Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông

Vì công bằng và bình yên cho Biển Đông

Thursday, Mar 05th

Last update10:32:02 AM GMT

You are here: Tư liệu nghiên cứu Lập luận lịch sử, pháp lý Quan điểm của Trung Quốc Tranh chấp Biển Đông: Luật pháp quốc tế theo cách nhìn nhận của Trung Quốc (phần cuối)

Tranh chấp Biển Đông: Luật pháp quốc tế theo cách nhìn nhận của Trung Quốc (phần cuối)

Email In PDF.
3/ “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không thể được dùng để chứng minh thuộc chủ quyền lãnh thổ hoặc giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ
Nhận định vấn đề thuộc chủ quyền lãnh thổ hoặc giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ phải căn cứ theo các quy tắc và nguyên tắc trong luật quốc tế ở rất nhiều phương diện chứ tuyệt đối không phải quy định trong một công ước nào đó. Đây là một kiến thức thông thường hết sức rõ ràng trong lý luận và thực tiễn về luật pháp quốc tế. Căn cứ luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp lãnh thổ ít nhất bao gồm những quy tắc và nguyên tắc theo luật quốc tế như quy tắc có được lãnh thổ, quy tắc xác định thời gian, quy tắc xác định ngày tháng then chốt, quy tắc không truy ngược quá khứ, nguyên tắc cấm phản ngôn và quy tắc quyền lợi mang tính lịch sử.
Một điều hết sức cần thiết phải chỉ rõ là những quy tắc nói trên đều không phải là quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”. Xét từ quy định trong bản thân “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” thì trong Lời nói đầu của Công ước đã chỉ rõ là “trong điều kiện tính đến chủ quyền của tất cả các nước, xây dựng một trật tự pháp luật về biển...”. Như vậy có nghĩa là trật tự biển được xây dựng theo yêu cầu của công ước nói trên là xuất phát từ một tiền đề, đó là không thay đổi chủ quyền quốc gia đã có.
Một trong những căn cứ của luật quốc tế trong việc phán đoán quy thuộc chủ quyền lãnh thổ là quy tắc có được lãnh thổ, quy tắc này không quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”. Xét từ ý nghĩa lịch sử thì quy tắc có được lãnh thổ đã bao hàm rất nhiều quy tắc liên quan, bao gồm phát hiện, chiếm trước, chiếm lĩnh hữu hiệu và quản lý hữu hiệu v.v., đòi hỏi phải xuất phát từ nhiều góc độ và phương diện để phán đoán một quốc gia có chủ quyền đối với một phần lãnh thổ nào đó có hợp pháp hay không, mọi việc làm của quốc gia đó có hiệu lực theo luật quốc tế hay không. Từ các thời Tống, Nguyên, Thanh đến nay Trung Quốc đã trải qua nhiều thực tiễn qua các thời kỳ xã hội, qua nhiều triều đại, nhất là các đời chính phủ ở thời kỳ cận đại và hiện đại, đặc biệt bao gồm những thực tiễn về việc phát hiện, chiếm trước, quản lý hữu hiệu, đã có được chủ quyền lãnh thổ đối với các đảo ở Nam Hải một cách hữu hiệu.
Còn một điều vẫn phải nói rõ rằng tiêu chuẩn và yêu cầu về luật quốc tế qua các thời kỳ lịch sử đối với một quốc gia có một lãnh thổ hợp pháp hay không là không giống nhau. Ví dụ, luật quốc tế thời cổ đại là ai có sức mạnh cưỡng chiếm, người ấy sẽ có được lãnh thổ, luật quốc tế thời cận đại cũng cho phép dùng vũ lực cưỡng đoạt chủ quyền lãnh thổ. Chẳng hạn như sau khi chiếm lĩnh nhiều đảo ở Nam Thái Bình Dương, nước Pháp đã có được chủ quyền ở những đảo đó. Nhưng luật quốc tế ở thời kỳ hiện đại là cấm dùng vũ lực để có được lãnh thổ, ví dụ rõ nhất là Nhật Bản trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ Hai đã chiếm các bãi, đảo ở Nam Sa và Đài Loan của Trung Quốc, những việc làm đó đều thuộc về hành vi trái phép. Vì thế, sau khi thất bại, Nhật Bản đã phải trả lại các vùng lãnh thổ chiếm đóng nói trên. Chính phủ Quốc dân ở Trung Quốc lúc đó đã đưa hạm đội với tàu đi tiên phong là tàu “Thái Bình” đến Nam Hải tiếp nhận những bãi, đảo đã bị Nhật Bản chiếm đóng. Đảo Thái Bình chính là được đặt tên theo con tàu đó. Trong nhiều đảo ở Nam Hải hiện nay, có rất nhiều bãi và đảo đều được đặt theo tên các tàu thuyền, thuyền trưởng hoặc nhân vật lịch sử đã đến các đảo ở Nam Hải để tuyên thị và bảo vệ chủ quyền. Ví dụ như bãi cát Đôn Khiêm chính là tên của Thuyền trưởng Lý Đôn Khiêm chỉ huy tàu chiến có tên hiệu là “Trung Nghiệp” mà Chính phủ Trung Quốc năm 1946 đã điều ra tiếp nhận quần đảo Nam Sa.
Việc nhận định chủ trương quyền lợi của các nước ở Nam Hải hoàn toàn không phải chỉ có “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”, mà còn phải dựa vào một quy tắc quan trọng khác trong luật quốc tế là quy tắc xác định thời gian, nghĩa là một hành vi nào đó trong lịch sử chỉ cần phù hợp với luật quốc tế ở thời kỳ lúc đó, thì hành vi đó sẽ là hành vi hợp pháp hữu hiệu. Cùng với quá trình phát triển của những quy tắc liên quan trong luật pháp quốc tế, những hành vi liên quan đến những quy tắc này cũng phải đổi mới và phát triển theo. Hàng trăm năm trước đây người Trung Quốc đã thông qua các phương thức phát hiện và chiếm hữu để có được quyền lợi sơ bộ đối với các đảo Nam Hải mà lúc đó chưa thuộc về bất cứ nước nào. Sau đó chính phủ qua các nhiệm kỳ đã thông qua các phương thức đặt tên cho các đảo và công bố bản đồ tương ứng, hoạch định các đảo đó vào khu vực hành chính địa phương, đưa tàu ra tuyên bố chủ quyền và tuần tra, tổ chức và quản lý các hoạt động của xã hội đến Nam Hải đánh bắt cá, đối phó với các hoạt động xâm phạm chủ quyền của nước ngoài, xây dựng luật hiện đại, từng bước có được chủ quyền lãnh thổ đối với các đảo ở Nam Sa. Thực tiễn qua các thời đại ở Trung Quốc không chỉ hoàn toàn phù hợp với quy tắc có được lãnh thổ lúc đó, mà cũng phù hợp với quy tắc có được lãnh thổ theo luật quốc tế cận đại và hiện đại. Vì thế, theo quy tắc về xác định thời gian thì việc Trung Quốc có được chủ quyền lãnh thổ đối với các đảo ở Nam Hải là hợp pháp, hữu hiệu. Trong tất cả các nước tranh chấp ở Nam Hải, chỉ có Trung Quốc là có căn cứ lịch sử dài đến mấy trăm năm. Mọi nhận định của quốc tế liên quan đến tranh chấp lãnh thổ đều cho thấy ý nghĩa phán định của những căn cứ lịch sử đối với chủ quyền lãnh thổ quốc gia là có vai trò to lớn. Vì thế, không thể nói một cách đơn giản rằng đã có “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” mới thì căn cứ lịch sử sẽ không còn hiệu lực. Ví dụ như vụ phân xử của Tòa án quốc tế về đảo Pedra Branca theo cách gọi của Xinhgapo hoặc đảo Pulau Batu Puteh theo cách gọi của Malaixia: Như mọi người đều biết, Xinhgapo là được độc lập từ Malaixia nên Tòa án quốc tế khi xử vụ tranh chấp này đã đưa ra tất cả mọi căn cứ mà hai bên có được, bao gồm cả những chứng cứ lịch sử phong phú để phân tích, thẩm định, cuối cùng xác định đảo trên thuộc về Xinhgapo. Tòa án quốc tế từ xưa đến nay không thể không xem xét đến căn cứ lịch sử để quyết định chủ quyền thuộc về ai trong một vùng lãnh thổ tranh chấp. Đến học giả phương Tây cũng đều thừa nhận, đối với vụ tranh chấp chủ quyền các đảo ở Nam Sa, những tư liệu Trung Quốc có được là phong phú nhất, chứng cứ chắc chắn nhất, các nước khác như Philíppin, Malaixia và Brunây căn bản lại không có. Đó chính là thực tế để cho thấy vì sao Mỹ phụ họa, giúp các nước như Philíppin nhấn mạnh một cách phiến diện và lặp đi lặp lại rằng giải quyết vấn đề Nam Hải cần phải lấy “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” làm căn cứ, ra sức làm mờ nhạt đi, thậm chí xóa bỏ những nhân tố căn bản có vị trí quan trọng trong giải quyết vấn đề tranh chấp Nam Hải.
Chủ trương chủ quyền của các nước ở Nam Hải còn đề cập đến một nguyên tắc luật pháp quan trọng, đó là nguyên tắc luật pháp không truy ngược quá khứ. Ý nghĩa chính của nguyên tắc này là không thể dùng luật pháp của thế hệ sau để phán xét hành vi trước đây hợp pháp hay không hợp pháp. Chỉ riêng ví dụ về đường đứt đoạn ở Nam Hải, trước năm 1949 Chính phủ Quốc dân của Trung Quốc đã chính thức đặt tên và công bố bản đồ kèm theo đường đứt đoạn cho các bãi đảo ở Nam Hải, còn thông qua nhiều thực tiễn trên các phương diện về khai thác sử dụng tài nguyên như đưa tàu chiến đến Nam Hải tuyên bố chủ quyền, tổ chức và quản lý nghề cá, nhấn mạnh và củng cố chủ trương về quyền lợi ở Nam Hải. Sau năm 1949, Chính phủ Trung Quốc cũng kế thừa chủ trương của Chính phủ Quốc dân, vẫn tiếp tục đánh dấu đường đứt đoạn ở Nam Hải trên bản đồ chính thức của nhà nước, đồng thời cũng thông qua thực tiễn trong nhiều phương diện về lập pháp để nhấn mạnh và củng cố chủ trương về quyền lợi ở Nam Hải. Ai cũng biết là “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” từ năm 1994 mới bắt đầu có hiệu lực. Xem xét từ phương diện tài nguyên hiện hữu, nếu tính từ năm 1914 khi đường đứt đoạn ở Nam Hải bắt đầu xuất hiện thì đường đứt đoạn này đến nay đã được gần 100 năm, sớm hơn “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” 80 năm, hoặc nếu chỉ tính từ khi Chính phủ Trung Quốc chính thức công bố năm 1947 thì đến nay cũng đã được 65 năm, sớm hơn thời gian có hiệu lực của “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” 47 năm! Hơn nữa, đường đứt đoạn ở Nam Hải còn đề cập đến vấn đề về luật quốc tế khác phức tạp như quyền lợi mang tính lịch sử, vượt xa cả những nội dung được quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”. Vì thế tính hợp pháp của đường đứt đoạn ở Nam Hải tuyệt đối không đơn giản sử dụng “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” để phán đoán và phủ nhận. Nói “Đường đứt đoạn ở Nam Hải của Trung Quốc không phù hợp với ‘Công ước của Liên hợp quốc về luật biển’” thì bản thân cách nói đó rõ ràng đã thiếu căn cứ theo luật pháp quốc tế, là hết sức sai lầm.
4/ “Quyền lợi chủ quyền” tuyệt đối không đồng nghĩa với “chủ quyền ”
Về bản thân “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”, có nhà lý luận cho rằng “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” bất lợi đối với Trung Quốc. Tác giả bài viết cho rằng có lợi hay không có lợi là tương đối chứ không tuyệt đối. Nhìn nhận từ điều kiện địa lý tự nhiên của vùng biển xung quanh Trung Quốc, nếu so sánh với những nước ven biển nhìn ra đại dương mênh mông trên thế giới thì Trung Quốc là nước bất lợi về mặt địa lý, vùng biển xung quanh Trung Quốc bị bao vây bởi lãnh thổ của rất nhiều nước lân bang, không thể được hưởng quyền lợi 200 hải lý như “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” dành cho các nước ven biển. Xét từ góc độ này thì việc thực hiện công ước nói trên là bất lợi đối với Trung Quốc, nhưng đồng thời, đối với những nước láng giềng ven biển có bờ biển liền với Trung Quốc và hướng sang Trung Quốc cũng cùng đối mặt với những bất lợi như vậy. Nhìn từ góc độ luật pháp thì đối với tất cả mọi nước ký kết, quyền lợi và nghĩa vụ được quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” đều bình đẳng, các nước xung quanh có thể tuyên bố vùng biển quản lý 200 hải lý, Trung Quốc đại lục và các đảo của Trung Quốc cũng có thể tuyên bố có quyền lợi bình đẳng như vậy, nếu có vùng biển chồng lấn sẽ phát sinh vấn đề phân định ranh giới biển. Ngoài ra trong giải quyết vấn đề phân định ranh giới biển, các bên cũng ở cùng địa vị như nhau chứ không có vấn đề về việc chỉ bất lợi đối với Trung Quốc.
Đương nhiên, không thể phủ nhận được rằng về khách quan quả có một tình huống đã dẫn đến cách nói sai lầm như trên, nghĩa là Malaixia, Brunây vốn là những nước không có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, nhưng bởi “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” đã có quy chế về khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý đã khiến các nước này chủ trương vùng biển quản lý rộng 200 hải lý, từ đó cũng hoạch định một số đảo trong quần đảo Nam Sa vào phạm vi 200 hải lý do họ quản lý. Vì thế có người cho rằng “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” bất lợi đối với Trung Quốc. Quan điểm như vậy kỳ thực là hết sức sai lầm, là cách giải thích và lạm dùng quy chế về vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”.
Các phần 5 và 6 trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” đã quy định thành quy chế về khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, theo đó nước ven biển chỉ có được hai quyền lợi chủ quyền và ba quyền quản lý ở khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, chủ yếu bao gồm: Quyền lợi chủ quyền có mục đích thăm dò và khai thác, nuôi trồng bảo vệ và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên ở thủy vực hải dương, lòng biển và đáy biển (bất kể là tài nguyên sinh vật hay không phải sinh vật); Quyền lợi chủ quyền đối với các hoạt động khai thác và thăm dò mang tính kinh tế về nước biển, hải lưu và sức gió; Quyền quản lý trong việc kiến tạo và sử dụng đảo nhân tạo, trong kiến tạo và sử dụng các công trình thiết bị, và quản lý trong các phương diện nghiên cứu khoa học biển và bảo vệ môi trường biển.
Một sự thực pháp luật không được phép nhầm lẫn là không chỉ là hai phần trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” nói trên mà bất cứ phần nào và điều khoản nào trong công ước cũng đều không quy định nước ven biển nào được dựa vào công ước để quy hoạch lãnh thổ của nước khác vào lãnh thổ của mình. Vì thế, tất cả các nước ký kết đều có thể dựa vào công ước để thực hiện hai quyền lợi chủ quyền và ba quyền quản lý ở khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, nhưng tuyệt đối không có quyền dựa vào đó để tranh đoạt chủ quyền của nước khác đã được hoạch định trong đó.
“Quyền lợi chủ quyền” tuyệt đối không đồng nghĩa với “chủ quyền”. Mỗi từ ngữ trong luật pháp đều có nội hàm và ý nghĩa pháp luật của bản thân từ đó, tuyệt đối không thể làm lẫn lộn hoặc thay thế một cách giản đơn. Đó đều là kiến thức pháp luật quốc tế thông thường. Vì thế Malaixia đã lấy cớ là quyền lợi được “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” cho phép, chủ trương quy hoạch một số đảo thuộc quần đảo Nam Sa trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của họ thành lãnh thổ của họ. Đòi hỏi về loại chủ quyền lãnh thổ như vậy là cực kỳ hoang đường, cũng là phi pháp. Thử xem xét, nếu cách xác định như vậy là ổn thì thế giới sẽ ra sao? Và cùng cách suy diễn theo lý lẽ như vậy thì Trung Quốc cũng chẳng có thể hoạch định những vùng lãnh thổ của nước khác trong phạm vi 200 hải lý thuộc lãnh thổ Trung Quốc (ít nhất bao gồm các bãi, đảo phía Nam quần đảo Ryukyu và các bãi đảo phía Bắc Philíppin) vào cả trong phạm vi yêu cầu chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc (như đảo Đài Loan hoặc đảo Thái Bình) được hay sao?
Còn như vấn đề chồng lấn về phạm vi các khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa đang tồn tại giữa Trung Quốc và các nước khác cùng tuyên bố chủ quyền ở Nam Hải thì đòi hỏi thông qua đàm phán phân định ranh giới vùng biển để giải quyết. Trên thực tế, đây cũng là vấn đề liên quan đến quan hệ giữa quyền lợi về khu đặc quyền kinh tế và quyền lợi về thềm lục địa với quyền lợi mang tính chất lịch sử. Đường đứt đoạn ở Nam Hải hoàn toàn không phải dựa vào “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” để vạch ra, mà trong quá trình lịch sử gần 100 năm từ khi bắt đầu xuất hiện cho đến hiện nay, đường đứt đoạn đó đã từng bước phát triển từ Bắc xuống Nam đến khoảng 4 độ vĩ Bắc. Chủ quyền mang tính lịch sử là một vấn đề phức tạp về luật quốc tế, “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không phủ nhận quyền lợi mang tính lịch sử, cũng chưa bao giờ quy định quyền lợi mang tính lịch sử phải được thay thế bằng khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Sự thực lịch sử là trong thời gian hàng chục năm sau khi chính thức công bố đường đứt đoạn ở Nam Hải, các nước xung quanh và cộng đồng quốc tế không có phản đối gì.
Nói tóm lại, một vấn đề cốt lõi và then chốt cần phải làm lắng dịu trong vấn đề Nam Hải hiện đang sôi động là: Chủ trương có quyền lợi ở Nam Hải của tất cả các quốc gia liên quan tranh chấp Nam Hải có phải đều là hợp pháp? Sự thực không được xem thường là: Một số nước như Việt Nam và Philíppin đang đối kháng với chủ trương hợp pháp của Trung Quốc bằng chủ trương trái phép; Trong khi đó Mỹ, nước tự xưng sẵn sàng làm người điều đình tranh chấp Nam Hải, và Nhật Bản là hai nước bề ngoài ra vẻ công bằng nhưng thực chất đang cố tình làm thiên lệch, chỉ trích chủ trương của Trung Quốc về Nam Hải, còn đối với các nước tranh chấp khác ở Nam Hải như Việt Nam, Philíppin và Malaixia thì họ hầu như bỏ qua tính chất phi pháp trong các hành động của các nước này về chủ trương quyền lợi ở Nam Hải. Tác giả bài viết này cho rằng trong khi phán xử về tính hợp pháp trong chủ trương quyền lợi ở Nam Hải của Trung Quốc, cũng đồng thời phải nhận định chủ trương quyền lợi của nước tranh chấp khác có hợp pháp hay không, nếu không mà chỉ phiến diện yêu cầu, thậm chỉ chỉ trích kiểu này kiểu khác đối với Trung Quốc thì đó không phải là công bằng, Trung Quốc cũng không thể chấp nhận.
Vì thế, người Trung Quốc tuyệt đối không được rơi vào chiếc bẫy này, tức Trung Quốc không nên chủ động bàn đến “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”, không bàn đến căn cứ luật pháp quốc tế, nghĩ rằng như vậy là Trung Quốc đã đuối lý phải né tránh. Từ lâu nay Trung Quốc một mặt áp dụng chính sách kiềm chế, không làm nóng vấn đề ở Nam Hải, không muốn nói nhiều, thậm chí là tránh không nói, nhưng mặt khác cho đến nay khi các nước xung quanh như Philíppin chưa chính thức bắt đầu đàm phán ngoại giao giải quyết vấn đề tranh chấp, thì dù là các nước đó hay Trung Quốc cũng đều không có nghĩa vụ đơn phương trình bày toàn diện với cộng đồng quốc tế chủ trương và căn cứ của mình về quyền lợi ở Nam Hải. Kỳ thực, cho đến nay bản thân Philíppin cũng chưa làm rõ được phạm vi quyền lợi ở Nam Hải mà họ chủ trương cuối cùng là ở đâu. Từ cuối năm ngoái đến nay Philíppin đã nhiều lần công khai đề xuất phải cùng với các nước ASEAN “phân định vùng tranh chấp Nam Hải và vùng tranh chấp Philíppin”.
Tác giả bài viết cho rằng trong giai đoạn hiện nay Trung Quốc cơ bản chưa cần thiết, cũng chưa có nghĩa vụ phải đơn phương trình bày hết tất cả lá bài cuối cùng của mình, chưa cần thiết công khai toàn diện, phơi bày ra tất cả mọi căn cứ pháp lý của mình, đó cần phải là những nội dung trên bàn đàm phán. Một số nước không ngừng nhào nặn hoặc chỉ trích vấn đề mang tính hợp pháp trong chủ trương về quyền lợi ở Nam Hải của Trung Quốc, kỳ thực là những biểu hiện giật mình vì chột dạ, dụng ý của họ là nhằm đẩy lệch góc nhìn, chuyển dịch tiêu điểm mâu thuẫn, nhưng làm như vậy vừa không thể làm thay đổi được tính chất phi pháp trong chủ trương Nam Hải của họ, cũng vừa không thể phủ nhận được tính hợp pháp trong chủ trương của Trung Quốc. Trong khi đó lập trường không nói và ít nói mà Trung Quốc áp dụng cũng tuyệt đối không có nghĩa là không có cơ sở pháp luật và căn cứ lịch sử. Tục ngữ Trung Quốc có câu “có lý không phải cứ to tiếng”. Tuy nhiên, để làm cho những người quan tâm một cách khách quan và thực lòng vấn đề Nam Hải có thể hiểu được tình hình chân thực và chuẩn xác, thay đổi và đề phòng tin đồn thất thiệt cứ thổi lên mãi, ngoài người phát ngôn báo chí, Trung Quốc còn phải tích cực chủ động lợi dụng nhiều kênh, áp dụng nhiều phương thức tuyên truyền nhiều hơn nữa trước và sau khi một số vấn đề có thể được nhào nặn trở thành điểm nóng, để làm cho vấn đề được nhìn nhận chân thực hơn. Hiệu quả tuyên truyền tích cực và hướng dẫn dư luận sẽ tốt hơn nhiều so với bị động đối phó trước những chỉ trích theo dụng ý riêng.
Nói tóm lại, “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không phải là “linh đơn thần dược” để giải quyết mọi vấn đề tranh chấp biển, mà chỉ là một phần cấu thành của luật pháp quốc tế, không thể thay thế các quy tắc khác trong luật quốc tế, lại càng không thể giản đơn đánh đồng “luật quốc tế” với “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” theo cách đánh tráo khái niệm. Trong phần mở đầu của “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” cũng có quy định rõ ràng đối với vấn đề này, cụ thể là “các nước ký kết bản Công ước này xác nhận Công ước chưa có quy định cụ thể, cần phải tiếp tục lấy các quy tắc và nguyên tắc trong luật quốc tế nói chung để làm căn cứ chuẩn mực”. “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không phải là căn cứ duy nhất của luật quốc tế để nhận định hoặc giải quyết vấn đề yêu sách chủ quyền lãnh thổ Nam Sa, cũng như nhận định hoặc phủ nhận tính hợp pháp trong đường đứt đoạn ở Nam Hải của Trung Quốc. Những cách nói “cần lấy ‘Công ước của Liên hợp quốc về luật biển’ làm căn cứ giải quyết vấn đề Nam Hải”, “một số đảo-bãi thuộc quần đảo Nam Sa đều đã được hoạch định vào khu đặc quyền của các nước như Malaixia (hoặc: Đều ở trong phạm vi thềm lục địa của Malaixia), vì thế những đảo-bãi này đã được quy về quyền sở hữu nhà nước của Malaixia”, “Đường đứt đoạn của Trung Quốc ở Nam Hải không phù hợp với ‘Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”... là hết sức phiến diện, thậm chí là sai lầm. Nếu không có dụng ý riêng thì ít nhất cũng là sự khiếm khuyết trong kiến thức thông thường về luật quốc tế./.
Nhận xét (0)
Viết nhận xét
Your Contact Details:
Nhận xét:
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):S
:!::?::idea::arrow:
Security
Hãy nhập mã xác nhận
order aciphex online europe unisom cheapest price list india venlor online order return buy cheap zyban generic buy cheap micronase singapore buy cheap xeloda legal how can i get liv 52 vitamin shoppe zyban online order sales motilium online order tracking buy lasix best place mestinon online cheap flights remeron low price pressure actos lowest price in india buy micardis anlo buy cheap styplon generic zantac dosage reminyl next day delivery flowers how can i get pletal metabolized allopurinol non perscription competitive inhibitor nolvadex for sale in usa silvitra cheapest price ebay order viagra using paypal order terramycin yan?k diclofenac free buy precose non perscription testosterone premarin next day delivery flowers deltasone buy online pharmacy purchase flomax from canada endep online cheap designer calcium carbonate online order in canada buy xenical online nz zyrtec cheapest price rumalaya next day delivery time meclizine over the counter for dogs arava lowest price xbox tacrolimus generic brand where can i purchase cabgolin canada sinequan next day delivery gifts bactrim cheapest price without insurance orlistat cheapest price australia ventolin lowest price cvs fast shipping prograf online zdarma phexin non perscription glasses order zovirax ointment online minocycline low price blood cell count how can i get dilantin load sarafem cheapest price kindle how can i get hyaluronic acid osteo bi-flex sarafem online order tracking buspar over the counter have discount chloroquine quinine buy cyproheptadine syrup where to buy cymbalta mg online fast shipping carafate online free how can i get indinavir stop low cost digoxin avandamet online order hyderabad where to buy lincocin can you finpecia lowest price z10 buy cheap allopurinol gel baclofen cheapest price xbox tegretol generic vs brand name astelin generic cost buy cheap unisom canada how can i get augmentin until cheapest price on rosuvastatin best buy diltiazem online tablets order amantadine online uk mobic lowest price z10 lopid cheapest price cash buy lamisil tablets over the counter purchase propecia yahoo provera lowest price range how can i get tulsi leaves diclofenac cheapest price misoprostol low cost liv 52 pret cheapest price on rogaine qld ropinirole generic price buy cheap forzest india cheapest price on fucidin uk where to buy cialis in kl aleve ordering guide order imitrex online drug zocor online cheap for sale where to buy requip veterinary how can i get allopurinol video rosuvastatin online order generic coumadin online cheap shop rental vancouver buy kamagra uk next day delivery voltaren non perscription effetto generic advair reviews depakote cheapest price street lady era online order magazine purchase lipitor kong order dipyridamole in canada fast shipping detrol online sumycin sale purchase lanoxin where to buy amantadine mg actonel non perscription inhaler cheapest price for evista coumadin non prescription buy viagra online discreetly torsemide online cheap outlet renagel online cheap price cephalexin generic photo buy doxazosin online without vasodilan sale uk buy cheap keflex zawiesina buy bactrim zealand buy cheap ginseng online india adalat cheapest price la 30 cheap price on emsam uk ginseng for sale ontario diltiazem ordering line voltaren cheapest price nz teva generic zyprexa canadian pharmacy trileptal online arava cheapest price australia diabecon online order food paroxetine online order kopen levitra online order south africa order pristiq yahoo order vasotec serevent cheapest price black market wholesale generic metoclopramide lawsuit where can i purchase digoxin how can i get celebrex make you feel buy cheap vantin zoloft sale online order azulfidine online with prescription phexin online order offer buy cheap tinidazole mexico prescription motrin vs advil order vantin online purchase buy cheap glycomet content celadrin buy online forte buy enalapril for cats how do i get flagyl where to buy pariet occipital region where to buy cyklokapron us procardia next day delivery buy himalaya clarina online india buy diclofenac in uk shop lioresal tablet canadian pharmacy torsemide equivalent where to buy zetia korea generic viramune effective cheap viagra bangkok cheapest price on compazine suppository how can i get grifulvin you pronounce how can i get cialis real where to buy arimidex uk viagra cheapest price buy hyaluronic acid online australia cheapest price on nexium esomeprazole micardis online cheap shopping how can i get fluoxetine venlafaxine where can i purchase roxithromycin to get norvasc online cheap clothes where can i purchase prinivil to get strattera buy online reviews shop prograf online pamelor online cheap uk discount for flonase how can i get ceftin long in system buy cheap plendil lek risperdal sales cheapest price on norvasc brand hyaluronic acid buy online mask arimidex over the counter singapore lasix cheapest price canada ordering lamisil online imitrex online order return order arimidex back order maxalt online generic where can i buy unique hoodia in australia provera online cheap watches buy norvasc 5mg online buy cheap finax muesli wholesale generic parietal cheapest price on mircette acne where to buy septilin forum hoodia lowest price south africa abilify online cheap kaufen do they sell metformin over the counter aspirin buy online kaufen buy cheap bactroban generic buy cheap allopurinol tablets dilantin online cheap australia where to buy zocor greece buy aciphex vancouver requip non perscription sunglasses low cost mentax tablets prednisone discount card how can i get lamisil xanax together where to buy antabuse online buy cheap tulsi london buy cheap benadryl jarabe finast over the counter inhaler cvs buy anacin the counter paxil low price energy buy cheap xenical hong kong colchicine ordering how can i get pyridium metabolized buy cheap vantin medication ginseng cheapest price hunting cheapest price on finasteride online vantin online order offer benadryl lowest price at walmart xeloda over the counter drug canada pharmacy alesse contest augmentin sale mg effexor to buy buy cheap proventil hfa tinidazole buy online you where can i purchase bupropion nature ranitidine generic brand wholesale generic trental gyo'gyszer where to buy finpecia australia where to buy saw palmetto jamieson vytorin cheapest price mg buy new year calendar online desyrel next day delivery dizziness purchase penegra india hyaluronic acid low price buy buy allegra can you isoptin next day delivery time allopurinol shop flomax lowest price z10 ralista online cheap uk colospa cheapest price nz order haldol vidal order dapoxetine zealand where to buy keppra name chloramphenicol non perscription sunglasses renagel online order noida where to buy tulsi leaves order cardizem buy cheap advair diskus online buy cheap flagyl a prescription precose cheapest price where cafergot online order india cheap triamterene alternatives low cost tegretol purchase roxithromycin indication trimox cheapest price jumperoo bupron cheapest price ebay viagra for sale in perth what over the counter drug is like aciphex xalatan over the counter you buy pills for erection over the counter cheapest price on brahmi hair oil buy cytotec buy cipro online usa mentax cream over the counter furosemide low price gfr where to buy pristiq liquid innopran non prescription discount dilantin mobic next day delivery purchase sildalis review wholesale generic zoloft canadian pharmacy xenical uk how can i get pamelor make you feel liponexol next day delivery gifts order colchicine online generic low cost alli pet vaccinations san antonio buy cheap prandin cream viramune cheapest price nz order lipotrexate gnld buy strattera online pharmacy eulexin non perscription xanax skelaxin lowest prices pharmacy doxycycline cheapest price mercury drug how can i get indomethacin after taking ibuprofen buy altace canada cheapest price on hyaluronic acid tablets low cost lariam order lithium kinetics proscar lowest price uk where can i purchase vytorin powder buy cheap celexa yawning generic accutane pills low cost uroxatral reviews cheapest price on zyprexa usa order maxalt online overnight buy shuddha guggulu does discount ponstel where can i purchase pilex nuspojave order liv 52 tablets dosage where can i purchase dilantin side buy cialis online singapore order ampicillin dosage how can i get imdur much does order indinavir online zealand where to buy avodart liquid zovirax over the counter boots order avodart online bestellen rogaine buy online philippines buy avene eluage online atarax lowest price yojimbo cephalexin buy online dogs how can i get vytorin after taking canadian pharmacy danazol bula order adalat online sony tv order metformin online rezeptfrei order protonix online cheap shuddha guggulu ordering khasiat buy aleve xanax cheapest price on lamictal generic avodart goes generic how can i get digoxin vision purchase tinidazole tablets urispas online cheap australia where can i buy fluoxetine kong antabuse generic price where can i buy sominex buy cheap hyaluronic acid injections zyloprim next day delivery time how can i get bystolic help anxiety order altace a prescription where to buy precose need buy eldepryl online sale rogaine foam on sale order vasotec iv cheapest price on minocycline hcl 100mg buy isoniazid pills order allegra d online metoclopramide online order hyderabad get abilify for free buy dulcolax pico liquid cheapest price on unisom sleep gels purchase ginseng seeds generic zantac cvs canadian pharmacy tadalis algerie furosemide online cheap prescription buy cheap suprax nedir canadian pharmacy hyzaar reviews how can i get moduretic bula how can i get aricept reviews purchase prednisolone dosage suprax cheapest price suspension buy cheap advair youtube chloramphenicol online cheap gd where can i purchase suprax get where to buy flagyl jarabe trental non perscription birth control where to buy ditropan online uk order mentax generic pyridium cheapest price ebay buy xenical qamber shahdadkot district buy liv 52 online you dipyridamole over the counter products contain purchase viagra adelaide fast shipping mircette online free buy prazosin online cheap menosan lowest price india wholesale generic trileptal versus order doxazosin xl discount suhagra duralong cheapest price on exelon vidal where to buy tulsi found generic azulfidine trade names low cost miami havana doxycycline cheapest price walmart how can i get cefixime take to work how can i get anacin night tricor cheapest price drug ciprofloxacin over the counter mg saw palmetto online order malaysia lamisil cheapest price jeans how can i get florinef you high how can i get erythromycin metabolism how can i get crestor cholesterol hydrochlorothiazide online cheap canada purchase tinidazole counter ceftin buy online india generic levitra ingredients ponstel non perscription xanax buy triamterene dosage buy cozaar in europe where to buy bentyl real clonidine next day delivery how can i get triamterene uses where to buy imitrex with mastercard order singulair online msd carafate online order prescription doxycycline lowest price generics pharmacy generic for coumadin dostinex online cheap farmacia how can i get wellbutrin long till it works where to buy meclizine online buy unisom online games proscar next day delivery xend shop saw palmetto health benefits generic aricept 23 mg saw palmetto buy online vitamin shoppe rhinocort cheapest price yojimbo maxalt sale prescription where can i purchase lariam get free where can i purchase vytorin liquid how can i get liv 52 side effects wholesale generic lisinopril and brand name rogaine buy online extra strength v gel over the counter get testosterone gel order imuran online mexico wholesale generic prandin repaglinide wholesale generic zyrtec costco evista cheapest prices anacin cheapest price mobile how can i get renagel to take how can i get aygestin much does cheapest generic prilosec fast shipping flonase online buy where can i purchase dilantin uk buy cheap benfotiamine uk buy cheap zetia powder zestoretic lowest price how can i get ponstel reviews digoxin online order number selling ginseng leaves shatavari online order offers trental non perscription colored contacts shop rental melbourne low cost pamelor high purchase duphalac in uk how can i get elavil pain generic lopressor drug how can i get allegra and benadryl generic prograf safe cheapest price on cefixime the philippines wholesale generic fosamax generic nexium over the counter vs prescription is chloromycetin over the counter where to buy entocort ec lipitor lowest price hong kong order alli online weight loss pills gasex cheapest price xbox nizoral shampoo buy online in india buy cafergot online za"pfchen where to buy zanaflex you diflucan sold over the counter nexium over the counter prices imitrex online order spray how can i get coreg help ejection fraction wholesale generic chloroquine resistant aleve cheapest price xbox cheapest price on crestor pakistan how can i get glucotrol a day robaxin generic cost where can i purchase albendazole powder buy cheap lasix with mastercard where to buy arimidex in south africa plendil lowest price yojimbo cheapest price on ginseng per kg buy albenza canada buy triamterene online fast delivery cheapest price on tenormin how can i get elavil cause weight gain order v gel online lyte v imdur next day delivery quote where to buy estrace in uk shop anacin york generic etodolac vs wholesale generic estrace estradiol digoxin online cheap how can i get baclofen relax muscles cheap zantac korea where to buy imuran los angeles buy aciclovir online nz where can i buy lamisil tablets how can i get endep in a day lioresal sale uk where to buy remeron in europe generic amoxicillin capsules how can i get amoxil dosage how can i get lopressor kill you order cefixime online bestellen canadian pharmacy lady era pills amitriptyline lowest price yojimbo over the counter liquid benadryl shop mestinon online buy depakote online order actavis promethazine over the counter how can i buy amoxicillin buy cheap albenza prescription cheapest price on roxithromycin kokemuksia buy zetia online drug where to buy zetia legal can i get nexium over the counter stromectol cheapest price retail generic allegra ingredients where can i purchase eulexin made ski shop acton ma doxycycline cheapest price nhs buy maxalt mlt buy cheap reminyl galantamine baclofen sale xbox lariam cheapest price dogs cheapest price on probalan generic of allopurinol generic arimidex available micronase cheapest price melbourne prevacid over the counter quinn low cost confido himalaya paxil lowest price crestor sales 2012 where to buy isoniazid place wholesale generic alesse birth control reviews claritin lowest price online imuran sale chloramphenicol online order return wholesale generic innopran buy valsartan hydrochlorothiazide generic wellbutrin weight gain buy cardizem australia cheap nexium tablets how can i get fluoxetine a prescription generic xenical wholesale generic promethazine dm buy cheap prandin generic online flonase sale uk xalatan lowest price malaysia buy copegus in europe where can i purchase mestinon africa prilosec non perscription eyeglasses benzac lowest price in mercury drug generic tadacip forum buy cialis kuala lumpur where to buy ponstel reviews purchase keppra a prescription forzest online cheap vintage buspar sale canada cephalexin online cheap prescription motilium non perscription glasses nexium next day delivery flowers omnicef over the counter i buy aleve cheapest price ct buy v gel online lyte v femara buy online a prescription canadian pharmacy endep overdose where to buy aldactone vidal where to buy triamterene australia where to buy levitra xenia generic ralista petkova discount skelaxin how can i get zofran you purchase colospa dosage where to buy cabgolin real generic ayurslim work purchase fosamax need how can i get levothroid do you take shop cafergot melbourne low cost desyrel kullan?m? where can i purchase beconase online how can i get lithium is working hyzaar discount card how can i get deltasone working fast shipping tretinoin online uk lipothin non perscription sunglasses imdur online cheap australia how can i get advair ventolin buy rhinocort online canada order copegus rx tulsi lowest price today buy cheap promethazine qualitest entocort buy online ec shop avon india fast shipping pamelor online cheapest price on saw palmetto republic of macedonia cheapest price on depakote increase carafate next day delivery xanax tadalis lowest price z10 discount zyloprim tabletas bactroban lowest price xbox how can i get dostinex stop imitrex buy online over the counter order hydrea online suhagra online cheap cipla xalatan cheapest price no insurance hydrochlorothiazide sale xbox precose buy online tablets buy cheap epivir-hbv cheap zyloprim buy buy aciphex tablets how can i get tofranil you high where can i purchase ashwagandha online purchase periactin line order clomid online australia canadian pharmacy zoloft vs order copegus kong casodex online order food rosuvastatin over the counter where can i buy discount sarafem is accutane sold over the counter where can i purchase prazosin in london nexium cheapest price nz where to buy rosuvastatin be found wholesale generic lisinopril trade name hytrin lowest price generic reglan cheapest price mg where to buy atarax korea how can i get methotrexate xanax together buy tulasi online novel buy effexor drops how can i get trental give adalat next day delivery uk amoxil cheapest price clavulanate tulsi buy online comics where to buy tofranil canada how often can i take ketorolac buy cheap differin for acne colchicine buy online canada canadian pharmacy bupron dosage trental non perscription eye contacts terramycin online order zumiez vasotec over the counter quinn finpecia over the counter quinn buy tadapox flashback buy cafergot online generic diflucan walmart generic meclizine xanax ginseng cheapest price ontario generic levitra dapoxetine wholesale generic avodart hair loss over the counter substitute for zofran cabgolin lowest price online shop sinemet wholesale generic pilex nuspojave purchase nizagara uk how aspirin effects the body order zocor online mexico how can i get voltaren you take in a day wholesale generic hydrochlorothiazide and trade name low cost amaryl bula lipotrexate lowest price guarantee buy cheap voveran gel etodolac online cheap flights buy antabuse online day delivery canadian pharmacy clomid mexican shop trileptal jarabe order rogaine online uk purchase dulcolax drops where can i purchase prograf reviews where to buy abayas in london low cost trandate vidal generic for hydrochlorothiazide coreg lowest price usa albendazole sale on line order zantac australia how can i get azulfidine after prescription motrin and alcohol generic diakof ranitidine for babies over the counter provera sale qld buy indinavir online generic how can i get clarinex many liv 52 sale bodybuilding how can i get remeron just stop how can i get femara rate buy piracetam india canada pharmacy actonel product monograph where can i purchase liv 52 jaundice where to buy arimidex europe how can i get zithromax expired shop lukol price where to buy lotrisone dosage where can i purchase cyklokapron made buy cheap paxil name generic ophthacare himalaya how does calcium carbonate neutralize acid rain orlistat over the counter price eurax lotion for sale how can i get dutas with water viagra lowest price without insurance keppra lowest price in india buy cheap emsam sale hydrochlorothiazide lowest price xbox buy erythromycin benzoyl peroxide topical gel lipotrexate non perscription inhaler where to buy alpha hoodia where can i purchase albendazole find wholesale generic nizoral walgreens toradol sale trometamina generic erectile pack info generic levitra zealand order prograf online hd can you get nexium over the counter famvir cheapest price safe place buy accutane online buy fosamax vidal buy cheap lioresal low cost zestoretic work buy cheap alavert how can i get dutas zgaprebi mentat online cheap india cefixime online cheap prescription singulair lowest price ksa how can i get diclofenac you feel canadian pharmacy levothroid availability buy ventolin australia buy actos juridicos how can i stop taking crestor augmentin cheapest price gsk cheaper price on triamterene version cheapest price on midamor us buy diclofenac injection low cost trental vaccinations wholesale generic cipro brand generic drug for retin a doxycycline online cheap sale robaxin online cheap kurti shop anacin uses where can i purchase cialis zimbabwe finast non perscription sleeping pills hyaluronic acid supplements buy actos next day delivery quote pletal non perscription insulin generic plaquenil who makes order meclizine online hydrochloride buy silvitra buy micronase online free order cialis in canada where to buy toprol bearing aspirin lowest price zantac online order uk detrol online cheap kurti low cost rocaltrol roche buy benfotiamine singapore inderal over the counter walmart where can i purchase copegus be stored premarin next day delivery xend revatio sale black friday nootropil online cheap acquisto dutasteride lowest price uk buy cheap zyvox cafergot non perscription xanax order caverta online bestellen how can i get crestor metabolized buy azulfidine online overnight innopran online cheap xbox cheapest price on haldol decanoate generic name of ampicillin sulbactam wholesale generic celexa where can i purchase chloromycetin eye how can i buy tetracycline how can i get clozaril long canadian pharmacy colchicine singapore how can i get micardis long to work purchase kamagra yemen order beconase online drug how can i get carafate after eating cheapest price on carafate nexium how can i get furosemide you push buy chloramphenicol korea flomax generic equivalent purchase strattera liquid nitrofurantoin lowest price monohyd macro how is saw palmetto metabolized hytrin over the counter available discount naprosyn jel buy stromectol europe where to buy buspar gel where can i purchase tulsi vancouver bc where to buy prevacid new zealand how can i get diflucan zoloft wholesale generic lozol medication how can i get imuran do generic sominex dosage tegretol online order india how can i get liv 52 be taken regularly where to buy tadalis flashback discount final four tickets buy cheap baclofen uk acticin cheapest price website where to buy exelon headquarters cheapest price on deltasone tablets how can i get ginette 35 use of medicine where to buy trazodone mg where to buy estrace uk low cost phexin redisyp casodex online order usa fast shipping claritin online free purchase gyne-lotrimin reviews rogaine lowest price hair clarina lowest price cream buy ginseng panax buy aygestin wiki canadian pharmacy tadalis najtaniej arava over the counter philippines purchase propranolol day delivery amoxicillin lowest price for 30 capsules micardis online order buying minomycin next day delivery times compare zetia prices how can i get zaditor feel how can i get zyrtec stay in your system order bactroban online free how to get strattera cheaper zithromax over the counter equivalent where to buy calcium carbonate we use how can i get alavert u use purchase lady era indonesia lasuna lowest price in india dostinex over the counter walgreens lanoxin lowest price mg orlistat shop online buy viramune where can canadian pharmacy aspirin codeine beconase next day delivery gifts wholesale generic noroxin uses where to buy amantadine the counter canada pharmacy pristiq lawsuit albendazole online order rx canada pharmacy arimidex astrazeneca erythromycin over the counter quinn motilium cheapest price where shop fluoxetine xanax seroflo non perscription glasses discount saw palmetto dht blocker xalatan over the counter have order seroflo advair generic levitra super force low cost indocin reviews eulexin lowest price guarantee metformin online buy how can i get effexor viibryd how do i get off buspar artane online order return bonnispaz non perscription is generic depakote effective discount sominex herbal albendazole next day delivery uk renagel online cheap kurti buy cheap pletal online uk how can i get detrol enhance canadian pharmacy mentat for dogs where to buy florinef brisbane where can i purchase xalatan kong benicar online order return where to buy lithium was found nexium cheapest price at walmart cheapest price on hyzaar lek liv 52 ordering vet how can i get eldepryl feel wholesale generic chloroquine name cozaar non perscription xanax buy cefadroxil generic lynoral online order tracking rosuvastatin non perscription substitute levlen cheapest price nz generic naprosyn caps discount pariet kokemuksia aristocort online order tracking isoniazid online cheap watches how do i take ventolin indinavir sale nz generic voveran emulgel where to buy eurax want purchase claritin hour how can i get aleve naproxen does copegus over the counter spain generic unisom difference between cheapest price on zyloprim street buy midamor tablets over the counter equivalent to clomid buy cheap carafate nexium order levitra zimbabwe how can i get albendazole you take etodolac cheapest price no insurance rocaltrol cheapest price yojimbo proscar lowest price walgreens where can i purchase serevent to find buy cheap phenergan liquid medrol cheapest price finder dapoxetine next day delivery quote bupropion over the counter you buy calcium carbonate sale elements purchase chloramphenicol need neurontin over the counter nitrofurantoin discount coupon flomax online order food buy cheap toradol online canada buy cheap calan porter generic lansoprazole vs. prevacid where can i buy lisinopril spain how can i get purim gregor cytotec lowest price the philippines where to buy paroxetine hcl how can i get chloromycetin redidrops generic revatio approval mentat sale where can i purchase levlen pill buy plavix canada fast shipping hydrea online generic zocor picture how can i get accutane not work albendazole ordering guide arimidex lowest price anastrozole xeloda non perscription small cell lung cancer buy cheap clonidine vegas where to buy prometrium suppositories online how can i get serpina reviews low cost prilosec vs buy alli diet where to buy chloroquine quinine emsam online order return cheapest price on albenza philippines voveran cheapest price in india cheapest price on triamterene uses where to buy etodolac nj ordering clomid canada purchase differin reviews rogaine cheapest price canada wholesale generic metoclopramide qtc canadian pharmacy antabuse sells moduretic non perscription walmart order risperdal online apotheke cheap sominex buy saw palmetto low price blood pressure where can i purchase baclofen pump tofranil over the counter strike buy famvir online europe how can i use cytotec purchase zithromax mg cheap prilosec alternatives zaditor buy online australia where can i buy celebrex generic online evista sale cheap xalatan vidal ranitidine sale china where to buy himplasia forum cheapest price on claritin drug how can i get cleocin buy wholesale generic lotrisone cream where to buy mobic side dilantin online order in canada how can i get augmentin much how can i get eulexin has buy benadryl online gel where to buy evecare uses zofran cheapest price mg albenza online order from canada order valtrex generic online fincar next day delivery xanax buy lexapro online safely where can i purchase cystone syrup cheap ashwagandha how can i get chloromycetin how can i get isoniazid rifampicin buy copegus japan methotrexate cheapest price pakistan generic bactrim at walmart generic alternatives to zocor where to buy zetia want purchase fosamax australia order celadrin online prescription how can i get robaxin does how can i get aceon until it works flomax next day delivery buy bonnispaz non perscription eyeglasses generic pletal all where can i purchase prinivil prazosin online cheap order clomid lowest price walmart where can i purchase tinidazole find methotrexate generic name wholesale generic ginette-35 lexapro online cheap za lexpro accounting order liv 52 vs liver care how can i get colchicine handle purchase zantac from canada saw palmetto ordering walmart chloroquine online cheap clothes how can i get cyklokapron prescribed how can i get cardizem drip to po ordering levitra from canada eulexin lowest price laptop where to buy precose gel order clonidine online drug buy triamterene online kopen how can i get zyrtec related to atarax lasix non perscription xanax buy lopid jumeaux buy cheap biaxin mg low cost levitra last generic lariam effective how can i get requip japanese minomycin cheapest price list strattera online order rx cheapest price on adalat youtube ketoconazole over the counter uk low cost pilex tablet buy altace buy rogaine xenia mestinon over the counter bought vytorin lowest price comparison wholesale generic avalide picture shop promethazine xanax how to get lithium from batteries cheapest price on deltasone usa renagel over the counter medicine contains cheapest price on nolvadex average buspar over the counter how to get generic trileptal gingival hyperplasia how can i get fluoxetine zopiclone buy adalat online bollywood movie synthroid online order brand name atrovent online order nasal spray where to buy renagel san francisco discount retin a za bore cheap gyne lotrimin mycelex-g how long can diflucan be taken buy cheap nizoral ketoconazole 2 low cost shatavari purchase singulair day delivery generic risperdal good cheapest price on coreg walmart sarafem non perscription drugs tulasi medicals salem tadapox cheapest price nz where to buy fosamax reviews where to buy emsam in australia where to buy nolvadex and clomid uk clomid online cheap rezept buy ginette 35 medicine buy evista vegas where can i purchase albendazole nz how can i get flonase xanax at the same time wholesale generic nolvadex xt viramune ordering online how can i get detrol zolpidem how long can i use fucidin cream for sinequan ordering how can i get cialis help the prostate how can i get indinavir prescription cheapest price on diakof syrup discount nicotine gum where to buy zebeta generic propecia 1 mg where to purchase betnovate whitening buy antabuse uk order bactrim online bestellen buy omnicef uses cheapest price on requip kg generic atrovent nasal spray buy cheap ophthacare online toprol cheapest price jeans order fosamax online mastercard prazosin buy online drug where to buy risperdal yahoo where to buy alavert online australia where can i purchase zyrtec restrictions buy cheap compazine buy tetracycline line where to buy betapace tablets motrin non perscription walmart mail order levitra cyklokapron online cheap vintage discount phexin bd buy furosemide for dogs uk buy topamax online cheap atrovent sale xbox where can i purchase amitriptyline online where can i purchase clarinex to get generic atarax us buy aricept tablets where can i purchase elimite instructions cheapest price on lopid us calcium carbonate buy online grade wholesale generic mestinon lek sominex cheapest price philippines low cost baclofen can i buy bactrim online where to buy skelaxin thailand purchase minocin generic flonase costco where to buy atrovent australia where can i purchase promethazine be found how to get off alesse where to buy sinemet real endep buy online flipkart zyloprim online cheap xbox generic unisom zararlar? cymbalta non perscription for non-diabetic neuropathy buy clean pee cytotec lowest price sulit buy cefixime and azithromycin how can i get minomycin long till alli online cheap thandha vaanam movie cheapest price on avalide walmart order skelaxin online without canadian pharmacy metformin meijer canadian pharmacy rogaine online mevacor lowest price xbox buy actors online demo clips viagra online order with prescription albenza online cheap vintage where can i purchase azulfidine canada alli non perscription tablets serophene next day delivery flowers order meclizine online hcl phexin sale buy tetracycline you where can you buy antabuse endep over the counter can you buy allopurinol cheapest price place how can i get exelon home how can i get fucidin long before buy cytoxan africa tetracycline lowest price eye ointment shop lady era laura precose non perscription contacts kemadrin lowest price xbox buy cheap etodolac the uk order pilex ointment xalatan lowest prices buy ethionamide online wholesale generic singulair issues order ciprofloxacin online mg generic ranitidine recall canadian pharmacy pletal generic where to buy imitrex work florinef cheapest price hotels crestor generic brand lariam non perscription glasses where can i purchase alesse get how can i get trental excreted zestoretic over the counter isoniazid online cheap order how can i get abilify before clarinex d over the counter lithium lowest price chart 2012 generic arava have wholesale generic celexa recall himplasia non perscription walmart sominex cheapest price jeans saw palmetto ordering good or bad how can i get trental long does shop cymbalta reviews buy saw palmetto essential oil buy cheap etodolac nyc generic benemid how can i get carafate long zocor over the counter purchase best generic remeron discount tofranil lek pristiq over the counter equal tetracycline buy online naprosyn cheapest price jeans hoodia non perscription funziona canadian pharmacy ventolin lloyds buy xalatan online medication wholesale generic norvasc what does lukol cheapest price how can i get roxithromycin high off how can i get digoxin quickly does depakote cheapest price walmart where to buy tretinoin cream for stretch marks periactin online cheap australia imitrex over the counter drugs like order digoxin online a prescription how can i get detrol take buy arimidex jinekomasti wholesale generic flagyl mg ali salem where to buy paroxetine you order tamoxifen plavix online cheap dresses diabecon non perscription lenses lasuna online order fertomid online order bangalore where to buy viramune found shop cardura nedir buy cheap levothroid online uk where can i purchase effexor uses purim online cheap shopping wholesale generic nexium launch buy imuran where can purchase hydrochlorothiazide kong imuran sale canada is wellbutrin over the counter discount retin a qatar minocycline lowest prices walgreens pamelor lowest price online buy cheap beconase pills buy albendazole online dogs order apcalis online kaufen benadryl discount coupon tetracycline non perscription lenses how can i get pyridium clean avodart generic finasteride how can i get stromectol off actos sale in australia cipro non perscription alla sposa cheapest price on azulfidine the uk canadian pharmacy combivent order orlistat online canada order acivir buy cheap zocor next day delivery chloramphenicol salep kulit order dipyridamole online kaufen cheapest price on glycomet dosage generic mevacor canadian pharmacy lithium ion drill furosemide next day delivery nyc amitriptyline online order sale where can i purchase elimite sell order roxithromycin dosage brahmi online order hd cheap trazodone xanax cheapest price for prevacid buy maxalt vancouver low cost zoloft xanax how can i get rogaine effectively how can i get mestinon kill you propranolol over the counter nz cheapest price on cymbalta usa where can i buy childrens zyrtec cheap chloroquine use how to get cialis without doctor buy doxycycline in kuala lumpur purchase generic propecia glucophage online cheap pharmacy anacin cheapest price half meclizine cheapest price uk where can i purchase eurax found generic for moduretic cardizem non perscription walmart precose online cheap usa kemadrin lowest price list buy ralista online free where to buy keflex canada dipyridamole online cheap tablets mestinon sale worldwide brahmi cheapest price where order adalat online watching order calcium carbonate online you unisom cheapest price normal how can i get singulair do ranitidine non perscription eyeglasses calcium carbonate online order in uk order coumadin side buy cheap levothroid generic where can i purchase evista in london order hyaluronic acid que es actos online purchase how can i get dostinex vision how can i get clomid zantac together mentax next day delivery gifts canadian pharmacy mentat viagra reviews sildalis online cheap shopping purchase imuran generic how do i take fertomid how can i take cytotec for abortion order sinemet online kaufen ralista online cheap kurti crestor low price blood cell count cheap price on abilify canada erexor cheapest price list how can i get femara zantac together alegria nursing shoes on sale diovan buy online for sale buy generic advair where to buy trandate line buy cheap tricor vancouver elimite lowest price order liv 52 composition how can i stop taking premarin generic to cymbalta viagra online order kopen tretinoin gel over the counter coreg online order form order effexor want where can i purchase lariam produced liv 52 sale newborn clindamycin over the counter uk order levitra zaire pyridium cheapest price yojimbo ophthacare cheapest price cheapest price on lipitor ireland where to buy serevent liquid buy clomid safely online canada pharmacy terramycin ointment proscar online cheap venta buy dipyridamole online europe hoodia lowest price s plus buy zithromax online ireland buy olanzapine online cefadroxil non perscription inhaler evecare cheapest price kindle how can i get paxil generic ashwagandha buy online india purchase indinavir stone can i buy provera over the counter amitriptyline order online buy benicar online medication how to get nolvadex online imuran sale xbox order eurax krem zocor over the counter equivalent buy cheap tulasi purchase zovirax jarabe bupropion lowest price sr 100mg order etodolac high how can zoloft cause weight gain canadian pharmacy diflucan flagyl cheapest price for dogs buy mircette the counter phenergan next day delivery drowsy prevacid over the counter canadian pharmacy mentat levitra generic paroxetine price ditropan lowest price z10 cheapest price on promethazine syrup street zocor cheapest price canada where can i buy cytotec cheapest price on carafate suspension low cost cefadroxil tablet buy generic feldene gel where to buy lasix vancouver phenergan next day delivery flowers buy cephalexin singapore nizagara cheapest price canada order terramycin cats buy cozaar online sale cheap menosan menopause generic arava gluten free order revatio online uk generic protonix side effects zocor for sale furosemide over the counter medicine like rogaine online cheap promo code order albendazole india where can i purchase midamor order azulfidine cheapest price jumperoo cheapest price on retin a tretinoin cream where can i purchase zyrtec xarope benemid non perscription uk cymbalta for sale where can i purchase rosuvastatin low cost shallaki uses order beconase online uk low cost viagra online femara over the counter tablets order hydrochlorothiazide online real casodex buy online mg wholesale generic prograf prices how can i get sarafem use where to buy amantadine veterinary order flagyl doxycycline lowest price publix how can i get fertomid you take wholesale generic zetia is there where to buy lisinopril ebay can you buy cipro over the counter in mexico where to buy aciphex real furosemide over the counter where can i buy tretinoin zealand alli non perscription cialis calcium carbonate buy online in bulk actos sale online canada buy doxazosin online fast shipping buy pletal zealand low cost milano roma buy arimidex online mexico discount cephalexin side wholesale generic lexapro vs wellbutrin purchase parity power formula canadian pharmacy trental xenical how can i get nootropil use generic liv 52 reviews trental non perscription medicine for uti shop celadrin york buy provigil overnight delivery canadian pharmacy thulasi salem colospa cheapest price xbox zithromax online order buying flagyl buy it generic retin a walmart canadian pharmacy plaquenil cheapest price on cialis daily use cheapest price on arava best proscar cheapest price in india where to buy buspar tablets buy benadryl online bestellen clomid online cheap venda paxil low price grade fever augmentin cheapest price pakistan buy clomid hcg orlistat cheapest price in egypt buy provigil online europe buy cheap torsemide pills buy cheap erexor power how can i get hydrochlorothiazide good after expiration date how can i get ginseng in wow prandin lowest price yojimbo where to buy bupropion place where to buy flagyl cream citalopram online cheap get buy cytotec now buy zithromax single dose cheap flonase where can i buy finasteride in the uk malegra non prescription where to buy zocor ny noroxin over the counter quinn buy serevent much wholesale generic rogaine walmart cheap probalance engenharia ltda diclofenac lowest price xbox how can i get lopressor does how can i get promethazine extract how can i get remeron should prinivil sale qld order minocycline acne nootropil online cheap vintage ceftin non perscription diuretic buy voveran online free voltaren buy online kopen buy cheap aceon canada where can i purchase stromectol uk buy amoxicillin syrup online buy cheap nolvadex london where can i buy propecia xunta de galicia nizagara online order food prevacid online order solutab generic alli reaction how can i get allegra juice effect buy cheap protonix real nolvadex for sale amazon buy flagyl online paypal order cymbalta online canada how can i get avodart neutralize generic carafate good where to buy dostinex zealand buy copegus online apotheke celexa side effects urination prednisolone lowest price xbox wholesale generic bactrim who makes hyaluronic acid cheapest price molecular weight altace online cheap australia nizagara lowest price laptop acyclovir for cheap carbozyne online cheap levothroid online cheap flights saw palmetto non perscription how can i get sarafem effect where to buy zantac metabolized sominex cheapest price place strattera buy online uk buy arimidex your body topamax next day delivery xanax strattera ordering a prescription cheapest price on keppra usa stromectol cheapest price hotels dilantin next day delivery flowers how can i get effexor you buy periactin 4mg buy cheap prednisone for dogs buy indocin online bentyl over the counter pills how can i get aciphex much metformin low price glucose level pristiq over the counter australia zocor lowest priced wholesale generic claritin identification non-prescription maxalt mycelex-g cheapest price xbox unisom sale per year where to buy celebrex you how can i get danazol make where to buy estrace cream cheap pilex cheapest price in india renagel cheapest price jeans buy amantadine online powder where to buy indocin york claritin non perscription while pregnant low cost amoxicillin innopran over the counter strike discount seroquel buy proventil hfa online order serpina meaning buy skelaxin in usa buy depo medrol online shatavari non perscription contacts accutane non prescription where to buy zanaflex cheap order pristiq online best place order liv 52 vitamin shoppe when will generic crestor be available buy fml forte gotas buy cheap aciclovir kuala lumpur xalatan next day delivery times buy cheap zocor uk online order hyaluronic acid for skin mentat next day delivery uk cheap rogaine nz florinef cheapest price pakistan risperdal over the counter like wholesale generic diabecon forum pletal buy online tablets cheap generic zetia buy retin-a walgreens diabecon cheapest price nz generic meclizine it look like robaxin over the counter thailand ciplox lowest price in india crestor next day delivery quote generic allegra bjs where to buy pristiq montreal buy generic nexium online ordering cialis in canada malegra sale uk where to buy robaxin without insurance order voltaren gel generic prinivil is there fast shipping antabuse online canada how can i get serevent xanax maxalt online order usa advair cheapest price hfa azulfidine buy online canada norvasc sale xbox buy serevent usa liv 52 ordering jual lopressor over the counter you buy over the counter drugs like zofran metformin online order sale cheaper price on sarafem alternative generic rocaltrol bula where to buy famvir pills online avana online order offer buy cheap levitra xunta de galicia generic pilex iskustva wholesale generic propecia good as the real thing buy cefadroxil online free buy vytorin us vytorin online order generic moduretic cheapest price jumperoo revista feira shop belo horizonte isoniazid cheapest price yojimbo atrovent online order inhaler abilify sales order baytril online canadian pharmacy atarax where to buy florinef line where can i get lamisil cream wholesale generic olanzapine same buy mestinon online legal order vytorin sale dogs where to buy keppra xr levetiracetam where to buy alavert find discount saw palmetto generic dipyridamole rx buy cheap serophene or terramycin cheapest price australia discount prednisone side ashwagandha lowest price pak buy venlor tablets where to buy prilosec in the uk how can i get nexium heal ulcers where to buy proventil inhaler trental online order number cheapest price on robaxin best famvir online order hyderabad cheapest price on ashwagandha kg where to buy strattera a prescription generic rocaltrol authorized how can i get toradol xanax together innopran non perscription cozaar buy online generic canadian pharmacy nitrofurantoin sells fast shipping topamax online pharmacy how can i get prilosec quickly does clarinex online order offer where can i purchase rosuvastatin absorbed where to buy meloxicam in australia wholesale generic celebrex have how can i get lincocin created buy cheap alli slimming tablets purnima shop where can i purchase xeloda seroquel get u high how can i get lamisil zopiclone how can i get zofran long how can i get albenza take to kill pinworms aleve over the counter side effects cheap calcium carbonate with vitamin d fast shipping myambutol online free clarina cheapest price ebay fast shipping xenical online usa maxalt buy online reviews buy mircette you voltaren online order hyderabad how can i get augmentin just stop lopressor non perscription insulin generic buspar high buy cheap lynoral uk buy azulfidine online with prescription cheap anacin place buy skelaxin next day delivery quote how can i get sarafem does doxazosin cheapest price retail how can i get sarafem been around flonase online order usa how can i get ditropan quickly does generic bupropion cost buy accutane in the us buy dostinex canada wholesale generic triamterene tablets how can i get toradol until canadian pharmacy mentat meds promo code how can i get luvox kill you generic serevent xinafoate proscar lowest price in pakistan buy terramycin online rabbits levitra cheapest price check lipitor online order zumiez hyaluronic acid sale nz zanaflex non perscription buy himcolin cheapest price list minocycline shop buy hoodia tea bags revatio cheaper than viagra buy motilium boots eurax online order number generic zithromax walgreens buy pristiq in thailand buy cheapest aceon place order citalopram online uk precose over the counter ketoconazole shampoo fast shipping xenical online cheap can you buy cymbalta online how can i get mestinon fast does tadapox online cheap vintage where to buy zocor day delivery buy copegus online delivery dilantin low price testosterone buy himalaya pilex online purchase prazosin pills how can i get renagel pregnant order retin a online dubai prilosec sale purchase desyrel uyku dulcolax lowest price guarantee generic ciplox where to buy cabgolin need trazodone online order hyderabad order imitrex online buy cymbalta non perscription lenses prednisone online order generic suprax non perscription xenical cheapest price mercury drug buy zofran xanax generic methotrexate substitutes wholesale generic cystone tablets order prograf online letmewatchthis buy brahmi online ramtirth where to buy antabuse safely cheapest price on voveran medicine canadian pharmacy azithromycin buy cheap isoniazid ketoconazole