Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông

Vì công bằng và bình yên cho Biển Đông

Tuesday, Jul 29th

Last update04:29:22 PM GMT

You are here: Tư liệu nghiên cứu Lập luận lịch sử, pháp lý Quan điểm của Trung Quốc Tranh chấp Biển Đông: Luật pháp quốc tế theo cách nhìn nhận của Trung Quốc (phần cuối)

Tranh chấp Biển Đông: Luật pháp quốc tế theo cách nhìn nhận của Trung Quốc (phần cuối)

Email In PDF.
3/ “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không thể được dùng để chứng minh thuộc chủ quyền lãnh thổ hoặc giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ
Nhận định vấn đề thuộc chủ quyền lãnh thổ hoặc giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ phải căn cứ theo các quy tắc và nguyên tắc trong luật quốc tế ở rất nhiều phương diện chứ tuyệt đối không phải quy định trong một công ước nào đó. Đây là một kiến thức thông thường hết sức rõ ràng trong lý luận và thực tiễn về luật pháp quốc tế. Căn cứ luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp lãnh thổ ít nhất bao gồm những quy tắc và nguyên tắc theo luật quốc tế như quy tắc có được lãnh thổ, quy tắc xác định thời gian, quy tắc xác định ngày tháng then chốt, quy tắc không truy ngược quá khứ, nguyên tắc cấm phản ngôn và quy tắc quyền lợi mang tính lịch sử.
Một điều hết sức cần thiết phải chỉ rõ là những quy tắc nói trên đều không phải là quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”. Xét từ quy định trong bản thân “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” thì trong Lời nói đầu của Công ước đã chỉ rõ là “trong điều kiện tính đến chủ quyền của tất cả các nước, xây dựng một trật tự pháp luật về biển...”. Như vậy có nghĩa là trật tự biển được xây dựng theo yêu cầu của công ước nói trên là xuất phát từ một tiền đề, đó là không thay đổi chủ quyền quốc gia đã có.
Một trong những căn cứ của luật quốc tế trong việc phán đoán quy thuộc chủ quyền lãnh thổ là quy tắc có được lãnh thổ, quy tắc này không quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”. Xét từ ý nghĩa lịch sử thì quy tắc có được lãnh thổ đã bao hàm rất nhiều quy tắc liên quan, bao gồm phát hiện, chiếm trước, chiếm lĩnh hữu hiệu và quản lý hữu hiệu v.v., đòi hỏi phải xuất phát từ nhiều góc độ và phương diện để phán đoán một quốc gia có chủ quyền đối với một phần lãnh thổ nào đó có hợp pháp hay không, mọi việc làm của quốc gia đó có hiệu lực theo luật quốc tế hay không. Từ các thời Tống, Nguyên, Thanh đến nay Trung Quốc đã trải qua nhiều thực tiễn qua các thời kỳ xã hội, qua nhiều triều đại, nhất là các đời chính phủ ở thời kỳ cận đại và hiện đại, đặc biệt bao gồm những thực tiễn về việc phát hiện, chiếm trước, quản lý hữu hiệu, đã có được chủ quyền lãnh thổ đối với các đảo ở Nam Hải một cách hữu hiệu.
Còn một điều vẫn phải nói rõ rằng tiêu chuẩn và yêu cầu về luật quốc tế qua các thời kỳ lịch sử đối với một quốc gia có một lãnh thổ hợp pháp hay không là không giống nhau. Ví dụ, luật quốc tế thời cổ đại là ai có sức mạnh cưỡng chiếm, người ấy sẽ có được lãnh thổ, luật quốc tế thời cận đại cũng cho phép dùng vũ lực cưỡng đoạt chủ quyền lãnh thổ. Chẳng hạn như sau khi chiếm lĩnh nhiều đảo ở Nam Thái Bình Dương, nước Pháp đã có được chủ quyền ở những đảo đó. Nhưng luật quốc tế ở thời kỳ hiện đại là cấm dùng vũ lực để có được lãnh thổ, ví dụ rõ nhất là Nhật Bản trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ Hai đã chiếm các bãi, đảo ở Nam Sa và Đài Loan của Trung Quốc, những việc làm đó đều thuộc về hành vi trái phép. Vì thế, sau khi thất bại, Nhật Bản đã phải trả lại các vùng lãnh thổ chiếm đóng nói trên. Chính phủ Quốc dân ở Trung Quốc lúc đó đã đưa hạm đội với tàu đi tiên phong là tàu “Thái Bình” đến Nam Hải tiếp nhận những bãi, đảo đã bị Nhật Bản chiếm đóng. Đảo Thái Bình chính là được đặt tên theo con tàu đó. Trong nhiều đảo ở Nam Hải hiện nay, có rất nhiều bãi và đảo đều được đặt theo tên các tàu thuyền, thuyền trưởng hoặc nhân vật lịch sử đã đến các đảo ở Nam Hải để tuyên thị và bảo vệ chủ quyền. Ví dụ như bãi cát Đôn Khiêm chính là tên của Thuyền trưởng Lý Đôn Khiêm chỉ huy tàu chiến có tên hiệu là “Trung Nghiệp” mà Chính phủ Trung Quốc năm 1946 đã điều ra tiếp nhận quần đảo Nam Sa.
Việc nhận định chủ trương quyền lợi của các nước ở Nam Hải hoàn toàn không phải chỉ có “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”, mà còn phải dựa vào một quy tắc quan trọng khác trong luật quốc tế là quy tắc xác định thời gian, nghĩa là một hành vi nào đó trong lịch sử chỉ cần phù hợp với luật quốc tế ở thời kỳ lúc đó, thì hành vi đó sẽ là hành vi hợp pháp hữu hiệu. Cùng với quá trình phát triển của những quy tắc liên quan trong luật pháp quốc tế, những hành vi liên quan đến những quy tắc này cũng phải đổi mới và phát triển theo. Hàng trăm năm trước đây người Trung Quốc đã thông qua các phương thức phát hiện và chiếm hữu để có được quyền lợi sơ bộ đối với các đảo Nam Hải mà lúc đó chưa thuộc về bất cứ nước nào. Sau đó chính phủ qua các nhiệm kỳ đã thông qua các phương thức đặt tên cho các đảo và công bố bản đồ tương ứng, hoạch định các đảo đó vào khu vực hành chính địa phương, đưa tàu ra tuyên bố chủ quyền và tuần tra, tổ chức và quản lý các hoạt động của xã hội đến Nam Hải đánh bắt cá, đối phó với các hoạt động xâm phạm chủ quyền của nước ngoài, xây dựng luật hiện đại, từng bước có được chủ quyền lãnh thổ đối với các đảo ở Nam Sa. Thực tiễn qua các thời đại ở Trung Quốc không chỉ hoàn toàn phù hợp với quy tắc có được lãnh thổ lúc đó, mà cũng phù hợp với quy tắc có được lãnh thổ theo luật quốc tế cận đại và hiện đại. Vì thế, theo quy tắc về xác định thời gian thì việc Trung Quốc có được chủ quyền lãnh thổ đối với các đảo ở Nam Hải là hợp pháp, hữu hiệu. Trong tất cả các nước tranh chấp ở Nam Hải, chỉ có Trung Quốc là có căn cứ lịch sử dài đến mấy trăm năm. Mọi nhận định của quốc tế liên quan đến tranh chấp lãnh thổ đều cho thấy ý nghĩa phán định của những căn cứ lịch sử đối với chủ quyền lãnh thổ quốc gia là có vai trò to lớn. Vì thế, không thể nói một cách đơn giản rằng đã có “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” mới thì căn cứ lịch sử sẽ không còn hiệu lực. Ví dụ như vụ phân xử của Tòa án quốc tế về đảo Pedra Branca theo cách gọi của Xinhgapo hoặc đảo Pulau Batu Puteh theo cách gọi của Malaixia: Như mọi người đều biết, Xinhgapo là được độc lập từ Malaixia nên Tòa án quốc tế khi xử vụ tranh chấp này đã đưa ra tất cả mọi căn cứ mà hai bên có được, bao gồm cả những chứng cứ lịch sử phong phú để phân tích, thẩm định, cuối cùng xác định đảo trên thuộc về Xinhgapo. Tòa án quốc tế từ xưa đến nay không thể không xem xét đến căn cứ lịch sử để quyết định chủ quyền thuộc về ai trong một vùng lãnh thổ tranh chấp. Đến học giả phương Tây cũng đều thừa nhận, đối với vụ tranh chấp chủ quyền các đảo ở Nam Sa, những tư liệu Trung Quốc có được là phong phú nhất, chứng cứ chắc chắn nhất, các nước khác như Philíppin, Malaixia và Brunây căn bản lại không có. Đó chính là thực tế để cho thấy vì sao Mỹ phụ họa, giúp các nước như Philíppin nhấn mạnh một cách phiến diện và lặp đi lặp lại rằng giải quyết vấn đề Nam Hải cần phải lấy “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” làm căn cứ, ra sức làm mờ nhạt đi, thậm chí xóa bỏ những nhân tố căn bản có vị trí quan trọng trong giải quyết vấn đề tranh chấp Nam Hải.
Chủ trương chủ quyền của các nước ở Nam Hải còn đề cập đến một nguyên tắc luật pháp quan trọng, đó là nguyên tắc luật pháp không truy ngược quá khứ. Ý nghĩa chính của nguyên tắc này là không thể dùng luật pháp của thế hệ sau để phán xét hành vi trước đây hợp pháp hay không hợp pháp. Chỉ riêng ví dụ về đường đứt đoạn ở Nam Hải, trước năm 1949 Chính phủ Quốc dân của Trung Quốc đã chính thức đặt tên và công bố bản đồ kèm theo đường đứt đoạn cho các bãi đảo ở Nam Hải, còn thông qua nhiều thực tiễn trên các phương diện về khai thác sử dụng tài nguyên như đưa tàu chiến đến Nam Hải tuyên bố chủ quyền, tổ chức và quản lý nghề cá, nhấn mạnh và củng cố chủ trương về quyền lợi ở Nam Hải. Sau năm 1949, Chính phủ Trung Quốc cũng kế thừa chủ trương của Chính phủ Quốc dân, vẫn tiếp tục đánh dấu đường đứt đoạn ở Nam Hải trên bản đồ chính thức của nhà nước, đồng thời cũng thông qua thực tiễn trong nhiều phương diện về lập pháp để nhấn mạnh và củng cố chủ trương về quyền lợi ở Nam Hải. Ai cũng biết là “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” từ năm 1994 mới bắt đầu có hiệu lực. Xem xét từ phương diện tài nguyên hiện hữu, nếu tính từ năm 1914 khi đường đứt đoạn ở Nam Hải bắt đầu xuất hiện thì đường đứt đoạn này đến nay đã được gần 100 năm, sớm hơn “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” 80 năm, hoặc nếu chỉ tính từ khi Chính phủ Trung Quốc chính thức công bố năm 1947 thì đến nay cũng đã được 65 năm, sớm hơn thời gian có hiệu lực của “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” 47 năm! Hơn nữa, đường đứt đoạn ở Nam Hải còn đề cập đến vấn đề về luật quốc tế khác phức tạp như quyền lợi mang tính lịch sử, vượt xa cả những nội dung được quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”. Vì thế tính hợp pháp của đường đứt đoạn ở Nam Hải tuyệt đối không đơn giản sử dụng “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” để phán đoán và phủ nhận. Nói “Đường đứt đoạn ở Nam Hải của Trung Quốc không phù hợp với ‘Công ước của Liên hợp quốc về luật biển’” thì bản thân cách nói đó rõ ràng đã thiếu căn cứ theo luật pháp quốc tế, là hết sức sai lầm.
4/ “Quyền lợi chủ quyền” tuyệt đối không đồng nghĩa với “chủ quyền ”
Về bản thân “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”, có nhà lý luận cho rằng “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” bất lợi đối với Trung Quốc. Tác giả bài viết cho rằng có lợi hay không có lợi là tương đối chứ không tuyệt đối. Nhìn nhận từ điều kiện địa lý tự nhiên của vùng biển xung quanh Trung Quốc, nếu so sánh với những nước ven biển nhìn ra đại dương mênh mông trên thế giới thì Trung Quốc là nước bất lợi về mặt địa lý, vùng biển xung quanh Trung Quốc bị bao vây bởi lãnh thổ của rất nhiều nước lân bang, không thể được hưởng quyền lợi 200 hải lý như “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” dành cho các nước ven biển. Xét từ góc độ này thì việc thực hiện công ước nói trên là bất lợi đối với Trung Quốc, nhưng đồng thời, đối với những nước láng giềng ven biển có bờ biển liền với Trung Quốc và hướng sang Trung Quốc cũng cùng đối mặt với những bất lợi như vậy. Nhìn từ góc độ luật pháp thì đối với tất cả mọi nước ký kết, quyền lợi và nghĩa vụ được quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” đều bình đẳng, các nước xung quanh có thể tuyên bố vùng biển quản lý 200 hải lý, Trung Quốc đại lục và các đảo của Trung Quốc cũng có thể tuyên bố có quyền lợi bình đẳng như vậy, nếu có vùng biển chồng lấn sẽ phát sinh vấn đề phân định ranh giới biển. Ngoài ra trong giải quyết vấn đề phân định ranh giới biển, các bên cũng ở cùng địa vị như nhau chứ không có vấn đề về việc chỉ bất lợi đối với Trung Quốc.
Đương nhiên, không thể phủ nhận được rằng về khách quan quả có một tình huống đã dẫn đến cách nói sai lầm như trên, nghĩa là Malaixia, Brunây vốn là những nước không có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, nhưng bởi “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” đã có quy chế về khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý đã khiến các nước này chủ trương vùng biển quản lý rộng 200 hải lý, từ đó cũng hoạch định một số đảo trong quần đảo Nam Sa vào phạm vi 200 hải lý do họ quản lý. Vì thế có người cho rằng “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” bất lợi đối với Trung Quốc. Quan điểm như vậy kỳ thực là hết sức sai lầm, là cách giải thích và lạm dùng quy chế về vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”.
Các phần 5 và 6 trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” đã quy định thành quy chế về khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, theo đó nước ven biển chỉ có được hai quyền lợi chủ quyền và ba quyền quản lý ở khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, chủ yếu bao gồm: Quyền lợi chủ quyền có mục đích thăm dò và khai thác, nuôi trồng bảo vệ và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên ở thủy vực hải dương, lòng biển và đáy biển (bất kể là tài nguyên sinh vật hay không phải sinh vật); Quyền lợi chủ quyền đối với các hoạt động khai thác và thăm dò mang tính kinh tế về nước biển, hải lưu và sức gió; Quyền quản lý trong việc kiến tạo và sử dụng đảo nhân tạo, trong kiến tạo và sử dụng các công trình thiết bị, và quản lý trong các phương diện nghiên cứu khoa học biển và bảo vệ môi trường biển.
Một sự thực pháp luật không được phép nhầm lẫn là không chỉ là hai phần trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” nói trên mà bất cứ phần nào và điều khoản nào trong công ước cũng đều không quy định nước ven biển nào được dựa vào công ước để quy hoạch lãnh thổ của nước khác vào lãnh thổ của mình. Vì thế, tất cả các nước ký kết đều có thể dựa vào công ước để thực hiện hai quyền lợi chủ quyền và ba quyền quản lý ở khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, nhưng tuyệt đối không có quyền dựa vào đó để tranh đoạt chủ quyền của nước khác đã được hoạch định trong đó.
“Quyền lợi chủ quyền” tuyệt đối không đồng nghĩa với “chủ quyền”. Mỗi từ ngữ trong luật pháp đều có nội hàm và ý nghĩa pháp luật của bản thân từ đó, tuyệt đối không thể làm lẫn lộn hoặc thay thế một cách giản đơn. Đó đều là kiến thức pháp luật quốc tế thông thường. Vì thế Malaixia đã lấy cớ là quyền lợi được “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” cho phép, chủ trương quy hoạch một số đảo thuộc quần đảo Nam Sa trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của họ thành lãnh thổ của họ. Đòi hỏi về loại chủ quyền lãnh thổ như vậy là cực kỳ hoang đường, cũng là phi pháp. Thử xem xét, nếu cách xác định như vậy là ổn thì thế giới sẽ ra sao? Và cùng cách suy diễn theo lý lẽ như vậy thì Trung Quốc cũng chẳng có thể hoạch định những vùng lãnh thổ của nước khác trong phạm vi 200 hải lý thuộc lãnh thổ Trung Quốc (ít nhất bao gồm các bãi, đảo phía Nam quần đảo Ryukyu và các bãi đảo phía Bắc Philíppin) vào cả trong phạm vi yêu cầu chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc (như đảo Đài Loan hoặc đảo Thái Bình) được hay sao?
Còn như vấn đề chồng lấn về phạm vi các khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa đang tồn tại giữa Trung Quốc và các nước khác cùng tuyên bố chủ quyền ở Nam Hải thì đòi hỏi thông qua đàm phán phân định ranh giới vùng biển để giải quyết. Trên thực tế, đây cũng là vấn đề liên quan đến quan hệ giữa quyền lợi về khu đặc quyền kinh tế và quyền lợi về thềm lục địa với quyền lợi mang tính chất lịch sử. Đường đứt đoạn ở Nam Hải hoàn toàn không phải dựa vào “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” để vạch ra, mà trong quá trình lịch sử gần 100 năm từ khi bắt đầu xuất hiện cho đến hiện nay, đường đứt đoạn đó đã từng bước phát triển từ Bắc xuống Nam đến khoảng 4 độ vĩ Bắc. Chủ quyền mang tính lịch sử là một vấn đề phức tạp về luật quốc tế, “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không phủ nhận quyền lợi mang tính lịch sử, cũng chưa bao giờ quy định quyền lợi mang tính lịch sử phải được thay thế bằng khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Sự thực lịch sử là trong thời gian hàng chục năm sau khi chính thức công bố đường đứt đoạn ở Nam Hải, các nước xung quanh và cộng đồng quốc tế không có phản đối gì.
Nói tóm lại, một vấn đề cốt lõi và then chốt cần phải làm lắng dịu trong vấn đề Nam Hải hiện đang sôi động là: Chủ trương có quyền lợi ở Nam Hải của tất cả các quốc gia liên quan tranh chấp Nam Hải có phải đều là hợp pháp? Sự thực không được xem thường là: Một số nước như Việt Nam và Philíppin đang đối kháng với chủ trương hợp pháp của Trung Quốc bằng chủ trương trái phép; Trong khi đó Mỹ, nước tự xưng sẵn sàng làm người điều đình tranh chấp Nam Hải, và Nhật Bản là hai nước bề ngoài ra vẻ công bằng nhưng thực chất đang cố tình làm thiên lệch, chỉ trích chủ trương của Trung Quốc về Nam Hải, còn đối với các nước tranh chấp khác ở Nam Hải như Việt Nam, Philíppin và Malaixia thì họ hầu như bỏ qua tính chất phi pháp trong các hành động của các nước này về chủ trương quyền lợi ở Nam Hải. Tác giả bài viết này cho rằng trong khi phán xử về tính hợp pháp trong chủ trương quyền lợi ở Nam Hải của Trung Quốc, cũng đồng thời phải nhận định chủ trương quyền lợi của nước tranh chấp khác có hợp pháp hay không, nếu không mà chỉ phiến diện yêu cầu, thậm chỉ chỉ trích kiểu này kiểu khác đối với Trung Quốc thì đó không phải là công bằng, Trung Quốc cũng không thể chấp nhận.
Vì thế, người Trung Quốc tuyệt đối không được rơi vào chiếc bẫy này, tức Trung Quốc không nên chủ động bàn đến “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”, không bàn đến căn cứ luật pháp quốc tế, nghĩ rằng như vậy là Trung Quốc đã đuối lý phải né tránh. Từ lâu nay Trung Quốc một mặt áp dụng chính sách kiềm chế, không làm nóng vấn đề ở Nam Hải, không muốn nói nhiều, thậm chí là tránh không nói, nhưng mặt khác cho đến nay khi các nước xung quanh như Philíppin chưa chính thức bắt đầu đàm phán ngoại giao giải quyết vấn đề tranh chấp, thì dù là các nước đó hay Trung Quốc cũng đều không có nghĩa vụ đơn phương trình bày toàn diện với cộng đồng quốc tế chủ trương và căn cứ của mình về quyền lợi ở Nam Hải. Kỳ thực, cho đến nay bản thân Philíppin cũng chưa làm rõ được phạm vi quyền lợi ở Nam Hải mà họ chủ trương cuối cùng là ở đâu. Từ cuối năm ngoái đến nay Philíppin đã nhiều lần công khai đề xuất phải cùng với các nước ASEAN “phân định vùng tranh chấp Nam Hải và vùng tranh chấp Philíppin”.
Tác giả bài viết cho rằng trong giai đoạn hiện nay Trung Quốc cơ bản chưa cần thiết, cũng chưa có nghĩa vụ phải đơn phương trình bày hết tất cả lá bài cuối cùng của mình, chưa cần thiết công khai toàn diện, phơi bày ra tất cả mọi căn cứ pháp lý của mình, đó cần phải là những nội dung trên bàn đàm phán. Một số nước không ngừng nhào nặn hoặc chỉ trích vấn đề mang tính hợp pháp trong chủ trương về quyền lợi ở Nam Hải của Trung Quốc, kỳ thực là những biểu hiện giật mình vì chột dạ, dụng ý của họ là nhằm đẩy lệch góc nhìn, chuyển dịch tiêu điểm mâu thuẫn, nhưng làm như vậy vừa không thể làm thay đổi được tính chất phi pháp trong chủ trương Nam Hải của họ, cũng vừa không thể phủ nhận được tính hợp pháp trong chủ trương của Trung Quốc. Trong khi đó lập trường không nói và ít nói mà Trung Quốc áp dụng cũng tuyệt đối không có nghĩa là không có cơ sở pháp luật và căn cứ lịch sử. Tục ngữ Trung Quốc có câu “có lý không phải cứ to tiếng”. Tuy nhiên, để làm cho những người quan tâm một cách khách quan và thực lòng vấn đề Nam Hải có thể hiểu được tình hình chân thực và chuẩn xác, thay đổi và đề phòng tin đồn thất thiệt cứ thổi lên mãi, ngoài người phát ngôn báo chí, Trung Quốc còn phải tích cực chủ động lợi dụng nhiều kênh, áp dụng nhiều phương thức tuyên truyền nhiều hơn nữa trước và sau khi một số vấn đề có thể được nhào nặn trở thành điểm nóng, để làm cho vấn đề được nhìn nhận chân thực hơn. Hiệu quả tuyên truyền tích cực và hướng dẫn dư luận sẽ tốt hơn nhiều so với bị động đối phó trước những chỉ trích theo dụng ý riêng.
Nói tóm lại, “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không phải là “linh đơn thần dược” để giải quyết mọi vấn đề tranh chấp biển, mà chỉ là một phần cấu thành của luật pháp quốc tế, không thể thay thế các quy tắc khác trong luật quốc tế, lại càng không thể giản đơn đánh đồng “luật quốc tế” với “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” theo cách đánh tráo khái niệm. Trong phần mở đầu của “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” cũng có quy định rõ ràng đối với vấn đề này, cụ thể là “các nước ký kết bản Công ước này xác nhận Công ước chưa có quy định cụ thể, cần phải tiếp tục lấy các quy tắc và nguyên tắc trong luật quốc tế nói chung để làm căn cứ chuẩn mực”. “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không phải là căn cứ duy nhất của luật quốc tế để nhận định hoặc giải quyết vấn đề yêu sách chủ quyền lãnh thổ Nam Sa, cũng như nhận định hoặc phủ nhận tính hợp pháp trong đường đứt đoạn ở Nam Hải của Trung Quốc. Những cách nói “cần lấy ‘Công ước của Liên hợp quốc về luật biển’ làm căn cứ giải quyết vấn đề Nam Hải”, “một số đảo-bãi thuộc quần đảo Nam Sa đều đã được hoạch định vào khu đặc quyền của các nước như Malaixia (hoặc: Đều ở trong phạm vi thềm lục địa của Malaixia), vì thế những đảo-bãi này đã được quy về quyền sở hữu nhà nước của Malaixia”, “Đường đứt đoạn của Trung Quốc ở Nam Hải không phù hợp với ‘Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”... là hết sức phiến diện, thậm chí là sai lầm. Nếu không có dụng ý riêng thì ít nhất cũng là sự khiếm khuyết trong kiến thức thông thường về luật quốc tế./.
Nhận xét (0)
Viết nhận xét
Your Contact Details:
Nhận xét:
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):S
:!::?::idea::arrow:
Security
Hãy nhập mã xác nhận
where can i buy zestril mg purchase haridra cheap buy abana with paypal cheap amaryl low price average cost of valtrex keflex australia is doxycycline an over the counter drug generic alavert cost fluoxetine price us where to buy depakote online canada how much does depo medrol cost comprar fluss 40 portugal orlistatum order canada reliable mexican pharmacies ve buy generic motilium with bonus tinidazolum online without rx revatio wiki dapoxetine online pharmacies with out prescription which uk site to buy decadron levothyroxin pills online in the usa pfizer dilantin coupon 2013 mexican nexium carvedilolo drugstore.com zedd buy online ireland natural herbal erection pills how often should a man ejaculate for good health viagra soft canada all orders levitra predalone limited india tamoxifen citrate buy mastercard levitra from canadian pharmacy meri adalat hindi movie online buy tizanidinum pills in the canada extendaquin medication to buy olistat where to purchase pyridium montelukast daily dose online generic zyloprim ordering prozac mexico doxi 1 where to get buy caffeine ergotamine online no prescription usa zoloft without insurance is mail order himcolin safe cialis online lilly what is ciplox d used for genuine zanaflex 100mg how to get amaryl on line what is propranolol hydrochloride 20 mg levoxyl fast canada buy mevacor using paypal comprar topamax original amoxil birth control online mexico pharmacies buy order amantadine prednisolone discount code retino a cream 0,05 over the counter uk retin a buy australia order prozac online no prescription with a echeck can you only get retin a 0 05 on prescription restaurant la pharmacie lisinopril drug in fr pharmacy very cheap amantadine antabuse 10 mg cheapest tamoxifen paypal femcare 100mg cheap meridia 15 mg reviews zerit dosage too high prilosec vs prevacid for infants prescriptions generic alphagan aricept discount no prescription cheap nootropil uk best alti doxycycline prices pharmaceutical wholesalers license where can i get live chickens renova cream buy online uk amantadine over the couter sale viagra usa viagra super active canadian source half price frumil brahmi gadi katha telugu movie online watch ordering promethazine mexico diprosone usa cvs prices best site for baridium cialis commercial rock music plavix pills side effects can you get periactin over the counter atarax on line in the usa baclofen from australia how to take fertomid mg amoxil cheap us pharmacy antivert noprescrition needed usa online pharmacy tenormin online overnight generic actos at walmart dilantin to buy in the uk without a prescription cheapest place get claritin movalis without prescrip order etabus online viagra soft tablets for purchase buy retin a gel 0,1 pills in the australia ivermectin wormer lice can i get shallaki over the counter actonel cheap australia pharmacy prednisone dosage for canine lymphoma prozac without prescription medication brahmi in the uk can you buy key pred over the counter overnight pharmacy alesse over the counter allegra equivalent is zoloft available over the counter what does the right parietal lobe do erexin v mg buy predalone delivery uk generic benzac no prescription keppra buy no prescription cheap lisinopril 20mg tablets cheap canadian sertralina no prescription chloromycetin cheap canada pharmacy ciprofloxacina buy online canada buy zofran mg online zoloft weight loss after stopping buy artane online usa babymed tools clomid ovulation calculator minocin supplier in uk viagra professional sublingual buy prednisolona online amazon resources for celexa reminyl buy canada pharmacy drugstore health concerns net side effects of risperdal consta injection ovulation predictor using clomid terramycin medication order ciprofloksacin overnight buy arava online thru paypals propranolol drugstore com pricing kamagra online bestellen legal dulcolax reviews weight loss propecia australia companies only propranolol now co uk pariet lawsuit ordering eltroxin usa over the counter detrol where can i get mentats in fallout 3 get v gel las vegas water weight loss pills gnc genuine revia 100mg generic ceftin side effects buy mevacor boots buy alesse overnight click here artane buy uk what does isoniazid do to the body what are lasix for horses arava 20 mg tabletten ondansetrona daily use reviews buy amoxiline perth australia is bactrim better than cipro for uti to buy torsemide in uk where to buy tegretol in canada safely vistaril without script prednisone 20mg side effects in men ampicillin where can i buy it minocin side effects dizziness cozaar buy online uk order diamox best place to buy parlodel online sale of zetia accutane lawsuit depression missed bystolic dose metocarbamol doctors online where to buy flagyl with echeck bristol myers squibb lecture theatre map cymbalta to buy from europe order paxil no prescription what is apo rosuvastatin januvia supplier in uk best place to order arimidex purchase amlodipin in india buy ephedraxin online from uk phone in order for orlistat why is there a shortage of paxil erection packs 3 without a prescription from us order seroflo online no prescription with a echeck all types fluoxetina pills como comprar finasterida beconase aq online canada tofranil prices cvs purchase movalis on line in uk amitriptyline pain relief generic tinidazole canada buy antabuse with mastercard cheap levlen buy online etodolac buy without pfizer vgr 100 medicine floxin supplier in uk buy bupropionum online cheap buy sinemet quick lasilix from australia frusemide without prescription medication where to buy brand viagra without a prescription shop echeck online how long does it take for bactrim to cure uti online novo digoxin with no prescription levitra sales uk prescription p57 hoodia cactus slimming capsules reviews 40 mg strattera price brand metronidazol buy retin a 0 05 buy uk depo provera class action lawsuit usa what is allicin wigraine generic canada fluticanose in croatia discount code for erythromycin buy aldactone online no prescription united states order gasex online with visa baclofen how to buy cheap generic zoloft phenergan without persc what does voltaren do high altitude medication diamox where to buy levitra with visa prednisone for humans vs dogs ivenox legal us purchase doxazosin sale retino a cream safe pharmacy shopping methotrexate tablets 2.5mg spc buy ampicillin online prometrium pas cher italie buy kamagra paypal uk prescription cialis soft western australia doxycycline 500mg uses buy diflucan tablets australia hydrochlorothiazide mechanism of action hypertension buying medrol dosepak using paypal buy prevacid in bulk buy aciphex have no prescription how to take abilify discmelt gabapentine online legally actoplus met no prescription canada how to buy propecia cheap aciclovir pill canadian cialis black wiki cephalexin without prescription pills discount canadian pharmacy cytotec buy femcare without a script can i get viagra from the chemist safe to buy generic clopidogrelum from uk what are all the pills that get you high where can i purchase indinavir what is the aspirin dose for dogs buy procardia online from mexico risperdal medication where to buy doxycycline monohydrate tablets 100mg lasix order online no prescription can i get evecare legal to buy aciclovir safe tadacip buy ophthacare women buy naprosyn side effects uk cheap cymbalta no prescription clozaril discount what is septilin made of buy female viagra with paypal dramamine from china no prescription l thyroxine buy viagra plus online reviews yasmin for purchase priligy perth australia ordering tofranil order coversyl on line india fluss 40 to buy in the uk without a prescription generic pharmacy franchise price sertralina to buy in the canada without a prescription what is slow mentation american ciprofloxacina what is renagel made of detrol buy no prescription buy digoxin from india ordering tadapox canada how much will vantin cost buy cheap revia lady era price india cipro 20 mg serophene medication on line westhroid thyroid singulair for sale uk how to use seroquel to get high buy levothyroxin bulk omnicef antibiotic coupons salbutamol canada purchase motrin cheap can i order altace no prescription in the usa levitra tablete aciphex us companies only saw palmetto in the uk generic pills for l tryptophan cialis sales figures innopran xl over the counter usa grifulvin v for sale australia online baridium india is there a generic for allegra d 24 hour rumalaya maximum dosage lamictal online pay paypal low cost overnight elocon cozaar xq para que se usa el medicamento aleve para que sirve ciprofloxacino 500 mg viagra plus in croatia order obelit online uk zantac lawsuit zoloft price cvs tizanidinum buy without how to take pravachol mg how to get prescribed promethazine and codeine cough syrup buy alli us us lipitor sales 2010 warafin dosage instructions can you order beconase aq drugs cheap canadian pharmacy reglan antibiotics in canada trial erection packs 1 from canada buy bupron mexican pharmacies allegra restaurant delivery zyvox online from usa furosemide 40 mg tabletki search mp3 files on google buy medazole online no prescription purchase mevacor on line in australia buy cilest cheap actoplus to buy in the usa without a prescription buy brahmi tablets female cialis no script clorfenamina compuesta side effects of methotrexate for ectopic order strattera online no prescription with a amex no script snovitra super power mg drug market order amantadine dog medicine prednisolone buy amantadine online no prescription comprare il viagra in italia diovan pas cher cipro xr 1g presentacion seroflo drug oversea claravis dosage too high buy lexapro discount synthroid ships from india nymphomax prescription only genesis today acai 100 serophene fast india acne medicine erythromycin injecting baclofen pills where to buy dramamine chewable cheap cephalexin no script aciclovir 400 mg tablet dosage pharmacy support services center amoxil overnight delivery buy cheap glucophage 500 mg buspar on line pharmacy compare prices diflucan mometasone furoate cream usp free or low cost synthroid is mail order benzac safe buy singulair boots lotrisone online bestellen sarafem generico italiano bupropion xl 300 mg reviews zithromax online from india retin a ge prescription only lamictal medicine children why has ashwagandha been discontinued buy elocon cream from canada prilosec purchase in canada no prescription tadacip generic for cipla ltd mumbai contact details prozac generic 2013 drugs what does pilex do propranolol 40 mg para que sirve boots pharmacy cardiff opening hours buy aloprim online pharmacy is femara available in australia azurette billig kaufen buy estrace online canada buy metronidazole bulk 1001 nacht basel allegra is oyster shell calcium better than calcium carbonate erection packs 2 uk boots like viagra but safe pyridium dosage adults top drug sales 2010 diltiazem buy levitra bulk hydrochlorothiazide with american express haridra side effects uk buy panmycin without a prescription from canadian pharmacy synthroid 75 mcg cost canadian allied diesel cheap zenegra usa zocor lawsuit compensation orlistar online ordering styplon weight gain generic prozac 20 mg pictures lasix 40 mg dosage quiero comprar revia evecare us pharmacy speman shelf life metoclopramide mexico gerd pariet 20 mg price proventil drug oversea buy zydis tablets uk prozac vs generic fluoxetine pilex canada head office advair diskus legal us can you buy cialis soft in ireland canadian 5mg can use zovirax cream genital herpes cyklokapron reviews purchase silagra on line in the uk buy dvd recorder online australia buy clonidine xr without prescription acai berry thin price uk viagra soft over the counter canada best blood pressure medication for women where can i buy celebrex tablets generic lipitor canada 2010 bula sertralina 50 mg medley acquisto viagra jelly sicuro online furosemide from uk raloxifeno usa pharmacy mexico zebeta bupron brand positioning cialis fast india zovirax pills sweat order innopran xl from usa without prescription purchase trial erection packs 2 in us boots nimotop london pharmacy betnovate from canada with no prescription sildenafil citrate mg buy aldactone online ordering ayurslim without a script western drug phenamax where can i order minocin buy generic ginette 35 online with prescription order asacol on line uk buy proscar online from australia florida dulcolax buy torsemide no prescription fast delivery generic suhagra safe discount feldene otc buy tadalis online safely artane shopping canadian pharmacy pravachol diprolene no prescription compare prices buy hoodia online from mexico prednisona pct buy order viagra jelly from pharmacy naprosyn wanted online review cost of mail zyrtec what is the cost of prograf buy aricept online without a prescription over the counter salbumol buy retin a online india no prescription advair diskus generic 100 50 drugs online famvir ordering no prescription zanaflex canada paypal how to purchase sumycin online safe antara no precription how to take thyrox mg buy methotrexate next day mountain west apothecary bountiful utah paphos cipro wiki phenergan codeine syrup price tamoxifen compare prices buy salbumol in singapore purchase celapram in uk canadian family himcocid on line in the mexico doxycycline hyclate tab 100mg dox coupons for differin cream levlen ed white pills overseas pharmacy no prescription clozaril clomiphene menogan repronex bentyl pills online in the india nexium 20mg delta cortef online in us venlor best price pharmacy has best price ponstel beat way to order glucotrol xl erexin v without a prescription from australia buy omeprazole 20 mg capsules bactrim acne treatment buy parlodel uk where to buy propecia in toronto cheapest sepibest paypal apo clopidogrel express canada safe keflex no precription cheapest duphalac tablets uk buy silagra online uk no prescription toradol usa pharmacy where can i get some aciclovir discount rx drugs net purchase renova in mexico phenergan dosage for sleep best prices viagra online guaranteed premarin looking for discount canadian pharmacy ciplox no script benicar mg where can i buy oristal mg discount colchicine of canada a good web page to buy unisom with no script no prescription buy augmentin online triamcinolone injection for arthritis is the yasmin pill available in the uk brand sale levitra online lowest deltasone shoppers drug mart vpxl tablets price mail order diamox tegretol no prescription starlix online canada fast delivery purchase ampicilina on line in usa cheap provera medroxyprogesterone 10mg generic zithromax price mercury drug american allies list female viagra with no perscription which uk site to buy dutas canada pharmacy online coupon code lithium medication sinequan mexico companies only can you buy deltasone over the counter colchicine medication order bupron sr delivery serpina online from uk buy retino a cream 0,025 boots pharmacy lamictal reviews for men does viagra make you harder over the counter zyrtec dose viagra sales canada arava 20 mg prices meclizine online coupon code comprar nootropil portugal usa buy phenergan without prescription can you get high off hyzaar liposafe us companies only canada anafranil tablets online buy tadalis online mexico no prescription order actoplus met xr vardenafilum lowest price online fast acivir pills delivery minocin medication on line cooper pharma viagra review micardis 80 mg tabletta tretinoin 0,05 daily use reviews albenza fast uk buy florinef mg online online astelin with no prescription anacin over the counter where to buy periactin with echeck order mentats buy anacin without a prescription from canadian pharmacy what is metoprolol tart brand advair diskus canada pharmacy nolvadex order in the us canadian rx pharmacy methocarbamol donde comprar requip en colombia how to buy diprolene in london what is nimotop drugs decadron shot weight gain viagra online us pharmacy lotrel online pharmacies with out prescription misoprost shelf life best generic pletal review valtrex tablets uses purchase bactroban in uk female cialis pharmacies what is the recommended dose for cymbalta grifulvin v side effects uk sale alfa flucon compazine side effects duration buy capoten 15mg online buy cabaser online india where do i alavert in india floxin australia is it illegal to order generic disulphiram long time side effects celexa where to get ginseng root buy cheap generic cialis u. k diclofenac gel online in usa generic flagyl metronidazole 200mg roaccutan canada no prescription himcocid cost in canada stieva a generic canada buy generic levoxyl online with prescription foro donde comprar cialis generico comprar viagra plus original medrol dosepak without a prescription from india paxil over counter equivalent buy brand mometasona 100mg seroquel for depression citadep generic celexa side effects calan sr price speman where to get clopidogrelum birth control online us periactin mg uk ranitidine australia price buy revatio have no prescription buy eltroxin uk serophene lawsuit zantac without a prescription from uk viagra vipps pharmacies what are the prednisone 20 mg tablet side effects toradol without prescription miami etabus online from india phenergan 10mg for dogs mail order pharmacy jobs in arizona order altace online with visa can you buy diskus generic advair canadian tamoxifen 10 mg daily where to buy levitra with mastercard benzac australia best pharmacy to order rizact side effects of sildenafil in dogs gonorrhea treatment in pregnancy generic ephedraxin sales serpina shelf life leukeran buy online ireland safe buy meclizine online buy tadapox online overnight chloramphenicol eye drops india disulfiramo to buy in the uk without a prescription levitra professional cheapest rate actonel without script best site get pravachol pharmacy buy drugs retin a 0,05 diovan sales 201 abana without a prescription silagra mg no prescription half price depakote raloxifeno brand positioning seasonique without prescription pills haldol without a prescription from canada do i need a prescription for strattera xenical over the counter can i buy orlistar in canada cialis and levitra combination lantus max dose clonidine 0.2mg tab purepac l thyroxine shop net flagyl generic image pill rx health order tegretol products generic cialis 20mg best buy mexico norweco singulair aerator sale olanzapine usa no prescription himcocid order by phone order clopidogrelum online no prescription with a amex cheap canadian doksazosin lek no prescription isoptin retard horton robaxin muscle spasm reviews thyrox pills online in the uk doxycycline 100mg capsules dosage estrofem cost in canada filmi onlain eriacta 100mg uk advair diskus express canada canadian online pharmacy for revia trileptal best online non prescription pharmacy aygestin online australia mail order cialis generic brand amoxil discount medications alli no prescription discounts fast delivery generic prednisolona no prescription brafix sent to spain azithromycin 500 mg order online tadacip uk no prescription dyazide drug in uk pharmacy side effects of benzaclin gel brahmi tablets price buy emsam tablets uk brahmi and weight gain xenical diet pill uk purchase viagra canada orlistat pills online in the usa estro supplier in uk how to make red viagra valtrex canada prices buy tofranil 40 buy digoxin online from mexico feldene mg canada order sildenafil citrate on line uk online pharmacy uk yagara order clozaril pills through alesse buy cheap prescription proscar does alli weight loss aid work what is the maximum dosage for keppra canadian health and care mall complaints buy wellbutrin online from usa buy betoptic boots order tretinoin 0,05 from india without prescription z pack antibiotics dosage tadalis sx without insurance ampicillin ivtt drug study erexin v where to purchase buy trazodone mg online safe to buy generic liposafe from uk suppliers of vagifem in us celadrin inflame away reviews side effects of cefixime and ofloxacin combination lisinopril pharmacy online snovitra super power without a prescription from uk buy kamagra oral jelly tablets buy lynoral mexican pharmacies thiazide diuretics lasix prescription drugs from canada illegal where to buy silagra how long does trazodone 100 mg stay in your system accutane 100 review celebrex discount voucher buy dramamine paypal accepted reviews on vantin best online pharmacy generic januvia noroxin in usa flomax otc guidance lexapro rx assistance non prescription apcalis sx very cheap salbutamol zenegra generic viagra side effects buy prednisone next day biaxin with paypal payment differin overnight ralista generic cymbalta generic for chlamydia test results time over the counter drugs similar to erection packs 3 celexa canada pharmacy buy retino a cream 0 05 in ireland buy warafin tablets order baclofen 10 mg buy brand phenamax dostinex pills online in the uk how to by cleocin online buy metrogel boots pharmacy amlodipine tablets spc is mail order warafin safe non prescription ephedraxin wellbutrin where to purchase toprol xl dosage twice daily get ginseng legal capoten no prescription overnight delivery is duprost a prescription drug best cialis soft prices cheapest buy tretinoin 0,05 online cheap desyrel free delivery buy erection packs 1 have no prescription i pill atrovent website is fluoxetina a prescription drug crestor pills calcium carbonate supplier in uk erection packs 1 in croatia zestril with no rx buy astelin with a mastercard where to buy erection packs 2 mg paroxetine italiano purchase tamoxifen in us lantus prices at costco buy elocon online europe what is bupropion hcl 75 mg used for how to use saw palmetto extract for hair loss what does the antibiotic cipro treat overnight no prescription pharmacys oder mg tablets of trial erection packs 3 cheap aripiprazola mg dipyridamole on the internet order hytrin from usa without prescription buy ginseng online from usa prinivil cheap india pharmacy where could i buy clincin without prescription over the counter codeine cough syrup lithium over the counter australia amoxiline reviews tadalis sx 100 review keftab generic equivalent leukeran buy online us overnight pharmacy doxycycline zestril for sale safe place order accutane acheter keppra atomoxetin canada head office allegra d otc tofranil 25 mg bula retin a 0,025 drug in mexico pharmacy glucovance lawsuit celexa for men sale in uk is accutane over the counter buy online where do i thyrohormone in uk kamagra oral jelly for men in usa quantity aspirin most over counter aspirin products brahmi no prescription canada exelon without a perscription where do i nolvadex in australia bisoprololi fumaras prices cvs elimite without prescription miami maxifort rootstock tomato dapoxetine with viagra effexor xr no prescription canadadian pharmacy gabapentina 300 mg con meloxicam 15 mg para que sirve buy differin online canada what is the difference between zithromax and azithromycin 100 mg biaxin buy chloroquine online india us online pharmacy no prescription levothyroid accutane before and after scars where can i purchase asacol canadian pharmacy online effexor xr best site for protonix starlix canadian pharmacy green promethazine syrup discount eldepryl retail cost of xeloda nizoral without prescription medication is there an over the counter bactroban purchase zetia pills is generic phenergan effective pharmacy technician courses online ireland biaxin online with out prescription how to import asacol top 10 online aldactone sites what is amiodarone cordarone authentic viagra no prescription demadex pharmacy mail order clomid lowest price how to purchase actoplus met american sustiva etodolac woldwide shipping relafen online in uk lotrisone cheap uk levitra super active online legally can you buy chlamydia pills purchase atorlip 10 in australia zydis medication side effects best place to buy zyrtec without a prescription order coreg canada best online pharmacy generic oristal order micronase online no presctiption crestor 10mg price in india acheter pas cher aldactone buy doxi 1 online no prescription uk stieva a without a prescription can i get valtrex over counter viagra online generic minocin buy hytrin from mexico online keflex without a prescription from canada allopurinol medication overnight delivery viagra sale uk cheap eu online pharmacy zyrtec purchase cheapest accutane paypal prednisone side effects in women mood purchase viagra jelly on line in mexico nolvadex pharmacy prices list buy suhagra capsules how good is cialis vytorin weight gain proventil online pharmacy shipped to canada pyridium pharmacy order lisinopril hctz 20 12.5 mg tab lupin buy cabaser online usa no prescription cheap lipitor overnight delivery cytoxan comprar buy aciclovir with cream prescriptions ceftin tablets olanzapine drug in uk pharmacy buy silagra with a mastercard buy thyrox with paypal menosan pharmacy order side effects of terramycin ophthalmic ointment best site get triamterene discount amaryllis bulbs biaxin without a prescription from uk purchase amoxil on line in mexico unisom without a prescription from canada viagra super active without a prescription from australia is mail order lariam safe zyvox sales 2010 best online pharmacy generic augmentin alesse cheap metronidazol canada sale bupropionum mexico no prescription lexapro generic formula buy citalopram online no prescription canada tizanidina where can i buy price increase requip cost of cytotec meloxicam enolat online australia where to keflex generic uk paypal roaccutane diclofenac gel india no prescription discount erection packs 3 of canada prescription solutions jobs in carlsbad ca where to buy tizanidina online canada levitra plus purchase buying fluconazol using paypal cheapest place to buy lotrisone ohio ginseng prices 2010 prandin cheap kamagra fast india long time side effects cialis professional do you need rx finast buy lasix pills in the uk how to use phenergan suppositories sumycin mg mexico how to take xenical 120mg vardenafilum prices cvs generic mobic side effects buy lotensin online no prescription safe place order emoquette buy cheap trimox online amoxil over the counter cream similar to bactroban anavar pct clomid or nolvadex zyvox no script buy albuterol tablets mexico click here order diarex cod what type of drug is micardis buy omnicef mg retino a cream 0 025 tablets from buy shallaki canada drug store fast lady era deleviery side effects of clozaril medication buy noroxin discount generic uk paypal novo digoxin buy prandin online express mail altace for sale order curacne on line india canada mentat tablets online voltaren long term use side effects pediatric mestinon dose purchasing dutas online mirapex echeck combivent billig kaufen buspar medication mechanism action quibron t shoppers drug mart to buy online pharmacy order decadron buy apcalis sx paypal accepted buy cialis no prescription needed order periactin uk betapace online usa wellbutrin medicine children over the counter medicine that acts as amitriptyline non prescription drugs that can kill you mexican pharmacy no prescription tricor ciplactin and dexona dosage all types rogaine 5 pills buy generic coumadin buy inhalers online rx no prescription needed buy cialis usa zoloft 50mg purchase cytotec in uk metocarbamol where can i buy it best cialis soft prices 20mg pill ordering torsemide canada metoclopramide bnf order frumil cheap buy caverta in india online mometasona birth control online us disulfiramum perth australia delta cortef mexico no prescription purchase gabapentine online no prescription sildalis germany purim costume ideas for kids predalone uk buy midamor tablets purchase on line stediril prescription only nootropil drug class buy thyrox no prescription how to buy adalat in london buy toradol tablets india complementary and alternative medicine back pain accutane before and after images order aricept online without rx exelon current price pyridium next day delivery where to get retino a cream 0,05 pct natural fertility drugs for women is coversyl available on line in canada purchase toprol xl on line in usa primatene mist discontinued purchase oracea on line in uk mevacor canada prescription where could i buy tinidazolum without prescription xenical lugar mais barato lanoxin online canada citalopram generic uk rumalaya gel for sale australia comprar cytotec misoprostol en colombia where to buy bactrim online canada depo medrol recall prograf coupons ampicillin dose iv pediatric buying avalide from canada no prescription red ginseng plant sale altace buy no prescription pillhunter safe place order calan parkinsons medications amantadine cheap diflucan usa what is adalat used for methotrexate pharmacy prices list safe place to buy accutane online parlodel side effects long term use levlen buy canada canada pharmacy amoxicillin 100 mg prednisone lymphoma can you buy cialis over the counter in germany side effects of depo provera nhs citalopram canada drug store anacin on line for sale no script ditropan online forum fastest styplon uk delivery tadalis discount voucher fertomid medicine proscar pills procardia next day delivery generic retin a 0,05 uk paypal acheter cialis pas cher glucophage pills diabetes reglan prescriptions lipitor price increase 2012 arzomicin online acheter grifulvin v celapram fda approved to buy without prescription hytrin noprescrition needed usa online pharmacy motilium tablets and alcohol online sale of bentyl trial erection packs 3 by mail 24 hours keep clear skin after accutane trileptal generic equivalent how to order viagra online in uk buy effexor xr from mexico online what are the side effects of taking too much synthroid buy amoxicilina online no prescription us endep where can i buy sominex not generic ordering levothyroxin usa where to purchase nizagara deltasone mg canadian rx diabecon generic 2013 drugs online generic acticin to buy mentax abilify price 2mg wigraine buy india recommended dosage of diflucan for yeast infection how to take zentel for worms pulmicort online ordering buy allegra d cheap pharmacy skelaxin paypal purchase viagra sublingual on line in india how long does it take for doxycycline to cure chlamydia paxil prices canadian rumalaya liniment tablet generic for norvasc medication aciphex side effects long term use where to buy beta val in canada safely diarex generic usa buying januvia atacand to buy in the usa without a prescription amoxicilina generic india propranolol direct pharmacy buy clomiphene online uk us online pharmacy no prescription orlistatum side effects of amitriptyline 20 mg pastillas naturales para problemas de ereccion buying voveran in manchester augmentin perth australia buy doksazosin lek hong kong hytrin tablets uk non persciption prometrium genuine prednisolone best price levitra plus non prescription stopping prozac weight gain does doxycycline hyclate 100mg work for acne abana tablets dosage online buspar with no prescription ranitidine medication interaction albendazole treatment neurocysticercosis key pred canada pharmacy prednisone buy online ireland oxybutyninum mg india buy himcolin paypal singulair delivery uk eldepryl medication side effects research grade grifulvin v mexico pharmacies online that sell sumycin roxithromycin generico italiano lisinopril overdose depakote direct pharmacy methotrexate psoriasis is leukeran a prescription drug bupron shoppers drug mart ponstel on line no script over the counter stress and anxiety medication aspirin over counter products what is the drug imuran used for buy sildenafila online safely viagra pills price in india furosemide for sale online minomycin without prescription tinidazole dosage for giardia buy phenergan without a subscription where to buy estrace how to buy xenical in the uk birth control pills fluoxetine tenormin minor bijsluiter buy suprax pills in the mexico order amitriptyline cats canadian retin a india voltaren fast mexico cheap premarin cream etodolac pill shortage buy albenda new zealand online prednisona over counter purchase viagra jelly mg femara for infertility trying to conceive decadron discount medications hoodia best price in australia zithromax tablets from buy purchase propecia on line in canada mentat ds syrup buy canada buy zestril mg can you buy grifulvin v side effects fungal infections adalat online usa buying pletal from canada no prescription which is more expensive cialis or viagra buy inderal without rx buy amitriptyline 75mg online aciphex brand positioning singulair medication generic generic pariet medication safe ceftin buy plendil prescription assistance program genuine cardizem generic lexapro australia order periactin weight gain tetracycline pregnancy class omeprazole otc dose what does benfotiamine do glycomet woldwide shipping order rythmol sr without prescription culturismo and fitness suplementos ginseng over the counter canada platno za tende orderviagrawithprepaiddebitcard generic vermox no prescription purchase ginseng cheap side effects of viagra yahoo purchase prozac on line in the uk cialis forum best place to buy predalone in india generic for nexium drug alesse for discount online canadian ranitidine do you need rx yasmin med cab levoxyl buy microzide pills in the australia bupropion canadian online buy propecia amex buy rumalaya liniment no prescription buy online coupon alli diet buy tamoxifen with prozac phone orders cheapest imitrex to buy cvs online pharmacy pricing beat way to order rumalaya forte nimotop generic reviews prednisone tablets usp p1i300 canada drugs danazol with prescription casodex zoladex combination best price for real duprost canada order abilify serpina from china sildenafil dose in pulmonary hypertension zebeta cheap india pharmacy ordering aprovel usa cialis 20 mg euro half price lozol buy medicine without prescriptions uk nombre generico de lipitor where do i nexium in uk very cheap keppra baridium for sale australia vytorin no rx flomax cheap uk pharmacy free trial viagra online where do i etabus in australia online levlen with no prescription carbozyne canada companies only buy keftab quick buy evista online with no prescription original femcare online med cab percocet generic shallaki uk best place to buy lamictal in mexico buy quibron t no prescription hyzaar online pay paypal buy zetia online us no prescription what is erexor tablets methotrexate shortage 2011 best online pharmacy generic speman ginseng tablets on line to buy coreg canadian online strattera side effects children how to take beconase aqueous nasal spray buy aristocort pills in the australia buy carvedilolo capsules femara generic letrozole is lipitor a class c drug nitrofurantoin shelf life buy alesse overnight delivery ginseng prices in tennessee albendazole 100 purchase renova on line in australia diclofenaco sodico inyectable interacciones getting cardizem in australia pak online bayer 20 pill identification feldene prices can you drink on augmentin antibiotic torsemide spironolactone tablets brand amoxil buy without pharmacy mexico reglan herbal medication for anxiety and stress ordering online forum generic cialis cheapest place to buy carafate orlistat over counter uk buy estrace evista from usa pharmacy can you snort dramamine get high online pharmacy buy pulmicort where to get celadrin toprol xl 100mg cheep canadian pharmacy online decadron where can i get ginseng in age of champions lantus results forum cheap wholesale kamagra jelly buy zyloprim mg online can buy domperidone over counter uk generic alternatives for nexium glucophage to buy cialis patient assistance application what is doxycycline for in ivf all types bupron sr pills safe floxin buy is orlistatum a prescription drug what does generic keflex look like nitroglycerin iv maximum dosage where do i dilantin in canada aspirin for sale uk over counter xenical alavert limited india where bystolic best site for benadryl atorlip 10 pills sweat order cardizem without rx can i get hydrochlorothiazide difference propecia finpecia mexican pharmacy no prescription tenormin casodex uk online calan now provera coupon code worldwide pharmacy zyloprim my mentat ds syrup coupons buy rythmol sr online pharmacy order tamoxifen from usa without prescription erythromycin side effects stomach cramps hsu ginseng free shipping what is tetracycline hydrochloride used for canadian flomax tablet is generic kamagra oral jelly effective lasix furosemide no prescription where to buy fertomid ointment amoxiline noprescrition needed canada online pharmacy moduretic 5 50 browser stats ie7 sinequan generic australia prevacid suppositories buy geriforte drug schedule raciper buy no prescription can order betnovate canada order doksazosin lek online is neurontin a prescription drug evecare shopping buy acticin 50 can you take kamagra daily tadalis without a prescription cilest pct buy buy yagara online australia no prescription best place to buy lexapro in mexico buy cilest online thru paypals cozaar with no rx lotrel discount voucher ventolin for sale buy cassava fertility pills generic cialis soft tabs 20mg lowest price cabgolin order ciprofloxacin online is there a shortage of silagra where do i amoxiline in uk atacand 16 mg generic cheapest canadian pharmacy for cialis delta cortef without a script clavamox without a perscription how to use paxil ordering brand amoxil india levothyroid pills online in the uk research grade yasmin buy frumil online overnight erection packs 3 noprescrition needed usa online pharmacy diovan from canada medrol dosepak tablets online citalopram generic name zaditor doctors online amantadine no prescription generic anastrozole cipla buy discount safe place order atorlip 10 how to buy propecia in ireland comprar renagel pela internet can you buy aciclovir zovirax buy entocort australia what is trazodone for sleep nitroglycerin sublingual dosage norvasc usa no prescription can you buy ventolin over the counter pharmacy arimidex 1mg tablets side effects medication advair diskus asthma where to buy unisom sleeping aid liv 52 from uk flomax tablets uk brand clomid buy online pharmacy no prescription needed roxithromycin famvir echeck best place to buy atorlip 10 without a prescription motilium for sale philippines online pharmacy uk cefadroxil doxycycline dosage chlamydia treatment casodex tablets 50mg information nolvadex for pct steroids apo clopidogrel india pharmacy side effects coming off prozac ketoconazole shampoo can you buy cardizem snovitra super power maximum dosage where do i flomax in uk imitrex with paypal payment order himcocid from india without prescription cephalexin direct pharmacy buy levothroid with a mastercard sale erection packs 1 where do i tetracycline in uk crestor coupons card retin a wrinkles how long flagyl uses cat safe to buy generic imitrex from canada cheap reglan no prescription acivir pills no prescription needed how long does it take to get off cymbalta arimidex for gyno dosage online lamisilate purchase what is detrol pills used for i pill zestoretic website drug cheapest amoxiline paypal mircette discount voucher where do i toprol in mexico online levothyroxin with no prescription can you buy toprol xl canadian drugs aviane 28 maximum dosage buy ashwagandha singapore prednisone side effects uk what is levothyroid for ordering v gel india order risperdal without prescription can you buy celexa cat allergy symptoms sore throat is there a drug comparative to eulexin buy brand acticin can i order seroflo no prescription in the usa generic drug name for paxil what is the generic for luvox order baridium pills best place to order premarin in us purchase zofran on line in mexico xenical orlistat 120 mg prix buying fluss 40 from canada no prescription buy voveran sr online india no prescription cordarone x tablets what does chloramphenicol prevent lipitor drugstore com pricing johnson and johnson risperdal lawsuit can you only get aciclovir on prescription uk pharmacies online that sell sinequan buy voltaren mg online for order elavil 75 mg where to buy cheap generic trazodone purchase valtrex canada buy accutane in canada diamox drugs side effects symptoms ordering flovent v gel uk sale buy tramadol for dogs uk triamcinolone acetonide cream uses burns plendil generic india meclizine pas cher skelaxin from canadian pharmacy red ginseng pills drugs without prescriptions uk generic aristocort in usa original prednisolone buy online aleve overnight shipping cheap purchase cialis jelly on line in india blopress prescription only how to take red ginseng extract where to buy stediril drugs online buy roxithromycin paypal accepted billig provera online kaufen order ponstel online no prescription with a mastercard order silagra tablets clonidine online without rx withdrawal from trazodone syndrome proventil on line for sale no script buy imdur with mastercard lexapro order online no prescription what is paroxetine tablets order overnight elavil online hydrea for dogs medrol 16 mg prospect long time side effects acivir pills propecia from canadian pharmacy can you buy revatio over the counter arava generic mexico cialis sublingual pills online in the australia buy danazol online no prescription etodolac oral tablet 500 mg information brand viagra from australia hong kong buy asacol online herbal viagra offers pill rx health order accutane products is effexor xr generic available tablets methotrexate over the counter fucidin barato adalat dosage information buy digoxin boots pharmacy renova online forum safe buy metrogel online health canada simvastatina keftab order online clozaril shortage canada and ranitidine viagra online buy india cost of mail metoclopramide cipro xr 500mg tablet cheap cabana adrenergic purchase rogaine 2 on line in india lisinopril online from canada purchase kamagra in us novartis femara coupons comprar trial erection packs 2 original en madrid buy erection packs 3 tablets us viagra super active cheap india pharmacy how long does it take for prevacid solutabs to work best site to buy plendil can you buy silagra in ireland generic viagra online buying arava caffeine ergotamine where can i buy it can you get high off amitriptyline 10mg cheap aciphex usa promethazine tired next day levitra plus sale drugs propecia results treatment to buy nootropil in uk viagra toronto buy our generic pharmacy review clonidine infusion intensive care purchase prozac online no prescription celexa 100mg do you need a prescription to buy cialis in canada cheap genuine betnovate online order sildenafil citrate without rx buy metrogel online no prescription canada human meloxicam for dogs what are the side effects of propecia finasteride singulair india sale buy ventolin online without prescription can you order entocort pharmacy how to buy lotrel in london acnetane italiano buy tadalis sx 50 medicine actos type cost of suprax antibiotic antabuse pills sweat best place to buy allopurinol in uk is it safe to order carbozyne amlodipine besylate 10mg side effects where to inject methotrexate for ectopic pregnancy insulin vs glyburide gestational diabetes buy generic stieva a online with prescription florida singulair online pharmacy uk arzomicin colchicina fast canada purchase aviane 28 pills lotrisone cream without prescription zedd usa pharmacy original erythromycin online singulair where can i buy buy glyset boots buy metronidazole 500mg tablets celexa rxlist sticky content london buy procardia in india online where abilify disorder drug curacne weight gain cabgolin fast canada ordering artane canada abilify mail order ordering olistat uk red panax ginseng capsules most reliable place to buy revia online antara mexico companies only i pill duetact website precose mechanism of action tadalis sx medicine children tetracycline to buy arimidex 1 mg buy retino a cream 0,025 prices alti doxycycline generic 2013 drugs buy aripiprazola in india online methotrexate tablets rheumatoid arthritis best generic cystone review problems buying viagra online buy claravis online mexico no prescription research grade blopress flonase buy online us order olistat no rx canadian pharmacy name generic celebrex zovirax 400 mg dosage nymphomax legal in england buy tenormin online with mastercard synthroid 75mcg best otc medicine back pain nitroglycerin pill shortage non prescription antara pharmacy buy promethazine codeine syrup online canada ciprofloxacina pills buy online daily cialis forum benadryl coupons november 2011 to buy serophene in uk ordering super active levitra online 20mg aciphex prescription coupon safe to buy generic flagyl from usa suhagra tablets online top 10 online danazol sites imitrex over the counter kamagra oral jelly medicine online non persciption finax antiemetic drugs list uk zoloft usa no prescription order methotrexate medication by mail zantac tablets from buy tetracycline generic online vardenafil 10 mg tab low cost cardura is generic actoplus met effective online pharmacy buy rumalaya liniment mail order etabus online flucazole sublingual dosage order generic benadryl neurontin us pharmacy elocon tablets online ordering citalopram mexico zyvox coupon codes online without order abana 2 tablets generic furosemide in usa pharmacy buy drugs decadron ordering apo furosemida on line ciplox order online to buy aripiprazola in uk what is the correct dosage of prandin order danazol on line uk lotrel costco purchase prednisone 5mg how long does it take to get norvasc out of your system dutasterid no prescription needed canadian online pharmacy alphagan australia buy avandamet no prescription site serieux pour achat viagra best drugstore makeup brand for dark skin buy allegra d cheap canada trileptal no rx citalopram billig kaufen vpxl bonus pills do i need a prescription for maxaman salbumol generic wikipedia drugs prilosec dosage infants ml order zithromax online without rx noroxin online from usa omnicef reviews and dosage buy valium online uk forum what is proscar used for in men purchase albenda mg cheap eldepryl india canadian pharmaceutical pill identifier delta cortef drug in mexico pharmacy manufacturing cost of cefixime frusemide delivery uk brand levitra perth australia buy differin xr without prescription international federation of pharmaceutical wholesalers order pills from canada how to get azithromycin over the counter non persciption prevacid kamagra sildenafil citrate 100mg wirkung buy fluss 40 have no prescription all types tretinoin 0,05 pills discount arimidex from usa metformin hcl drug classification pediatric zithromax dose calculator buy amoxicilina greece tinidazole ordering no prescription cheap fincar pills how to take zyvox mg generic janumet switzerland non persciption grifulvin v how to purchase viagra in uk promethazine tablets 25 mg abuse how to get free samples of cialis tegretol dose exelon infrastructure share price antivert on line in the usa