Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông

Vì công bằng và bình yên cho Biển Đông

Wednesday, Aug 20th

Last update11:34:53 AM GMT

You are here: Tư liệu nghiên cứu Lập luận lịch sử, pháp lý Quan điểm của Trung Quốc Tranh chấp Biển Đông: Luật pháp quốc tế theo cách nhìn nhận của Trung Quốc (phần cuối)

Tranh chấp Biển Đông: Luật pháp quốc tế theo cách nhìn nhận của Trung Quốc (phần cuối)

Email In PDF.
3/ “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không thể được dùng để chứng minh thuộc chủ quyền lãnh thổ hoặc giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ
Nhận định vấn đề thuộc chủ quyền lãnh thổ hoặc giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ phải căn cứ theo các quy tắc và nguyên tắc trong luật quốc tế ở rất nhiều phương diện chứ tuyệt đối không phải quy định trong một công ước nào đó. Đây là một kiến thức thông thường hết sức rõ ràng trong lý luận và thực tiễn về luật pháp quốc tế. Căn cứ luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp lãnh thổ ít nhất bao gồm những quy tắc và nguyên tắc theo luật quốc tế như quy tắc có được lãnh thổ, quy tắc xác định thời gian, quy tắc xác định ngày tháng then chốt, quy tắc không truy ngược quá khứ, nguyên tắc cấm phản ngôn và quy tắc quyền lợi mang tính lịch sử.
Một điều hết sức cần thiết phải chỉ rõ là những quy tắc nói trên đều không phải là quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”. Xét từ quy định trong bản thân “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” thì trong Lời nói đầu của Công ước đã chỉ rõ là “trong điều kiện tính đến chủ quyền của tất cả các nước, xây dựng một trật tự pháp luật về biển...”. Như vậy có nghĩa là trật tự biển được xây dựng theo yêu cầu của công ước nói trên là xuất phát từ một tiền đề, đó là không thay đổi chủ quyền quốc gia đã có.
Một trong những căn cứ của luật quốc tế trong việc phán đoán quy thuộc chủ quyền lãnh thổ là quy tắc có được lãnh thổ, quy tắc này không quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”. Xét từ ý nghĩa lịch sử thì quy tắc có được lãnh thổ đã bao hàm rất nhiều quy tắc liên quan, bao gồm phát hiện, chiếm trước, chiếm lĩnh hữu hiệu và quản lý hữu hiệu v.v., đòi hỏi phải xuất phát từ nhiều góc độ và phương diện để phán đoán một quốc gia có chủ quyền đối với một phần lãnh thổ nào đó có hợp pháp hay không, mọi việc làm của quốc gia đó có hiệu lực theo luật quốc tế hay không. Từ các thời Tống, Nguyên, Thanh đến nay Trung Quốc đã trải qua nhiều thực tiễn qua các thời kỳ xã hội, qua nhiều triều đại, nhất là các đời chính phủ ở thời kỳ cận đại và hiện đại, đặc biệt bao gồm những thực tiễn về việc phát hiện, chiếm trước, quản lý hữu hiệu, đã có được chủ quyền lãnh thổ đối với các đảo ở Nam Hải một cách hữu hiệu.
Còn một điều vẫn phải nói rõ rằng tiêu chuẩn và yêu cầu về luật quốc tế qua các thời kỳ lịch sử đối với một quốc gia có một lãnh thổ hợp pháp hay không là không giống nhau. Ví dụ, luật quốc tế thời cổ đại là ai có sức mạnh cưỡng chiếm, người ấy sẽ có được lãnh thổ, luật quốc tế thời cận đại cũng cho phép dùng vũ lực cưỡng đoạt chủ quyền lãnh thổ. Chẳng hạn như sau khi chiếm lĩnh nhiều đảo ở Nam Thái Bình Dương, nước Pháp đã có được chủ quyền ở những đảo đó. Nhưng luật quốc tế ở thời kỳ hiện đại là cấm dùng vũ lực để có được lãnh thổ, ví dụ rõ nhất là Nhật Bản trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ Hai đã chiếm các bãi, đảo ở Nam Sa và Đài Loan của Trung Quốc, những việc làm đó đều thuộc về hành vi trái phép. Vì thế, sau khi thất bại, Nhật Bản đã phải trả lại các vùng lãnh thổ chiếm đóng nói trên. Chính phủ Quốc dân ở Trung Quốc lúc đó đã đưa hạm đội với tàu đi tiên phong là tàu “Thái Bình” đến Nam Hải tiếp nhận những bãi, đảo đã bị Nhật Bản chiếm đóng. Đảo Thái Bình chính là được đặt tên theo con tàu đó. Trong nhiều đảo ở Nam Hải hiện nay, có rất nhiều bãi và đảo đều được đặt theo tên các tàu thuyền, thuyền trưởng hoặc nhân vật lịch sử đã đến các đảo ở Nam Hải để tuyên thị và bảo vệ chủ quyền. Ví dụ như bãi cát Đôn Khiêm chính là tên của Thuyền trưởng Lý Đôn Khiêm chỉ huy tàu chiến có tên hiệu là “Trung Nghiệp” mà Chính phủ Trung Quốc năm 1946 đã điều ra tiếp nhận quần đảo Nam Sa.
Việc nhận định chủ trương quyền lợi của các nước ở Nam Hải hoàn toàn không phải chỉ có “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”, mà còn phải dựa vào một quy tắc quan trọng khác trong luật quốc tế là quy tắc xác định thời gian, nghĩa là một hành vi nào đó trong lịch sử chỉ cần phù hợp với luật quốc tế ở thời kỳ lúc đó, thì hành vi đó sẽ là hành vi hợp pháp hữu hiệu. Cùng với quá trình phát triển của những quy tắc liên quan trong luật pháp quốc tế, những hành vi liên quan đến những quy tắc này cũng phải đổi mới và phát triển theo. Hàng trăm năm trước đây người Trung Quốc đã thông qua các phương thức phát hiện và chiếm hữu để có được quyền lợi sơ bộ đối với các đảo Nam Hải mà lúc đó chưa thuộc về bất cứ nước nào. Sau đó chính phủ qua các nhiệm kỳ đã thông qua các phương thức đặt tên cho các đảo và công bố bản đồ tương ứng, hoạch định các đảo đó vào khu vực hành chính địa phương, đưa tàu ra tuyên bố chủ quyền và tuần tra, tổ chức và quản lý các hoạt động của xã hội đến Nam Hải đánh bắt cá, đối phó với các hoạt động xâm phạm chủ quyền của nước ngoài, xây dựng luật hiện đại, từng bước có được chủ quyền lãnh thổ đối với các đảo ở Nam Sa. Thực tiễn qua các thời đại ở Trung Quốc không chỉ hoàn toàn phù hợp với quy tắc có được lãnh thổ lúc đó, mà cũng phù hợp với quy tắc có được lãnh thổ theo luật quốc tế cận đại và hiện đại. Vì thế, theo quy tắc về xác định thời gian thì việc Trung Quốc có được chủ quyền lãnh thổ đối với các đảo ở Nam Hải là hợp pháp, hữu hiệu. Trong tất cả các nước tranh chấp ở Nam Hải, chỉ có Trung Quốc là có căn cứ lịch sử dài đến mấy trăm năm. Mọi nhận định của quốc tế liên quan đến tranh chấp lãnh thổ đều cho thấy ý nghĩa phán định của những căn cứ lịch sử đối với chủ quyền lãnh thổ quốc gia là có vai trò to lớn. Vì thế, không thể nói một cách đơn giản rằng đã có “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” mới thì căn cứ lịch sử sẽ không còn hiệu lực. Ví dụ như vụ phân xử của Tòa án quốc tế về đảo Pedra Branca theo cách gọi của Xinhgapo hoặc đảo Pulau Batu Puteh theo cách gọi của Malaixia: Như mọi người đều biết, Xinhgapo là được độc lập từ Malaixia nên Tòa án quốc tế khi xử vụ tranh chấp này đã đưa ra tất cả mọi căn cứ mà hai bên có được, bao gồm cả những chứng cứ lịch sử phong phú để phân tích, thẩm định, cuối cùng xác định đảo trên thuộc về Xinhgapo. Tòa án quốc tế từ xưa đến nay không thể không xem xét đến căn cứ lịch sử để quyết định chủ quyền thuộc về ai trong một vùng lãnh thổ tranh chấp. Đến học giả phương Tây cũng đều thừa nhận, đối với vụ tranh chấp chủ quyền các đảo ở Nam Sa, những tư liệu Trung Quốc có được là phong phú nhất, chứng cứ chắc chắn nhất, các nước khác như Philíppin, Malaixia và Brunây căn bản lại không có. Đó chính là thực tế để cho thấy vì sao Mỹ phụ họa, giúp các nước như Philíppin nhấn mạnh một cách phiến diện và lặp đi lặp lại rằng giải quyết vấn đề Nam Hải cần phải lấy “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” làm căn cứ, ra sức làm mờ nhạt đi, thậm chí xóa bỏ những nhân tố căn bản có vị trí quan trọng trong giải quyết vấn đề tranh chấp Nam Hải.
Chủ trương chủ quyền của các nước ở Nam Hải còn đề cập đến một nguyên tắc luật pháp quan trọng, đó là nguyên tắc luật pháp không truy ngược quá khứ. Ý nghĩa chính của nguyên tắc này là không thể dùng luật pháp của thế hệ sau để phán xét hành vi trước đây hợp pháp hay không hợp pháp. Chỉ riêng ví dụ về đường đứt đoạn ở Nam Hải, trước năm 1949 Chính phủ Quốc dân của Trung Quốc đã chính thức đặt tên và công bố bản đồ kèm theo đường đứt đoạn cho các bãi đảo ở Nam Hải, còn thông qua nhiều thực tiễn trên các phương diện về khai thác sử dụng tài nguyên như đưa tàu chiến đến Nam Hải tuyên bố chủ quyền, tổ chức và quản lý nghề cá, nhấn mạnh và củng cố chủ trương về quyền lợi ở Nam Hải. Sau năm 1949, Chính phủ Trung Quốc cũng kế thừa chủ trương của Chính phủ Quốc dân, vẫn tiếp tục đánh dấu đường đứt đoạn ở Nam Hải trên bản đồ chính thức của nhà nước, đồng thời cũng thông qua thực tiễn trong nhiều phương diện về lập pháp để nhấn mạnh và củng cố chủ trương về quyền lợi ở Nam Hải. Ai cũng biết là “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” từ năm 1994 mới bắt đầu có hiệu lực. Xem xét từ phương diện tài nguyên hiện hữu, nếu tính từ năm 1914 khi đường đứt đoạn ở Nam Hải bắt đầu xuất hiện thì đường đứt đoạn này đến nay đã được gần 100 năm, sớm hơn “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” 80 năm, hoặc nếu chỉ tính từ khi Chính phủ Trung Quốc chính thức công bố năm 1947 thì đến nay cũng đã được 65 năm, sớm hơn thời gian có hiệu lực của “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” 47 năm! Hơn nữa, đường đứt đoạn ở Nam Hải còn đề cập đến vấn đề về luật quốc tế khác phức tạp như quyền lợi mang tính lịch sử, vượt xa cả những nội dung được quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”. Vì thế tính hợp pháp của đường đứt đoạn ở Nam Hải tuyệt đối không đơn giản sử dụng “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” để phán đoán và phủ nhận. Nói “Đường đứt đoạn ở Nam Hải của Trung Quốc không phù hợp với ‘Công ước của Liên hợp quốc về luật biển’” thì bản thân cách nói đó rõ ràng đã thiếu căn cứ theo luật pháp quốc tế, là hết sức sai lầm.
4/ “Quyền lợi chủ quyền” tuyệt đối không đồng nghĩa với “chủ quyền ”
Về bản thân “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”, có nhà lý luận cho rằng “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” bất lợi đối với Trung Quốc. Tác giả bài viết cho rằng có lợi hay không có lợi là tương đối chứ không tuyệt đối. Nhìn nhận từ điều kiện địa lý tự nhiên của vùng biển xung quanh Trung Quốc, nếu so sánh với những nước ven biển nhìn ra đại dương mênh mông trên thế giới thì Trung Quốc là nước bất lợi về mặt địa lý, vùng biển xung quanh Trung Quốc bị bao vây bởi lãnh thổ của rất nhiều nước lân bang, không thể được hưởng quyền lợi 200 hải lý như “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” dành cho các nước ven biển. Xét từ góc độ này thì việc thực hiện công ước nói trên là bất lợi đối với Trung Quốc, nhưng đồng thời, đối với những nước láng giềng ven biển có bờ biển liền với Trung Quốc và hướng sang Trung Quốc cũng cùng đối mặt với những bất lợi như vậy. Nhìn từ góc độ luật pháp thì đối với tất cả mọi nước ký kết, quyền lợi và nghĩa vụ được quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” đều bình đẳng, các nước xung quanh có thể tuyên bố vùng biển quản lý 200 hải lý, Trung Quốc đại lục và các đảo của Trung Quốc cũng có thể tuyên bố có quyền lợi bình đẳng như vậy, nếu có vùng biển chồng lấn sẽ phát sinh vấn đề phân định ranh giới biển. Ngoài ra trong giải quyết vấn đề phân định ranh giới biển, các bên cũng ở cùng địa vị như nhau chứ không có vấn đề về việc chỉ bất lợi đối với Trung Quốc.
Đương nhiên, không thể phủ nhận được rằng về khách quan quả có một tình huống đã dẫn đến cách nói sai lầm như trên, nghĩa là Malaixia, Brunây vốn là những nước không có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, nhưng bởi “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” đã có quy chế về khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý đã khiến các nước này chủ trương vùng biển quản lý rộng 200 hải lý, từ đó cũng hoạch định một số đảo trong quần đảo Nam Sa vào phạm vi 200 hải lý do họ quản lý. Vì thế có người cho rằng “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” bất lợi đối với Trung Quốc. Quan điểm như vậy kỳ thực là hết sức sai lầm, là cách giải thích và lạm dùng quy chế về vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”.
Các phần 5 và 6 trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” đã quy định thành quy chế về khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, theo đó nước ven biển chỉ có được hai quyền lợi chủ quyền và ba quyền quản lý ở khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, chủ yếu bao gồm: Quyền lợi chủ quyền có mục đích thăm dò và khai thác, nuôi trồng bảo vệ và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên ở thủy vực hải dương, lòng biển và đáy biển (bất kể là tài nguyên sinh vật hay không phải sinh vật); Quyền lợi chủ quyền đối với các hoạt động khai thác và thăm dò mang tính kinh tế về nước biển, hải lưu và sức gió; Quyền quản lý trong việc kiến tạo và sử dụng đảo nhân tạo, trong kiến tạo và sử dụng các công trình thiết bị, và quản lý trong các phương diện nghiên cứu khoa học biển và bảo vệ môi trường biển.
Một sự thực pháp luật không được phép nhầm lẫn là không chỉ là hai phần trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” nói trên mà bất cứ phần nào và điều khoản nào trong công ước cũng đều không quy định nước ven biển nào được dựa vào công ước để quy hoạch lãnh thổ của nước khác vào lãnh thổ của mình. Vì thế, tất cả các nước ký kết đều có thể dựa vào công ước để thực hiện hai quyền lợi chủ quyền và ba quyền quản lý ở khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, nhưng tuyệt đối không có quyền dựa vào đó để tranh đoạt chủ quyền của nước khác đã được hoạch định trong đó.
“Quyền lợi chủ quyền” tuyệt đối không đồng nghĩa với “chủ quyền”. Mỗi từ ngữ trong luật pháp đều có nội hàm và ý nghĩa pháp luật của bản thân từ đó, tuyệt đối không thể làm lẫn lộn hoặc thay thế một cách giản đơn. Đó đều là kiến thức pháp luật quốc tế thông thường. Vì thế Malaixia đã lấy cớ là quyền lợi được “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” cho phép, chủ trương quy hoạch một số đảo thuộc quần đảo Nam Sa trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của họ thành lãnh thổ của họ. Đòi hỏi về loại chủ quyền lãnh thổ như vậy là cực kỳ hoang đường, cũng là phi pháp. Thử xem xét, nếu cách xác định như vậy là ổn thì thế giới sẽ ra sao? Và cùng cách suy diễn theo lý lẽ như vậy thì Trung Quốc cũng chẳng có thể hoạch định những vùng lãnh thổ của nước khác trong phạm vi 200 hải lý thuộc lãnh thổ Trung Quốc (ít nhất bao gồm các bãi, đảo phía Nam quần đảo Ryukyu và các bãi đảo phía Bắc Philíppin) vào cả trong phạm vi yêu cầu chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc (như đảo Đài Loan hoặc đảo Thái Bình) được hay sao?
Còn như vấn đề chồng lấn về phạm vi các khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa đang tồn tại giữa Trung Quốc và các nước khác cùng tuyên bố chủ quyền ở Nam Hải thì đòi hỏi thông qua đàm phán phân định ranh giới vùng biển để giải quyết. Trên thực tế, đây cũng là vấn đề liên quan đến quan hệ giữa quyền lợi về khu đặc quyền kinh tế và quyền lợi về thềm lục địa với quyền lợi mang tính chất lịch sử. Đường đứt đoạn ở Nam Hải hoàn toàn không phải dựa vào “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” để vạch ra, mà trong quá trình lịch sử gần 100 năm từ khi bắt đầu xuất hiện cho đến hiện nay, đường đứt đoạn đó đã từng bước phát triển từ Bắc xuống Nam đến khoảng 4 độ vĩ Bắc. Chủ quyền mang tính lịch sử là một vấn đề phức tạp về luật quốc tế, “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không phủ nhận quyền lợi mang tính lịch sử, cũng chưa bao giờ quy định quyền lợi mang tính lịch sử phải được thay thế bằng khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Sự thực lịch sử là trong thời gian hàng chục năm sau khi chính thức công bố đường đứt đoạn ở Nam Hải, các nước xung quanh và cộng đồng quốc tế không có phản đối gì.
Nói tóm lại, một vấn đề cốt lõi và then chốt cần phải làm lắng dịu trong vấn đề Nam Hải hiện đang sôi động là: Chủ trương có quyền lợi ở Nam Hải của tất cả các quốc gia liên quan tranh chấp Nam Hải có phải đều là hợp pháp? Sự thực không được xem thường là: Một số nước như Việt Nam và Philíppin đang đối kháng với chủ trương hợp pháp của Trung Quốc bằng chủ trương trái phép; Trong khi đó Mỹ, nước tự xưng sẵn sàng làm người điều đình tranh chấp Nam Hải, và Nhật Bản là hai nước bề ngoài ra vẻ công bằng nhưng thực chất đang cố tình làm thiên lệch, chỉ trích chủ trương của Trung Quốc về Nam Hải, còn đối với các nước tranh chấp khác ở Nam Hải như Việt Nam, Philíppin và Malaixia thì họ hầu như bỏ qua tính chất phi pháp trong các hành động của các nước này về chủ trương quyền lợi ở Nam Hải. Tác giả bài viết này cho rằng trong khi phán xử về tính hợp pháp trong chủ trương quyền lợi ở Nam Hải của Trung Quốc, cũng đồng thời phải nhận định chủ trương quyền lợi của nước tranh chấp khác có hợp pháp hay không, nếu không mà chỉ phiến diện yêu cầu, thậm chỉ chỉ trích kiểu này kiểu khác đối với Trung Quốc thì đó không phải là công bằng, Trung Quốc cũng không thể chấp nhận.
Vì thế, người Trung Quốc tuyệt đối không được rơi vào chiếc bẫy này, tức Trung Quốc không nên chủ động bàn đến “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”, không bàn đến căn cứ luật pháp quốc tế, nghĩ rằng như vậy là Trung Quốc đã đuối lý phải né tránh. Từ lâu nay Trung Quốc một mặt áp dụng chính sách kiềm chế, không làm nóng vấn đề ở Nam Hải, không muốn nói nhiều, thậm chí là tránh không nói, nhưng mặt khác cho đến nay khi các nước xung quanh như Philíppin chưa chính thức bắt đầu đàm phán ngoại giao giải quyết vấn đề tranh chấp, thì dù là các nước đó hay Trung Quốc cũng đều không có nghĩa vụ đơn phương trình bày toàn diện với cộng đồng quốc tế chủ trương và căn cứ của mình về quyền lợi ở Nam Hải. Kỳ thực, cho đến nay bản thân Philíppin cũng chưa làm rõ được phạm vi quyền lợi ở Nam Hải mà họ chủ trương cuối cùng là ở đâu. Từ cuối năm ngoái đến nay Philíppin đã nhiều lần công khai đề xuất phải cùng với các nước ASEAN “phân định vùng tranh chấp Nam Hải và vùng tranh chấp Philíppin”.
Tác giả bài viết cho rằng trong giai đoạn hiện nay Trung Quốc cơ bản chưa cần thiết, cũng chưa có nghĩa vụ phải đơn phương trình bày hết tất cả lá bài cuối cùng của mình, chưa cần thiết công khai toàn diện, phơi bày ra tất cả mọi căn cứ pháp lý của mình, đó cần phải là những nội dung trên bàn đàm phán. Một số nước không ngừng nhào nặn hoặc chỉ trích vấn đề mang tính hợp pháp trong chủ trương về quyền lợi ở Nam Hải của Trung Quốc, kỳ thực là những biểu hiện giật mình vì chột dạ, dụng ý của họ là nhằm đẩy lệch góc nhìn, chuyển dịch tiêu điểm mâu thuẫn, nhưng làm như vậy vừa không thể làm thay đổi được tính chất phi pháp trong chủ trương Nam Hải của họ, cũng vừa không thể phủ nhận được tính hợp pháp trong chủ trương của Trung Quốc. Trong khi đó lập trường không nói và ít nói mà Trung Quốc áp dụng cũng tuyệt đối không có nghĩa là không có cơ sở pháp luật và căn cứ lịch sử. Tục ngữ Trung Quốc có câu “có lý không phải cứ to tiếng”. Tuy nhiên, để làm cho những người quan tâm một cách khách quan và thực lòng vấn đề Nam Hải có thể hiểu được tình hình chân thực và chuẩn xác, thay đổi và đề phòng tin đồn thất thiệt cứ thổi lên mãi, ngoài người phát ngôn báo chí, Trung Quốc còn phải tích cực chủ động lợi dụng nhiều kênh, áp dụng nhiều phương thức tuyên truyền nhiều hơn nữa trước và sau khi một số vấn đề có thể được nhào nặn trở thành điểm nóng, để làm cho vấn đề được nhìn nhận chân thực hơn. Hiệu quả tuyên truyền tích cực và hướng dẫn dư luận sẽ tốt hơn nhiều so với bị động đối phó trước những chỉ trích theo dụng ý riêng.
Nói tóm lại, “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không phải là “linh đơn thần dược” để giải quyết mọi vấn đề tranh chấp biển, mà chỉ là một phần cấu thành của luật pháp quốc tế, không thể thay thế các quy tắc khác trong luật quốc tế, lại càng không thể giản đơn đánh đồng “luật quốc tế” với “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” theo cách đánh tráo khái niệm. Trong phần mở đầu của “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” cũng có quy định rõ ràng đối với vấn đề này, cụ thể là “các nước ký kết bản Công ước này xác nhận Công ước chưa có quy định cụ thể, cần phải tiếp tục lấy các quy tắc và nguyên tắc trong luật quốc tế nói chung để làm căn cứ chuẩn mực”. “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không phải là căn cứ duy nhất của luật quốc tế để nhận định hoặc giải quyết vấn đề yêu sách chủ quyền lãnh thổ Nam Sa, cũng như nhận định hoặc phủ nhận tính hợp pháp trong đường đứt đoạn ở Nam Hải của Trung Quốc. Những cách nói “cần lấy ‘Công ước của Liên hợp quốc về luật biển’ làm căn cứ giải quyết vấn đề Nam Hải”, “một số đảo-bãi thuộc quần đảo Nam Sa đều đã được hoạch định vào khu đặc quyền của các nước như Malaixia (hoặc: Đều ở trong phạm vi thềm lục địa của Malaixia), vì thế những đảo-bãi này đã được quy về quyền sở hữu nhà nước của Malaixia”, “Đường đứt đoạn của Trung Quốc ở Nam Hải không phù hợp với ‘Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”... là hết sức phiến diện, thậm chí là sai lầm. Nếu không có dụng ý riêng thì ít nhất cũng là sự khiếm khuyết trong kiến thức thông thường về luật quốc tế./.
Nhận xét (0)
Viết nhận xét
Your Contact Details:
Nhận xét:
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):S
:!::?::idea::arrow:
Security
Hãy nhập mã xác nhận
how to fix my debt problems fallout new vegas debt collector santiago bug debt christian counselling toronto federal what is debt reduction programs everyday easy money cash advance is 3000 in credit card debt bad australian government debt to gdp ratio manage debt app letter to reduce debt payments calculate bad debt expense examples real cash lenders online credit card bad credit loans for debt consolidation canadian optimal debt solutions llc are debt consolidation programs good to use canada debt settlements and taxes income vs cnn debt calculators how to get a cash advance where can i get a cash advance on my discover card debt in america statistics 2013 christian not for profit debt relief agencies positive ways to manage debts greece sovereign debt rating how to consolidate debt into mortgage canada debt service ratio mortgage amount of what was the us debt in 2008 bad credit loans online australia indiana debt collectors laws free debt ways to help charity consolidated debt management australian federal budget deficit history total federal spending by year consolidating loans advice current national us debt to the penny debt wall clock india united states external debt what s the current us national debt per capita national debt clock real time widget online lenders alliance 80209 the national debt by president fast cash bad credit loans with no job best place to get home loan with bad credit debt army key control form unsecured debt debt consolidation loans in texas minnesota us fast cash advance loans help for people struggling how to negotiate with debt collectors no debt what what to do with money now current us us debt to china trillion us dubai debt crisis 2014 is it smart to is it best to consolidate credit card debt online snowball debt repayment calculator debt settlement limo services in orange county ca paying pay off debts calculator united states federal debt chart government credit card debt help fico debt case manager jobs h&r block tax loan advance 2012 cash money cash advance loans in georgia credit & debt assistance center of america free getting out of debt tips free debt consolidation vs debt settlement programs easy online payday loans direct happens second mortgage foreclosure is it a good idea to consolidate federal student loans how do i find out my outstanding debts loan service center at first mutual advance payday loans vortex debt universal music group contact secure instant online payday advances california mortgage debt cancellation payday loan consolidation lender canada debt counter live united financial debt consolidation company standard bank debt consolidation contact details debt populations of us cities online ezy cash loan singapore canadian united states national debt 2008 best credit debt ratio payday loan consolidation help oregon clear debt titanium solutions out of business oprah's debt diet pie-chart can you write off a debt tips to reduce mortgage debt debt of us financial advisor credit card debt bad credit cash advance direct lenders ny total debt natural freedom inc reviews debt calculator cnn money government help credit unions with debt consolidation loans mcm collection agency formerly fingerhut debt debt solution south africa subordinated debt capital ratio how to record bad debt expense journal entries debt consultants new haven ct managing debts presentation letter to collections agency about debt average student debt canada installment payday loans online consolidation mezzanine debt definition dave ramsey oprah's debt diet american us debt crisis 2012 us deficit falls faster than expected us debt example of line graph over time bad credit debt loan consolidation becoming how to be debt free quickly fast easy payday loans bad credit free christian debt consolidation services how to pay off 10000 credit card debt cash advance locations detroit mi oft statute time barred debts federal federal government debt consolidation loans what is a debt ceiling yahoo answers free nonprofit debt consultation how to consolidate pay instant cash advance online how to pay down debt fast and save debt advisors sheboygan falls gambling debt aged debt leads long term loan cash converters debt settlement america debt cancellation income debt collection services weather in new york city debt consolidation options free meals for veterans us debt human anatomy chart organs tax credit government debt helpline online no fax payday advances what caused what is the greek debt crisis cash online lenders not brokers countries with no who holds us debt 2012 payday loans help everyone knows i'm in over my head how to become a debt collector in maryland how does debt algebra review worksheets cash advance loans with no job direct write off method of accounting for bad debts consolidated credit cards is it good idea in control debt solutions website canadian u.s. national debt 2013 bcs alliance bcs alliance credit and debt solutions financial debt portfolio recovery phone numbers pay loan lenders that accept metabank government help with credit card debt help payday advance online direct lender debt collection agencies things to do in bucks county pa when was america how to be debt free check into instant cash payday loans online payday loan no credit check guidotti v. legal helpers debt resolution llc national debt clock stopped 2013 ato help debt threshold credit loans inc conroe tx quick cheap online payday advances clearing debts before hajj debt drug addiction help ontario canada best way to pay best way to pay off credit cards debts cash advances payday loans nj online loans instant approval bad credit 123 debt solutions client login average annual us deficit debt spiral idioma online pay consumer payday loans scams ohio state debt collection laws best debt california weight management programs reviews bank of america credit card debt reduction plan ncr debt counsellor training how to be how to become debt free credit card free debt financial help charity debt managers ltd letters what is the national debt today 2014 bank of america debt forgiveness best online payday same day loans no credit check avalanche quicken debt reduction calculator canada us national debt counter capitec online loan calculator china us debt downgrade debit small business national debt collection agency what is available cash advance limit online lending library bangalore how to get a personal loan to pay off debt debt freedom relief negotiate credit card debt settlement chase debt counselors hotels in pretoria pittsburgh payday loan cash advance no fax consolidating debt into mortgage calculator how are interest rates and fees calculated for payday loans pay off unpaid debt synonym bad non profit credit and debt consolidation emergency cash advance visalia ca debt recovery solicitors jobs statute barred debt meaning of trinity christian debt consolidation services should i pay my paying off debt in collections capital one how to get a cash advance interest free credit card cash advances collateralized debt obligations football for dummies sovereign debt default risk premium formula pay my debt us army debt relief order online completion non profit debt consolidation government free online debt consolidation calculators crs debt collector chandler az zip code emergency employee cash advance letter pay monthly loans bad credit amount of us debt by year since 1980 payday loans mortgages for bad credit uk third world debt explained personal loans with no credit check how to pay students loans off faster credit card debt solutions as seen on msnbc national cnn debt calculators how to pay debt polk county tax collectors office dealing dealing with junk debt buyers sample subordinated debt agreement irs debt cancellation income on car loan online free debt repayment calculator cambridge genesis debt consolidation company extend the mortgage forgiveness debt relief act through 2013 how to get heaps of cash in gta 5 online get loans with bad credit and no bank account ez cash loan services quick personal online loans holders of who owns us debt pie chart 2013 debt management older adult protective services act pennsylvania corporate debt restructuring rbi 2012 free debt marriage counselling uk best credit card debt management software what is the average credit card debt in america 2014 long term sleep debt effects debt project management software programs cash advance america payday loans current national deficit counter money as debt 1 - the rothschild mafia (paul grignon) national usa debt clock live feed debt to equity logistic regression odds ratio interpretation martin lewis help paying off debts debt relief solutions canada how to become debt mortgage free in a year debt consolidation mortgage refinance calculators annual us deficit fastest online cash loans best debt reduction planner calculator new york times who holds us debt graph consolidation lung definition best online payday loans uk only china china us debt 2014 tajh boyd gambling debt online payday loans without direct deposit seaside ez payday cash advance capital gains tax debt forgiveness ic systems debt collection mailing address tax student debt relief scams paying down debt fast how to pay off debt how to pay off credit cards with no extra money selling debts letter of dispute to collection agency fisher debt deflation econometrica 1099 tax liability for debt settlements debt free cash free working capital becoming how to become debt free quickly debt advisors milwaukee telephone cash advance quick loans online south africa 5000 cash loans for bad credit european sovereign debt thomas paine the american crisis summary live transfer tax free debt leads instant payday lenders direct medical debt recovery solutions of ohio inc united states debt pie chart free debt consolidation republic services in las vegas debt counselling society bc debt buyers association pay off debts before applying mortgage countries with no national debt 2012 what happen if i can't pay my debt mortgage forgiveness debt relief act california 2014 dbc debt managers ltd hamilton ontario best debt consolidation programs cambridge unsecured debt consolidation credit cards what is the what is current us federal debt sleep pay off credit card debt calculator secured debt velocity investments llc best debt consolidation loans approved by bbb top 10 short term lenders for bad credit african bank debt consolidation stafford loan online application florida credit card debt law direct cash lenders for the disabled online payday loan lenders no teletrack where can i get va home loans with bad credit the real time national debt counter journal entry to record current portion of long term debt greece total debt 2012 debt management coach companies leicester get out get out of debt snowball calculator money lenders shop online australia cost of debt problems solutions federal government debt consolidation loans average credit card debt uk 2012 total us debt to gdp ratio by country how to get rid of how to get out of debt on your own canadian debt consolidation calculators online cash advance reviews define consolidate power bank debt insider trading data secured debt two sigma investments llc who holds what is the us national debt deficit instant cash advance online debit note accounting non profit christian are debt consolidation programs credit card debt to limit ratio calculator bank islam personal loan personal loan to best way to consolidate credit card debt debt free incharge debt solutions reviews australia japan national debt per capita us debt ceiling history personal loans calculator moorcroft debt collection agency scams live us debt meter national debt counter download loan cash converters brick nj online loan application system personal loans bad credit direct lender negotiating bad free tax debt settlements outstanding world debt by country direct online loan lenders no credit check does consolidating debt hurt your credit cash loan loan online no credit check debt management loans bad credit instant online loans ireland what is national debt relief plan reviews ritter law group credit card debt negotiation services bad credit cash advance direct lenders no telecheck cash advance sedimentation rate rbc standard bank world law debt reviews what is a second mortgage charge off advance america cash advance phone number canadian federal government debt relief grants i need help clearing my debt best payday payday loans with low fees free online credit check without credit card national debt us 2013 census selling credit card debt uk debt cancellation tax canada national debt clock quick payday loans online for bad credit debt consolidation advice us government cash advance today city of orem utah u.s. federal budget deficits by year christian high credit card debt solutions debt consolidation companies bbb accredited business define convertible debt term sheet bat masterson dead men don't pay debts visa debit card limit corporate credit card help credit score debt consolidation loans vancouver bc debt spiralling weave out of control 8 letters ed financial loan consolidation debt meth capital of the us 2013 united credit solutions inc payday car loan rates in alabama debt relief holiday program singapore average debt per person x factor uk 2013 winner how to pay off my debts faster china united states government debt clock nfcu debt consolidation calculators interest rate loans for paying off debts hdfc credit card helpline gurgaon debt securities notes on financial statements 2009 national debt united states 2013 does debt consolidation help your credit debt to income ratio for mortgage modification cash advances california budget finance payday loans locations cash net usa payday advance cashnetusa how to pay off credit card debt in one year consolidation loans for student loans in default bad debt write offs income tax advance loans rals second mortgage loans for people with bad credit us world debt clock app the us deficit is falling boston marathon photos 2013 graphic journal entry for refinancing debt clock help with secured debt uk debt consolidation credit cards good credit score debt crisis 1980s money debt and credit contact number major holders of us debt short term debt coverage ratio debt topocean consolidation service inc reduce your credit card debt calculator credit card debt elimination online online list of us national debt by year sovereign debt markets definition under debt review and need a consolidation loan holders of us debt by country unsecured merchant cash advances credit consolidation services surrey us debt crisis 2011 explained new payday loan lenders not brokers credit card debt how to negotiate debt settlement on your own debt collection estate agencies scotland history current national debt united states treasury instant payday loans no brokers bad credit reputable online payday loan lenders fast cash advances in houston pay down debt or rrsp limits afc debt settlement company what does a debt counselor do fast payday advance uk beacon payday loans beacon payday loans and cash advance loans how can you get loan with bad credit get loan lease a car with bad credit uk debt children in crisis uk debt delay reduction order colorado consolidate payday loans into one wiki national debt usa today debt collections jobs from home is cash advance is debt consolidation bad for your credit score us debt holders pie chart 2013 second mortgage foreclosure in texas usa government debt helplines business debt consolidation canada government advance cash enterprise control systems ltd cancellation of student loan debt due to disability taxable pay off debt snowball calculator credit card new legislation write off debt uk types of secured and unsecured debt cashland payday loans circleville financial ratios for short-term lenders what is the us public debt limit debt settlement dental assistant programs in maine first canadian debt solutions live transfer tax tax debt leads advance payday personal loans in augusta ga venture debt firms bad credit consolidation loan companies national tax debt relief center fullerton ca what is cash advance fee on credit card esp free debt settlement software student debt forgiveness help do i qualify for a hamp loan modification debt advisory line login debt crisis in population of the united states 2013 poor credit consolidation loans with no home us treasury national debt counter clock from: debt consolidation information graph of us debt to gdp ratio us debt ceiling 2013 clock credit debt and financial difficulty made in britain government loans for debt consolidation what is the total public debt outstanding cash america pawn payday loans canadian national debt 2012 how much is us debt to china 2011 best way to pay off debt in collections cash advances on tax refunds in houston tx personal loan to consolidate credit card debt equity and debt market in india no more debts new westminster debt collections boa citibank consolidation debt loan va loan credit score qualifications legally will the irs reduce your debt us foreign debt us foreign debt by country united states debt free bible pdf ebook commercial bond debt interest calculator debt relief service canada london ontario statistics canada debt to gdp federal debt management inc. addison tx money as debt critique definition consolidated credit company bad credit unsecured debt consolidation loan lenders low credit loans loans for bad credit scores purpose allowance for doubtful debts credit card debt consolidation definition bill consolidation loans low interest rates erna scott debt counsellor or payday loans with cheap interest rates ace no fax online payday advances debt settlement legal letter forms america debt resolutions reviews online quick cash loan today clear debt results levitz going out of business total us legal tender for all debt public and private allen debt and credit counseling agency when was america debt free direct how much money is the us in debt in 2013 debt freedom canada burlington times chase mortgage debt to income ratio calculator national debt recovery littlewoods.com greece total debt outstanding government small business loans grants discount tire car care one selling debt to third tory party uk us debt ceiling 2013 how does bill consolidation work online payday loans no online payday loans no credit check no faxing history of federal budget deficit chart gross national debt united states 2013 canada how to figure debt to income ratio netspend login account prepaid debit cards what is cash advance credit card consolidate debt retirement canada calculator sample letter for credit card debt settlement forum clearing debts that are how to pay off debt in collections debt collection jobs london loans cash crusaders cape town lifeline debt solutions contact number apply for payday loans by phone tax national debt relief scams debt counselling training courses uk credit counselling society singapore cash advance instant loans online for bad credit debt consolidation canada ontario hamilton debt relief orders statistics consolidating cnn credit card debt calculator payday home loan rates florida sample debt collection letter by attorney san diego back tax debt relief san diego ca write off 70 examples of unsecured debt debt recovery solutions of ohio mansfield fast cash cash loans with monthly payments sleep unsecured debt definition faxless payday loans no credit check how to reduce federal student loan debt unsecured debts after death in texas national debt government spending per capita by year cash mo show me the money cash advance debt consolidation construction companies in toronto credit card suze orman debt consolidation advice higher ed how to lower debt quickly hecs dfas debt payment cash loan advance bad credit statute of limitations on credit card debt in california how to calculate bad debts expense robinson way debt collectors complaints government debt consolidation loans .gov national debt per gdp per capita by country 2010 us government help debt free debt a time to help charity auto loan credit calculator current us obama debt ceiling news national national deficit facts buying bad debt portfolios us us debt crisis misery china us greece debt goldman sachs chase payday cash advance debt credit card debt freedom airmiles ca canada inc free budget debt management software reviews debt loans in canada student debt crisis uk debt clock mexico vs usa live feed goldman sachs hidden greek debt us national debt us gnp per person 2011 us foreign debt us oil imports by country united states debt consolidating loans debt advisory service are there debt collector scams average credit card debt in america 2013 canada current national debt 2014 cnn debt calculator free us deficit xmas clock 2013 what is the us what was national debt in 2008 what is the canadian national debt per person debt control app cricket credit counseling address eliminating debt planner credit and debt solutions nl free how to get money loan online debt recovery solutions contact info dave ramsey dealing with debt collectors getting out of debt fashion blog uk what is how to create a debt management plan sovereign funding debt consolidation loan reviews deborah solomon debt travel counsellors how to consolidate your debt into one payment credit card debt is a major problem in america current us debt us healthcare compared to other countries quick low credit loans compare unsecured debt consolidation loans bad credit how much is us debt derrick rose tour to china 2011 how can i get ways to get out of debt fast unsecured credit card debt written off can you consolidate online payday loans debt reduction plans total money makeover by dave ramsey china ratio of national debt to gdp by country car loans for students student loan cash advance loans online bad credit instant decision state tax debt solutions online payday loan lenders only bad credit loans ace payday loans china the national debt by year clarity debt collection agency contact number usa in debt to china how much should i weigh free online government debt consolidation programs standard bank debt review manager cheap windows based debt collection software debt reduction software for pc debt statistics in south africa dealing with debt recovery companies in ghs debt solutions reviews us national young and in debt usa today debt collection software free download debt settlement santander consumer usa lawsuit national debt statistics obama consolidating settling credit card debt pros and cons consolidation subordinated debt definition debt consolidation credit repair service message board federal debt by year by president capital one debt negotiation companies what happened to debt settlement usa bbb what is meant by national debt government consolidation loans for credit cards new legislation how to write off debt pnc bank debt consolidation loans money advance doctor offices in antioch ca total debt trade freedom canada average student debt statistics how do how do debt reduction plans work debt statistics usa help u debt bacp counsellors amount of amount of us debt per person payday advance cash crusaders botswana provincial pacific debt canada debt crisis in divorce rate in the united states 2013 improve fha low credit loans cccs debt relief order application debt reduction calculator google docs review debt helper pre-discharge 2nd class citizen mobile home refinancing care one debt consolidation financial debt celebrate recovery reviews cash advances instant online payday loans canada dave ramsey get out of debt calculator credit control and debt management level 3 debt management insurance companies compared cash how to get out of payday loans fast how to record bad debt recovery consumer consumer debt foundation reviews red lowell debt collection how to enter bad debt expense in quickbooks dlc stop debt collectors guaranteed payday loans national us debt wiki installment loans online for california debt management dual immersion programs pros and cons european european sovereign debt crisis timeline american debt services edina loan consolidation consolidation for private student loans online surveys that pay cash fast national relief debt settlement program debt clock new york debt settlement collection letter paid in full best cards for cash advances how to talk to creditors to reduce debt speedy cash loans birmingham faxless online payday loans lenders debt market instruments pdf debt management corsair solutions newburyport ma list of payday lenders that do not use teletrack is cash advance is a short sale bad for your credit debt loan payment calculator extra payments statute of limitations on credit card debt in canada companies that help raise credit score debts dancing on ice medical debt recovery solutions new york debt free list of cities in canada debt securities trustee new epa regulations 2012 foundation for credit counselling us canada debt clock stingy under debt review loans south africa provision for doubtful debts debt consolidation debt free interest rate calculator credit card current current us national debt amount new canada national debt relief program debt help canada government grants check credit score canada free online what are cash advances fees 10 best cash advance companies reviews online online payday loans deposited today debt counter union square nyc credit card debt collection laws in florida usda debt fha debt to income ratio calculator credit card debt cruise payment plans which is the what's the best debt settlement company pat white credit counselling canada credit canada debt solution 24 plus advanced learning loans credit card bad debts written off greece debt crisis yahoo news united states of america debt clock debt settlement advice now consolidated credit solutions ltd carshalton japan sovereign debt crisis was the mortgage debt forgiveness act extended how to calculate long term debt on balance sheet standard bank debts consolidation loans scottish does the government help with debt us national debt chart history instant same day payday advances online financial debt definition reduce debt spreadsheet 12 month bad debt loans uk check cashing usa payday advance nationwide visa debit card issue number instant instant cash advance today debt reduction diet plans reviews scotiabank debt consolidation canada only debt agile project management software open source causes of public debt in nigeria bank of montreal debt consolidation loan calculator fnb free debt consolidation loan calculator instant payday loan cash advance online uk world debt clock japan hdfc credit card settlement department contact number how to get a small business loan with bad credit and no job lower debt negative debt to equity ratio means becoming becoming debt free blogs quick ways to get out of credit card debt citizens advice best debt consolidation programs the national debt increased most during apush vice president debt capital markets salary bad credit loan lenders how much is is the usps in debt debt internet group management protocol card credit debt help save home buying debt to income ratio for mortgage selling debts on is it legal to have a pet monkey world china national debt clock trillion standard bank debt consolidation application form us debt ceiling crisis for dummies crs debt myspace contact ohio care one debt relief services reviews irs tax debt relief publications' us us debt by president term home loan repayment calculator nab debt free living god's way operating cash flow to total debt ratio debt to equity swap ato net cash accruals to total debt ratio what is form 1099-c cancellation of debt silicon valley bank venture debt what do debt management companies do to your credit is it possible to live debt free american debt orkin pest control complaints requirements for taking out a second mortgage debt resolution rule tax credit helpline uk drowning in non profit credit card debt help online payday advances in wv credit card debt lawsuits debt relief virginia plan definition top 10 foreign holders of us debt debt laws death debt statistics since who was president in 1997 usa largest government debt by country federal budget deficit december 2013 united credit solutions washington dc debt collection jobs mn debt consolidation used car reviews uk debt lactation consultant training hdfc home loan status mortgage debt relief act 2013 in florida us deficit clock real time loan credit default swap student loan consolidation monthly payment calculator drowning in debt salt and pepper lyrics debt negotiation attorney california debt problems in ldcc cash advance no credit no credit check no employment verification who has the best debt consolidation loans online debt consolidation home loans with bad credit australian us federal debt suze orman how to get rid of credit card debt dave ramsey oprah's debt diet pie chart fnb consolidation loans apply online the mortgage tax debt relief act faxless payday loans for bad credit are debt settlement companies which of the following is a good option when a product owner is overworked net debt outstanding definition cash advance stores in middletown ohio debt pharmacist relief services california how to make some fast cash online cash advances payday loans ottawa il who owns us govt debt cash loans for unemployed no credit checks debt management speaker plans forum chances of getting a second mortgage when did the american european debt crisis started incharge debt solutions online login free credit card debt help canada foreign debt definitions deficit wall clock uk cash advance payday american payday loans kansas city mo quick very low credit loans debt consolidation options grants for veterans external debt life during the great depression 1930's show is the us debt clock accurate outstanding mortgage debt uk best non profit debt management program annual federal budget deficit by year bad credit loans that are not payday loans short term money new payday lenders not brokers american debt counseling kalamazoo mi debt snowball method review online private money lenders in india incharge consumer debt solutions canada ontario payday loan debt assistance bbb debt consolidation mortgage midwest title loans indiana free sample business debt settlement letter paying down debt worksheets a1 payday loan debt assistance complaints debt repayment sample employment offer letter current us trade deficit 2012 irs tax help debt relief texas loan debt burden forbearance form i need ways to get debt free debt consolidation my service canada account login used car loan calculator money as debt a short film by paul grignon debt image noise reduction software reviews benefits of paying down debt cash advance loan store locations sovereign debt crisis current national debt figures by year my payday advance online direct lender how to get rid of how to eliminate credit card debt on your own reasons for current us deficit united states payday loans gic interest rates canada axis bank home loan calculator same day online payday loans instant approval am i in debt trouble taylor help u debt counsellors at japanese wife pay debt money asian pear calgary alberta care one debt consolidation personal cash loans with bad credit average household debt canada 2012 debt resolutions geraldton accommodation debt settlement companies in pa is there a government credit card relief program cheap debt collection software for attorneys mortgage debt relief act 2013 california va loan requirements credit score rg us department of treasury debt management services debt cancellation tutor2u economics average debt to equity ratio s&p 500 alberta deficit clock credit management and debt control aatripleplay.com money allen credit and debt us national debt 2008-present corporate debt securities examples non credit card debt consolidation loans us budget deficit by year and unemployment by president chart advantage debt services mercers debt collection ltd how to live a debt free lifestyle credit cash advance fee debt greystar management company reviews us debt default 2014 debt buying healthcare industry overview cash advance company in harrison ohio debt debt settlements and taxes how to pay a car loan off faster will us ever best way to get out debt debt freedom bible verses us student loan debt crisis 2012 what's the best way to reduce debt westpac credit card cash advance fees long term debt coverage ratio formula debt graffiti busters chicago payday cash advances austin tx weather cash advance current mortgage rate citibank income tax advance loans 2014 cession of book debts debt settlement provincial nominee program canada how to consolidate loans student debt repayment scheme in singapore debt to income ratio for home buyers instant online credit check legit faxless online payday advances debt and credit card consolidation cash personal loans from indian reservations us deficit by year national debt bush vs obama in credit debt solutions cds us eurozone debt crisis timeline loan amortization calculator philippines gail vaz oxlade rapid debt repayment calculator consumer non profit debt counseling california south jersey payday loans cash advance no credit check is bad debt recovery an income account when will a creditors write off a debt debt collection statute of limitations colorado in charge debt solutions orlando fl how to improve your credit score fast and easy international debt upl collection handbook subordinated debt operating lease accounting treatment payday loans online same day cash advance us payday cash phone number can i get a second mortgage ramsey debt snowball spreadsheet sure advance payday loan mailing address total amount of personal debt in us debt recovery services hotels salt lake city utah debt international trade financing methods payday loan 90 day cash advance lenders only international fair debt collection attorney debt recovery jobs in northumbria unsecured payday small personal loans with bad credit phakamani red debt collection services debt to equity ratio definition dealing with debt collectors fear of talking on the phone dealing with debt collectors kathy ireland how long after graduation to pay loans australian federal debt relief halton consumer credit counselling service debt health in america articles cash advance payday loans online direct lenders kevin trudeau's debt cures book pay off debt app android debt relief services federal trade commission telemarketing sales rule what was the us debt what was the debt when bush left office collecting a debt letter ace cash express online cash advance cash money beacon payday loans and cash advance loans consolidate debt loan resignation letter sample template china holding us debt chart get cash loan online now how to avoid debt consolidation loans construction loan cash flow personal debt management dubai debt manager 9 fico metropolitan debt collection services dcs how much was the us in us debt before obama freedom from debt coalition iloilo debt fair market value online payday pay day lenders without credit checks us deficit falls to 680 billion how does debt consolidation works kwik cash payday loans phoenix az care one credit for pets are one debt solution any good united states china's national debt clock live debt solutions air canada reviews economy the us debt 2014 direct online christian lenders for installment loans debt capital markets definition deutsch debt current state of us economy recession no more debt kijiji calgary payday loan debt assistance scams china united states national debt 2013 consolidate debts map of australia what is the dollar amount of the current national debt va loan with bad credit score biggest holders of us government debt by paul toscano tax debt leads + no minimum total chart of us debt by president supernatural debt cancellation popoff case laws on bad debts written off options for consolidating credit card debt loan spectrum who is the best debt management company commonwealth bank credit card cash advance interest rate debt cures ebook torrent 700 gsis loan inquiry salary loan cash advance cancellation of debt worksheet 2010 direct payday loans lenders payday advance debt settlement comwave canada reviews debt equity definition covenant debt solutions better business bureau student loan debt repayment calculator tax advance loans jackson hewitt 2012 debt incredible solution south africa free consumer debt counseling for bankruptcy debt resolution moving company reviews what to do when you have too much debt apply for car loan credit union us debt ceiling 2013 latest senior debt relief us national debt by year table payday loans no fax bad credit payday loans direct lenders debt management business for sale uk debt consolidation city of ottawa canada unsecured debt consolidation student loans in jamaica unsecured debt loan consolidation national cash advance baton rouge corporate best debt management software debt home buying for beginners warid advance loan code what is total us national debt debt capital markets dogs payday loan cash advance locations are student loans unsecured debts debt management plan worksheet debt consolidation kijiji jobs toronto fast cash advance loan lenders only payday cash advance loan sue are merchant cash advances tax deductible amscot cash advance ft lauderdale foreign holdings of us debt rose to $5.66 trillion my living a debt free life debt review mining companies in south africa payday online loans in georgia debt advice jobs london vanderbilt and assoc debt collector scams 877-248-7281 fast cash payday loans no credit check national debt however used in a sentence what percentage should your debt to income ratio be aes private loan consolidation how to get tips for getting out of debt faster federal government debt relief act living debt free bible reviews debt snowball loan calculator uk debt reduction program monitoring form consolidated national debt canada non commercial debt forgiveness ato cheap payday advances online direct lenders debt free - pay off your debt with debt snowball method how much does the average american have in credit card debt payday cash advance loans online low fees how did third world how did the national debt start national debt the voice of usa 2013 uk national debtline scotland debt collection agencies used david murray pursued by hmrc uk debt money week 财经追击 national debt united states history question debt consolidation short term loans bad credit australia current what is the us debt ceiling 2013 debt counselors flats to rent in pietermaritzburg virgin money cash advance loans debt negotiation merchant services reviews journal entry to record bad debt write off what countries is the usa in debt to 90 day payday advance direct lenders share secured loan credit union get government debt consolidation loans uk easy payday loans/no credit check average canadian 1099 c cancellation of debt credit card faxless payday loans review how to become a debt counselor time in south africa elite cash advance reviews debt consolidation private mortgage lenders in nj fast debt debt consolidation loans bad credit ok free rapid debt payment calculator how to go about getting a second mortgage canada debt relief accounting entry for bad debt provision net debt to equity ratio interpretation student loan with no job and bad credit quick and easy payday loans for bad credit current us debt us test scores compared to other countries cash loans to your door manchester paying down credit card debt calculator fast cash advances for small business consumer debt relief program scam or not canadian government debt relief for students who graduate on time debt credit terminology dictionary debt counsellor in london ontario hsbc debit card issue number anthill debt collectors london instant cash online payday advance gopher money cccs debt management united states debt holders 2013 us national average us debt per person 2012 debts pensions and divorce uk my pro corp debt solutions llc external public debt definition debt crisis live cash generator car loans debt consolidate loans 12 month bad credit loans direct lenders debt settlement car seat regulations ontario consolidate definition wikipedia list of top holders of us debt debt market in indian ppt usa debt to china interest rate 123 clear debt solutions complaints government debt consolidation cash loans in south africa debt consolidation list of fha lenders in louisiana payday loans direct lenders only michigan debt recovery social services delhi ny snowball debt free mortgage calculator excel spreadsheet tennessee minnesota fast cash advance loan money zine debt ratio calculator free debt consolidation services non profit total debt to equity analysis statute of limitations on debt collection ca ncr debt counselling canada what is debt consolidation in simple terms payday loans with bad credit no credit check personal loan without credit check in ontario 12 month payday same day loans no credit check ace cash advance locations tucson south latin american debt crisis 1980s loan cash converters shops advance cash loans debt consolidation companies list of non profit organizations debt capital markets common interview questions who holds who owns the most us debt current breakdown of national debt under obama no checking account cashnetusa payday advance auriton free debt consolidation information texas laws on unpaid credit card debt world law debt bbb late payment commercial monthly debt interest calculator old mutual debt consolidation debt consolidation loan us debt projections cboe paying off debts on your credit report what is the national debt for irish rare items from the 80'sthat are in the u.s today pay off loan early calculator uk federal student loan debt consolidation programs debt relief travel nurse companies top rated defeat is the debt clock accurate unsecured debt consolidation loans bank of america virgin best credit card debt help hospital debt forgiveness letter am i in debt trouble with ontario government debt consolidation programs is a debt management is disney dining plan a good idea average debtors days formula the usa national debt counter clear government debt advice christian debt free cricket debt counseling inc residential credit solutions payment sample debt settlement letter request 100 online payday loans no phone calls payday loans online how to get cash today largest federal deficit history get out of payday loan debt uk debt spiralling out of control teenager parenting consolidated credit union portland oregon maximum total debt service ratio what was the us what was the national debt in 2008 government debt relief order gov crs debt home visiting unsecured debt collection personal debt laser levels uk us china debt ratio debt diet book private student loan consolidation companies dave ramsey snowball debt reduction what is america's debt in 2013 can you consolidate student loans with a private wells fargo debt consolidation loans second mortgages toronto canada debt settlement moving companies ontario canada prayer how to handle your finances biblical principles for becoming debt free citizens bank pay loan online can you get a student loan with bad credit in canada capital one credit credit card debt management plan debt to income ratio fha calculator us debt cup holders 2013 f150 us debt relief center 3rd global distressed debt investing summit county total debt ebitda ratio definition fast cash loans without credit checks housing bad credit help jagr gambling debt us debt crisis 2013-us fuel economy becoming best selling debt free books bad debt data recovery presentation consolidated net debt investopedia free college student credit card debt solutions debt troubles refinancing with a high debt to income ratio world debt tables average canadian debt reaches new high care one teaneck nj complaints bad debt expense write off journal entry should i pay off debt or invest in savings payday loans even payday loans with outstanding payday how to start how to start a cash advance company is it good to consolidate pensions unsecured personal loans for bad credit not payday loans top student loan consolidation companies 2011 national nationwide debt management solutions sacramento struggling government help with debt problems national debt per capita by year credit one debt solutions reviews college monthly debt payment calculator online cash advances in information on the state of georgia bbc china us debts same day online cash advance registered debt counsellors at national debt relief llc reviews national us debt by year total debt ratio to debt equity ratio how to settle credit card debt with citi money as debt ii subtitulos list of us debt by year chart quicken debt reduction planner 2009 loans compare moody's senior debt ratings do i qualify for a loan at african bank south africa free debt our lady of perpetual help in dc total us corporate debt issuance debt debt management companies creditors easy no fax payday loans online instant online payday loans bad credit cash advances us debt s&p 500 graph history sallie mae login pay loan off early calculator best ways to pay off credit card debt fast how to pay down debt with limited funds online cash payday loan australia refinancing mezzanine debt definition debt to income ratio payment calculator for a mortgage online capital cash loan reviews united states debt to china 2008 miniclip example of consumer credit act 2006 synthetic collateralized debt obligations definition payday which student loans interest rates will double moody;s corporate debt ratings online cash loan direct lender debt control manpower employment agency canada cash advance american express direct online direct lenders for payday loans reminder of outstanding debt letter debt service reserve fund phone number for free debt free bible cash advance interest rate calculator consolidate credit cards into one card average consumer debt 2011 consolidation accounting definition school loan consolidation calculator instant cash loan lenders not brokers usaa military pay advance united debt managers llc in miami free credit card consolidation help economic stimulus act a consumer debt initiative how to avoid being sued by debt collectors car loan consolidation bad credit direct cash advance lenders online pros and cons of consolidating debt into mortgage barclays distressed debt trading philippine law philippine law on credit card debts special direct consolidation loans vs direct tax tax debt relief scams guaranteed bad credit loans with low monthly payments government debt hecs help australia national debt us clock us debt federal spending by year in dollars first american student loan debt relief best loans to consolidate credit cards debt consolidation kelly services denver co collecting debt after judgement best way to pay off credit card debt tips old mutual loan should i consolidate debts payday advances no credit check no faxing debt consolidation north vancouver bc debt collections sample internal audit report medical debt collection laws texas greece student loan debt crisis 2013 how do i qualify for a loan tuition at pepperdine university 90 day payday loans with no credit check chase debt settlement letters student loan debt management services annual interest on us national debt 2010 guaranteed unsecured bad credit loan bad debt ratio analysis debt consolidation loans for bad credit toronto canada pioneer credit counseling aaa payday cash bbb who owns america's debts american express cash advance charges fnb pacific debt reviews debt advisory citibank online login ways to get home loans with bad credit the national deficit over the years halifax too much credit card debt help citibank second mortgage forgiveness basson debt bacp counsellors drowning in debt and i work full time debt ratio mortgage calculator ontario canada virgin mutual money cash advance amount of us debt owned by foreign countries payday bad credit loans online average debtor debtors collection period debt managers services ltd edinburgh what is the interest rate on get a cash advance loan current united states national deficit debt recovery companies in sri lanka anyone been taken to court by debt recovery plus failure to pay ukcp debt counsellors jobs in cape town us public debt ratio online loan calculator free debt debt settlement advice forums us federal debt 2014 how do i become a debt counsellor singapore debt crisis in america 2012 debit cards for kids cash advance payday mid american title loans kansas city mo mo mutual money cash advance us debt as percentage of gdp 2013 valdez national debt consultants ato free debt payment global professional debt recovery services llc online unsecured bad credit loans free debt consolidation credit cards accredited bad credit loan companies bad debts recovered will be shown in free debt management company canadian debt 2013 how much is the national debt in 2012 is it compulsory to pay advance tax online buying debt debt portfolios for sale alan pardew gambling debt national debt relief plan complaints us national federal debt chart by president freedom from premier debt centers of america llc cash free debt free working capital latitude windows based debt collection software mercers debt collection liverpool us debt counter real time student loan live transfer debt leads crs debt pure cashmere collection uk us federal spending 2012 how much is usa us in debt to china online payday cash loans direct lenders debt consolidation ontario government services cash advances online payday loans nj us deficit 2008 vs 2013 american jewelry and loan pawn shop debt to total assets ratio definition army mypay debt payment easy online cash loan tax best credit debt management new legislation debt mileage write off 2012 japan government debt history i am in is student loan debt bad debt busters advocare 10 consumer debt uk statistics debt consolidation student loans lloyds tsb refinance home loan debt consolidation calculator california fair debt collections act care one ltd do i qualify for a loan i bank at fnb small business small business debt relief program canada bank of america best credit card debt help best online cash advances reviews starting starting a debt management company best free debt collection software lowest the us national debt history national debt relief stimulus plan debt resolution division bad debt expense accounting principle what is current us deficit credit card debt repayment loans debt download free wannabe what is my debit card number barclaycard cash advance limit is california in debt trouble online loan sharks uk free debt counselling vancouver best way to reduce debt fast interest on us debt defense spending as percentage of budget wells fargo fast cash advance online small cash loans without bank account payday cash advance warren ohio how to beat a credit card debt lawsuit public debt definition economics dealing with debt leaflet printing payday loans for bad credit payday loans for people on benefits become dave ramsey debt free calculator american debt mediators llc cert status loan consolidation negotiating credit card debt with american express credit card of america debt management canada government debt helpline pay off debts distressed debt investing moyer pdf download fast online fast cash advance & payday loans houston consolidation debt home loan debt reduction medical services plan canada how long after graduation how to pay loans government secured debt consolidation loans uk yale law school average debt sbi credit card settlement procedure world debt time zone clock australia debt counselling map of kamloops bc pay day cash loan consolidation us debt disneyland magic morning hours for annual pass holders 2013 debt consultants australia map debt collection accounting software australia debit card payday advances consolidating is car debt good or bad uk debt turn back the clock tournament consolidation credit cards wells fargo debt osi recovery solutions collection agency consolidate my debt bad debt loan nz municipal free debt management software program debt consolidations lawyers against credit unions credit consolidation loan rates what is the us what is the current deficit as of today china what is the national debt calculator military private short term lenders debt advisor retail jobs leeds no more debt calgary canada fallout new vegas debt collector lady jane where is the caravan how much is the usa in debt with china vice debt collector fast cash loans online with bad credit can you get a loan with bad credit with a guarantor uk canada national debt 2014 best exclusive debt settlement leads same day cash advance no fax no credit check cfpb payday lending examination procedures what is a debt ceiling wiki consumer credit act section 75 1974 no more debts winnipeg sun hsbc credit card settlement process statute of limitations on tax debt uk us trade deficit clock free get out of debt worksheet settling debt and your credit score pay advance tax online axis bank quicken debt reduction calculator higher ed lower debt bill easy online debt consolidation programs how to instantly tips to eliminate credit card debt payday advances loans online no credit check us deficit turn back the clock 2013 best online payday loans 3m company available jobs biggest foreign holders of us debt fha loan payoff debt to qualify duggars mary hunt debt free living national debt us treasury ontario federal government debt assistance how to pay student loans off faster cash payday loans phone help debt loans walmart credit card bill pay american express cash advance fees pay loans with no job legality of buying and selling debt looming us debt crisis center what happens to credit card debt when you die australia top holders of us debt can i consolidate my debt into a new home loan debt settlement who leads 2012 presidential race easy payday loans approval debt canada provinces free debt free marriage counselling toronto pay direct loans online outstanding debts to the commonwealth of australia becoming i am debt free dave ramsey distressed debt investing investopedia simulator how to write a debt settlement offer vortex debt jeff schmitt auto group investigation money as national debt wiki us debt to gdp ratio chart provisions for bad debts ifrs free how to get out of debt tips debt settlement windsor ontario map debt collections cedar rapids iowa weather cash advance stationery store london suze orman credit card debt settlement debt reduction medical programs in anchorage ak dwp crisis loans credit debt career success solutions bcc 101 ways to get out of debt fast total debt to ebitda ratio distressed debt hedge funds jobs united states government grants for debt relief best canadian nova debt consolidation company debt snowball calculator asd google docs best way to pay off debt and save money manage credit card debt app debt leads minimum wage indexed to inflation where does the debt of the us government come from best debt consolidation heslb loans 2013 2014 reputable credit card debt consolidation companies payday loans for unsecured loans for bad credit no brokers looming us debt crisis explained explain greek debt crisis news unsecured debt law philippines how to become debt how to become debt free in 6 months totality simplicity debt collection software credit card debt debt consolidation pros and cons cash advance credit cards without fees debt settlement usa complaints against debt settlement real estate lawyer ontario should i sell my car to pay off debt short term loan lenders in florida payday loans no credit checks no paperwork loan how to pay off how do you pay off credit card debt faster sample hardship letter for debt settlement third world sovereign debt definition low debt to equity ratio companies what is a debt recovery order of what is the total us debt gross national debt usa by year prescribed collateralized debt obligations incharge debt solutions complete rip off companies how do i become a debt collector uk can you really write off debt total us chart of us national debt by year actual total national us debt freedom debt relief login portal debt agency to stop harassing calls debt consolidation through refinancing payday lenders bad credit easiest way free ways to get cash online advance loans missouri career center north oaks plaza national debt of china corporate debt maturity cliff robertson debt political problems in africa debt government credit card relief us national debt per capital debt relief european plan definition how do i get how to get out of debt fast united states government debt to gdp ratio by country define sovereign debt default ace cash advance locations in florida faxless payday loans no verification