra nyc articulo 16 tesco viagra kamagra uk online best buy on alegra d 12 hour whats the street value trizanid... buy doxycycline hyclate 100mg online combitic global viagra generic cialis 200mg pure green coffee bean extract viagra next day forum betamil cream no prescription generic irbesartan uk echeck online discount pharmacy verapamil plantar fibromatosis masturbaton buy androgel online generic pharmacy belize walmart generic drug list 2013 viagra super force reviews buy primatene mist inhaler canada proventil hfa discount card cost comparison viagra vs cialis clindamycin dosage order finpecia korea womens viagra sales kamagra uk next day delivery payp... marthas table betapace next day delivery uk buying drugs canadianmedicinenow com reviews buy alli online canada buy vagria discount retin a during pregnancy cipro online overnight valium for sale with no prescription in house pharmacy australia online pharmacy for gonorrhea cialis and bph how can i get minocycline keep cheapest price on hydrochlorothiazide irbesartan-hydrochlorothiazide cheapest generic cialis online reviews on nizoral cream where to buy cymbalta mexico viagra ca noprescriptionorthotricyclen altavista noprescriptioncanadaestradiol calcium carbonate online order new zealand zithromax 250mg singapore how to buy cymbalta cheap order rosuvastatin online get prescription buy vyvanse online cheap buy viagra or cialis black market illegal cialis kamagra canadian tadafil made in china generic lipator pharmacies minocin canadian pharmacy cialis liquid packs zithromax lowest price target buy generic viagra online canada generic lipitor online brand viagra with fast delivery plendil next day delivery nyc cheap wellbutrin online anacin syrup probepackung viagra levitra cialis online shopping hk buy cheap cialis usa visa viagara canadian pharmacies order bentyl without rx non prescribed zovirax tablets online apotheke kanada flomax online order generic canadian drugs no prescription needed wholesale generic olanzapine not the same next day cialise canadian drug store online flagyl non prescription where to buy antabuse pills research chemicals meclizine online order form how to get generic cialis in canada cipla viagra online can a viagra pill be cut in half 310 tidak menggemukkan meaning emkit ds side effects where to buy erectile dysfunction pills safe to buy viagra online ospamox viagra north american pharmacy canada apa itu ubat dexamethasone bp 0.75 mg buy orlistat ebay levitra 20 mg reviews i need to buy viagra best life rx v gel sale of v tight gel dosis obat azithromycin viagra pfizer online can you buy wellbutrin over counter ed tablets free del abbreviation rx one farmacy canadian pharmacy depakote youtube lasix water pills online generic lasix without prescription esomeprazole magnesium non prescription arthritis celebrex to buy canada medicine shop tadalafil dosierung speedy rx-drugs viagra in liquid form elocon cream without prescription augmentin without prescription buy tretinoid cream online comprar pastilla cytotec strong viagra 100mg skelaxin lowest price sildenafil and dapoxetine tablets cheap saw palmetto xtra gpchealth address in canada reglan no rx buy levothyroxine online discount gyne lotrimin uti where to buy confido tablets kamagra online paypal proventil inhaler no script cialis best price australia orlistat online switzerland cheap penicillin no prescription unisom overdose farmacia on line cialis 20g kaufen kamagra online kaufen per nachnahme 2.5 mg cialis geneic levitra prevacid pills lasix 40mg shop buy prozac no prescription aus propranolol 40 mg para que sirve how much prednisone for dogs viagra walgreens cost canadian pharmacy clonidine dosage buying viagra in northern ireland buy 5mg daily cialis cheap doxycycline monohydrate canada wellbutrin breast growth ebay viagra sale where to buy torsemide canadian discount rx services alli orlistat best price candian pharmacy home viagra walmart bystolic cheapest price increase best price drugs 24 cheap viagra no prescription alli orlistat deutsche cheap ciealis generic viagra in united states gas station viagra glimepiride where can i get viagra super active how to buy robax platinum without an rx can we trust cialis online cheapest price on keppra uk sky pharmacy viagra cheap cialis paypal avanfil what is ephadraxin levitra rezeptfrei deutschland canadian pharmacy fosamax dublin pharmacy to sale kamagra cheap nexium 40mg buy online tadalafil pharmacy from uk wholesale generic zestril prinivil buy silagra india antabuse online cheap tablets can you buy doxycycline online uk kamagra paypal misoprostol buy online dog medications no prescription insomnia meds without script what does cialis for daily use cost 105 viagra orders online viagra generic usa requip sale usa weingut sander diflucan pill smoking weed with cialis doxycycline obat apa generic viagra no prescription buy paxil online in the usa 329 buy spironolactone online no rx monthly drug canada dipyridamole online cheap prescription purchase cytotec online kaupa viagra overnight controlled drug pharmacy dog antibiotics online cialis tablets australia low price viagra 100mg cheapest place to buy lantus pen dexamethasone without a prescription buy provigil with paypal viagra pfizer 50 mg north drug mart canada pharmacy corega water pills side effects viagra for sale in tesco buy cialis online canada fast shipping where can u buy viagra in us atarax available in australia buy periactin weight gain free shipping generic viagra ou trouver xenical pas cher no rx pain medication viagra_order_a_prepaid_visa buy viagra in glasgow online authentic viagra from uk to us canadian generic reviews cheapest cialis available combivent next day delivery gifts cheap erectile dysfunction pills canadian pharmacy zithromax dosage maximum dosage of cialis xenical in stock meclizine buy online uk rx365store universal pharmacy canada where to buy allgra d online is it safe to buy generic cialis online viagra preiswert online kaufen ed trail pack overnight moduretic cheapest price buy cheap viagra with amex metmorfin cheap fursomide cialis without a prescription 5 mg alldaychemist cialis 20 mg with paypal acheter viagra forum order nolvadex canada combivent for sale generic beta-val viagra online and pay with paypal canadian pharmacy cialis elimite for sale chinese viagra capsules how good is cialis generic reputable online pharmacies uk cipro india how can i get serevent been around nexium generic equivalent buy cheap aciclovir japan clopidogrel linzer torte propecia hong kong carry viagra flight viagra sales india purchase motilium gabapentin no script lasix septra dosing calculator where to buy cefixime you generic ceftin antibiotic 4 corners pharmacy where to buy artane number wholesale generic fucidin jeuk prednisone buy viagra cost at walgreens long term side effects of cialis how can i get anacin long has flagyl 500 india canadian 24h buy inhalers online usa ciplox cheapest price nz best place to buy alphagan viagra for female indian in delhi price shop calcium carbonate plus hydrochloric acid suhagra cheapest price xbox dyazide no prescription pharmacy cialis, gta cheapest generic cialis uk doxepin high hyaluronic acid lowest price london vendita online pillole per cartellagine viagra generika ohne rezept deutschland canada pharmacy 24h review solaraze produktbeschreibung online pharmacy antibiotics uk wellbutrin mexico pharmacy best cialis viagra kaufen billig pulmicort adalat buy buying 60 mg orlistat outside the us cheap aspirin low dose indometacid amoxicillin buy no prescription acheter_cialis_generique_10 is generic cialis available in the us vetinary non perscription antibiotics new over counter diet pill clomid can u bue it? where to buy isoniazid usa how can i get paxil kill you diltiazem ointment brown discharge diflucan real viagra pfizer sex drugs for women vilches cialis peak time levitra tablete za potenciju 103 buy levitra hong kong amerimedrx pharmacy cyproheptadine weight gain buy clamelle azithromycin 500mg tablets your online pharmacy se long time sex tablet for man lloyds pharmacy discounts codes lipothin side effects nesdca how can i get hoodia long does achat de viagra au bay viagra can men use hydroxycut max for women original cialis doryx coupon best price for cialis tablets 5 mg novolax quinoa salad is good to lose benadryl cheapest price walgreens atomoxetine purchase online order ginette 35 used buy zentel tablets order symbalta online ariqlamaq ucun dietalar advair 500 50 generic cheap saw palmetto joint pain on line pharmacy with no prescription lamisil sale hydrochloride viagra portugal how can i get dilantin cause osteoporosis free birth control pills online progreso mexico pharmacy cheap brand cialis healthpoint little blue pill cialis online cheap pharmacy rx one discount code xenical diet pt diflucan pill - pharmacy is renagel over the counter digoxin lowest price xbox "lowpricenonprescriptionviagra" viagra generico en mexico real flagyl online pletal 100 mg price nolvadex bodybuilding side effects search,http,arrangerxmusic,plant,v... retin a online no prescription benicar generic release date viagra online in india viagra flavored 100mg buy cheap finasteride advair senion assistance asian viagra generic luvox launch buy phenergan online no prescription xeloda over the counter u purchase generic cialis 5mg citalopram without prescription