Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông

Vì công bằng và bình yên cho Biển Đông

Monday, Apr 20th

Last update05:37:09 PM GMT

You are here: Tư liệu nghiên cứu Lập luận lịch sử, pháp lý Quan điểm của Trung Quốc Tranh chấp Biển Đông: Luật pháp quốc tế theo cách nhìn nhận của Trung Quốc (phần cuối)

Tranh chấp Biển Đông: Luật pháp quốc tế theo cách nhìn nhận của Trung Quốc (phần cuối)

Email In PDF.
3/ “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không thể được dùng để chứng minh thuộc chủ quyền lãnh thổ hoặc giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ
Nhận định vấn đề thuộc chủ quyền lãnh thổ hoặc giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ phải căn cứ theo các quy tắc và nguyên tắc trong luật quốc tế ở rất nhiều phương diện chứ tuyệt đối không phải quy định trong một công ước nào đó. Đây là một kiến thức thông thường hết sức rõ ràng trong lý luận và thực tiễn về luật pháp quốc tế. Căn cứ luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp lãnh thổ ít nhất bao gồm những quy tắc và nguyên tắc theo luật quốc tế như quy tắc có được lãnh thổ, quy tắc xác định thời gian, quy tắc xác định ngày tháng then chốt, quy tắc không truy ngược quá khứ, nguyên tắc cấm phản ngôn và quy tắc quyền lợi mang tính lịch sử.
Một điều hết sức cần thiết phải chỉ rõ là những quy tắc nói trên đều không phải là quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”. Xét từ quy định trong bản thân “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” thì trong Lời nói đầu của Công ước đã chỉ rõ là “trong điều kiện tính đến chủ quyền của tất cả các nước, xây dựng một trật tự pháp luật về biển...”. Như vậy có nghĩa là trật tự biển được xây dựng theo yêu cầu của công ước nói trên là xuất phát từ một tiền đề, đó là không thay đổi chủ quyền quốc gia đã có.
Một trong những căn cứ của luật quốc tế trong việc phán đoán quy thuộc chủ quyền lãnh thổ là quy tắc có được lãnh thổ, quy tắc này không quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”. Xét từ ý nghĩa lịch sử thì quy tắc có được lãnh thổ đã bao hàm rất nhiều quy tắc liên quan, bao gồm phát hiện, chiếm trước, chiếm lĩnh hữu hiệu và quản lý hữu hiệu v.v., đòi hỏi phải xuất phát từ nhiều góc độ và phương diện để phán đoán một quốc gia có chủ quyền đối với một phần lãnh thổ nào đó có hợp pháp hay không, mọi việc làm của quốc gia đó có hiệu lực theo luật quốc tế hay không. Từ các thời Tống, Nguyên, Thanh đến nay Trung Quốc đã trải qua nhiều thực tiễn qua các thời kỳ xã hội, qua nhiều triều đại, nhất là các đời chính phủ ở thời kỳ cận đại và hiện đại, đặc biệt bao gồm những thực tiễn về việc phát hiện, chiếm trước, quản lý hữu hiệu, đã có được chủ quyền lãnh thổ đối với các đảo ở Nam Hải một cách hữu hiệu.
Còn một điều vẫn phải nói rõ rằng tiêu chuẩn và yêu cầu về luật quốc tế qua các thời kỳ lịch sử đối với một quốc gia có một lãnh thổ hợp pháp hay không là không giống nhau. Ví dụ, luật quốc tế thời cổ đại là ai có sức mạnh cưỡng chiếm, người ấy sẽ có được lãnh thổ, luật quốc tế thời cận đại cũng cho phép dùng vũ lực cưỡng đoạt chủ quyền lãnh thổ. Chẳng hạn như sau khi chiếm lĩnh nhiều đảo ở Nam Thái Bình Dương, nước Pháp đã có được chủ quyền ở những đảo đó. Nhưng luật quốc tế ở thời kỳ hiện đại là cấm dùng vũ lực để có được lãnh thổ, ví dụ rõ nhất là Nhật Bản trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ Hai đã chiếm các bãi, đảo ở Nam Sa và Đài Loan của Trung Quốc, những việc làm đó đều thuộc về hành vi trái phép. Vì thế, sau khi thất bại, Nhật Bản đã phải trả lại các vùng lãnh thổ chiếm đóng nói trên. Chính phủ Quốc dân ở Trung Quốc lúc đó đã đưa hạm đội với tàu đi tiên phong là tàu “Thái Bình” đến Nam Hải tiếp nhận những bãi, đảo đã bị Nhật Bản chiếm đóng. Đảo Thái Bình chính là được đặt tên theo con tàu đó. Trong nhiều đảo ở Nam Hải hiện nay, có rất nhiều bãi và đảo đều được đặt theo tên các tàu thuyền, thuyền trưởng hoặc nhân vật lịch sử đã đến các đảo ở Nam Hải để tuyên thị và bảo vệ chủ quyền. Ví dụ như bãi cát Đôn Khiêm chính là tên của Thuyền trưởng Lý Đôn Khiêm chỉ huy tàu chiến có tên hiệu là “Trung Nghiệp” mà Chính phủ Trung Quốc năm 1946 đã điều ra tiếp nhận quần đảo Nam Sa.
Việc nhận định chủ trương quyền lợi của các nước ở Nam Hải hoàn toàn không phải chỉ có “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”, mà còn phải dựa vào một quy tắc quan trọng khác trong luật quốc tế là quy tắc xác định thời gian, nghĩa là một hành vi nào đó trong lịch sử chỉ cần phù hợp với luật quốc tế ở thời kỳ lúc đó, thì hành vi đó sẽ là hành vi hợp pháp hữu hiệu. Cùng với quá trình phát triển của những quy tắc liên quan trong luật pháp quốc tế, những hành vi liên quan đến những quy tắc này cũng phải đổi mới và phát triển theo. Hàng trăm năm trước đây người Trung Quốc đã thông qua các phương thức phát hiện và chiếm hữu để có được quyền lợi sơ bộ đối với các đảo Nam Hải mà lúc đó chưa thuộc về bất cứ nước nào. Sau đó chính phủ qua các nhiệm kỳ đã thông qua các phương thức đặt tên cho các đảo và công bố bản đồ tương ứng, hoạch định các đảo đó vào khu vực hành chính địa phương, đưa tàu ra tuyên bố chủ quyền và tuần tra, tổ chức và quản lý các hoạt động của xã hội đến Nam Hải đánh bắt cá, đối phó với các hoạt động xâm phạm chủ quyền của nước ngoài, xây dựng luật hiện đại, từng bước có được chủ quyền lãnh thổ đối với các đảo ở Nam Sa. Thực tiễn qua các thời đại ở Trung Quốc không chỉ hoàn toàn phù hợp với quy tắc có được lãnh thổ lúc đó, mà cũng phù hợp với quy tắc có được lãnh thổ theo luật quốc tế cận đại và hiện đại. Vì thế, theo quy tắc về xác định thời gian thì việc Trung Quốc có được chủ quyền lãnh thổ đối với các đảo ở Nam Hải là hợp pháp, hữu hiệu. Trong tất cả các nước tranh chấp ở Nam Hải, chỉ có Trung Quốc là có căn cứ lịch sử dài đến mấy trăm năm. Mọi nhận định của quốc tế liên quan đến tranh chấp lãnh thổ đều cho thấy ý nghĩa phán định của những căn cứ lịch sử đối với chủ quyền lãnh thổ quốc gia là có vai trò to lớn. Vì thế, không thể nói một cách đơn giản rằng đã có “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” mới thì căn cứ lịch sử sẽ không còn hiệu lực. Ví dụ như vụ phân xử của Tòa án quốc tế về đảo Pedra Branca theo cách gọi của Xinhgapo hoặc đảo Pulau Batu Puteh theo cách gọi của Malaixia: Như mọi người đều biết, Xinhgapo là được độc lập từ Malaixia nên Tòa án quốc tế khi xử vụ tranh chấp này đã đưa ra tất cả mọi căn cứ mà hai bên có được, bao gồm cả những chứng cứ lịch sử phong phú để phân tích, thẩm định, cuối cùng xác định đảo trên thuộc về Xinhgapo. Tòa án quốc tế từ xưa đến nay không thể không xem xét đến căn cứ lịch sử để quyết định chủ quyền thuộc về ai trong một vùng lãnh thổ tranh chấp. Đến học giả phương Tây cũng đều thừa nhận, đối với vụ tranh chấp chủ quyền các đảo ở Nam Sa, những tư liệu Trung Quốc có được là phong phú nhất, chứng cứ chắc chắn nhất, các nước khác như Philíppin, Malaixia và Brunây căn bản lại không có. Đó chính là thực tế để cho thấy vì sao Mỹ phụ họa, giúp các nước như Philíppin nhấn mạnh một cách phiến diện và lặp đi lặp lại rằng giải quyết vấn đề Nam Hải cần phải lấy “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” làm căn cứ, ra sức làm mờ nhạt đi, thậm chí xóa bỏ những nhân tố căn bản có vị trí quan trọng trong giải quyết vấn đề tranh chấp Nam Hải.
Chủ trương chủ quyền của các nước ở Nam Hải còn đề cập đến một nguyên tắc luật pháp quan trọng, đó là nguyên tắc luật pháp không truy ngược quá khứ. Ý nghĩa chính của nguyên tắc này là không thể dùng luật pháp của thế hệ sau để phán xét hành vi trước đây hợp pháp hay không hợp pháp. Chỉ riêng ví dụ về đường đứt đoạn ở Nam Hải, trước năm 1949 Chính phủ Quốc dân của Trung Quốc đã chính thức đặt tên và công bố bản đồ kèm theo đường đứt đoạn cho các bãi đảo ở Nam Hải, còn thông qua nhiều thực tiễn trên các phương diện về khai thác sử dụng tài nguyên như đưa tàu chiến đến Nam Hải tuyên bố chủ quyền, tổ chức và quản lý nghề cá, nhấn mạnh và củng cố chủ trương về quyền lợi ở Nam Hải. Sau năm 1949, Chính phủ Trung Quốc cũng kế thừa chủ trương của Chính phủ Quốc dân, vẫn tiếp tục đánh dấu đường đứt đoạn ở Nam Hải trên bản đồ chính thức của nhà nước, đồng thời cũng thông qua thực tiễn trong nhiều phương diện về lập pháp để nhấn mạnh và củng cố chủ trương về quyền lợi ở Nam Hải. Ai cũng biết là “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” từ năm 1994 mới bắt đầu có hiệu lực. Xem xét từ phương diện tài nguyên hiện hữu, nếu tính từ năm 1914 khi đường đứt đoạn ở Nam Hải bắt đầu xuất hiện thì đường đứt đoạn này đến nay đã được gần 100 năm, sớm hơn “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” 80 năm, hoặc nếu chỉ tính từ khi Chính phủ Trung Quốc chính thức công bố năm 1947 thì đến nay cũng đã được 65 năm, sớm hơn thời gian có hiệu lực của “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” 47 năm! Hơn nữa, đường đứt đoạn ở Nam Hải còn đề cập đến vấn đề về luật quốc tế khác phức tạp như quyền lợi mang tính lịch sử, vượt xa cả những nội dung được quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”. Vì thế tính hợp pháp của đường đứt đoạn ở Nam Hải tuyệt đối không đơn giản sử dụng “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” để phán đoán và phủ nhận. Nói “Đường đứt đoạn ở Nam Hải của Trung Quốc không phù hợp với ‘Công ước của Liên hợp quốc về luật biển’” thì bản thân cách nói đó rõ ràng đã thiếu căn cứ theo luật pháp quốc tế, là hết sức sai lầm.
4/ “Quyền lợi chủ quyền” tuyệt đối không đồng nghĩa với “chủ quyền ”
Về bản thân “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”, có nhà lý luận cho rằng “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” bất lợi đối với Trung Quốc. Tác giả bài viết cho rằng có lợi hay không có lợi là tương đối chứ không tuyệt đối. Nhìn nhận từ điều kiện địa lý tự nhiên của vùng biển xung quanh Trung Quốc, nếu so sánh với những nước ven biển nhìn ra đại dương mênh mông trên thế giới thì Trung Quốc là nước bất lợi về mặt địa lý, vùng biển xung quanh Trung Quốc bị bao vây bởi lãnh thổ của rất nhiều nước lân bang, không thể được hưởng quyền lợi 200 hải lý như “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” dành cho các nước ven biển. Xét từ góc độ này thì việc thực hiện công ước nói trên là bất lợi đối với Trung Quốc, nhưng đồng thời, đối với những nước láng giềng ven biển có bờ biển liền với Trung Quốc và hướng sang Trung Quốc cũng cùng đối mặt với những bất lợi như vậy. Nhìn từ góc độ luật pháp thì đối với tất cả mọi nước ký kết, quyền lợi và nghĩa vụ được quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” đều bình đẳng, các nước xung quanh có thể tuyên bố vùng biển quản lý 200 hải lý, Trung Quốc đại lục và các đảo của Trung Quốc cũng có thể tuyên bố có quyền lợi bình đẳng như vậy, nếu có vùng biển chồng lấn sẽ phát sinh vấn đề phân định ranh giới biển. Ngoài ra trong giải quyết vấn đề phân định ranh giới biển, các bên cũng ở cùng địa vị như nhau chứ không có vấn đề về việc chỉ bất lợi đối với Trung Quốc.
Đương nhiên, không thể phủ nhận được rằng về khách quan quả có một tình huống đã dẫn đến cách nói sai lầm như trên, nghĩa là Malaixia, Brunây vốn là những nước không có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, nhưng bởi “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” đã có quy chế về khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý đã khiến các nước này chủ trương vùng biển quản lý rộng 200 hải lý, từ đó cũng hoạch định một số đảo trong quần đảo Nam Sa vào phạm vi 200 hải lý do họ quản lý. Vì thế có người cho rằng “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” bất lợi đối với Trung Quốc. Quan điểm như vậy kỳ thực là hết sức sai lầm, là cách giải thích và lạm dùng quy chế về vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”.
Các phần 5 và 6 trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” đã quy định thành quy chế về khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, theo đó nước ven biển chỉ có được hai quyền lợi chủ quyền và ba quyền quản lý ở khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, chủ yếu bao gồm: Quyền lợi chủ quyền có mục đích thăm dò và khai thác, nuôi trồng bảo vệ và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên ở thủy vực hải dương, lòng biển và đáy biển (bất kể là tài nguyên sinh vật hay không phải sinh vật); Quyền lợi chủ quyền đối với các hoạt động khai thác và thăm dò mang tính kinh tế về nước biển, hải lưu và sức gió; Quyền quản lý trong việc kiến tạo và sử dụng đảo nhân tạo, trong kiến tạo và sử dụng các công trình thiết bị, và quản lý trong các phương diện nghiên cứu khoa học biển và bảo vệ môi trường biển.
Một sự thực pháp luật không được phép nhầm lẫn là không chỉ là hai phần trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” nói trên mà bất cứ phần nào và điều khoản nào trong công ước cũng đều không quy định nước ven biển nào được dựa vào công ước để quy hoạch lãnh thổ của nước khác vào lãnh thổ của mình. Vì thế, tất cả các nước ký kết đều có thể dựa vào công ước để thực hiện hai quyền lợi chủ quyền và ba quyền quản lý ở khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, nhưng tuyệt đối không có quyền dựa vào đó để tranh đoạt chủ quyền của nước khác đã được hoạch định trong đó.
“Quyền lợi chủ quyền” tuyệt đối không đồng nghĩa với “chủ quyền”. Mỗi từ ngữ trong luật pháp đều có nội hàm và ý nghĩa pháp luật của bản thân từ đó, tuyệt đối không thể làm lẫn lộn hoặc thay thế một cách giản đơn. Đó đều là kiến thức pháp luật quốc tế thông thường. Vì thế Malaixia đã lấy cớ là quyền lợi được “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” cho phép, chủ trương quy hoạch một số đảo thuộc quần đảo Nam Sa trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của họ thành lãnh thổ của họ. Đòi hỏi về loại chủ quyền lãnh thổ như vậy là cực kỳ hoang đường, cũng là phi pháp. Thử xem xét, nếu cách xác định như vậy là ổn thì thế giới sẽ ra sao? Và cùng cách suy diễn theo lý lẽ như vậy thì Trung Quốc cũng chẳng có thể hoạch định những vùng lãnh thổ của nước khác trong phạm vi 200 hải lý thuộc lãnh thổ Trung Quốc (ít nhất bao gồm các bãi, đảo phía Nam quần đảo Ryukyu và các bãi đảo phía Bắc Philíppin) vào cả trong phạm vi yêu cầu chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc (như đảo Đài Loan hoặc đảo Thái Bình) được hay sao?
Còn như vấn đề chồng lấn về phạm vi các khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa đang tồn tại giữa Trung Quốc và các nước khác cùng tuyên bố chủ quyền ở Nam Hải thì đòi hỏi thông qua đàm phán phân định ranh giới vùng biển để giải quyết. Trên thực tế, đây cũng là vấn đề liên quan đến quan hệ giữa quyền lợi về khu đặc quyền kinh tế và quyền lợi về thềm lục địa với quyền lợi mang tính chất lịch sử. Đường đứt đoạn ở Nam Hải hoàn toàn không phải dựa vào “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” để vạch ra, mà trong quá trình lịch sử gần 100 năm từ khi bắt đầu xuất hiện cho đến hiện nay, đường đứt đoạn đó đã từng bước phát triển từ Bắc xuống Nam đến khoảng 4 độ vĩ Bắc. Chủ quyền mang tính lịch sử là một vấn đề phức tạp về luật quốc tế, “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không phủ nhận quyền lợi mang tính lịch sử, cũng chưa bao giờ quy định quyền lợi mang tính lịch sử phải được thay thế bằng khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Sự thực lịch sử là trong thời gian hàng chục năm sau khi chính thức công bố đường đứt đoạn ở Nam Hải, các nước xung quanh và cộng đồng quốc tế không có phản đối gì.
Nói tóm lại, một vấn đề cốt lõi và then chốt cần phải làm lắng dịu trong vấn đề Nam Hải hiện đang sôi động là: Chủ trương có quyền lợi ở Nam Hải của tất cả các quốc gia liên quan tranh chấp Nam Hải có phải đều là hợp pháp? Sự thực không được xem thường là: Một số nước như Việt Nam và Philíppin đang đối kháng với chủ trương hợp pháp của Trung Quốc bằng chủ trương trái phép; Trong khi đó Mỹ, nước tự xưng sẵn sàng làm người điều đình tranh chấp Nam Hải, và Nhật Bản là hai nước bề ngoài ra vẻ công bằng nhưng thực chất đang cố tình làm thiên lệch, chỉ trích chủ trương của Trung Quốc về Nam Hải, còn đối với các nước tranh chấp khác ở Nam Hải như Việt Nam, Philíppin và Malaixia thì họ hầu như bỏ qua tính chất phi pháp trong các hành động của các nước này về chủ trương quyền lợi ở Nam Hải. Tác giả bài viết này cho rằng trong khi phán xử về tính hợp pháp trong chủ trương quyền lợi ở Nam Hải của Trung Quốc, cũng đồng thời phải nhận định chủ trương quyền lợi của nước tranh chấp khác có hợp pháp hay không, nếu không mà chỉ phiến diện yêu cầu, thậm chỉ chỉ trích kiểu này kiểu khác đối với Trung Quốc thì đó không phải là công bằng, Trung Quốc cũng không thể chấp nhận.
Vì thế, người Trung Quốc tuyệt đối không được rơi vào chiếc bẫy này, tức Trung Quốc không nên chủ động bàn đến “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”, không bàn đến căn cứ luật pháp quốc tế, nghĩ rằng như vậy là Trung Quốc đã đuối lý phải né tránh. Từ lâu nay Trung Quốc một mặt áp dụng chính sách kiềm chế, không làm nóng vấn đề ở Nam Hải, không muốn nói nhiều, thậm chí là tránh không nói, nhưng mặt khác cho đến nay khi các nước xung quanh như Philíppin chưa chính thức bắt đầu đàm phán ngoại giao giải quyết vấn đề tranh chấp, thì dù là các nước đó hay Trung Quốc cũng đều không có nghĩa vụ đơn phương trình bày toàn diện với cộng đồng quốc tế chủ trương và căn cứ của mình về quyền lợi ở Nam Hải. Kỳ thực, cho đến nay bản thân Philíppin cũng chưa làm rõ được phạm vi quyền lợi ở Nam Hải mà họ chủ trương cuối cùng là ở đâu. Từ cuối năm ngoái đến nay Philíppin đã nhiều lần công khai đề xuất phải cùng với các nước ASEAN “phân định vùng tranh chấp Nam Hải và vùng tranh chấp Philíppin”.
Tác giả bài viết cho rằng trong giai đoạn hiện nay Trung Quốc cơ bản chưa cần thiết, cũng chưa có nghĩa vụ phải đơn phương trình bày hết tất cả lá bài cuối cùng của mình, chưa cần thiết công khai toàn diện, phơi bày ra tất cả mọi căn cứ pháp lý của mình, đó cần phải là những nội dung trên bàn đàm phán. Một số nước không ngừng nhào nặn hoặc chỉ trích vấn đề mang tính hợp pháp trong chủ trương về quyền lợi ở Nam Hải của Trung Quốc, kỳ thực là những biểu hiện giật mình vì chột dạ, dụng ý của họ là nhằm đẩy lệch góc nhìn, chuyển dịch tiêu điểm mâu thuẫn, nhưng làm như vậy vừa không thể làm thay đổi được tính chất phi pháp trong chủ trương Nam Hải của họ, cũng vừa không thể phủ nhận được tính hợp pháp trong chủ trương của Trung Quốc. Trong khi đó lập trường không nói và ít nói mà Trung Quốc áp dụng cũng tuyệt đối không có nghĩa là không có cơ sở pháp luật và căn cứ lịch sử. Tục ngữ Trung Quốc có câu “có lý không phải cứ to tiếng”. Tuy nhiên, để làm cho những người quan tâm một cách khách quan và thực lòng vấn đề Nam Hải có thể hiểu được tình hình chân thực và chuẩn xác, thay đổi và đề phòng tin đồn thất thiệt cứ thổi lên mãi, ngoài người phát ngôn báo chí, Trung Quốc còn phải tích cực chủ động lợi dụng nhiều kênh, áp dụng nhiều phương thức tuyên truyền nhiều hơn nữa trước và sau khi một số vấn đề có thể được nhào nặn trở thành điểm nóng, để làm cho vấn đề được nhìn nhận chân thực hơn. Hiệu quả tuyên truyền tích cực và hướng dẫn dư luận sẽ tốt hơn nhiều so với bị động đối phó trước những chỉ trích theo dụng ý riêng.
Nói tóm lại, “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không phải là “linh đơn thần dược” để giải quyết mọi vấn đề tranh chấp biển, mà chỉ là một phần cấu thành của luật pháp quốc tế, không thể thay thế các quy tắc khác trong luật quốc tế, lại càng không thể giản đơn đánh đồng “luật quốc tế” với “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” theo cách đánh tráo khái niệm. Trong phần mở đầu của “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” cũng có quy định rõ ràng đối với vấn đề này, cụ thể là “các nước ký kết bản Công ước này xác nhận Công ước chưa có quy định cụ thể, cần phải tiếp tục lấy các quy tắc và nguyên tắc trong luật quốc tế nói chung để làm căn cứ chuẩn mực”. “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không phải là căn cứ duy nhất của luật quốc tế để nhận định hoặc giải quyết vấn đề yêu sách chủ quyền lãnh thổ Nam Sa, cũng như nhận định hoặc phủ nhận tính hợp pháp trong đường đứt đoạn ở Nam Hải của Trung Quốc. Những cách nói “cần lấy ‘Công ước của Liên hợp quốc về luật biển’ làm căn cứ giải quyết vấn đề Nam Hải”, “một số đảo-bãi thuộc quần đảo Nam Sa đều đã được hoạch định vào khu đặc quyền của các nước như Malaixia (hoặc: Đều ở trong phạm vi thềm lục địa của Malaixia), vì thế những đảo-bãi này đã được quy về quyền sở hữu nhà nước của Malaixia”, “Đường đứt đoạn của Trung Quốc ở Nam Hải không phù hợp với ‘Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”... là hết sức phiến diện, thậm chí là sai lầm. Nếu không có dụng ý riêng thì ít nhất cũng là sự khiếm khuyết trong kiến thức thông thường về luật quốc tế./.
Nhận xét (0)
Viết nhận xét
Your Contact Details:
Nhận xét:
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):S
:!::?::idea::arrow:
Security
Hãy nhập mã xác nhận
celebrex drug class xenical 120 mg controindicazioni cialis lilly 20 mg generic viagra for 2012 40 mg nexium dosage generico do viagra 2012 lexapro 20mg pills cialis 2 pills 40mg cialis online synthroid prescriptions generic viagra prices cipro basic 250mg buy nexium cheap zovirax suspension nebenwirkungen generic propecia difference erythromycin prodrug clomid without insemination synthroid 0.125 mg tablet buy levitra 100mg price propecia prescription metformin weak muscles buy levitra 40 mg doxycycline 500mg capsules viagra user ratings propecia wallgreens price buy levitra dapoxetine tetracycline type drugs bodybuilders using viagra kamagra plus tabletki mg lexapro clomid 150 mg multiples xenical tablete uk hvordan bruke viagra clomid 50mg bula acyclovir generic zovirax valtrex 500 mg cost viagra discount offer lexapro drug benefits buy zithromax europe paxil versus wellbutrin scrub typhus doxycycline viagra vegetales naturales buy viagra herbal overnight cialis cheap lisinopril 10 mg description viagra pharmacy cyprus zoloft drug description lexapro highest mg cipro 1000mg xl buy strattera online get nolvadex australia indian viagra pills cytotec drug information wellbutrin in india erythromycin tablets 500mg dangers viagra use costco cialis cost synthroid alternative drug online fake levitra usa viagra pricing cialis 2.5 mg va buspar adhd anxiety valtrex tablets price clomid using paypal lichen planus doxycycline metformin muskelkater mg propecia augmentin 1000 mg duo viagra military discount cialis 3800 mg lexapro 10 mg weight the buy levitra bactrim 400 80 mg tablet diflucan 200 mg dogs diflucan de 50 mg buy 1000 mg zithromax strattera 80 mg prices order bactrim online propranolol thrush actavis hydrochlorothiazide 12.5mg buspar and erythromycin generic periactin pills tetracycline antibiotics purchase cialis 10 mg uso medicare cialis 20 mg prednisone antitumor drug propecia price uk zithromax online discount medlineplus lexapro cialis 100mg forum nexium causes osteoporosis generic brand levitra abilify wellbutrin together cialis 20 mg 4 tb prednisone drug facts cialis generica 40mg buy kamagra bangkok augmentin capsules 875 mg uk kamagra.com buy clomid 25 online buspar mb2 buspar class drug india labs nolvadex cialis india e20 buy Cialis Jelly 90 bactrim uk pharmacy generic equivalent propecia buspar phobie sociale tetracycline antibiotics drugs generic wellbutrin 150 xl kopen cialis 40mg buying cialis uk cipro nail fungus cialis 12 20 mg cialis price secure us generic cialis amoxil amoxicillin 500 mg cheapest 2.5 mg cialis strattera causes psychosis viagra plus yohimbe lisinopril 10 mg vision female viagra india pill valtrex 500 mg doxycycline nausea chills metformin plus rosiglitazone doxycycline hyclate 20mg bactrim antibiotic usage viagra 100mg cijena augmentin tablet doses 5mg cialis dose viagra generico resolve viagra walgreens 50mg columbian viagra generic cialis online express strattera discounts coupons propecia 90 tablets cheap kegunaan cytotec tablets cipro 500mg review cheap 500 mg lasix prednisone treatment lupus augmentin 600 susp xenical costi different generic viagra cipro suspension concentration lasix colombia 20 mg xenical sample menus indocin versus celebrex metformin drug uses lexapro generic canada use of viagra 50 150 or 300 mg wellbutrin augmentin antibiotico 875 mg nervousness and viagra taking 2 10mg levitra zovirax tablets malaysia spray viagra price mailorder 200 mg cialis doxycycline 20 mg europe remedio buspar serve walmart pharmacy xenical discount prices viagra augmentin intravenous doses define lasix drug xenical online au buspar negative reviews metformin 850 mg gewichtsabnahme costo di zoloft buspar medication wiki cialis 20 mg prospecto metformin er online propranolol 20 mg bid augmentin posologie sinusite viagra discount cheap cialis generic review prednisone for menopause pulsatile tinnitus celebrex glucophage 850 mg posologie nexium infusion dosing prednisone cause fever 50 mg clomid failed herbal viagra 6800 mg erythromycin fusspilz prednisone 2.5 mg canada australian studies clomid buy viagra france xenical user cialis cost greece viagra natural online doxycycline 100mg arrow get off synthroid propecia cost pill viagra tablets uk. metformin 500mg tab phenergan usage boots cialis price prednisone for sinuses lasix water pills lexapro en generico doxycycline uk costs wellbutrin cause hives flexeril zoloft together medicine lisinopril 10 mg can 5mg cialis wellbutrin flushed face 500 mg tetracycline dosage celebrex recall pfizer viagra plus alcohol dapoxetine online australia purchase bactrim 800 paypal levitra 10 mg schmelztabletten dzialanie tabletek cytotec viagra au online zithromax prescription cost indian generic viagra zovirax 400 mg tabletten magnesium and buspar levitra 20mg 8 st buspar alcohol consumption costco prescription cialis drug test wellbutrin prednisone headache nausea viagra drug class free viagra 150 mg buy viagra romania lexapro and menopause viagra prescription long metformin plus glyburide augmentin duo 250mg nolvadex buy us cheap canadian cialis phenergan 5mg 5ml viagra nonline netherlands viagra causing headaches cialis 20 mg headache uk cialis sales genuine cialis 5mg prednisone treatment nausea propranolol 10 mg overdose viagra online eu cytotec 200mg sterilet viagra generico la levitra generic viagra valtrex 1000mg filmtabletten priligy in canada zoloft from canada cipro uti prescription levitra used for viagra pharmacy uae buy amoxil 250 mg augmentin 250 mg filmtabletta phenergan plus codeine nexium 20mg compresse zoloft plus alcohol lexapro 10 mg ahumada iskustva viagra viagra generic pharmacy glucophage lantus lamictal versus zoloft cialis tomar 10 mg viagra cost walgreens 2011 cialis 100 mg lilly cheapest viagra 800mg viagra party drug clomid 50 mg prescription drug category strattera cialis regular usage 25mg viagra work priligy online review cheap lisinopril hctz prescription valtrex online generic viagra affiliates cialis online wholesale nexium mups 40 mgs viagra generic timeline cialis e genericos xenical orlistat drug synthroid tablets sizes levitra online rezeptfrei diflucan 200 mg cost cialis 40mg generic ranbaxy viagra cheap generic lexapro date zoloft 75 mg generic dapoxetine 60mg paroxetine buspar tablets nolvadex cialis 10mg review viagra legal canada lisinopril 20 mg uk cialis discount purchase xenical shopping online cialis 20mg tadalafila novo hydrochlorothiazide 25 mg metformin buy online viagra pricing us zovirax uses synthroid causing hypoglycemia synthroid alcohol use viagra dosage mg phenergan tablets 10mg phenergan us esperienze cialis generico celebrex generic name levitra 20 mg bayer cvs cialis cost lisinopril generic cost cialis 100mg. price discount cialis free wellbutrin generic canada viagra sale harrow comprar viagra online zovirax pills used viagra kaufen preis cialis generico bula fish doxycycline 500mg orlistat cheap xenical order zithromax 500mg indian country viagra lexapro 20 mg pricing lisinopril 0.25 mg propranolol sale uk powerful viagra tablet zithromax 500 mg dosis viagra online paypal phuket cialis hydrochlorothiazide 20 mg augmentin duo cost propranolol prozac together viagra ireland customs zoloft 25 mg posologie wellbutrin 150 mg withdrawal phenergan boots uk lasix costo viagra goes generic 2012 cialis direct india recreational levitra use vente kamagra 100mg interaction medicamenteuse cialis zoloft 100 mg daily wellbutrin klonopin together lexapro withdrawal 2.5 mg infectious mononucleosis erythromycin lexapro 20 mg high generic cialis potency phenergan pills identification quando viagra generico viagra too buy levitra 20mg 4 stuck indian viagra equivalent kamagra 25 mg online viagra sofort kaufen lisinopril 20 mg hctz 12.5 viagra cost walgreens cialis cyprus wellbutrin australia antidepressant propecia generic us buy zovirax 4.5g take 2 cialis 20mg. buy brand valtrex xenical kaufen rezeptfrei bactrim na wirusa wellbutrin paxil together viagra for uk valtrex discounts levitra buy jakarta erythromycin 500mg tablets diflucan 150 mg ringworm bactrim ds 160 800 price kamagra pille 100mg dubai pharmacy cialis citalopram plus escitalopram teva generic wellbutrin 33 canadian pharmacy levitra 1000mg zithromax cialis muscle pumps 1 mg prednisone safe buy Cialis 60 pills clomid 50mg erfahrung 30 mg buspar thrush diflucan 1 australia online levitra rx get diflucan prescription kamagra 20mg cipro trust registration buy cialis cheaply doxycycline uses horses viagra super cheap buy levitra orodispersible cialis comparative prices misoprostol cytotec price generic xenical 120 mg comprar online viagra buspar viibryd kamagra brausetabletten frau levitra costo farmacia buy cialis online 32 valtrex prescription dosage doxycycline pharmacy viagra pfizer confezioni zoloft muscle stiffness crush diflucan wholesale viagra buyer metformin cheap price buy prednisone online propecia vorderkopf cipro authorized generic periactin online canada levitra 10 mg pill doxycycline and tinnutus clomid 50mg treatment zovirax 50 mg creme zithromax buy generic mercury drugs viagra lexapro facial blushing viagra drink kaufen viagra de 25mg my rx cialis propecia 4rx prednisone tablets surgery zovirax tablets meningitis xenical api price overnight viagra celebrex for sale erfahrung cialis 20mg canadian medications viagra usos del augmentin cialis costco com viagra price qatar cytotec sale philippines nolvadex tamoxifen order zithromax 500mg 3 days cialis generica contrareembolso cheap soft cialis viagra usa verschreibungspflichtig propecia .5mg shed zithromax generic for topamax buspar augmentin 500mg 125mg kosten cialis pfizer taking 150 mg zoloft propecia da 05 mg buspar self esteem prednisone and hyperacusis cheapest levitra 100 zovirax pills online aerococcus urinae doxycycline nolvadex buy usa lexapro causing anger buy viagra cyprus phenergan drug monograph prednisone 20mg. mayo buspar works periactin 4 mg used viagra blue 100 generic usual dosage metformin buy cialis powder diflucan 100 mg tablets zovirax tablets directions viagra purchase order costo pillola cialis viagra pharmacy australia orlistat canada alli cheap viagra edu cheap viagra day buy cialis in cheap nexium canada lexapro versus zoloft parduodu viagra uk viagra prescription prague cialis uk delay prednisone 15 mg lexapro cost help lexapro celexa drug glucophage rxlist doxycycline dispersible tablet datena usa viagra 75 mg wellbutrin pcos 150 mg clomid 10mg prednisone dosage household viagra alternatives tablett viagra 100mg comprar levitra online viagra chennai price metformin er generic cialis 5 mg 28 tablets viagra online ordering Buy Levitra pill prednisone for hyperacusis generic valtrex manufacturers olanzapine fluoxetine generic india shipping cialis lexapro street drug buy augmentin canada prednisone tablets generic viagra on ebayaustralia periactin online generico al cialis lexapro muscle stiffness liquid nolvadex sale levitra als schmelztablette insert cytotec tablets viagra tablet effects pro metformin 850 mg synthroid missed pill cytotec online pharmacy walmart generic propecia amoxil 250 mg dosage propecia generic proscar order cialis prescription commander cialis generic douleur sous clomid viagra 100mgmetropolol lasix backorder uk medix priligy viagra costo peru typical viagra price synthroid prices walmart viagra cvs price usp prednisone msds viagra bulgarien kaufen veterinary use cialis prescription zovirax cream costo cialis 2 5 mg viagra generico paypal cheap viagra wholesale 500 mg glucophage strattera get high aventis clomid tablets viagra 100mg bijsluiter zithromax von pfizer teva wellbutrin generic 10mg lexapro prescription buspar work bill viagra use cialis 3 capsules 100mg twins using clomid lexapro nausea diarrhea cialis generico guadalajara viagra 50 mg controindicazioni online kamagra paypall zithromax 250mg israel 50 mg prednisone siatica doxycycline and drugs metformin uses infertility levitra generic prices 25 mg lexapro wellbutrin xl dangerous lexapro 20 mg controlled erythromycin solution uses prednisone 400mg buying valtrex uk generic metformin online strattera drug tests taking 2 25 mg strattera test cialis 20 mg nausea clomid cialis generika 40mg nolvadex 60mg priligy pills lisinopril 20 mg image ubat celebrex 400 mg kamagra 20 mg lexapro prescription drug cialis sus efectos wellbutrin plus vyvanse zoloft cause stroke metformin causes anorexia securetabsonline cialis 20mg buy viagra nairobi metformin causing fatigue 4rx.com nolvadex 40mg of lasix dose augmentin sinusitis cialis professional plus androgel propecia together online propecia subscription doxycycline 500mg reviews cialis kaufen ausland nolvadex andarimedex cheap cialis mg 5 prezzo levitra uk cost buy propecia regrowth cialis pharmacy australia cialis 100 mg generic buspar not available buy kamagra china metformin drug screen prednisone 9 days 60 mg clomid 50mg kr nexium for nausea clomid serpafar kaufen msd periactin 4 mg lisinopril 40mg online valtrex leukemia cialis two 5mg welche viagra kaufen doxycycline generic dosage viagra generico spagna buspar kick in generic strattera launch viagra acquisto online buspar expiration date usando cialis lasix continuous drip jovem usando viagra bactrim ds purchase bula propranolol 10mg clomid online kaufen amoxil dosage mg uso celebrex 200 mg new viagra 150 mg prescription like viagra bactrim suspension 120mg get wellbutrin prescribed cheapest cytotec taking cialis everydaycost nexium tableta espanol zithromax one suspension prednisone 5 mg taper kamagra jelly 100mg pill cialis greece zovirax cream online medco viagra cost wellbutrin coupon discount viagra drug sheet glucophage diet pill cheap price propecia cialis canada .99 buspar and steroids buspar for clenching levitra pill shape erythromycin 500 mg mk sirius viagra advertisements cialis prices 5mg celebrex drug dose zoloft 50 mg filmtabletten xenical generico onofre levitra 60 tablet kamagra gold cheaper best generic propecia tetracycline 500 mg acne diflucan dosage 5 pills viagra bali buy prednisone renal adjustment synthroid iron pills pussy after viagra valtrex prescription help price viagra pharmacy kamagra tablets india augmentin na krztusiec lexapro overdose mg cialis online prescriptions erythromycin from canada cialis 20 mg free usos del cytotec metformin generic problems bactrim suspension cost celebrex discount coupon viagra 50 mg 4 tabletten when lexapro generic cialis nongeneric 4000 mg augmentin india viagra company levitra 20 mg sale synthroid 0.075mg tab generic viagra coupons buy priligy 30mg doxycycline hyperacusis prednisone 20 mg zentiva levitra odt australia propecia costs comparison clomid research uk lexapro generic identification levitra za muskarce buspar sulfa phenergan medicine used discounted canadian viagra viagra purchase pakistan nexium plus zantac synthroid prescription assistance doxycycline contraceptive pill nexium 20 mg comprimidos bactrim suspension shqip buspar pain tabletten viagra kaufen viagra online segura viagra australia 100mg viagra discount sale nexium 40 mg kairos cialis 5 mg chronic strattera available generic viagra canada paypal low priced cialis levitra order prescription 150 mg super viagra valtrex dosage generic viagra us price buy dapoxetine tablets viagra flushing prevent lexapro blushing kamagra uk sites metformin drug dose propranolol douleurs musculaires augmentin streptococcus pneumoniae viagra years used cheapest cost nexium drugs containing hydrochlorothiazide prednisone tablets skin kamagra tyggetabletter wellbutrin 300 xl generic nolvadex 10 mg tablet lexapro 20 mg drug clomid zum muskelaufbau doxycycline 100mg 400 tablets clomid 100 mg twins order lasix furosemide levitra online kaufen synthroid rx assistance levitra prolonged use anavar tribulus clomid glucophage uspi nexium price au 200 mg viagra online viagra 50 mg jovenes zoloft berapa mg clomid 50 mg embarazo propecia menopause viagra sklep uk zoloft espanol 50 mg uses for cipro 500 synthroid mg mcg strattera approved canada clomid 150mg follicles fake nolvadex uk steroids india viagra lisinopril hctz tabs doxycycline drug effects cialis 100mg mexico lasix 25 mg pills doxycycline tablets 100mg buy kamagra melbourne zyprexa zoloft together prednisone 8mg uk viagra 800mg usa cialis 5 mg occasionalmente buspar plus lexapro prednisone edematous strattera 80 mg price viagra 100mg effets buspar vs atarax lexapro 20mg canada oral zovirax uk clomid without prescriptions zithromax 400 mg suspension synthroid cause bleeding buy cialis florida lasix 80 mg gouttes pharmacy viagra dubai xenical price pkr metformin tablets glucophage doxycycline drug action doxycycline teva 100 mg buy propecia usa levitra generico ems iv lasix bolus cialis canada otc online viagra original buy propecia bangkok kamagra aus niederlande beipackzettel lisinopril 10 mg xenical uk stock levitra 20 canadian priligy johor pharmacy levitra 10 mg opiniones prednisone rash use effets cialis 5mg cialis prices canada diflucan sulfa drug bactrim common uses medicamentos zoloft 50 mg node cheap viagra cialis ed pill buspar hearing loss discount cialis Washington doxycycline haemophilus influenzae buspar and vicodin hctz 12.5 lisinopril 10mg augmentin duo susp generic viagra discreet trademark viagra pfizer diet pills alli cialis age use zoloft et nausee using cialis treatment augmentin tablets tadalafil 5 mg cialis 20 mg doxycycline hyclate reducing lexapro 20mg generic bactrim cream nexium mups tabletas buspar flexeril interactions buy xenical canada teva generic zoloft lexapro intrusive thoughts order zovirax ointment buspar hives cytotec mercury drugstore buspar vikt doxycycline 100mg dogs doxycycline dosis vergeten cialis backache cause canadian supplier viagra augmentin tablet sizes wellbutrin xl 200 mg buspar going off doxycycline antibiotic 100mg cytotec ghana buy lexapro cvs price buspar and vertigo india nolvadex lexapro patent canada doxycycline 250mg infection lisinopril cause stroke female viagra australia doxycycline tablets crush telmisartan hydrochlorothiazide price purchase cipro xr 100 mg viagra price cialis 20 mg murah diflucan generic price viagra pill price cost and cialis cialis target walmart cialis oad 5 mg 250 mg of phenergan cipro virus viagra from pfizer metformin pill shape cialis online 2.5mg cyalis levitra pharmacycom propecia pharmacy.net levitra cheaper alternatives diflucan causing gas prednisolone causing depression levitra sinusitis different wellbutrin generics cialis patient uk cipro adjustment renal viagra generic australia cialis 5 mg pdf cipro liquid price valtrex canadian price doxycycline cost walmart glucophage without prescription houston propecia doctor online cialis uk thuoc nexium 20mg buspar dreams viagra price pakistan 20mg lexapro depression priligy sustancia activa lasix 80 mg iv buying clomid pct pret augmentin 1000 mg viagra direct india glucophage 500 mg ulotka cvs diflucan price erythromycin base price hydrochlorothiazide suspension celebrex 200 mg drowsy viagra india 100 buspar nhs buying xenical uk legal kamagra 100mg buy injectable lasix cialis price boots lisinopril generic prinivil kamagra apoteka banjaluka mg doxycycline wellbutrin nystagmus buy periactin tablets cytotec sous langue lisinopril muscle fatigue viagra generic swiss buspar and dementia cialis drug tolerance buspar teva 54 lisinopril 10 mg viagra propecia costco sale sildenafil dapoxetine india cialis equivalente generico nolvadex prescription gyno viagra australia information longis cialis onlineapotheke viagra pfizer business prednisone causing dehydration prednisone 2.5 mg used viagra prescription savings vicodin buspar interaction viagra 100 mg 8 price cialis lilly synthroid causing palpitations xenical achat canada buy kamagra fuerteventura clomid causa espinhas viagra tablet rupees walmart xenical pills levitra 10 mg compra pfizer viagra gel 1000 mg zithromax online buspar gastrointestinal india cialis cena zovirax tab 500 mg generic viagra filagra viagra online mdu lexapro cheapest price celebrex cost 200mg valtrex sinus infection prisoners getting viagra viagra online 24 mexico cialis 2.5 mg xenical with prescription bactrim and muscles canadian healthcare cialis price levitra 20 mg bactrim sinusitis priligy pills uk tussin and zoloft augmentin causing neutropenia recreational lexapro use symptoms using prednisone buy synthroid usual augmentin dose price lisinopril 30 mg xenical buy singapore cheap generic strattera usos bactrim f lexapro street price doxycycline syrup price lexapro depression drug dapoxetine tablets cialis use normal buy clomid now propecia merck online lisinopril 1 mg order propecia online 503 buying kamagra australia celebrex 200 mg posologie zithromax 500mg 3 pack viagra costs honolulu prednisone pulled muscle malaysian cialis 50mg flexeril celebrex together online viagra australia viagra online usa cialis tab 10mg viagra 800mg pill posologia augmentin 875 mg doxycycline tablets 500mg kuwait buying viagra real cialis cheap prednisone 10mg identification buying hydrochlorothiazide online mirtazapine plus wellbutrin doxycycline 100 mg ulotka notice diflucan 200mg lisinopril muscle stiffness synthroid generic problems valtrex mouse traps drug addicts viagra cialis singapore price uso del strattera overdose prednisone 60 mg viagra tablets dose cialis brand prices Female Cialis USA synthroid suspension dosage price propecia canada diflucan 3 pills buspar feel good buspar 5 ht metformin dukan diet nexium esophagus irish viagra online zithromax one susp doxycycline in australia prospect augmentin 125 mg uk kamagra augmentin 625 mg 21x clomid 100mg miscarriage canadian pharmacycom levitra reviews generic lexapro lisinopril cough cause buspar love metformin versus metformin buy viagra edu augmentin order online propecia canada fertility lisinopril cough dangerous zovirax tablets spain viagra discount pharmacy 30mg prednisone day diflucan 150 mg uso viagra e ictus doxycycline cyprus is metformin dangerous prescription drugs lexapro lasix generic dosage lisinopril muscle atrophy amoxil 875 mg dosage canada nexium price nolvadex kaufen rezeptfrei cialis india cost australia viagra customs clomid tablets johannesburg synthroid pill strengths prednisone pain pills viagra gold 3000mg kamagra 200mg kaufen amoxil purchase express viagra delivery cialis drug india clomid robitussin pregnancy tetracycline alcohol use 12.5 mg viagra forum cialis tablets prescription wellbutrin causing blackouts viagra perscription online skipping zoloft pills zoloft pfizer venezuela Generic Levitra order maximus herbal viagra doxycycline 20mg canada cialis 50mg uk buy cialis 60 mg strattera 60mg depression clomid cost france virus intestinale bactrim buy viagra nicosia nolvadex price cycle tablet valtrex 75 mg clomid twins 36 hour cialis mg lexapro generic tablets prednisone uses symptoms cialis 5 mg turkey lisinopril versus verapamil viagra useless nexium tablet capsule kamagra overnight lighthouse beach cipro doxycycline 100mg pills buy viagra india metformin 500 kaufen lexapro tussin dog prednisone 5 mg cheapest oem levitra intuniv versus strattera augmentin dosing intravenous erythromycin lotion price hydrochlorothiazide purchase online nexium 40 mg 28cp generic cialis 50 mg zoloft at 50 mg lexapro generic formula us viagra online augmentin price malaysia viagra 100 mg duracion propecia uk nhs prednisone for pertussis viagra canada toronto wellbutrin generic viagra iskustva forum viagra btmg valtrex use xenical 120 mg english japan buy viagra cialis tablet ireland indications for buspar propecia sale malaysia doxycycline 40 mg generic xenical alli drug levitra 10 mg funciona lexapro psychotropic drug viagra number pill lasix schedule drug metformin drug card doxycycline 100mg prices zovirax infusion lisinopril pill markings celebrex 200mg purchase canadian customs viagra teva generic metformin propecia cheap buy cialis 10 mg. cost cialis loan online buying valtrex online costo clomid propecia price generic augmentin drug class cialis price rising safely buy viagra xenical review uk lisinopril 10 20 mg sospensione brusca zoloft kamagra schweiz kaufen fungsi cialis 20mg 800mg zovirax dapoxetine 60 mg canada lightheaded using cialis augmentin 625 mg bijsluiter pemakaian clomid tablet uso de prednisone celebrex 200 mg presentacion online cipro drops erythromycin to buy zovirax filmtabletten 400 mg zoloft 50 mg tired cialis versus vardenafil synthroid mgs generic lasix drug strattera controlled drug lexapro cause fatigue celebrex uses of cialis online 200 mg viagra 100 mg fta cialis us price lisinopril zestril 10 mg drug testing cialis Levitra 10 pills order fertility pills clomid generic cialis webmd levitra half tablet viagra generic thehun zoloft schedule drug paxil buspar cost nexium 20mg lexapro without insurnace propranolol 50mg canad rx cialis zovirax oral uses phenergan rus cialis online user doxycycline lupus viagra pills description metformin sr 850 mg viagra 100mg box drug class celebrex cheapest 40 mg. levitra buspar forums purple generic wellbutrin 100 mg levitra price lisinopril cause edema discount cialis fedex lisinopril rx5 lasix 20 mg used lexapro equivalent generic buy cheapest propecia compuesto generico viagra prescription hydrochlorothiazide levitra getest metformin causes bloating lasix online fedex bactrim without water couper cialis 20mg kamagra thailand wholesale erythromycin animal use cheapest lexapro price lexapro now generic prednisone 10 mg 54 899 viagra from costco inexpensive pills cialis generic viagra xlpharmacy viagra sydney cost cialis tadalafil generic dtm buspar zovirax 800 mg peru buspar cant sleep wellbutrin 150 or 300 mg super kamagra 100mg xenical diet uk buspar versus lexapro cialis price uae erythromycin tablets dosage cost doxycycline uk celebrex morbus crohn canadian viagra cialis hydrochlorothiazide 25 mg identification acidophilus and diflucan cialis causes acne celebrex 200 mg anwendungsgebiete strattera cheap online viagra bad pill uk levitra prices lilly cialis sales is viagra prescription rxlist celebrex drug lexapro canada buy pfizer viagra vgr 100 3 generic sildenafil viagra viagra uk sites viagra prescription medicale nexium medicamento generico lisinopril 40 mg w 942 viagra tabs uk augmentin suspensie prospect canadian discount viagra canadian cialis generic zithromax 250 mg suspension phenergan drug test strattera gewichtsverlust viagra plus 400 mg does buspar work recommend kamagra uk bactrim generico bula cipro causing bloating femsale pink viagra tetracycline salep get metformin online ed drugs cialis costo cialis tijuana lasix uses indication canada viagra cialis lexapro discount promotion price levitra 100 mg viagra cost mexico lasix costa rica cialis mexican pharmacy use cialis viagra doxycycline sale uk viagra toppills buspar forgetfulness walgreens drugs viagra cheap cialis si rx 20 mg levitra propecia 1mg boots costo de viagra lexapro klonopin buspar 8 mg of prednisone buy nexium singapore gibraltar pharmacy viagra metformin private prescription generic viagra pricemalaysia zithromax susp neonates cialis price macau drug reaction lisinopril prednisone dr house lupus prednisone treatment tabletki poronne cytotec dapoxetine 90 mg review prag levitra kaufen sinusitis treatment prednisone cialis online 2.5 viagra pill dimensions cialis generico falso price celebrex walmart viagra online vietnam nexium usage dosage pertussis zithromax treatment kelebihan cialis 80mg drug classification phenergan buspar gad prednisone 12 day couse cheap augmentin pill cutter levitra celebrex dosage 600mg prednisone tablets scored cost iv phenergan celebrex yellow pill metformin shaped pill strattera plus celexa viagra 200mg pfizer strattera focus prednisone 100 mg generic levitra 20 canada buscar cialis levitra kopfschmerztabletten 25 mg clomid trigger corticosteroids like prednisone 30 mg lexapro dose strattera suspension diflucan 150mg.ie generic viagra norge buspar d siguiente tetracycline 250mg tablets propecia long use viagra 100mg canada nexium 20 mg packet metformin safe drug lexapro user review cialis online warsaw buy prednisone 20mg lexapro drug recreational mg of buspar anwendung viagra 100mg 3 days without zoloft cvs cipro price wholesale viagra india 11 mg prednisone prednisone for mucus levitra sustancia activa obtain viagra prescription viagra uk ireland metformin brands australia xenical 120 mg dosis zoloft 100mg buy cialis 2.5 without prescription cheapest 150 ml viagra ht without propecia Purchase Generic Levitra kamagra 100mg nebenwirkung metformin online prescription 3000 mg valtrex lexapro for sale buy zoloft generic cipro cause hives viagra drug store use viagra hospital propecia vellus strattera drugstore.com viagra beli tabletka zovirax tablets pregnant 250 mg liquid celebrex use cytotec pfizer red viagra india buspar pancreatitis lasix uk racing cialis prescription men clomid success 50mg wellbutrin 50 mg wellbutrin prescribed uk cialis singapore buy Levitra 120 pills order bactrim tacrolimus interaction diflucan prescription treatment viagra classification uk teva lisinopril tablets nexium alternatives australia viagra online real lisinopril drug design acute sinusitis prednisone nexium dprice pakistan ampicillin amoxicillin enterococcus prednisone 60 mg prednisolone 50mg cialis black 2 original cialis 20mg prednisone causing thrush prednisone drug forum zithromax canada online viagra 150 mg pills pfizer viagra face diflucan farmaco generico doxycycline malaria online augmentin sf suspension herpes zovirax tablets review order viagra xenical deutschland kaufen nexium 20mg wirkung generic of valtrex celebrex indications use buying surplus cialis buspar 5 mg information xenical online singapore generic viagra vs buspar muscle pain zoloft causing migraine cheapest 40 mg cialis buspirone and strattera order viagra price buy zoloft sertraline buy zoloft cost zoloft order valtrex 500mg comprar metformin drug use mg buspar cialis 5mg oad dog viagra 10 mg pill besides viagra lexapro prices walgreens viagra 6800mg dosage viagra de india doxycycline acne mg generics similar lexapro nexium din canada generic viagra youtube viagra law uk dapoxetine drug information online check cialis sales uk kamagra cheap viagra pill cipro 250 mg fiyat clomid tablet pk clomid costs australia cialis original use 125 mg of synthroid zovirax 200 mg bula buspar propranolol stuttering viagra pill size valtrex monthly cost kaufen levitra deutschland drug class prednisone original cialis cost uk generic cialis synthroid cost walmart viagra cost chennai lupin lisinopril 20 mg viagra buy 100 cialis 200mg tab viagra australian pharmacy drug classification cipro rx celebrex lisinopril 10 mg mims cipro xl 1000mgibuprofene hydrochlorothiazide 15 mg prednisone 50 mg medication propecia discount vitamin viagra prescriptions tucson xenical orlistat kaufen phenergan tablete dejstvo buspar and chocolate kamagra online store synthroid diet pill strattera 60 mg kaufen taking two buspar buspar 10 mg reviews cipro document status pfizer celebrex coupons wakgreens cialis cost lexapro 10mg images cialis head rush buy cialis switzerland lisinopril tablets 20 mg super kamagra cheap safe generic cialis strattera drug reviews cialis 0 5mg cialis informationsales celebrex online discount lexapro pill shape levitra 20 mg pzn strattera class 2 drug get viagra nz nexium 10 mg indicaciones viagra sicuro online bestel kamagra online 400 mg wellbutrin cialis 20mg review propecia 0.2 mg buy 250 mg of cipro blue viagra pfizer xenical pakkausseloste furosemide hydrochlorothiazide together bactrim f mg lasix ototoxicity caused diflucan 150 mgs escitalopram lexapro 10mg 20 mg scimex nolvadex 40 mg nolvadex gyno bisoprolol plus viagra diflucan dose adjustment augmentin 500 mg suspension strattera generic launch nexium pakkausseloste buspar color pill nexium 40 mg packet order lasix cheap usa kamagra viagra 100mg nizagara viagra contraindicated drugs rovex nexium usa viagra generika 20mg wellbutrin mg overdose clomid 100mg forums viagra pfizer ligne tokobagus viagra lisinopril 5mg cost lexapro have generic lexapro coupon us zithromax 500mg tabs prednisone taper prescription abilify versus celexa doxycycline 20 mg dosage viagra houstontx keuchhusten prophylaxe erythromycin generic cialis gnc online propecia metformin und zyklus prednisone 40 mg tablet prices on viagra uk lexapro lisinopril interactions buspar zoloft generic forum antibiotics doxycycline pill buy nolvadex serm zovirax suspension ingredients nexium 100 mg generic zithromax price kamagra uk paypal clomid 50 mg tabletki zoloft indications usage viagra 150 mg dosage farmaco levitra 20 mg generic4all dapoxetine kamagra fast plus buspar valerian root buy cytotec usa amoxil tablets warnings viagra usa walmart lasix 40mg online levitra 40 mg reviews cheapest cialis onlinecom cost synthroid cvs cheap cialis drug nexium chemist warehouse buy xenical uk adderal buspar use clomid buy cheap propecia order australia 150 mgs zoloft lexapro and 5 mg cialis paypal cheap valtrex cost walgreens zithromax 600 mg pfizer generic 150 mg viagra prijs cialis 20 mg zoloft drug sheet metformin dangerous drug viagra kaufen paypal omg facts viagra cialis verstopte neus doxycycline generic indonesia propranolol antagonist drug cialis e reflusso zoloft 250mg dosage propecia kaufen osterreich buspar cause insomnia bactrim tablete dejstvo lisinopril eustachian tube prednisone cause headache viagra order generic buy zithromax 2g buspar yahoo cialis 20 mg presentaciones cancer drug prednisone price viagra norge douane canada cialis buspar 5664 250 mg doxycycline acne wellbutrin generic dosages bactrim mg describe lisinopril 10 mg oral nolvadex cost clomid nolvadex online zovirax cz tablet cytotec abortivo uso online daily cialis cialis overnight paypal viagra sales johannesburg generic new viagra cialis 05 mg cena cialis 5mg timh augmentin kaufen synthroid just t4 order propecia 1mg nexium card discount prednisone the pill viagra russe diflucan 100 mg 7 days lisinopril retail price buspar grapefruit juice synthroid sinus infection buy strattera 18 mg cialis 20mgmos buy viagra 600mg buspar dyspepsia hydrochlorothiazide drug bank wellbutrin v buspar mo uso cytotec viagra discounters daily cialis online augmentin 600 suspensie viagra getup price augmentin 875 preise cialis 20mg synthroid tabs 100 mcg synthroid 0.075mg tablet generic chewable viagra diflucan india pret prednisone 5 mg generic cialis 100 mg prednisone cause cellulite cialis muscle aches eriacta kamagra uk viagra in puket wholesale cialis 20mg strattera und pille nexium tabletsforsaleonebay nexium tablets 50mg 15 mg prednisone dog nexium causes cramping cialis zomg tadalafil diflucan walmart price buspar for sale generic lexapro appetite