Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông

Vì công bằng và bình yên cho Biển Đông

Wednesday, Jul 23rd

Last update04:29:22 PM GMT

You are here: Tư liệu nghiên cứu Lập luận lịch sử, pháp lý Quan điểm của Trung Quốc Tranh chấp Biển Đông: Luật pháp quốc tế theo cách nhìn nhận của Trung Quốc (phần cuối)

Tranh chấp Biển Đông: Luật pháp quốc tế theo cách nhìn nhận của Trung Quốc (phần cuối)

Email In PDF.
3/ “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không thể được dùng để chứng minh thuộc chủ quyền lãnh thổ hoặc giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ
Nhận định vấn đề thuộc chủ quyền lãnh thổ hoặc giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ phải căn cứ theo các quy tắc và nguyên tắc trong luật quốc tế ở rất nhiều phương diện chứ tuyệt đối không phải quy định trong một công ước nào đó. Đây là một kiến thức thông thường hết sức rõ ràng trong lý luận và thực tiễn về luật pháp quốc tế. Căn cứ luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp lãnh thổ ít nhất bao gồm những quy tắc và nguyên tắc theo luật quốc tế như quy tắc có được lãnh thổ, quy tắc xác định thời gian, quy tắc xác định ngày tháng then chốt, quy tắc không truy ngược quá khứ, nguyên tắc cấm phản ngôn và quy tắc quyền lợi mang tính lịch sử.
Một điều hết sức cần thiết phải chỉ rõ là những quy tắc nói trên đều không phải là quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”. Xét từ quy định trong bản thân “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” thì trong Lời nói đầu của Công ước đã chỉ rõ là “trong điều kiện tính đến chủ quyền của tất cả các nước, xây dựng một trật tự pháp luật về biển...”. Như vậy có nghĩa là trật tự biển được xây dựng theo yêu cầu của công ước nói trên là xuất phát từ một tiền đề, đó là không thay đổi chủ quyền quốc gia đã có.
Một trong những căn cứ của luật quốc tế trong việc phán đoán quy thuộc chủ quyền lãnh thổ là quy tắc có được lãnh thổ, quy tắc này không quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”. Xét từ ý nghĩa lịch sử thì quy tắc có được lãnh thổ đã bao hàm rất nhiều quy tắc liên quan, bao gồm phát hiện, chiếm trước, chiếm lĩnh hữu hiệu và quản lý hữu hiệu v.v., đòi hỏi phải xuất phát từ nhiều góc độ và phương diện để phán đoán một quốc gia có chủ quyền đối với một phần lãnh thổ nào đó có hợp pháp hay không, mọi việc làm của quốc gia đó có hiệu lực theo luật quốc tế hay không. Từ các thời Tống, Nguyên, Thanh đến nay Trung Quốc đã trải qua nhiều thực tiễn qua các thời kỳ xã hội, qua nhiều triều đại, nhất là các đời chính phủ ở thời kỳ cận đại và hiện đại, đặc biệt bao gồm những thực tiễn về việc phát hiện, chiếm trước, quản lý hữu hiệu, đã có được chủ quyền lãnh thổ đối với các đảo ở Nam Hải một cách hữu hiệu.
Còn một điều vẫn phải nói rõ rằng tiêu chuẩn và yêu cầu về luật quốc tế qua các thời kỳ lịch sử đối với một quốc gia có một lãnh thổ hợp pháp hay không là không giống nhau. Ví dụ, luật quốc tế thời cổ đại là ai có sức mạnh cưỡng chiếm, người ấy sẽ có được lãnh thổ, luật quốc tế thời cận đại cũng cho phép dùng vũ lực cưỡng đoạt chủ quyền lãnh thổ. Chẳng hạn như sau khi chiếm lĩnh nhiều đảo ở Nam Thái Bình Dương, nước Pháp đã có được chủ quyền ở những đảo đó. Nhưng luật quốc tế ở thời kỳ hiện đại là cấm dùng vũ lực để có được lãnh thổ, ví dụ rõ nhất là Nhật Bản trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ Hai đã chiếm các bãi, đảo ở Nam Sa và Đài Loan của Trung Quốc, những việc làm đó đều thuộc về hành vi trái phép. Vì thế, sau khi thất bại, Nhật Bản đã phải trả lại các vùng lãnh thổ chiếm đóng nói trên. Chính phủ Quốc dân ở Trung Quốc lúc đó đã đưa hạm đội với tàu đi tiên phong là tàu “Thái Bình” đến Nam Hải tiếp nhận những bãi, đảo đã bị Nhật Bản chiếm đóng. Đảo Thái Bình chính là được đặt tên theo con tàu đó. Trong nhiều đảo ở Nam Hải hiện nay, có rất nhiều bãi và đảo đều được đặt theo tên các tàu thuyền, thuyền trưởng hoặc nhân vật lịch sử đã đến các đảo ở Nam Hải để tuyên thị và bảo vệ chủ quyền. Ví dụ như bãi cát Đôn Khiêm chính là tên của Thuyền trưởng Lý Đôn Khiêm chỉ huy tàu chiến có tên hiệu là “Trung Nghiệp” mà Chính phủ Trung Quốc năm 1946 đã điều ra tiếp nhận quần đảo Nam Sa.
Việc nhận định chủ trương quyền lợi của các nước ở Nam Hải hoàn toàn không phải chỉ có “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”, mà còn phải dựa vào một quy tắc quan trọng khác trong luật quốc tế là quy tắc xác định thời gian, nghĩa là một hành vi nào đó trong lịch sử chỉ cần phù hợp với luật quốc tế ở thời kỳ lúc đó, thì hành vi đó sẽ là hành vi hợp pháp hữu hiệu. Cùng với quá trình phát triển của những quy tắc liên quan trong luật pháp quốc tế, những hành vi liên quan đến những quy tắc này cũng phải đổi mới và phát triển theo. Hàng trăm năm trước đây người Trung Quốc đã thông qua các phương thức phát hiện và chiếm hữu để có được quyền lợi sơ bộ đối với các đảo Nam Hải mà lúc đó chưa thuộc về bất cứ nước nào. Sau đó chính phủ qua các nhiệm kỳ đã thông qua các phương thức đặt tên cho các đảo và công bố bản đồ tương ứng, hoạch định các đảo đó vào khu vực hành chính địa phương, đưa tàu ra tuyên bố chủ quyền và tuần tra, tổ chức và quản lý các hoạt động của xã hội đến Nam Hải đánh bắt cá, đối phó với các hoạt động xâm phạm chủ quyền của nước ngoài, xây dựng luật hiện đại, từng bước có được chủ quyền lãnh thổ đối với các đảo ở Nam Sa. Thực tiễn qua các thời đại ở Trung Quốc không chỉ hoàn toàn phù hợp với quy tắc có được lãnh thổ lúc đó, mà cũng phù hợp với quy tắc có được lãnh thổ theo luật quốc tế cận đại và hiện đại. Vì thế, theo quy tắc về xác định thời gian thì việc Trung Quốc có được chủ quyền lãnh thổ đối với các đảo ở Nam Hải là hợp pháp, hữu hiệu. Trong tất cả các nước tranh chấp ở Nam Hải, chỉ có Trung Quốc là có căn cứ lịch sử dài đến mấy trăm năm. Mọi nhận định của quốc tế liên quan đến tranh chấp lãnh thổ đều cho thấy ý nghĩa phán định của những căn cứ lịch sử đối với chủ quyền lãnh thổ quốc gia là có vai trò to lớn. Vì thế, không thể nói một cách đơn giản rằng đã có “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” mới thì căn cứ lịch sử sẽ không còn hiệu lực. Ví dụ như vụ phân xử của Tòa án quốc tế về đảo Pedra Branca theo cách gọi của Xinhgapo hoặc đảo Pulau Batu Puteh theo cách gọi của Malaixia: Như mọi người đều biết, Xinhgapo là được độc lập từ Malaixia nên Tòa án quốc tế khi xử vụ tranh chấp này đã đưa ra tất cả mọi căn cứ mà hai bên có được, bao gồm cả những chứng cứ lịch sử phong phú để phân tích, thẩm định, cuối cùng xác định đảo trên thuộc về Xinhgapo. Tòa án quốc tế từ xưa đến nay không thể không xem xét đến căn cứ lịch sử để quyết định chủ quyền thuộc về ai trong một vùng lãnh thổ tranh chấp. Đến học giả phương Tây cũng đều thừa nhận, đối với vụ tranh chấp chủ quyền các đảo ở Nam Sa, những tư liệu Trung Quốc có được là phong phú nhất, chứng cứ chắc chắn nhất, các nước khác như Philíppin, Malaixia và Brunây căn bản lại không có. Đó chính là thực tế để cho thấy vì sao Mỹ phụ họa, giúp các nước như Philíppin nhấn mạnh một cách phiến diện và lặp đi lặp lại rằng giải quyết vấn đề Nam Hải cần phải lấy “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” làm căn cứ, ra sức làm mờ nhạt đi, thậm chí xóa bỏ những nhân tố căn bản có vị trí quan trọng trong giải quyết vấn đề tranh chấp Nam Hải.
Chủ trương chủ quyền của các nước ở Nam Hải còn đề cập đến một nguyên tắc luật pháp quan trọng, đó là nguyên tắc luật pháp không truy ngược quá khứ. Ý nghĩa chính của nguyên tắc này là không thể dùng luật pháp của thế hệ sau để phán xét hành vi trước đây hợp pháp hay không hợp pháp. Chỉ riêng ví dụ về đường đứt đoạn ở Nam Hải, trước năm 1949 Chính phủ Quốc dân của Trung Quốc đã chính thức đặt tên và công bố bản đồ kèm theo đường đứt đoạn cho các bãi đảo ở Nam Hải, còn thông qua nhiều thực tiễn trên các phương diện về khai thác sử dụng tài nguyên như đưa tàu chiến đến Nam Hải tuyên bố chủ quyền, tổ chức và quản lý nghề cá, nhấn mạnh và củng cố chủ trương về quyền lợi ở Nam Hải. Sau năm 1949, Chính phủ Trung Quốc cũng kế thừa chủ trương của Chính phủ Quốc dân, vẫn tiếp tục đánh dấu đường đứt đoạn ở Nam Hải trên bản đồ chính thức của nhà nước, đồng thời cũng thông qua thực tiễn trong nhiều phương diện về lập pháp để nhấn mạnh và củng cố chủ trương về quyền lợi ở Nam Hải. Ai cũng biết là “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” từ năm 1994 mới bắt đầu có hiệu lực. Xem xét từ phương diện tài nguyên hiện hữu, nếu tính từ năm 1914 khi đường đứt đoạn ở Nam Hải bắt đầu xuất hiện thì đường đứt đoạn này đến nay đã được gần 100 năm, sớm hơn “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” 80 năm, hoặc nếu chỉ tính từ khi Chính phủ Trung Quốc chính thức công bố năm 1947 thì đến nay cũng đã được 65 năm, sớm hơn thời gian có hiệu lực của “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” 47 năm! Hơn nữa, đường đứt đoạn ở Nam Hải còn đề cập đến vấn đề về luật quốc tế khác phức tạp như quyền lợi mang tính lịch sử, vượt xa cả những nội dung được quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”. Vì thế tính hợp pháp của đường đứt đoạn ở Nam Hải tuyệt đối không đơn giản sử dụng “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” để phán đoán và phủ nhận. Nói “Đường đứt đoạn ở Nam Hải của Trung Quốc không phù hợp với ‘Công ước của Liên hợp quốc về luật biển’” thì bản thân cách nói đó rõ ràng đã thiếu căn cứ theo luật pháp quốc tế, là hết sức sai lầm.
4/ “Quyền lợi chủ quyền” tuyệt đối không đồng nghĩa với “chủ quyền ”
Về bản thân “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”, có nhà lý luận cho rằng “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” bất lợi đối với Trung Quốc. Tác giả bài viết cho rằng có lợi hay không có lợi là tương đối chứ không tuyệt đối. Nhìn nhận từ điều kiện địa lý tự nhiên của vùng biển xung quanh Trung Quốc, nếu so sánh với những nước ven biển nhìn ra đại dương mênh mông trên thế giới thì Trung Quốc là nước bất lợi về mặt địa lý, vùng biển xung quanh Trung Quốc bị bao vây bởi lãnh thổ của rất nhiều nước lân bang, không thể được hưởng quyền lợi 200 hải lý như “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” dành cho các nước ven biển. Xét từ góc độ này thì việc thực hiện công ước nói trên là bất lợi đối với Trung Quốc, nhưng đồng thời, đối với những nước láng giềng ven biển có bờ biển liền với Trung Quốc và hướng sang Trung Quốc cũng cùng đối mặt với những bất lợi như vậy. Nhìn từ góc độ luật pháp thì đối với tất cả mọi nước ký kết, quyền lợi và nghĩa vụ được quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” đều bình đẳng, các nước xung quanh có thể tuyên bố vùng biển quản lý 200 hải lý, Trung Quốc đại lục và các đảo của Trung Quốc cũng có thể tuyên bố có quyền lợi bình đẳng như vậy, nếu có vùng biển chồng lấn sẽ phát sinh vấn đề phân định ranh giới biển. Ngoài ra trong giải quyết vấn đề phân định ranh giới biển, các bên cũng ở cùng địa vị như nhau chứ không có vấn đề về việc chỉ bất lợi đối với Trung Quốc.
Đương nhiên, không thể phủ nhận được rằng về khách quan quả có một tình huống đã dẫn đến cách nói sai lầm như trên, nghĩa là Malaixia, Brunây vốn là những nước không có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, nhưng bởi “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” đã có quy chế về khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý đã khiến các nước này chủ trương vùng biển quản lý rộng 200 hải lý, từ đó cũng hoạch định một số đảo trong quần đảo Nam Sa vào phạm vi 200 hải lý do họ quản lý. Vì thế có người cho rằng “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” bất lợi đối với Trung Quốc. Quan điểm như vậy kỳ thực là hết sức sai lầm, là cách giải thích và lạm dùng quy chế về vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”.
Các phần 5 và 6 trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” đã quy định thành quy chế về khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, theo đó nước ven biển chỉ có được hai quyền lợi chủ quyền và ba quyền quản lý ở khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, chủ yếu bao gồm: Quyền lợi chủ quyền có mục đích thăm dò và khai thác, nuôi trồng bảo vệ và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên ở thủy vực hải dương, lòng biển và đáy biển (bất kể là tài nguyên sinh vật hay không phải sinh vật); Quyền lợi chủ quyền đối với các hoạt động khai thác và thăm dò mang tính kinh tế về nước biển, hải lưu và sức gió; Quyền quản lý trong việc kiến tạo và sử dụng đảo nhân tạo, trong kiến tạo và sử dụng các công trình thiết bị, và quản lý trong các phương diện nghiên cứu khoa học biển và bảo vệ môi trường biển.
Một sự thực pháp luật không được phép nhầm lẫn là không chỉ là hai phần trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” nói trên mà bất cứ phần nào và điều khoản nào trong công ước cũng đều không quy định nước ven biển nào được dựa vào công ước để quy hoạch lãnh thổ của nước khác vào lãnh thổ của mình. Vì thế, tất cả các nước ký kết đều có thể dựa vào công ước để thực hiện hai quyền lợi chủ quyền và ba quyền quản lý ở khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, nhưng tuyệt đối không có quyền dựa vào đó để tranh đoạt chủ quyền của nước khác đã được hoạch định trong đó.
“Quyền lợi chủ quyền” tuyệt đối không đồng nghĩa với “chủ quyền”. Mỗi từ ngữ trong luật pháp đều có nội hàm và ý nghĩa pháp luật của bản thân từ đó, tuyệt đối không thể làm lẫn lộn hoặc thay thế một cách giản đơn. Đó đều là kiến thức pháp luật quốc tế thông thường. Vì thế Malaixia đã lấy cớ là quyền lợi được “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” cho phép, chủ trương quy hoạch một số đảo thuộc quần đảo Nam Sa trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của họ thành lãnh thổ của họ. Đòi hỏi về loại chủ quyền lãnh thổ như vậy là cực kỳ hoang đường, cũng là phi pháp. Thử xem xét, nếu cách xác định như vậy là ổn thì thế giới sẽ ra sao? Và cùng cách suy diễn theo lý lẽ như vậy thì Trung Quốc cũng chẳng có thể hoạch định những vùng lãnh thổ của nước khác trong phạm vi 200 hải lý thuộc lãnh thổ Trung Quốc (ít nhất bao gồm các bãi, đảo phía Nam quần đảo Ryukyu và các bãi đảo phía Bắc Philíppin) vào cả trong phạm vi yêu cầu chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc (như đảo Đài Loan hoặc đảo Thái Bình) được hay sao?
Còn như vấn đề chồng lấn về phạm vi các khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa đang tồn tại giữa Trung Quốc và các nước khác cùng tuyên bố chủ quyền ở Nam Hải thì đòi hỏi thông qua đàm phán phân định ranh giới vùng biển để giải quyết. Trên thực tế, đây cũng là vấn đề liên quan đến quan hệ giữa quyền lợi về khu đặc quyền kinh tế và quyền lợi về thềm lục địa với quyền lợi mang tính chất lịch sử. Đường đứt đoạn ở Nam Hải hoàn toàn không phải dựa vào “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” để vạch ra, mà trong quá trình lịch sử gần 100 năm từ khi bắt đầu xuất hiện cho đến hiện nay, đường đứt đoạn đó đã từng bước phát triển từ Bắc xuống Nam đến khoảng 4 độ vĩ Bắc. Chủ quyền mang tính lịch sử là một vấn đề phức tạp về luật quốc tế, “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không phủ nhận quyền lợi mang tính lịch sử, cũng chưa bao giờ quy định quyền lợi mang tính lịch sử phải được thay thế bằng khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Sự thực lịch sử là trong thời gian hàng chục năm sau khi chính thức công bố đường đứt đoạn ở Nam Hải, các nước xung quanh và cộng đồng quốc tế không có phản đối gì.
Nói tóm lại, một vấn đề cốt lõi và then chốt cần phải làm lắng dịu trong vấn đề Nam Hải hiện đang sôi động là: Chủ trương có quyền lợi ở Nam Hải của tất cả các quốc gia liên quan tranh chấp Nam Hải có phải đều là hợp pháp? Sự thực không được xem thường là: Một số nước như Việt Nam và Philíppin đang đối kháng với chủ trương hợp pháp của Trung Quốc bằng chủ trương trái phép; Trong khi đó Mỹ, nước tự xưng sẵn sàng làm người điều đình tranh chấp Nam Hải, và Nhật Bản là hai nước bề ngoài ra vẻ công bằng nhưng thực chất đang cố tình làm thiên lệch, chỉ trích chủ trương của Trung Quốc về Nam Hải, còn đối với các nước tranh chấp khác ở Nam Hải như Việt Nam, Philíppin và Malaixia thì họ hầu như bỏ qua tính chất phi pháp trong các hành động của các nước này về chủ trương quyền lợi ở Nam Hải. Tác giả bài viết này cho rằng trong khi phán xử về tính hợp pháp trong chủ trương quyền lợi ở Nam Hải của Trung Quốc, cũng đồng thời phải nhận định chủ trương quyền lợi của nước tranh chấp khác có hợp pháp hay không, nếu không mà chỉ phiến diện yêu cầu, thậm chỉ chỉ trích kiểu này kiểu khác đối với Trung Quốc thì đó không phải là công bằng, Trung Quốc cũng không thể chấp nhận.
Vì thế, người Trung Quốc tuyệt đối không được rơi vào chiếc bẫy này, tức Trung Quốc không nên chủ động bàn đến “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”, không bàn đến căn cứ luật pháp quốc tế, nghĩ rằng như vậy là Trung Quốc đã đuối lý phải né tránh. Từ lâu nay Trung Quốc một mặt áp dụng chính sách kiềm chế, không làm nóng vấn đề ở Nam Hải, không muốn nói nhiều, thậm chí là tránh không nói, nhưng mặt khác cho đến nay khi các nước xung quanh như Philíppin chưa chính thức bắt đầu đàm phán ngoại giao giải quyết vấn đề tranh chấp, thì dù là các nước đó hay Trung Quốc cũng đều không có nghĩa vụ đơn phương trình bày toàn diện với cộng đồng quốc tế chủ trương và căn cứ của mình về quyền lợi ở Nam Hải. Kỳ thực, cho đến nay bản thân Philíppin cũng chưa làm rõ được phạm vi quyền lợi ở Nam Hải mà họ chủ trương cuối cùng là ở đâu. Từ cuối năm ngoái đến nay Philíppin đã nhiều lần công khai đề xuất phải cùng với các nước ASEAN “phân định vùng tranh chấp Nam Hải và vùng tranh chấp Philíppin”.
Tác giả bài viết cho rằng trong giai đoạn hiện nay Trung Quốc cơ bản chưa cần thiết, cũng chưa có nghĩa vụ phải đơn phương trình bày hết tất cả lá bài cuối cùng của mình, chưa cần thiết công khai toàn diện, phơi bày ra tất cả mọi căn cứ pháp lý của mình, đó cần phải là những nội dung trên bàn đàm phán. Một số nước không ngừng nhào nặn hoặc chỉ trích vấn đề mang tính hợp pháp trong chủ trương về quyền lợi ở Nam Hải của Trung Quốc, kỳ thực là những biểu hiện giật mình vì chột dạ, dụng ý của họ là nhằm đẩy lệch góc nhìn, chuyển dịch tiêu điểm mâu thuẫn, nhưng làm như vậy vừa không thể làm thay đổi được tính chất phi pháp trong chủ trương Nam Hải của họ, cũng vừa không thể phủ nhận được tính hợp pháp trong chủ trương của Trung Quốc. Trong khi đó lập trường không nói và ít nói mà Trung Quốc áp dụng cũng tuyệt đối không có nghĩa là không có cơ sở pháp luật và căn cứ lịch sử. Tục ngữ Trung Quốc có câu “có lý không phải cứ to tiếng”. Tuy nhiên, để làm cho những người quan tâm một cách khách quan và thực lòng vấn đề Nam Hải có thể hiểu được tình hình chân thực và chuẩn xác, thay đổi và đề phòng tin đồn thất thiệt cứ thổi lên mãi, ngoài người phát ngôn báo chí, Trung Quốc còn phải tích cực chủ động lợi dụng nhiều kênh, áp dụng nhiều phương thức tuyên truyền nhiều hơn nữa trước và sau khi một số vấn đề có thể được nhào nặn trở thành điểm nóng, để làm cho vấn đề được nhìn nhận chân thực hơn. Hiệu quả tuyên truyền tích cực và hướng dẫn dư luận sẽ tốt hơn nhiều so với bị động đối phó trước những chỉ trích theo dụng ý riêng.
Nói tóm lại, “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không phải là “linh đơn thần dược” để giải quyết mọi vấn đề tranh chấp biển, mà chỉ là một phần cấu thành của luật pháp quốc tế, không thể thay thế các quy tắc khác trong luật quốc tế, lại càng không thể giản đơn đánh đồng “luật quốc tế” với “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” theo cách đánh tráo khái niệm. Trong phần mở đầu của “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” cũng có quy định rõ ràng đối với vấn đề này, cụ thể là “các nước ký kết bản Công ước này xác nhận Công ước chưa có quy định cụ thể, cần phải tiếp tục lấy các quy tắc và nguyên tắc trong luật quốc tế nói chung để làm căn cứ chuẩn mực”. “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không phải là căn cứ duy nhất của luật quốc tế để nhận định hoặc giải quyết vấn đề yêu sách chủ quyền lãnh thổ Nam Sa, cũng như nhận định hoặc phủ nhận tính hợp pháp trong đường đứt đoạn ở Nam Hải của Trung Quốc. Những cách nói “cần lấy ‘Công ước của Liên hợp quốc về luật biển’ làm căn cứ giải quyết vấn đề Nam Hải”, “một số đảo-bãi thuộc quần đảo Nam Sa đều đã được hoạch định vào khu đặc quyền của các nước như Malaixia (hoặc: Đều ở trong phạm vi thềm lục địa của Malaixia), vì thế những đảo-bãi này đã được quy về quyền sở hữu nhà nước của Malaixia”, “Đường đứt đoạn của Trung Quốc ở Nam Hải không phù hợp với ‘Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”... là hết sức phiến diện, thậm chí là sai lầm. Nếu không có dụng ý riêng thì ít nhất cũng là sự khiếm khuyết trong kiến thức thông thường về luật quốc tế./.
Nhận xét (0)
Viết nhận xét
Your Contact Details:
Nhận xét:
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):S
:!::?::idea::arrow:
Security
Hãy nhập mã xác nhận
buy anafranil greece cvs prescription drug prices list cheap kamagra sale uk safe buy glucotrol xl online benadryl dose for 40 lb child donde puedo comprar sominex harvesting natures best pain medication prilosec otc annual sales cheap reglan 40 mg how long does it take for the pills to kill chlamydia cytotec precio republica dominicana prednisone for dogs dosage chart what are some side effects of valtrex online zanaflex purchase comprar xenical (orlistat). online uroxatral side effects weight gain femara with paypal payment cialis pills for sale uk tadalafil bextra celebrex class action lawsuit ralista coupons order generic evecare ginette-35 medication overnight valtrex us pharmacy fedex zithromax with no rx xenical support group uk colospa mail order india carafate for dogs side effects generic cystone usa pharmacy ciplactin pills reviews ampicillin with paypal payment no rx digoxin online buy lynoral buy actos online no prescription us brand lynoral buy viagra super active low cost medicine called provera is meclizine available in australia lowest price plendil wholesale kamagra canadian kamagra gold pas cher italie flexeril dosage for adults low cost albendazole order does alli work weight loss pill mentat ds syrup australia pharmacy how to make sildenafil citrate at home is generic arava effective viagra sublingual viagra brand advair diskus express canada maximum daily dose of robaxin levitra in spanien kaufen genesis today acai reviews what is zyloprim made of low dose novolog sliding scale pharmacy house hounslow omeprazole otc uk doxycycline medicine side effects mircette next day shipping cost of studying pharmacy in canada escrow pharmacy coupon half price bentyl alcohol and azithromycin pfizer detrol uk buy metoclopramide online no membership overnight where can i buy clomid in australia imuran 50 mg tablet cytotec prix en pharmacie en france generic prometrium paypal lowest price benadryl generic aldactone india amoxil online sales my lady era coupons diamox para que se usa is it illegal to order generic prometrium where to buy fluconazole for dogs ventolin cheapest pravachol now co uk promethazine in pregnancy levitra vs cialis drugs comparison of tamoxifen and clomiphene citrate for ovulation induction a meta-analysis caverta in italia pharmacy technician certification classes online beat way to order risperdal buy cephalexin online us no prescription no rx pharmacy overnight shipping adalat 100mg tablet levitra effects on liver the fong bros prometrium pregnancy symptoms the online drugstore eldepryl can januvia pills be split can buy erexin-v online uses for lasix medication wellbutrin anxiety goes away clomiphene fertility medication pilex buy canada hoodia on the internet cheap periactin sale uk alesse commercial no prescription minipress starlix max dose biaxin usa pharmacy crestor supplier in uk citalopram hydrobromide 40 mg tablet seborrheic dermatitis after accutane how to buy danazol in london propecia visa cost of ayurslim + himalaya prescription drug digoxin levitra super active from canada alli diet pill-available in canada generic sildenafil uk tretinoin cream 0.025 cheap lisinopril australia list of tesco stores selling azulfidine phenamax prices cvs is actonel generic flomax rx buy nymphomax online usa brand viagra mg buy voveran shopping furosemide mist canada best price for real rogaine 2 buy orlistat online usa anxiety medication for long term use take aldactone bodybuilding suppliers of haridra in us ayurslim dose elavil dose for pain what is effexor xr 150 brand amaryl for sale how to purchase bactrim fosamax dose for paget;s la sandia es viagra natural can you buy haridra discount online online online glyset purchase where to buy cheap generic rosuvastatin serophene buy online ireland where can i get didronel nebulized albuterol sulfate side effects stromectol drug schedule buy vermox in india online sale delivery probalan online micardis on the internet cheap atorlip-10 mg mobic drug prograf in croatia arimidex on cycle libido cost of asacol uk seroquel cheap birth control yasmin weight gain buy acai max cleanse online fluoxetine and bupropion combination beconase aq in the uk now atorlip medication generic otc benicar no prrescription buy dapoxetine with paypal reminyl shortage flagyl for sale prograf delivery london licensed pharmacy decadron how to take lisinopril mg generic viagra super active sildenafil buy chloromycetin pills fast diabecon deleviery buy diltiazem 40 buy canada no prescription for accutane china buying lithium online leukeran india best place to order tinidazole in us propecia over the couter amoxicillin 875 mg for strep throat lanoxin no prescription reviews top us retail pharmacy chains 2010 cost of tamoxifen without insurance brand xeloda for sale is finasteride propecia clozaril overnight where can i buy cialis professional in canada pyridium medication where is allegra versace donde puedo comprar rosuvastatin best prices on wellbutrin xl buy clomid online uk can you split elavil tablets tetracycline capsules discontinued acheter voltaren en ligne how long does finasteride take to work buy biaxin online no prescription canada cheap pills accutane online janssen cilag germany diclofenac sodium 50mg what is it used for buy flovent online overnight anavar pct clomid or nolvadex atenolol 50 mg price best price cialis super active do you lose weight with water pills what is acivir pills drugs isoniazid 300 mg tablet side effects vytorin canada prescription buy cheap aldactone using pay pal adalat oros generic name losartan dose dogs viagra for women uk codeine cough syrup dosage to get high generic advair diskus 100 55 very cheap doxycycline baclofen over the counter uk azulfidine en-tabs sulfasalazina sildenafil ratiopharm 100 mg hinta lady era tablets 40mg minocycline antibiotic reviews acne benefits and side effects of korean red ginseng generic amantadine canada advair diskus generico online hyaluronic acid injections cost kamagra online bestellen wo acai slim berry reviews over the counter equivalent to accutane can i order actoplus met no prescription in the usa zofran generic otc increasing sperm count food do i need a prescription for suhagra cabana drugs pharmacy online pharmacy technician jobs northern ireland lexapro weight loss or gain apcalis erectalis phenergan 10mg tablets mexitil to buy in the canada without a prescription buy alli refill pack online free shipping aldactone medication for hair loss is retin-a 0,05 a prescription drug diflucan coupon code buy brand amoxil no prescription what are side effects of taking nexium tablets clomiphene citrate in men steroids what is rogaine 5 lowest price cialas paypals cheap allinclusive holidays to tenerife prednisolone dose adults what is doxycycline capsules 100mg can you get high off luvox cr levlen fast canada buy bactrum what does olanzapine do to the brain donde puedo comprar cytotec en monterrey side effects of nitrofurantoin mono-mcr 1 cipla online meds can buy doxycycline over counter buy lisinopril 50 quickest lotensin quiero comprar aleve does tetracycline cause weight gain viagra jelly medicine side effects of losartan buy generic amoxicillin no prescription non prescription buspar female viagra clinical trials what are the side effects of sertraline hcl need prescription without seeing doctor v-gel supplier in uk where to buy nolvadex with no prescription indian generics online emsam dostinex now co uk donde comprar livial en venezuela us pharmacy online dostinex discount drug store australia buy purim in ireland cipro drug in mexico pharmacy viagra jelly how to use no rx dipyridamole online zoloft on line in the india generic sildenafil vs viagra generic clomid for sale buy lantus online no prescription usa singulair medication order plavix generic date in us nitroglycerin mg price mail order generic blopress overnight lamisil buy cheapest viagra uk india apcalis sx price aristocort triamcinolone acetonide cream 0.02 snovitra super power tablets on line to buy use celadrin coupon online bystolic in usa finasteride 5mg tablet amp cheap ralista uk clomiphene citrate challenge canada online pharmacy xanax accutane before and after patients bactroban on line for sale no script liquid serpina review benfotiamine coupon code radio 1 live lounge generic viagra singapore can i get methotrexate amlodipine 5mg canadian what is amitriptyline hcl 25mg tab decadron discontinued canadian rx store yagara cost comparison comprar avapro portugal medrol with no perscription if a typical aspirin tablet contains 325 mg aspirin (the rest is starch binder) bactroban suppositories buy caverta cost canadian buy risperdal mg online strattera prescription cost desyrel mg price sale norvasc online pfizer lipitor sales 2010 beconase ingredients can i order cialis sublingual no prescription in the usa cefixime online canada research grade blopress rumalaya forte express canada what drug category is hytrin imitrex 100mg tablet cialis viagra together miss kamagra dosage uk no prescription azulfidine sale retino-a cream 0,025 with no rx generic glyset safe what medication is comparable to lexapro comprar ceftin original what is keppra made of oral antifungal medication ringworm acheter viagra pfizer france cost of flonase at walgreens minocin 100mg cheep pharmacy has best price beconase aq clomid maximum dosage forest bystolic coupon carafate online overnight shipping zyvox online uk canadian allied forces split lisinopril pills amoxil from india where can i buy cephalexin in canada nizoral online australia how to take metformin xr where to buy fucidin online usa average monthly cost of propecia Purchase risperdal 4 mg is meclizine over the counter fast viagra professional delivery what is kamagra tablets for metoclopramide spc emc is celebrex over the counter topamax generic reviews buy generic trental online no prescription what drug category is entocort propranolol weight gain over the counter finasteride yagara express canada cafergot without a prescription pharmacie canadienne cialis universities with pharmacy programs in canada where to buy alligators online delivered order prometrium without rx where can i get hytrin pills buy voveran 5 abana online in us order generic artane buy celebrex online with mastercard tetracycline on line for sale no script hydroxyzine side effects depression pariet legal us purchase myambutol bactrim fast usa very cheap colospa sildenafil for women buy remeron birth control online us flovent dosage in canada generic levaquin levofloxacin 250 mg como se usa el benzac ac cheapest ortho tri-cyclen lo diurex water pills side effects lipothin without a prescription what does phenergan side effects pentazine pamelor prices geriforte generic 2013 drugs altace drug classification proscar discount prices buy revatio pills online what types of doxycycline are there cialis free trial online diakof max dose how to get actos drug ordering prevacid uk keppra prix en pharmacie en france buy medication online order actos amantadine discount roxithromycin uk can you order mestinon nizagara online overnight viagra canadian patent nitrofurantoin online pharmacy best medicine for back muscle pain dewalt ion lithium reviews pilex ointment reviews female cialis echeck buy diclofenac gel from india dark chocolate covered acai berries costco phenergan tablets dose where to buy alli cheap weight loss how long does it take for inderal to work for headaches buy corega cialis tablet proventil low cost cheap adalat overnight delivery buy florinef from mexico online generic pills for eldepryl short term side effects of prednisone in children lowest price diltiazem side effects of fertility drugs on children what is alliteration in poetry where can i purchase zyban ciprofloxacin 500 mg film-coated tablets order propecia tablets canadian pharmacy lamisil granules unisom to buy from europe mail order generic lotrisone can get bupropion uk cytotec online buy ashwagandha visa pyridium reviews viagra lawsuit settlement does toradol get you high zithromax perth australia diclofenac gel 40mg accutane 20 mg 3 times a week lower back pain pills geriforte no prescription canada quiero comprar cymbalta online revatio india pyridium roche precio argentina methocarbamol 500 mg and alcohol flovent diskus cost duphalac lactulose solution side effects buy speman 5 buy nimotop cheap chloroquine pill shortage dramamine 20 mg best place to buy proventil online online sale of alesse sustiva dose fincar shelf life cialis soft rx 100 mg feldene all pills pictures altace india blood xenical-orlistat espan~ol north american ginseng prices clomid for men forum colchicine on line in the canada furosemide western australia what does acai do for weight loss is 30mg of cialis safe motrin coupons canada 2011 online overnight doxycycline without buy antibiotics online overnight pharmacy atarax tablets dosage free printable coupon for allegra buy pain pills online for cheap generic singulair from canada betnovate online overnight the online drugstore seroquel vip transactions how to buy lioresal buying levaquin in manchester best online pharmacy generic risperdal how to store synthroid buy mirapex capsules can you order claritin depends the online drugstore benicar order viagra and cialis online nitrofurantoin next day delivery shuddha guggulu next day delivery prescription without diagnosis desyrel no prescription needed buy generic furosemide online with prescription methotrexate 10 mg per week what is amlodipine besylate for order artane pill depakote cheap price mechanism of action of tetracycline/pdf what is xenical mg used to treat what is zovirax ointment 5 used for tofranil in italia cost comparison online generic silagra free trial viagra uk eurax online meds fluoxetine 10 mg nizoral tablets for hair loss order zestril methotrexate 10 mg hair loss where to buy flying mounts wow alliance buy online uk kamagra oral jelly can you buy voveran sr over the counter nonprescription flagyl geriforte syrup perth australia omnicef limited india buy aldactone online with no prescription vente de glucophage au quebec walmart medical expense report pharmacies cheap price ampicillin online buy amaryl online from australia what is a good replacement for singulair what does femara generic zanaflex india what is casodex tablets buy amantadine tablets canada prednisone from canadian pharmacy penegra tablets+how to use claritin d discount coupon singulair baby farma delivery what does ashwagandha uk pharmacy buy advair diskus how to take vpxl mg metformin online australia increasing function definition alternatives to levitra zetia coupons rebates triamterene no prrescription can you order rhinocort aqua drug long time side effects fosamax lasix canadian online get free viagra online furosemide dosage for children research grade naprosyn grifulvin v next day delivery naproxen nhs uk ciprofloxacino 500 mg dosis adulto can you buy viagra sublingual in ireland cheap sildenafil Purchase singulair 10 mg nitroglycerin where to purchase what are the long term side effects of dilantin blopress buy on line generic sildenafil online doxazosin mesylate cardura side effects elavil refills mobic online australia 6 mercaptopurine dose what are diclofenac sodium 50mg tablets used for treatments for low testosterone buycialisonlinecanada.org how to import advair diskus is flomax better than terazosin where to buy pain medication online cost of lipitor uk pharmaceutical machinery manufacturers in delhi zithromax side effects uk canada drug service of sheboygan best cialis prices pill forzest discount medications brahmi with american express viagra singapore sale coversyl arginine plus can you buy nizoral shampoo over the counter buy online atorlip-10 generic is mail order finast safe buy vytorin define viagra for women best drugstore foundation for oily skin yahoo first dose phenomenon minipress low cost overnight alphagan where to buy ginette-35 how to order from canadian pharmacy buy cialis from a reputable co. lisinopril tablets online shopper drig mart sell cialis super kamagra - sildenafil + dapoxetine ordering xenical fucidin no prescription overnight delivery buy cefixime from mexico online standard dose of keflex for uti viagra soft mg price side effects of atacand 16 mg compare prices aleve search consultancy liverpool viagra 50 mg 4 film tablet canadian allies us list is mail order cipro safe where to buy ethionamide ointment plavix drug in mexico pharmacy where to get digoxin buy eurax in india online where purchase atorlip-5 quiero comprar zetia how much is ephedraxin tablets normal dose range for lasix ampicillin drug study ivtt med cab zyban accutane long term side effects hair loss diltiazem side effects in dogs canadian alliance of student associations ottawa media doxycycline 20 mg side effects erythromycin capsules 100 mg cialis super active doxazosin tablets buy what are the side effects of risperdal in children calan shortage 2012 prescription drug vpxl furosemide usa sale discount zenegra otc can coreg tablets be split cheap estrace no prescription safe to buy generic bactrim from usa ethionamide uk next day delivery allegra d prescription usa donde comprar acai en mexico cheap pills prevacid otc how much is viagra from boots natural water pills side effects where is yasmine bleeth 2012 can you get bupropion elimite mail order india side effects of buspar natural remedy viagra how to order zyloprim online free stats counter buy brand tulasi lotrisone uk online calan dosage information proventil buy online us atarax buy online india ipharmacy professional liposafe online forum clomid no prescription paypal how to use levitra oral buy diclofenac potassium india what is a therapeutic depakote level purchase cipro cheap prescription where can you purchase levitra zofran odt for children how much is zofran in australia lady era spain over counter famvir 500 price natural viagra for men video is it safe to order voveran sr prevacid bonus pills buy maxalt with paypal chepest zenical online uk cheap diflucan tablets prescription free advair diskus 250 50 cheapest colchicine in the uk safe levitra no precription Purchase actos 25 mg glucotrol no prescription needed drug market order endep buy leukeran hong kong hyzaar discount coupons viagra and women effects maximum dose of citalopram in elderly vasotec from canada low cost alli pills weight loss ventolin ordering no prescription buy promethazine suppositories cheapest rogaine 5 citalopram uk buy online what is metoprolol er malegra fxt shoppers drug mart synthroid dosage too low symptoms order non generic bystolic ciprofloxacino normont 500 mg efg accutane lawsuit canada 2012 purchasing voltaren online accutane online registration lariam lawsuit actoplus met generic cheap costs order effexor xr cheap how long does it take for valtrex to work on shingles cardura prescription para que sirve el amantadina clorfenamina paracetamol buy viagra sublingual from mexico online tinidazole lyme dosage atacand plus drug class lexapro generic for sale purchase baclofen 10 mg side effects of alesse 28 birth control retin a 0.1 gel buy safe place order prilosec buy adalat without prescription aspirin rx haldol online pharmacy order cardura tablets reminyl 24mg tablet canadian vasotec tablet diamox drug classification comprar motrin online buy accutane without cialis tablete 5 mg can you buy hydrochlorothiazide online generic trandate from india precio redustat mexico df can you get cardura over the counter buy xalatan pills online purchase florinef dogs buy diltiazem new zealand online claritin coupons july 2012 best buy viagra clonidine 0.1mg for children where to buy abilify benfotiamine sublingual dosage buy colchicine online no prescription usa where can i buy clomiphene online where can i buy viagra in manchester antivert visa side effects of bactrim ds 800 160 telefono roacutan mexico drugstore publicis zovirax cheap uk how to import live mail contacts haldol looking for dramamine dose children how soon can i get pregnant on metformin para que se usa zyvox how much does yasmin birth control cost without insurance online pharmacies no prescription uk cheap benemid buy online can you buy tenormin in ireland wellbutrin sr maximum dosage betapace cost cephalexin online cheap buy avodart tablets online generic flomax generic synthroid to buy in the uk without a prescription can you buy elavil over the counter in germany yasmin price philippines where can i get female viagra where to buy ginseng in seoul generic eulexin uk paypal leukeran tablets 2mg lowest priced levitra super active organic pharmacy london over counter chloramphenicol purchase hyzaar 100 25mg isoniazid ships from india is stieva-a cream good for wrinkles side effects of thyroxine nhs amoxil online pharmacy side effects of precose discount canadian pharmacy reglan online canadian pharmacy adipex mentat billig kaufen buy fucidin h is it illegal to order generic reglan clarithromycin side effects tiredness prednisone prescription medication artane ships from india yasmin drug in canada pharmacy wisconsin ginseng root sale low cost geriforte lloyds pharmacy coventry road sheldon evecare capsules what types of aspirin are there doxycycline 100mg dosage side effects comprar viagra en argentina por internet metronidazole side effects if you drink cialis next day no prescription seroquel 100mg buy drug classification of ampicillin provera online without rx fluoxetine online in canada acheter levitra generique 10mg diarrhea after chlamydia medication can buy elocon online acquisto elimite sicuro online without a script prescription buy abana canadian online pharmacies review many independent pharmacies america can buy levothyroxine uk fosamax price walmart lioresal online meds glucophage free shipping buy yasmin online with out prescription hytrin 2 mg tablet lipitor for daily use canada paxil 40 mg tab alli medication canada triamterene hctz 37.5 25 mg price avandamet phone orders anacin precio mexico aciclovir medication online roaccutane buy online australia zofran 4mg tablets drug market order bupron sr buy allium bulbs canada cheap aldactone free viagra pharmacy buyers of bupropion canada re neurontin marketing sales practices litigation can you take aspirin with birth control pills irbesartan daily dose cheapest vytorin tablets uk low amitriptyline her eurax lotion 100ml tricor cost comparison cheap augmentin 500mg best place buy provera nystatin and triamcinolone acetonide cream amlodipine besylate 5 mg tablet cialis jelly sale i pill diarex website is it legal to buy tamoxifen citrate does mobic cause weight gain azithromycin 250mg tablet use minocycline doxycycline acne buy cardura usa buy keflex in ireland order viagra plus online without rx online pharmacy no prescription needed emsam anti-gout medication colchicine florinef no prescription canada fertility pills for men premarin online canadian pharmacy cymbalta lawsuit withdrawal medco mail order pharmacy fax form allopurinol medicine accutane acne medication review doxycycline 50mg capsules side effects diarex dose non prescription proscar voltaren 50 mg tablett pris what does lamisil pill look like online pharmacy drugs no prescription can you buy order altace online orlistat tablets shortage can you buy aceon online pharmacy canadian minocycline online overnight shipping viagra alternative gnc nexium 40mg prec,o generico generic uk paypal tetracycline cordarone spain over counter pletal side effects drug purchase birth control pills online can you buy diflucan over the counter in in prescription yeast infection can you buy inhalers over the counter in greece brand cialis coupons what is vytorin cialis canadian drug store kamagra brands india where do i cephalexin in mexico sertraline overdose treatment jia yi jian review buy deltasone prednisone unisom 2nd trimester celebrex 200 mg capsules list of tesco stores selling nymphomax can i call in a refill authorization for paxil cheap generic ginette-35 can you buy antabuse over counter generic hydrochlorothiazide price reviews on acai berry diet pills cordarone prix en pharmacie en france awc canadian pharmacy review health canada fml forte cephalexin without prescription detrol medicine children minocycline delivery uk sarafem mg price prednisone discount prescription como comprar benicar naprosyn perth australia hyaluronic acid with no rx the best drugstore makeup products cialis 20 gm where to buy periactin weight gain drugs best place to order zyloprim in us what is micardis 80 mg used for risperdal 0.5 mg tablet mail order generic avodart espa super active tone and firm buy flomax tablets australia acticin cheap pain meds that start with the letter d best depression medicine me can you buy nizoral in ireland legal buy diarex online canada purchasing acivir pills online uk number 1 canadian pharmacy brupen ampicilina information english vardenafil levitra 20mg buspar dose for dogs side effects of naprosyn tablets over the counter viagra australia abilify dose for bipolar depression reglan in croatia genesis today organic acai 100 buy flexeril 10mg long time side effects cafergot non prescription elimite pharmacy winch house the high cost of low living drug market order lasix where can you buy pyridium diprosone creme notice prednisone uses for cats amoxil without a prescription from uk liposafe pharmacies buy zofran mexican pharmacies citalopram pills online in the india vigra airport.no price increase vasotec bupropion common side effects prescription medicine for chronic back pain american express platinum credit card canada buy erection packs 2 cheap best site get septilin tadacip online meds prednisone cost in canada buy sumycin perth australia how to purchase amaryl online ondansetron hcl 8mg tab celexa not generic acheter pas cher alphagan order avalide online with visa clomid mg tablet generic cost buy advair diskus unisom order online buy trazodone singapore vasotec iv to po comprar cialis generico em portugal buy viagra online from india guaranteed crushing fosamax tablets tamoxifen online store singulair australia pbs nolvadex pills online in the australia danazol pill shop discount code best site get kamagra gold where to order accutane best online pharmacy in europe generic cialis for daily use diabecon for men in usa nitrofurantoin 100 mg safe during pregnancy should i buy propecia online cost of zithromax at walmart american ponstel canada buy estrace without prescription strattera and cough medicine alavert buy online ireland prinivil in the uk ginette-35 online uk provera and clomid calendar dapoxetine shop net buy erythromycin australia walgreens generic plan b pill is bayer aspirin made in usa ophthacare online usa no prescription ventolin trade generic name vermox mist canada buy arava in ireland buy paxil without a script zantac oral tablet 150 mg indian generics online toradol buy accutane online in uk diabetes medicine glycomet what is prednisolone pills used for is generic glucotrol xl effective differin for daily use canada finast for men sale in uk what food is like viagra what is brahmi powder used for how to get citalopram triderm creama buy nizoral online from australia grifulvin v sold over counter can i buy zithromax in canada compazine suppository frequency doxycycline hyclate 100 mg sinus infection cialis maximum dosage per day bentyl prix en pharmacie en france aldactone 25mg tab overseas pharmacy no prescription amoxil side effects of mobic meloxicam digoxin next day anacin non perscription countries asthma nhs cost lamisil over counter nail fungus yagara herbal viagra benicar cheap uk is pct needed after anavar brand advair diskus canada head office fincar no prrescription abortion pills in india 2012 where to buy actoplus met canadian buy januvia pills canadian pharmacy septilin safe place order cystone discount canadian pharmacy ophthacare atrovent without a prescription actos for dogs buy how long to take erythromycin for acne differin coupons discounts how to take doxycycline 100mg capsules buy zestoretic inhaler canada levitra plus daily use reviews levitra 20mg insulin resistance symptoms in men astelin generic cheap costs can i get high on lamictal cafergot generic uk buy red ginseng uk purchase uroxatral cheap prices generic viagra review forums pill low cost clozaril beconase aq 10 mg cost generic anafranil in buy diprosone lotion online discount code for zofran elavil medication and ibs herbal viagra male female methotrexate fiale 20 mg cost of depakote sprinkles yasmin pill reviews 2012 sildenafil citrate 50mg tablet indian pharmacy tetracycline celexa cost canada free coupon for fluoxetine comprar finast original amitriptyline hydrochloride tablets 25 mg buy cheap cialis soft tabs sertralina efectos dejar tomar carafate medicines pill rx health procardia products quickest cozaar overseas pharmacy no prescription snovitra super power amoxil with american express cheap claritin buy online how long to get nexium out of your system effexor xr no prescription overnight delivery dramamine over the counter medicine canada rx customer support ordering cardizem india generic tenormin uk paypal compazine iv push buying stromectol for dogs buy aciphex online usaa zyrtec shoppers drug mart coreg cr 20 mg does singulair have a generic form buy speman pills online bupropion depression dosage rocaltrol over counter clonidine 25 mg tablets exelon canada overnight delivery generic sinequan for sale on line asacol mr 800 mg side effects buy viagra jelly online at canada pharmacy neurontin high dose side effects get levitra plus las vegas buy canada no prescription for alphagan trazedone without precsription how to make your own viagra at home trazodone hydrochloride 50 mg dosage buy sinemet next day order non generic avodart risperdal pill shop discount code asacol hd 800 mg tablets actos pill shortage sertralina efectos secundarios al dejarla genuine generic acticin cheap buy sumycin online overnight nolvadex shipping overseas buy women viagra india cipro 100mg buy why is canadian healthcare so good shallaki medicine children order amoxil on line uk buy actonel online no prescription us canadian pharmacy rx trandate generic names canada order methotrexate discount drugstore how to use ashwagandha churna buy zoloft 80 mg online celexa 40 mg pharmacy buy vigra with mastetrcard my glucotrol xl coupons propecia before and after photo buy retino-a cream 0,025 usa propecia 5mg for sale can you get xanax over the counter in canada lamisil oral medication side effects can you order ginseng what is abilify 5mg used for buy advair diskus in singapore buy diltiazem from mexico online side effects of celebrex 400 mg calan order canada order trazodone in how to get bupron sr is mail order acticin safe suprax online canada generic dutas safe xenical mims singapore arava 20 mg tablet buy flagyl er singapore 1000 watt electric scooter lithium prescription cabana pills aciclovir with no rx neurontin tablets uk pyridium echeck take liquid femara wellbutrin where to purchase zoloft online clonidine non generic mg non prescription oxytrol can you get pregnant while taking metformin purchase nolvadex pills how to get viagra super active reviews on ethionamide power acai slimming capsules review where to buy sildenafil citrate in canada aleve 100 ct gout colchicine dosage vasotec from europe can we trust detrol online discount metformina diabetes cheap brand amoxil no prescription where can i safely buy cialis acquisto calan sicuro online where can you buy elimite cream como usar o lasix para emagrecer orlistat generico precio en venezuela detrol billig kaufen best place to order flonase in us buying paxil online buy chlamydia antibiotics best generic avalide sites what is penegra pills used for acheter mobicarte internet paroxetine perth australia cefixime billig kaufen nexium usa price psi ireland pharmacy where to buy femara online uk how to order lotensin viagra online no prior prescription where to buy fucidin in canada safely skelaxin precio mexico safe to buy generic cephalexin from canada over the counter replacement for viagra health canada zestril plavix tablets patient information sustiva online ordering pharmacy online courses australia order cafergot aricept order canada purchase erythromycin in india over the counter dutas levitra 10mg rezeptfrei bestellen vermox pills store generic zanaflex relaxant oral antifungal medicine for ringworm how much does a decadron shot cost cost of retino-a cream 0,025 cialis on line for sale no script doxycycline without prescription pills gabapentin withdrawal syndrome buy cheap jelly online uk kamagra tablets purchase seroquel 200 mg online us buy cheap accutane combivent over the counter uk to buy arjuna in uk promethazine sale online liquid cialis online wellbutrin sr ships from india what is lexapro classified as sarafem generico italiano costco uk online catalogue pharmacy online usa have clomiphene pure theatrical viagra charles spencer femara on line no script desyrel bonus pills ampicillin side effects in children birth control pills cefixime ceftin for sale aleve prices walmart india cialis jelly price how to use nizoral 2 shampoo buy aspirin pills online what does terramycin do artane tablet sale how much will imuran cost liquid zyloprim review ginseng energy now safe ordering cardizem where can i order elocon advair in mexico can i get high off mobic meclizine price walmart revatio sale 100mg discount buy confido pills cialis daily use treatment doses best site to buy cialis soft levothyroxine vs. synthroid which is better actoplus met from china pharmacy top 100 drugs quiz purchase roxithromycin 300mg online cabgolin online bestellen is it safe to order phenergan buy plavix pills in the us reviews of herbal viagra side effects of trileptal medication coreg usa cvs prices cheap arava pills alli at a discount kamagra soft max dose half price tofranil purinethol shelf life buy motrin 400 mg saw palmetto uk next day delivery digoxin shelf life what does clonidine 1 look like geriforte syrup generic wikipedia drugs nootropil 1000 order erexin-v tablets order erection packs 2 lowest price zyloprim side effects liver Purchase propecia 5 mg navarro discount pharmacy corporate buy diclofenac quick order cialis super active online voltaren pill shop discount code lithium pills side effects can order indinavir canada safe wellbutrin sr buy i need to order effexor but i do not have a persript buy mentat ds syrup singapore dostinex uk next day delivery safe buy ditropan online discount topamax otc synthroid medication for hypothyroidism viagra plus express canada depression medication lexapro is hoodia available over the counter order differin no prescription low cost cordarone lisinopril hctz online non prescription ciprofloxacin milk coffee canadian-pharmacy-in-dubai femara no prescription canada pharmacy buy dostinex uk cialis in canada paypal colospa generic 2013 drugs discount canadian pharmacy zetia order indian medicines online mentat dune wiki how to buy abilify in london buy cheap styplon endep online sales order topamax 25mg tablets can you buy colchicine over the counter in germany where can i buy femara online domperidone pregnancy safe discount biaxin mg tetracycline makes acne worse skelaxin online shipping duphalac with no rx diclofenac gel tablet sale purchase zovirax on line in mexico cialis professional 20mg pills promethazine shoppers drug mart nolvadex mg buy como puedo usar cytotec para abortar discount ethionamide maine low cost drugs for the elderly and disabled program buy canada no prescription for cordarone mail order generic unisom glyburide side effects on baby blopress without rx metformin usa cvs prices vasotec discontinued where can i buy misoprostol cytotec amoxil india pharmacy buy himplasia no prescription buy cymbalta generic where to buy benadryl spray buy piracetam amazon haldol drugs for sale does clomid affect fertility monitor buy zestril visa buy aricept cheap overnight fedex buy lozol online with out prescription voltaren with paypal payment how to get kytril drug no prescription calan celebrex canada online no prescription matrix blue pill red pill quote kamagra 200mg oral jelly for sale prazosin shoppers drug mart procardia delivery cymbalta discount voucher valsartan hydrochlorothiazide india hyzaar without a prescription propranolol cost walmart comprar nolvadex portugal is it legal to get prescription drugs online accutane 5mg online buy ciprofloxacin without prescription valor eutirox 100 mg viagra online visa electron nuevo laredo mexico pharmacies nexium 30mg is lexapro better than cymbalta zyrtec rx otc mail order generic shuddha guggulu to buy indinavir female viagra free shipping amitriptyline prescription drug buy serevent hong kong prescription discount eldepryl where can i purchase tadapox when is tricor generic available zyloprim 100 mg tablets how to buy zanax online without a doctor buy cytotec mg mestinon dosering plendil on line no script buy tinidazole boots pharmacy buy voveran sr fast shipping buy celexa without rx where can i get fluoxetine from onde comprar trileptal price increase nexium prandin uk brand name pariet sales safe to buy generic hyzaar from usa acai berry and medication kamagra oral jelly for dogs buy effexor xr cause weight gain can you buy furosemide over the counter cheap strattera capsules for children best foundation for dry combination skin uk pamelor discount voucher minipress in croatia what conditions does omnicef treat average risperdal dosage cheap viagra online pharmacy order l-tryptophan sominex onde comprar asacol 400 mg buy most common side effects of clomid does singulair work better than zyrtec buy vasotec fast shipping naproxen uk equivalent buy glycomet singapore price increase seroflo proscar spc cheapest proscar uk can order atorlip-20 canada where to buy januvia drugs online sarafem generic brand indian pharmacy tulasi low price lady era uk buy cardizem boots take lasix bodybuilding show buying cialis soft from canada no prescription celexa in canada menosan medication buy ginseng singapore what category drug is unisom stromectol over the counter water pills 2009 movie breaking cymbalta capsules why is there a shortage of lioresal buy luvox canada original voveran online sominex 100mg cheap sulfa antibiotics brand names buy lamisil pills in the mexico i pill erexin-v website mail order rx walmart himplasia uk brand name minocycline hcl 100mg for acne fucidin h cream 2 1 purinethol dose where can i buy speman in canada cialis bonus pills safe place order cyklokapron farmacia line comprar levitra buy percocet uk buy digoxin online cheap cialis once a day cost plavix medicine online doxycycline for dogs with heartworms serevent inhaler prices cytoxan 100 mg listen quran pak online astelin dosage instructions is it safe to order rumalaya decadron generics ceftin drug canadian pharmacy lukol pas cher order methotrexate from anthem blue cross mail order prescriptions form levitra 100mg buy generic deltasone 20 mg cytotec abortion dosage zantac order aldactone discontinued purchase danazol online what is levitra dose exelon buy uk buy chloramphenicol online overnight order elocon from usa without prescription kamagra jelly price best price for levitra online vermox for purchase cheap elavil canadian pharmacy prescription needed original zaditor online generic name for ranitidine generic viagra cheap india diakof online coupon code para que sirve el nolvadex 20 mg best slimming tablets acheter minocycline pas cher buy malegra dxt inhaler canada zyprexa dose range how much is noroxin tablets avita tretinoin cream 0.025 gia thuoc ciprobay revia online sales how to order depakote cheap aristocort no prescription adidas torsion allegra price voveran where can i buy it buy maxalt online pharmacy buy mycelex-g visa buy haldol decanoate cheap eldepryl sale uk vermox buy online india buy antivert discount suprax user reviews rhinocort aqua india can i get in trouble for buying prescription drugs online how to use cialis 10mg como se llaman las pastillas para abortar en ecuador thyroid medication not working anymore pill identifier where do i buy zyprexa cape fear discount drugs fayetteville nc allopurinol prescription congestive gout claritin where can i buy it metformin capsules premarin online prescription generic albendazole no prescription non prescription bystolic pharmacy buy lozol discount ordering how long does levitra last pharmacy how many people died in world war 1 viagra and nitrates treatment do us pharmacy sell generic cialis famvir cost pariet 20 mg mais barato buy nolvadex in the uk erythromycin zinc acetate lotion reviews nizoral shampoo hair loss women order actos can order zocor online online generic protonix current price exelon stock canadian online pharmacy for amitriptyline buy lexapro without a script legal buy seroquel online canada stieva-a cream 0.025 ???? what to look for when buying acai berry supplements skin eternal hyaluronic acid serum reviews no rx zanaflex online rhinocort aqua coupon discount prednisone cheapest rate yasmin pills buy finpecia next day delivery generic actos 30mg is it safe to order zithromax online suprax 200 mg 10x webmd pill identifier with pictures buy adalat singapore buying lariam side effects of zyrtec during pregnancy best place to buy kamagra online price side effects of long term use of zyrtec d suppliers of promethazine in us side effects of thyroid medication during pregnancy is it ok to take 1000 mg of cephalexin side effects of xenical slimming tablets aldactone online can you get high off promethazine pills 25 mg remeron online coupon code benefits of lasix tablets amaryl medicine children cheap prednisone usa can you take metformin and cold medicine cheap generic hydrea is nizoral shampoo over the counter diclofenac where to get minocycline tablets side effects purchase benemid online valsartan hydrochlorothiazide tablets evista cost comparison sertraline reviews side effects purchase tinidazole 500mg protonix online usa canadian pharmacy citalopram is generic artane effective florida bystolic what is ventolin hfa 90 mcg dulcolax 5 mg dose us online pharmacy no prescription accutane caverta online pharmacy uk buy femara novartis metformin reviews weight lynoral supplier in uk purchase trileptal lowest price mobic pharmacy coupons voltaren 40 mg pharmacy finasteride 5mg how long does levaquin take to work kidney infection buy diltiazem in ireland minocycline tablets for acne buy provera have no prescription billig cystone online kaufen is it safe to order drugs from india manufacturers they celebrex to buy in england best place buy mobic pct rosuvastatin shop net janssen cilag products india where can i get furosemide what do baclofen pills look like terbinafine alcohol liver get cialis jelly toronto medrol dosepak drug common side effects of bactrim flomax generic alternative buy medrol methylprednisolone dilantin weight gain side effects purchase flomax cheap what does synthroid 75 mcg look like order carbozyne canada snovitra super power uk online voveran for sale australia reminyl online side effects alphagan p eye drops tetracycline medication order indian generics online ranitidine atorlip-10 online forum cardizem medication assistance buy robaxin online at canada pharmacy actavis promethazine with codeine canada buy mobic with prescription xenical online over the counter tricor how much is a bottle of promethazine cost otc inhaler for bronchitis buy finax no prescription fast delivery is mail order artane safe where is lisinopril manufacturer minocin refill pack can you take lamisil daily viagra rezeptfrei spanien all types eldepryl pills coumadin dosage recommended how to get tegretol on line accutane drugs information buy zantac pills online order betapace pill dostinex shipping overseas proscar rxlist private canadian health-care insurance cialis 5mg online australia buy ventolin online india elocon over the counter australia avandamet drugstore.com acai berry for sale uk prescription drug periactin overnight delivery cheap floxin birth control pills actoplus met yasmin contraceptive pill australia side effects effexor xr by mail order optimmune eye drops for humans how to take nitroglycerin spray