Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông

Vì công bằng và bình yên cho Biển Đông

Thursday, Apr 24th

Last update05:27:56 PM GMT

You are here: Tư liệu nghiên cứu Lập luận lịch sử, pháp lý Quan điểm của Trung Quốc Tranh chấp Biển Đông: Luật pháp quốc tế theo cách nhìn nhận của Trung Quốc (phần cuối)

Tranh chấp Biển Đông: Luật pháp quốc tế theo cách nhìn nhận của Trung Quốc (phần cuối)

Email In PDF.
3/ “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không thể được dùng để chứng minh thuộc chủ quyền lãnh thổ hoặc giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ
Nhận định vấn đề thuộc chủ quyền lãnh thổ hoặc giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ phải căn cứ theo các quy tắc và nguyên tắc trong luật quốc tế ở rất nhiều phương diện chứ tuyệt đối không phải quy định trong một công ước nào đó. Đây là một kiến thức thông thường hết sức rõ ràng trong lý luận và thực tiễn về luật pháp quốc tế. Căn cứ luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp lãnh thổ ít nhất bao gồm những quy tắc và nguyên tắc theo luật quốc tế như quy tắc có được lãnh thổ, quy tắc xác định thời gian, quy tắc xác định ngày tháng then chốt, quy tắc không truy ngược quá khứ, nguyên tắc cấm phản ngôn và quy tắc quyền lợi mang tính lịch sử.
Một điều hết sức cần thiết phải chỉ rõ là những quy tắc nói trên đều không phải là quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”. Xét từ quy định trong bản thân “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” thì trong Lời nói đầu của Công ước đã chỉ rõ là “trong điều kiện tính đến chủ quyền của tất cả các nước, xây dựng một trật tự pháp luật về biển...”. Như vậy có nghĩa là trật tự biển được xây dựng theo yêu cầu của công ước nói trên là xuất phát từ một tiền đề, đó là không thay đổi chủ quyền quốc gia đã có.
Một trong những căn cứ của luật quốc tế trong việc phán đoán quy thuộc chủ quyền lãnh thổ là quy tắc có được lãnh thổ, quy tắc này không quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”. Xét từ ý nghĩa lịch sử thì quy tắc có được lãnh thổ đã bao hàm rất nhiều quy tắc liên quan, bao gồm phát hiện, chiếm trước, chiếm lĩnh hữu hiệu và quản lý hữu hiệu v.v., đòi hỏi phải xuất phát từ nhiều góc độ và phương diện để phán đoán một quốc gia có chủ quyền đối với một phần lãnh thổ nào đó có hợp pháp hay không, mọi việc làm của quốc gia đó có hiệu lực theo luật quốc tế hay không. Từ các thời Tống, Nguyên, Thanh đến nay Trung Quốc đã trải qua nhiều thực tiễn qua các thời kỳ xã hội, qua nhiều triều đại, nhất là các đời chính phủ ở thời kỳ cận đại và hiện đại, đặc biệt bao gồm những thực tiễn về việc phát hiện, chiếm trước, quản lý hữu hiệu, đã có được chủ quyền lãnh thổ đối với các đảo ở Nam Hải một cách hữu hiệu.
Còn một điều vẫn phải nói rõ rằng tiêu chuẩn và yêu cầu về luật quốc tế qua các thời kỳ lịch sử đối với một quốc gia có một lãnh thổ hợp pháp hay không là không giống nhau. Ví dụ, luật quốc tế thời cổ đại là ai có sức mạnh cưỡng chiếm, người ấy sẽ có được lãnh thổ, luật quốc tế thời cận đại cũng cho phép dùng vũ lực cưỡng đoạt chủ quyền lãnh thổ. Chẳng hạn như sau khi chiếm lĩnh nhiều đảo ở Nam Thái Bình Dương, nước Pháp đã có được chủ quyền ở những đảo đó. Nhưng luật quốc tế ở thời kỳ hiện đại là cấm dùng vũ lực để có được lãnh thổ, ví dụ rõ nhất là Nhật Bản trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ Hai đã chiếm các bãi, đảo ở Nam Sa và Đài Loan của Trung Quốc, những việc làm đó đều thuộc về hành vi trái phép. Vì thế, sau khi thất bại, Nhật Bản đã phải trả lại các vùng lãnh thổ chiếm đóng nói trên. Chính phủ Quốc dân ở Trung Quốc lúc đó đã đưa hạm đội với tàu đi tiên phong là tàu “Thái Bình” đến Nam Hải tiếp nhận những bãi, đảo đã bị Nhật Bản chiếm đóng. Đảo Thái Bình chính là được đặt tên theo con tàu đó. Trong nhiều đảo ở Nam Hải hiện nay, có rất nhiều bãi và đảo đều được đặt theo tên các tàu thuyền, thuyền trưởng hoặc nhân vật lịch sử đã đến các đảo ở Nam Hải để tuyên thị và bảo vệ chủ quyền. Ví dụ như bãi cát Đôn Khiêm chính là tên của Thuyền trưởng Lý Đôn Khiêm chỉ huy tàu chiến có tên hiệu là “Trung Nghiệp” mà Chính phủ Trung Quốc năm 1946 đã điều ra tiếp nhận quần đảo Nam Sa.
Việc nhận định chủ trương quyền lợi của các nước ở Nam Hải hoàn toàn không phải chỉ có “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”, mà còn phải dựa vào một quy tắc quan trọng khác trong luật quốc tế là quy tắc xác định thời gian, nghĩa là một hành vi nào đó trong lịch sử chỉ cần phù hợp với luật quốc tế ở thời kỳ lúc đó, thì hành vi đó sẽ là hành vi hợp pháp hữu hiệu. Cùng với quá trình phát triển của những quy tắc liên quan trong luật pháp quốc tế, những hành vi liên quan đến những quy tắc này cũng phải đổi mới và phát triển theo. Hàng trăm năm trước đây người Trung Quốc đã thông qua các phương thức phát hiện và chiếm hữu để có được quyền lợi sơ bộ đối với các đảo Nam Hải mà lúc đó chưa thuộc về bất cứ nước nào. Sau đó chính phủ qua các nhiệm kỳ đã thông qua các phương thức đặt tên cho các đảo và công bố bản đồ tương ứng, hoạch định các đảo đó vào khu vực hành chính địa phương, đưa tàu ra tuyên bố chủ quyền và tuần tra, tổ chức và quản lý các hoạt động của xã hội đến Nam Hải đánh bắt cá, đối phó với các hoạt động xâm phạm chủ quyền của nước ngoài, xây dựng luật hiện đại, từng bước có được chủ quyền lãnh thổ đối với các đảo ở Nam Sa. Thực tiễn qua các thời đại ở Trung Quốc không chỉ hoàn toàn phù hợp với quy tắc có được lãnh thổ lúc đó, mà cũng phù hợp với quy tắc có được lãnh thổ theo luật quốc tế cận đại và hiện đại. Vì thế, theo quy tắc về xác định thời gian thì việc Trung Quốc có được chủ quyền lãnh thổ đối với các đảo ở Nam Hải là hợp pháp, hữu hiệu. Trong tất cả các nước tranh chấp ở Nam Hải, chỉ có Trung Quốc là có căn cứ lịch sử dài đến mấy trăm năm. Mọi nhận định của quốc tế liên quan đến tranh chấp lãnh thổ đều cho thấy ý nghĩa phán định của những căn cứ lịch sử đối với chủ quyền lãnh thổ quốc gia là có vai trò to lớn. Vì thế, không thể nói một cách đơn giản rằng đã có “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” mới thì căn cứ lịch sử sẽ không còn hiệu lực. Ví dụ như vụ phân xử của Tòa án quốc tế về đảo Pedra Branca theo cách gọi của Xinhgapo hoặc đảo Pulau Batu Puteh theo cách gọi của Malaixia: Như mọi người đều biết, Xinhgapo là được độc lập từ Malaixia nên Tòa án quốc tế khi xử vụ tranh chấp này đã đưa ra tất cả mọi căn cứ mà hai bên có được, bao gồm cả những chứng cứ lịch sử phong phú để phân tích, thẩm định, cuối cùng xác định đảo trên thuộc về Xinhgapo. Tòa án quốc tế từ xưa đến nay không thể không xem xét đến căn cứ lịch sử để quyết định chủ quyền thuộc về ai trong một vùng lãnh thổ tranh chấp. Đến học giả phương Tây cũng đều thừa nhận, đối với vụ tranh chấp chủ quyền các đảo ở Nam Sa, những tư liệu Trung Quốc có được là phong phú nhất, chứng cứ chắc chắn nhất, các nước khác như Philíppin, Malaixia và Brunây căn bản lại không có. Đó chính là thực tế để cho thấy vì sao Mỹ phụ họa, giúp các nước như Philíppin nhấn mạnh một cách phiến diện và lặp đi lặp lại rằng giải quyết vấn đề Nam Hải cần phải lấy “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” làm căn cứ, ra sức làm mờ nhạt đi, thậm chí xóa bỏ những nhân tố căn bản có vị trí quan trọng trong giải quyết vấn đề tranh chấp Nam Hải.
Chủ trương chủ quyền của các nước ở Nam Hải còn đề cập đến một nguyên tắc luật pháp quan trọng, đó là nguyên tắc luật pháp không truy ngược quá khứ. Ý nghĩa chính của nguyên tắc này là không thể dùng luật pháp của thế hệ sau để phán xét hành vi trước đây hợp pháp hay không hợp pháp. Chỉ riêng ví dụ về đường đứt đoạn ở Nam Hải, trước năm 1949 Chính phủ Quốc dân của Trung Quốc đã chính thức đặt tên và công bố bản đồ kèm theo đường đứt đoạn cho các bãi đảo ở Nam Hải, còn thông qua nhiều thực tiễn trên các phương diện về khai thác sử dụng tài nguyên như đưa tàu chiến đến Nam Hải tuyên bố chủ quyền, tổ chức và quản lý nghề cá, nhấn mạnh và củng cố chủ trương về quyền lợi ở Nam Hải. Sau năm 1949, Chính phủ Trung Quốc cũng kế thừa chủ trương của Chính phủ Quốc dân, vẫn tiếp tục đánh dấu đường đứt đoạn ở Nam Hải trên bản đồ chính thức của nhà nước, đồng thời cũng thông qua thực tiễn trong nhiều phương diện về lập pháp để nhấn mạnh và củng cố chủ trương về quyền lợi ở Nam Hải. Ai cũng biết là “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” từ năm 1994 mới bắt đầu có hiệu lực. Xem xét từ phương diện tài nguyên hiện hữu, nếu tính từ năm 1914 khi đường đứt đoạn ở Nam Hải bắt đầu xuất hiện thì đường đứt đoạn này đến nay đã được gần 100 năm, sớm hơn “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” 80 năm, hoặc nếu chỉ tính từ khi Chính phủ Trung Quốc chính thức công bố năm 1947 thì đến nay cũng đã được 65 năm, sớm hơn thời gian có hiệu lực của “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” 47 năm! Hơn nữa, đường đứt đoạn ở Nam Hải còn đề cập đến vấn đề về luật quốc tế khác phức tạp như quyền lợi mang tính lịch sử, vượt xa cả những nội dung được quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”. Vì thế tính hợp pháp của đường đứt đoạn ở Nam Hải tuyệt đối không đơn giản sử dụng “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” để phán đoán và phủ nhận. Nói “Đường đứt đoạn ở Nam Hải của Trung Quốc không phù hợp với ‘Công ước của Liên hợp quốc về luật biển’” thì bản thân cách nói đó rõ ràng đã thiếu căn cứ theo luật pháp quốc tế, là hết sức sai lầm.
4/ “Quyền lợi chủ quyền” tuyệt đối không đồng nghĩa với “chủ quyền ”
Về bản thân “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”, có nhà lý luận cho rằng “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” bất lợi đối với Trung Quốc. Tác giả bài viết cho rằng có lợi hay không có lợi là tương đối chứ không tuyệt đối. Nhìn nhận từ điều kiện địa lý tự nhiên của vùng biển xung quanh Trung Quốc, nếu so sánh với những nước ven biển nhìn ra đại dương mênh mông trên thế giới thì Trung Quốc là nước bất lợi về mặt địa lý, vùng biển xung quanh Trung Quốc bị bao vây bởi lãnh thổ của rất nhiều nước lân bang, không thể được hưởng quyền lợi 200 hải lý như “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” dành cho các nước ven biển. Xét từ góc độ này thì việc thực hiện công ước nói trên là bất lợi đối với Trung Quốc, nhưng đồng thời, đối với những nước láng giềng ven biển có bờ biển liền với Trung Quốc và hướng sang Trung Quốc cũng cùng đối mặt với những bất lợi như vậy. Nhìn từ góc độ luật pháp thì đối với tất cả mọi nước ký kết, quyền lợi và nghĩa vụ được quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” đều bình đẳng, các nước xung quanh có thể tuyên bố vùng biển quản lý 200 hải lý, Trung Quốc đại lục và các đảo của Trung Quốc cũng có thể tuyên bố có quyền lợi bình đẳng như vậy, nếu có vùng biển chồng lấn sẽ phát sinh vấn đề phân định ranh giới biển. Ngoài ra trong giải quyết vấn đề phân định ranh giới biển, các bên cũng ở cùng địa vị như nhau chứ không có vấn đề về việc chỉ bất lợi đối với Trung Quốc.
Đương nhiên, không thể phủ nhận được rằng về khách quan quả có một tình huống đã dẫn đến cách nói sai lầm như trên, nghĩa là Malaixia, Brunây vốn là những nước không có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, nhưng bởi “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” đã có quy chế về khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý đã khiến các nước này chủ trương vùng biển quản lý rộng 200 hải lý, từ đó cũng hoạch định một số đảo trong quần đảo Nam Sa vào phạm vi 200 hải lý do họ quản lý. Vì thế có người cho rằng “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” bất lợi đối với Trung Quốc. Quan điểm như vậy kỳ thực là hết sức sai lầm, là cách giải thích và lạm dùng quy chế về vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”.
Các phần 5 và 6 trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” đã quy định thành quy chế về khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, theo đó nước ven biển chỉ có được hai quyền lợi chủ quyền và ba quyền quản lý ở khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, chủ yếu bao gồm: Quyền lợi chủ quyền có mục đích thăm dò và khai thác, nuôi trồng bảo vệ và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên ở thủy vực hải dương, lòng biển và đáy biển (bất kể là tài nguyên sinh vật hay không phải sinh vật); Quyền lợi chủ quyền đối với các hoạt động khai thác và thăm dò mang tính kinh tế về nước biển, hải lưu và sức gió; Quyền quản lý trong việc kiến tạo và sử dụng đảo nhân tạo, trong kiến tạo và sử dụng các công trình thiết bị, và quản lý trong các phương diện nghiên cứu khoa học biển và bảo vệ môi trường biển.
Một sự thực pháp luật không được phép nhầm lẫn là không chỉ là hai phần trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” nói trên mà bất cứ phần nào và điều khoản nào trong công ước cũng đều không quy định nước ven biển nào được dựa vào công ước để quy hoạch lãnh thổ của nước khác vào lãnh thổ của mình. Vì thế, tất cả các nước ký kết đều có thể dựa vào công ước để thực hiện hai quyền lợi chủ quyền và ba quyền quản lý ở khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, nhưng tuyệt đối không có quyền dựa vào đó để tranh đoạt chủ quyền của nước khác đã được hoạch định trong đó.
“Quyền lợi chủ quyền” tuyệt đối không đồng nghĩa với “chủ quyền”. Mỗi từ ngữ trong luật pháp đều có nội hàm và ý nghĩa pháp luật của bản thân từ đó, tuyệt đối không thể làm lẫn lộn hoặc thay thế một cách giản đơn. Đó đều là kiến thức pháp luật quốc tế thông thường. Vì thế Malaixia đã lấy cớ là quyền lợi được “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” cho phép, chủ trương quy hoạch một số đảo thuộc quần đảo Nam Sa trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của họ thành lãnh thổ của họ. Đòi hỏi về loại chủ quyền lãnh thổ như vậy là cực kỳ hoang đường, cũng là phi pháp. Thử xem xét, nếu cách xác định như vậy là ổn thì thế giới sẽ ra sao? Và cùng cách suy diễn theo lý lẽ như vậy thì Trung Quốc cũng chẳng có thể hoạch định những vùng lãnh thổ của nước khác trong phạm vi 200 hải lý thuộc lãnh thổ Trung Quốc (ít nhất bao gồm các bãi, đảo phía Nam quần đảo Ryukyu và các bãi đảo phía Bắc Philíppin) vào cả trong phạm vi yêu cầu chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc (như đảo Đài Loan hoặc đảo Thái Bình) được hay sao?
Còn như vấn đề chồng lấn về phạm vi các khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa đang tồn tại giữa Trung Quốc và các nước khác cùng tuyên bố chủ quyền ở Nam Hải thì đòi hỏi thông qua đàm phán phân định ranh giới vùng biển để giải quyết. Trên thực tế, đây cũng là vấn đề liên quan đến quan hệ giữa quyền lợi về khu đặc quyền kinh tế và quyền lợi về thềm lục địa với quyền lợi mang tính chất lịch sử. Đường đứt đoạn ở Nam Hải hoàn toàn không phải dựa vào “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” để vạch ra, mà trong quá trình lịch sử gần 100 năm từ khi bắt đầu xuất hiện cho đến hiện nay, đường đứt đoạn đó đã từng bước phát triển từ Bắc xuống Nam đến khoảng 4 độ vĩ Bắc. Chủ quyền mang tính lịch sử là một vấn đề phức tạp về luật quốc tế, “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không phủ nhận quyền lợi mang tính lịch sử, cũng chưa bao giờ quy định quyền lợi mang tính lịch sử phải được thay thế bằng khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Sự thực lịch sử là trong thời gian hàng chục năm sau khi chính thức công bố đường đứt đoạn ở Nam Hải, các nước xung quanh và cộng đồng quốc tế không có phản đối gì.
Nói tóm lại, một vấn đề cốt lõi và then chốt cần phải làm lắng dịu trong vấn đề Nam Hải hiện đang sôi động là: Chủ trương có quyền lợi ở Nam Hải của tất cả các quốc gia liên quan tranh chấp Nam Hải có phải đều là hợp pháp? Sự thực không được xem thường là: Một số nước như Việt Nam và Philíppin đang đối kháng với chủ trương hợp pháp của Trung Quốc bằng chủ trương trái phép; Trong khi đó Mỹ, nước tự xưng sẵn sàng làm người điều đình tranh chấp Nam Hải, và Nhật Bản là hai nước bề ngoài ra vẻ công bằng nhưng thực chất đang cố tình làm thiên lệch, chỉ trích chủ trương của Trung Quốc về Nam Hải, còn đối với các nước tranh chấp khác ở Nam Hải như Việt Nam, Philíppin và Malaixia thì họ hầu như bỏ qua tính chất phi pháp trong các hành động của các nước này về chủ trương quyền lợi ở Nam Hải. Tác giả bài viết này cho rằng trong khi phán xử về tính hợp pháp trong chủ trương quyền lợi ở Nam Hải của Trung Quốc, cũng đồng thời phải nhận định chủ trương quyền lợi của nước tranh chấp khác có hợp pháp hay không, nếu không mà chỉ phiến diện yêu cầu, thậm chỉ chỉ trích kiểu này kiểu khác đối với Trung Quốc thì đó không phải là công bằng, Trung Quốc cũng không thể chấp nhận.
Vì thế, người Trung Quốc tuyệt đối không được rơi vào chiếc bẫy này, tức Trung Quốc không nên chủ động bàn đến “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”, không bàn đến căn cứ luật pháp quốc tế, nghĩ rằng như vậy là Trung Quốc đã đuối lý phải né tránh. Từ lâu nay Trung Quốc một mặt áp dụng chính sách kiềm chế, không làm nóng vấn đề ở Nam Hải, không muốn nói nhiều, thậm chí là tránh không nói, nhưng mặt khác cho đến nay khi các nước xung quanh như Philíppin chưa chính thức bắt đầu đàm phán ngoại giao giải quyết vấn đề tranh chấp, thì dù là các nước đó hay Trung Quốc cũng đều không có nghĩa vụ đơn phương trình bày toàn diện với cộng đồng quốc tế chủ trương và căn cứ của mình về quyền lợi ở Nam Hải. Kỳ thực, cho đến nay bản thân Philíppin cũng chưa làm rõ được phạm vi quyền lợi ở Nam Hải mà họ chủ trương cuối cùng là ở đâu. Từ cuối năm ngoái đến nay Philíppin đã nhiều lần công khai đề xuất phải cùng với các nước ASEAN “phân định vùng tranh chấp Nam Hải và vùng tranh chấp Philíppin”.
Tác giả bài viết cho rằng trong giai đoạn hiện nay Trung Quốc cơ bản chưa cần thiết, cũng chưa có nghĩa vụ phải đơn phương trình bày hết tất cả lá bài cuối cùng của mình, chưa cần thiết công khai toàn diện, phơi bày ra tất cả mọi căn cứ pháp lý của mình, đó cần phải là những nội dung trên bàn đàm phán. Một số nước không ngừng nhào nặn hoặc chỉ trích vấn đề mang tính hợp pháp trong chủ trương về quyền lợi ở Nam Hải của Trung Quốc, kỳ thực là những biểu hiện giật mình vì chột dạ, dụng ý của họ là nhằm đẩy lệch góc nhìn, chuyển dịch tiêu điểm mâu thuẫn, nhưng làm như vậy vừa không thể làm thay đổi được tính chất phi pháp trong chủ trương Nam Hải của họ, cũng vừa không thể phủ nhận được tính hợp pháp trong chủ trương của Trung Quốc. Trong khi đó lập trường không nói và ít nói mà Trung Quốc áp dụng cũng tuyệt đối không có nghĩa là không có cơ sở pháp luật và căn cứ lịch sử. Tục ngữ Trung Quốc có câu “có lý không phải cứ to tiếng”. Tuy nhiên, để làm cho những người quan tâm một cách khách quan và thực lòng vấn đề Nam Hải có thể hiểu được tình hình chân thực và chuẩn xác, thay đổi và đề phòng tin đồn thất thiệt cứ thổi lên mãi, ngoài người phát ngôn báo chí, Trung Quốc còn phải tích cực chủ động lợi dụng nhiều kênh, áp dụng nhiều phương thức tuyên truyền nhiều hơn nữa trước và sau khi một số vấn đề có thể được nhào nặn trở thành điểm nóng, để làm cho vấn đề được nhìn nhận chân thực hơn. Hiệu quả tuyên truyền tích cực và hướng dẫn dư luận sẽ tốt hơn nhiều so với bị động đối phó trước những chỉ trích theo dụng ý riêng.
Nói tóm lại, “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không phải là “linh đơn thần dược” để giải quyết mọi vấn đề tranh chấp biển, mà chỉ là một phần cấu thành của luật pháp quốc tế, không thể thay thế các quy tắc khác trong luật quốc tế, lại càng không thể giản đơn đánh đồng “luật quốc tế” với “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” theo cách đánh tráo khái niệm. Trong phần mở đầu của “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” cũng có quy định rõ ràng đối với vấn đề này, cụ thể là “các nước ký kết bản Công ước này xác nhận Công ước chưa có quy định cụ thể, cần phải tiếp tục lấy các quy tắc và nguyên tắc trong luật quốc tế nói chung để làm căn cứ chuẩn mực”. “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không phải là căn cứ duy nhất của luật quốc tế để nhận định hoặc giải quyết vấn đề yêu sách chủ quyền lãnh thổ Nam Sa, cũng như nhận định hoặc phủ nhận tính hợp pháp trong đường đứt đoạn ở Nam Hải của Trung Quốc. Những cách nói “cần lấy ‘Công ước của Liên hợp quốc về luật biển’ làm căn cứ giải quyết vấn đề Nam Hải”, “một số đảo-bãi thuộc quần đảo Nam Sa đều đã được hoạch định vào khu đặc quyền của các nước như Malaixia (hoặc: Đều ở trong phạm vi thềm lục địa của Malaixia), vì thế những đảo-bãi này đã được quy về quyền sở hữu nhà nước của Malaixia”, “Đường đứt đoạn của Trung Quốc ở Nam Hải không phù hợp với ‘Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”... là hết sức phiến diện, thậm chí là sai lầm. Nếu không có dụng ý riêng thì ít nhất cũng là sự khiếm khuyết trong kiến thức thông thường về luật quốc tế./.
Nhận xét (0)
Viết nhận xét
Your Contact Details:
Nhận xét:
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):S
:!::?::idea::arrow:
Security
Hãy nhập mã xác nhận
my orlistat coupons metronidazole side effects research grade vermox canada buy trazodone without prescription generic almetec buy canada nolvadex without prescrip zebeta mexico pharmacy disulfiramum where can i buy brand amoxil without a prescription from uk generic uk paypal compazine alli canadian pharmacy almetec no prescription buy generic duphalac online lamisilate cheap uk is generic micronase effective hydrochlorothiazide online usa best place to buy skelaxin buy unisom singapore is generic diclofenac effective skelaxin online usa exelon shoppers drug mart order sominex pills usa buy geriforte without prescription cardizem buy online us claravis canadian online overnight pharmacy purchase orlistar in usa zyrtec for sale retino a cream brand positioning buy decadron greece purchase metoclopramide in us advair diskus mg canada apo furosemida cheap mexico pharmacy order tizanidinum online uk suppliers of clavamox in us generic carvedilolo usa best place to buy kamagra oral jelly in canada generic bystolic usa tamsulozin online in us avapro birth control online us vardenafilum online buyers of hytrin canada purchasing atacand online uk arava weight gain flovent online bestellen cefuroxime purchase no rx purchasing trial erection packs 3 online no prescription thyroxin sale digoxin india sale tokyo police club viagra with no prescription best suprax prices priligy without a prescription from india sominex mg uk cheap diflucan why viagra does not work safe buy parlodel online abilify next day delivery generic benadryl buy canada order parlodel overnight where can i buy tadacip mg can you get coversyl wigraine canadian medications without prescription buy venlafaxina with a mastercard effexor xr lowest price online list of tesco stores selling lipothin discount accutane mg can order trazodone online trial erection packs 3 pill shortage differin dosage instructions order suprax on line usa buy advair online us no prescription cilest with paypal payment buy female cialis online uk no prescription zyban uk next day delivery medrol dosepak buy uk celadrin online from uk sertralina where can i buy it salbutamol drugstore.com elavil online in canada purchase bupron on line in the uk metronidazole prescription only buying vermox obelit australia pharmacy depakote pills buy thyrox over counter paxil medication side effects canada doxazosin tablets online moduretic online from usa dramamine pills online in the canada is there a shortage of lansoprazol buy strattera online overnight best place to buy paroxetine in australia acnetane in croatia where to buy levaquin online canada coreg with no subscription buy altace online thru paypals buy ponstel online mexico no prescription buy nizagara online mexico no prescription key pred online pharmacies with out prescription viagra 50mg price pfizer best place to buy albuterol without a prescription all types levothroid pills ephedraxin order online get caffeine ergotamine las vegas sepibest over counter uk sumycin in croatia compare prices diclofenac etodolac online canadian retino a cream canada head office priligy tablets order cipro online no prescription with a visa augmentin lowest price online low price antabuse uk buy florinef online overnight delivery zyprexa lowest price cilest cheap uk nizoral online in canada lamisil costco yasmin pills online in the canada best place to buy midamor in canada ordering indocin usa ordering zyvox mexico torsemide no rx revia where can i buy it over the counter hydrochlorothiazide purchase tizanidinum on line in usa buy avalide tablets india yaz mg canada voveran sr india no prescription tinidazole us companies only vardenafilum dosage instructions advair diskus online mexico pill rx health raloxifeno products buy evista online amazon can we trust retin a gel 0,1 online cozaar to buy in the uk without a prescription disulphiram without a perscription nizagara online without rx cheapest zofran tablets uk where do i sildenafil citrate in canada disulfiramo price india online pharmacy uk prometrium nolvadex dosage too high nordette online from uk levaquin without prescrip zestril online india keftab online pharmacy uk purchase calan in usa can order mevacor canada online flonase purchase medrol dosepak tablets uses sarafem online uk obelit where to get orlistat billig kaufen cheap phenamax pills american avodart atorlip 10 shoppers drug mart purchase levothroid in australia suppliers of seasonique in us advair without insurance how to order prinivil what drug category is proscar mexican pharmacy no prescription microzide buy propecia fast shipping order predalone online canada decadron medication generic emoquette cost buy grifulvin v without rx aloprim mg india lantus online with out prescription buy lithium online with no prescription buy roaccutan online overnight micronase shelf life clomid uk brand name orlistatum discount no prescription minocycline non perscription countries discount prednisolona from usa buy tadalis hong kong hytrin mg canadian rx how to order propranolol generic almetec no prescription what does tricor strattera online without prescription uk pharmacies online that sell clincin buying finpecia using paypal nizoral overnight pharmacy where to buy plendil in canada safely buy cardura perth australia midamor canada pharmacy nordette medicine online frumil australia companies only lady era online order desyrel mg canadian rx where can i get some duphalac aciphex india pharmacy is generic synthroid effective avodart drug class reviews on topamax buy cytotec tablets australia fucidin phone orders zanaflex online from uk buy omnicef pills in the uk is arimidex available over the counter where do i erection packs 3 in australia buy zyloprim in india online liquid nitroglycerin review torsemide trusted online drug stores in canada asacol over counter is it illegal to order generic alesse valtrex on line in the usa safe levothyroid no precription cardizem perth australia get zedd las vegas nizoral without script buy diamox online india no prescription purchase etabus online no prescription tretinoin 0,025 no prescription can order orlistat canada buy over the counter phenergan online cipro noprescrition needed uk online pharmacy pharmacy has best price fincar order elavil on line uk costco pharmacy fasigyn price fucidin in croatia costco pharmacy viagra sublingual price buy klipal codeine boots pharmacy midamor drug in canada pharmacy how to purchase raciper oder mg tablets of proventil generic arjuna no prescription discount trial erection packs 3 otc buy diamox online cheap fluticanose to buy from europe buy tofranil pills in the us buy diarex online india order nordette from usa without prescription order eldepryl without rx isoniazid birth control online canada order antivert online no presctiption propranolol cost in canada online retin a gel 0,1 india cialis soft online coupon code glucofage daily use reviews uk buy flucazole without prescription grifulvin v no prescription leukeran to buy prevacid online no prescription minomycin online bestellen colospa cheapest rate vagifem mg usa clonidine shoppers drug mart buy fluconazol canada buy ovral l online pharmacy levaquin to buy in the uk without a prescription is acai available over the counter lady era tablets uses canada motrin tablets online ranitidine canada cialis soft online forum buy bupron cheap obelit max dose cholesterol brafix to buy buy revatio xr without prescription purchase keppra pills buy maxaman online thru paypals order clavamox on line canada purchase retino a cream in mexico duprost without a prescription from uk uk pharmacies online that sell fluoxetina moduretic cheap mexico pharmacy elocon canada prescription buy aldactone boots the chepest sepibest original cytotec online ortho tri cyclen without rx uk pharmacies online that sell apo furosemida is generic apo clopidogrel effective where can i buy dapoxetine ampicilina dosis online ciprofloksacin purchase where to buy cleocin online india order cozaar from canada without prescription buy detrol have no prescription 1drugstore online purchase duphalac in us atorlip 10 brand positioning what is brand levitra pills used for astelin drug schedule legal buy colospa online canada micardis non perscription countries diflucan canada overnight delivery where to purchase esperal cleocin gel uk no prescription cafergot where to get buy generic anastrozolo online best place buy furosemide pct how to order synthroid online buy stromectol canada levitra super active mg tablet compazine tablets how to buy cialis super active in london levothroid online from uk cheap genuine cleocin gel online atorlip 10 medication best place to buy albenza without a prescription how to buy doksazosin lek in london emsam order online genuine flovent best price canadian pharmacy online keftab safe to buy generic frumil from canada generic estrofem us suprax with no rx best place to buy accuran in australia dutasterid from mexico where to buy amoxicilina online canada safe place order lotrel to buy aldactone top 10 online dramamine sites aciphex drug in uk pharmacy low price retino a cream uk buy over the counter aricept online billig wigraine online kaufen digoxin best online non prescription pharmacy buy predalone with no script otomax from usa pharmacy ordering viagra soft usa levoxyl without insurance anafranil generic name can you order florinef buy roxithromycin uk comprar cabaser original en madrid fast danazol deleviery maxalt uses medication buy generic promethazine online where to buy dipyridamole mg arzomicin roche precio argentina accuran uk no prescription himcocid prescription coupon order suprax from usa without prescription buy generic zyloprim online no prescription generic flunil in usa brand name diprolene online valaciclovir order by phone can you buy kamagra oral jelly in ireland cost of mail frumil order duphalac no rx canadian pharmacy diflucan generic wikipedia drugs zestoretic without a prescription from canada buy baclofen online cheap viagra plus from australia all types salbumol pills buy florinef greece carbozyne uk sale generic depakine chrono us finasteride buy over the counter zyvox levitra prices walmart brafix mexico pharmacy predalone drug in fr pharmacy nolvadex us pharmacies online that sell mentat discount midamor mg top 10 online noroxin sites generic riperdal uk paypal clomifene order by phone buy elocom in australia safe buy cozaar online order key pred online canada comprar plendil en argentina fincar generic usa where do i viagra soft in india best place to buy lopid in usa shuddha guggulu drugstore com pricing generic percocet no prescription order dipyridamole online uk retin a fast canada purchasing cafergot online uk alfa flucon from australia where to get differin pct how to buy flovent in canada best place to buy himcocid in canada best place to buy alfa flucon in uk buy zenegra pills in the australia purchase priligy in india order ditropan from uk without prescription cheap cardura no prescription order disulphiram from canada without prescription himcocid pills lexapro fast uk half price oratane emsam pills buy online buy accutane online allegra on line in the india how to buy zedd in canada oestrogel online ordering arava with prescription pill rx health order clozaril products buy tamoxifen in ireland zoloft cheap us pharmacy where do i vpxl in india periactin buy online australia plendil online india buy pravachol canada brafix buy mexico florida topamax buy ondansetrona tablets us generic brand viagra no prescription safe to buy generic trandate from usa where purchase torsemide best place to buy topamax in usa cialis super active pas cher buy ginseng in ireland fluoxetina pills online in the australia buy alfa flucon online overnight delivery is levoxyl available over the counter order tricor on line mexico isotretin cheap australia pharmacy zetia lawsuit trazodone buy online mexico estrace for dogs buy what types of altace are there indian generics online fluoxetina buy apo furosemida in singapore over the counter tizanidinum arava canadian medications without prescription prandin drug in usa pharmacy lipothin over the counter drugs can you buy tizanidina cheap canadian curacne no prescription zydis on line in the canada yaz reviews roaccutan roche precio argentina pill rx health order flucazole products can buy almetec online what is serpina for allegra drug in fr pharmacy buy inderal capsules gabapentine without rx anafranil tablets price buy orlistar online thru paypals isoniazid best online non prescription pharmacy costco pharmacy atarax price buspar pills online in the uk order l thyroxine online dyazide delivery uk discount accuran from canada revatio to buy in the canada without a prescription best place to buy erection packs 1 altace no prescription fedex ups how to order metocarbamol purchase vytorin in australia buy priligy online mexico no prescription geriforte non perscription countries medazole purchase buy albuterol online with out prescription diflucan generic name revia medication overnight delivery buy zovirax pill canada accutane tablets price order zoloft rx fast priligy deleviery indian generics online diprolene differin mg tablet is mail order clincin safe clozaril online uk order provera online no presctiption retino a cream 0,025 dose how to buy acivir pills online diprosone drug schedule torsemide with no subscription generic pills for tretinoin 0,05 buy dramamine mg online where can i buy allegra mg doxazosin prescription coupon can i make vermox is it illegal to order generic hyzaar how to buy wellbutrin online indocin without prescription medication himcocid drug in usa pharmacy albenza discount voucher quetiapinum where can i buy it retin a buy online uk online rythmol sr with no prescription buy carvedilolo perth australia where to buy ampicillin with echeck purchasing metronidazole online uk confido not generic baridium usa sale where to buy azurette online india levlen to buy in the uk without a prescription terramycin refills order antivert online no prescription with a amex beta val refills cefadroxil drug schedule pill rx health order diprosone products ordering oristal uk buy parlodel online india no prescription phone in order for tinidazolum shallaki medication side effects lasilix on line in the canada diprosone from mexico generic ampicillin for sale on line plavix no prescription overnight delivery buy crestor online canada zestoretic side effects uk serpina generic usa medazole online without rx demadex buy india malegra dxt buy india pharmacy buy drugs crestor can you buy tretinoin online buy duprost boots antivert medicine children albenza reviews for men buy eurax without rx do you need rx tadalis sx abilify cheap uk pharmacy lady era to buy in the canada without a prescription buy cabaser mg online cialis 200 mg generic tadalis sx india purchase generic bupron sr buy cafergot mexican pharmacies shuddha guggulu tablets buy lansoprazol pills buy online where to buy motrin olanzapine daily use reviews actoplus met buy uk rythmol sr buy mexico online pharmacy avapro where do i carvedilolo in canada ondansetrona usa actualicese buy aciclovir online canada lamisilate discount no prescription albuterol without a prescription from australia buy lasix in india online better than clopidogrelum buy eldepryl have no prescription liquid sildenafil citrate review is sarafem legal in uk speedy kamagra co uk default where to buy himcocid drugs online genuine etabus best price generic otomax uk metronidazol mg uk amlodipin mail order flomax fast india vytorin online pay paypal stediril uk online prometrium tablets side effects what is mometasona for tretinoin 0,025 mg canada canada and esperal buy cleocin gel online thru paypals western drug viagra professional buy paroxetine with a mastercard compare prices wellbutrin buy cipralex pills in the uk otomax on line in the mexico where can i get procardia long time side effects kelnor ponstel cheap uk pharmacy amlodipinbesilat drug in usa pharmacy altace mg usa azitromicina usa cvs prices generic motrin us cheap tadacip sale uk cheap microzide no prescription generic liposafe canada can you take v gel daily is it safe to order synthroid doxazosin where can i buy buy citalopram pills online is generic mometasona effective canada buy prometrium without prescription colchicine no rx mentat lowest price us pharmacies online that sell ortho cyclen tadalis buy online mexico purchase roaccutane online prix cialis 20 mg riperdal usa pharmacy online retino a cream 0,025 overnight delivery over the counter medicine sildenafil citrate proscar hair loss order wigraine online no prescription with a amex best price for real prevacid arzomicin birth control online uk tinidazolum over the counter uk proventil order canada buy brafix pills in the australia cheap salbumol sale uk levothroid pills buy online midamor cheap us pharmacy metoclopramide buy without compazine mg no prescription zofran uk no prescription best place to buy fucidin in australia can you take otomax daily safe acticin no precription purchase lamisilate on line in india is accuran available over the counter buy viagra plus no prescription lotensin over the counter australia minocycline no prescription compare prices can you order diprolene aciclovir buy canada cheap zovirax free delivery usa buy extendaquin without prescription levoxyl for sale australia flucazole birth control online mexico trental without prescription medication cialis jelly overnight pharmacy lantus cheap mexico pharmacy grifulvin v usa sale prometrium from usa pharmacy seasonique buy australia order haldol online no prescription with a amex generic salbumol usa pharmacy probalan dose buy triamterenum capsules delta cortef shortage prednisolona for sale over the counter drugs similar to amoxycillin abilify mg canada discount vasotec otc buy sildenafil citrate with paypal nitrofurantoin cheap india pharmacy discount promethazine from canada non prescription fluss 40 lisinopril birth control online uk adalat over the counter australia pravachol online usa buying antivert alavert without a prescription from uk ceftin max dose buy sildenafil citrate online without a prescription order sumycin rx isotretin birth control online canada best place to buy mentat in usa purchase synthroid on line in australia rosuvastatin australia price obelit medicine children singulair with no rx buy nordette online india zertalin from usa pharmacy no prescription isoptin where to buy novo digoxin with echeck c ratioph cheap uk pharmacy buy duphalac online from usa cardura to purchase without a prescription bactrim no rx buy tricor online no prescription uk neurontin canada sale is coreg a prescription drug buy generic effexor xr online with prescription cleocin gel without prescription medication kamagra oral jelly sublingual dosage frumil from canada with no prescription purchase antivert in canada online pharmacy uk tadacip acivir pills no prescription needed canadian online pharmacy cheap beta val free delivery lotrel drug class buy zyloprim canada carbozyne pharmacy mail order buy lasilix pills in the india hytrin buy online ireland flonase billig kaufen no prescription flagyl er snovitra super power order by phone vendita cialis buy cafergot mg mail order minomycin online prinivil non perscription countries how to use flunil ceftin for sale australia female viagra side effects uk safe to buy generic clomid from uk coumadin generic australia buy toprol inhaler canada buying fluss 40 purchase cleocin gel lowest price american albendazole levothroid buy uk where to buy diprolene ointment metronidazole legal us detrol online legally no prescription yasmin mail order doksazosin lek online where to buy novo digoxin online canada american duphalac over the counter medicine that acts as seroquel order lamisil pills where can i get yagara from where do i emoquette in usa purchasing eurax online order tetracycline on line canada buying augmentin in manchester get levoxyl toronto purchase erection packs 2 online omnicef fast usa buy duetact new zealand online zyvox discount voucher cheap adalat sale uk pill rx health maxalt products norvasc online metocarbamol without prescrip isoniazid birth control online mexico buy disulphiram low cheap price buy asacol online from mexico best place to buy frumil in canada benadryl drug canadian pharmacy amitriptyline birth control online canada can i make allopurinol nizoral cheap india pharmacy maxalt from canada with no prescription the chepest doksazosin lek order sildenafila from australia without prescription beconase aq drug in usa pharmacy online ciprofloksacin with no prescription amaryl generic name how to order antabuse online costco pharmacy carvedilolo price clomid without a prescription from india where can i buy brafix tablets generic lithium uk paypal clozaril cheapest rate order janumet on line canada what is keflex tablets discount viagra professional from usa mail order atacand online alfa flucon cheap canada pharmacy coversyl birth control online us buy tamoxifen mg online for better than motilium buy mentax online from usa safe to buy generic rogaine 5 from canada glucophage mg canadian rx flomax mexico companies only comprar serophene original buy maxaman online from usa order triamterenum on line mexico where to buy lopid online mexico trimox costco where purchase ciprofloxacina buying differin in manchester elavil australia price buy cialis online canada no prescription half price tinidazole minomycin buy india venlafaxina noprescrition needed canada online pharmacy warafin generic uk leukeran discount no prescription ordering maxalt phone in order for grifulvin v oder mg tablets of carvedilolo is it illegal to order generic geriforte where do i floxin in canada lithium where to get buy lotrel online pharmacy yasmin noprescrition needed uk online pharmacy provera noprescrition needed usa online pharmacy all types phenamax pills lotrisone from india best place to buy tizanidinum without a prescription what is tizanidinum drugs cheap demadex pills diarex buy online india usa buy salbutamol without prescription promethazine over counter almetec pills online in the canada research grade compazine non prescription sildenafil citrate overseas pharmacy no prescription cabaser etabus without a prescription from uk buying viagra jelly where can i get some flagyl fasigyne without a script generic cabaser india kamagra mexico no prescription purchase innopran xl on line in uk what is probalan acticin tablets uses vagifem purchase erythromycin without rx where to buy abilify with echeck asacol for men sale in uk suhagra for sale all types snovitra super power pills oxybutyninum discount voucher where to purchase v gel red viagra c200 female viagra online order no prescription glucotrol sale viagra professional pills buy sarafem drug schedule to buy voveran sr acnetane on line in the usa provera 10mg buy generic duprost in usa claravis to purchase without a prescription stromectol where can i buy it buy trial erection packs 1 mexican pharmacies meclizine canada drug store buy suhagra online from usa prednisone tablets price generic uk paypal citalopram buy carbozyne low cheap price viagra sublingual order online buy generic maxaman online no prescription vistaril drug in mexico pharmacy buy floxin capsules what types of periactin are there ordering brand viagra uk buy generic movalis online with prescription cephalexin sold over counter best site to buy evista doxi 1 where to buy in canada what is esperal used for order cipro uk pharmacy purchase shallaki in usa atacand online mexico how to use carafate baclofen results forum where could i buy lady era without prescription retino a cream 0,05 where can i buy it how to get evista in australia medrol dosage instructions buying flagyl er in manchester where to purchase amlodipinbesilat fluticanose order canada buyers of zyloprim canada use anteovin coupon online what is coversyl drugs avodart not generic us online pharmacy no prescription levitra super active pill rx health order abilify products alfa flucon for sale australia no prescription viagra professional purchase brand cialis online no prescription rogaine 2 drug class buy tricor tablets mexico where do i liv 52 in mexico lozol online with out prescription carafate uk sale dapoxetine on line in the uk zanaflex australia price thyroxin lowest price online i want to pay some methotrexate raloxifeno buy online us can you buy meloxicam enolat mexico pharmacies glucotrol express canada over counter paxil how to buy beconase aq in london triamterene legal in england deltasone usa no prescription do i need a prescription for fluss 40 order oristal on line mexico buy cabaser greece what is tadacip drugs buyers of phenamax canada where do i doxazosin in india where to buy etabus cheap retino a cream 0,025 free delivery hydrochlorothiazide over the counter australia discount metrogel otc trileptal no prescription needed canadian online pharmacy xenical mail order india generic nitroglycerin cost discount lantus otc can you buy flomax over the counter in germany zentel generic wikipedia drugs buy stediril online no prescription us moduretic not generic where to purchase lantus aristocort pills online in the india isoniazid over the counter india online pharmacy uk zithromax order obelit online elimite trusted online drug stores in canada ordering elocon canada viagra jelly generic uk salvent over the counter drugs buy alfa flucon pills online buy triamterene xr without prescription curacne pct buy order allegra on line uk order metoclopramide from australia without prescription where do i bisoprololi fumaras in mexico discount propecia where could i buy cafergot without prescription generic lansoprazol safe brafix birth control online australia generic uk paypal propranolol research grade amoxycillin vardenafilum cheap uk pharmacy acnetane online from canada order cardura from canada without prescription estro uses medication buyers of rogaine 2 canada buy emoquette in ireland fluss 40 billig kaufen buy exelon online no prescription us can you buy tadalis sx order grifulvin v online no prescription with a mastercard diclofenac gel usa pharmacy buy atacand online no prescription india pharmacies online that sell levothyroid baridium delivered to your home tegretol limited india order oestrogel pills lasix diuretic venlafaxina dosage too high aceon from canada relafen without a prescription from canada what is viagra made of is there a shortage of oxybutyninum best place to buy elocon online luvox drug in uk pharmacy online no prescription uk for retino a cream 0,025 purchase prevacid on line in india safe place order differin can you only get amoxycillin on prescription very cheap erythromycin moduretic refills olistat order canada buy medrol dosepak xr without prescription yagara order online tadapox where can i buy generic olistat usa pharmacy baclofen sublingual dosage delta cortef buy online us confido uk sale where do i sinequan in usa legal buy bupron online canada artane pills online in the canada use thyroxin coupon online ovral l usa actonel next day cialis prices at costco buy diflucan tablets mexico compazine for sale uk order generic ayurslim percocet shelf life desyrel generic 2013 drugs coversyl order online no prescription kids playland pulmicort supplier in uk duprost birth control online canada pharmacy buy drugs cardura brand female cialis buy vistaril shelf life generic allopurinol switzerland amaryl delivery uk sale duprost best online pharmacy generic aceon amoxicilina results forum is it illegal to order generic sominex viagra plus sublingual dosage serevent online no prescription viagra plus mexico no prescription atarax birth control online australia pill rx health voveran sr products oristal for men in usa phone in order for cozaar metoclopramide order in the us over the counter medicine zithromax what strength cialis order torsemide online no prescription with a visa zyloprim next day metformin generic canada buying allopurinol from canada no prescription silagra online mexico online pharmacy uk celebrex where could i buy dipyridamole without prescription buy amoxicilina inhaler canada remeron from mexico thyrox lowest price medazole birth control online mexico where to buy venlafaxina pyridium tablets buy erexin v no rx where to buy reglan mg tinidazole online legally ordering lotrel on line arava buy usa differin online without rx all types lamictal pills buy generic toprol online genuine raciper best price albenza canada head office pharmacy buy drugs tizanidina salbumol with no subscription buy viagra jelly pills in the canada cheap canadian wellbutrin sr no prescription beta val prix en pharmacie en france buy brand levitra tablets mexico safe to buy generic brand cialis from usa periactin order online bisoprololi fumaras without a prescription from uk online pharmacy amlodipinbesilat deltasone online in us cialis india aceon from usa pharmacy yasmin india pharmacy grifulvin v online in canada diflucan over the counter india generic estrofem uk buy aviane 28 online india no prescription tretinoin drug class order tamsulozin online without rx toradol side effects uk lithium birth control online australia online cardura with no prescription anteovin prescription only extendaquin prescription only best place to buy tinidazole in mexico buy tofranil greece zyprexa legal in england can you order anastrozolo levlen canada sale sinequan online in us can you buy parlodel over the counter in germany trial erection packs 2 pharmacy prices list cost of mail atarax prevacid from usa pharmacy canadian drugstore can i make strattera pravachol mg canada abilify pricing diprosone india pharmacy revatio generic reviews buy silagra tablets canada seroflo pill shortage cheapest place to buy quetiapinum order venlafaxina online no presctiption generic premarin uk generic vistaril uk best place to buy tetracycline in australia tindamax australia pharmacy arzomicin uk sale best place to buy ampicilina without a prescription carafate on line no script where do i female viagra in canada grifulvin v phone orders order nizoral online no prescription with a visa buy ciprofloksacin online no prescription canada alesse mexico companies only safe tadalis no precription cheap lamisilate pills cefadroxil no prescription overnight delivery crestor roche precio argentina where to buy coumadin without a prescription salbutamol tablets buy differin discount voucher tizanidina drug in usa pharmacy can you order zanaflex colchicine buy no prescription order prinivil online no presctiption bactroban birth control online mexico c ratioph india sale is it safe to order celexa tadapox over the counter usa bupron sr birth control online uk original microzide online retino a cream without prescrip generic cialis drugs buy ciprofloxacina in singapore arimidex over the counter canada albuterol without a script tetracycline for men sale in uk best place to buy alli online cost of dutasterid without insurance buy retino a cream online safely how to buy estrace online sertralina next day delivery better than nitroglycerin fastest zetia uk delivery zoloft generic india buy viagra in vancouver thyroxine fda approved to buy without prescription buy trial erection packs 2 mg buy brand fucidin silagra in croatia where can i buy acnetane can you buy fluoxetine in ireland cabaser no script western drug demadex mircette cheap mexico pharmacy generic neurontin india buy levaquin tablets mexico bisoprololi fumaras for dogs buy is generic triamterenum available in usa is prilosec available on line in canada gabapentine pharmacy mail order buy arzomicin inhaler canada buy fluoxetina without a subscription where to buy cheap generic zedd terramycin medication overnight delivery demadex shelf life buy trial erection packs 2 low cheap price over the counter medicine that acts as venlafaxina india pharmacies online that sell metoclopramide best riperdal prices buy aristocort online amazon risperdal mg canada zetia birth control online australia generic ventolin safe buy gabapentine low cheap price tadalis lowest price buy tegretol tablets canada trial erection packs 3 medicine children buy cialis jelly cheap tretinoin 0,025 without a perscription canadian pharmacy online risperdal top 10 online depakine chrono sites orlistatum pill shortage toprol medication what is olistat for comprar curacne original us online pharmacy no prescription zitromax zenegra with no perscription sale extendaquin where do i diamox in mexico order feldene online no prescription with a amex promethazine cheap uk viagra super active cheap mexico pharmacy buy periactin mg online top 10 online retin a 0,025 sites buy levothyroid online from usa glucotrol from usa cost of mail actoplus met salvent mg no prescription buy bupropionum online overnight allegra shelf life best place to buy innopran xl without a prescription ortho cyclen cheap canada pharmacy ranitidine medication side effects where to buy almetec online usa generic propecia wholesale cleocin online in usa order colchicine online no presctiption buy orlistar uk where to buy cheap generic retino a cream best site for medrol dosepak olanzapine prices grifulvin v spain seasonique birth control online india fasigyne with no rx buy brand coversyl cardizem next day delivery erexin v online no prescription order ondansetrona on line mexico cymbalta without prescription medication dostinex without a script yaz uk online zentel without a prescription from us buy generic mentat online with prescription chloromycetin online australia cost of triamterene best price for real periactin can you buy cilest albenda online in canada citalopram buy online ireland indocin prices cvs thyrox canada drug store where to buy viagra for women where to buy cabgolin online without rx where do i suhagra in mexico purchase zoloft in mexico no script simvastatina mg order aleve on line mexico renova for sale brand maxalt buy altace prices frusemide buy online mexico himcolin over counter uk ordering combivent india orlistat doctors online claravis online without rx buy retin a 0,05 with paypal zocor fast mexico generic depakote for sale on line buy clonidine online no rx delta cortef pharmacy order cost of altace order floxin online no prescription with a echeck generic zebeta buy canada buy maxaman in singapore norvasc tablets side effects buy nitroglycerin pills in the uk montelukast generic medazole us cheapest sinequan tablets uk movalis lawsuit canada how to order ventolin online viagra jelly online in uk buy cardura uk where can i get aprovel amantadine delivery buy baclofen tablets us amaryl generic australia purchase permethrinum on line in mexico buy lithium online cheap buy 5 mg generic accutane adalat noprescrition needed canada online pharmacy mirapex no prescription diflucan in usa plendil online without prescription levoxyl buy mexico cialis soft without prescrip cheapest microzide paypal purchase duetact in mexico buy micardis new zealand online discount strattera from canada lotensin generic wikipedia drugs glucotrol cheap india pharmacy canadian drug company torsemide buy generic lanoxin online order cleocin on line mexico aripiprazola canada companies only is it illegal to order generic isotretin seasonique to buy in the usa without a prescription promethazine without insurance purchase lotrel online no prescription low price apo furosemida uk aristocort noprescrition needed canada online pharmacy comprar viagra soft portugal buy cialis from india where can i buy fluoxetine lansoprazol buy uk half price ginseng where to get albenza pct fastest noroxin uk delivery ginette 35 dosage instructions toprol xl online bestellen uk buy micardis without prescription bupropion suppositories buy legal buy aloprim online canada cymbalta noprescrition needed uk online pharmacy where do i elimite in australia uk buy esperal without prescription ordering colchicina usa buy accuran online us no prescription is it safe to order vasotec viagra super active on line in the mexico safe neurontin no prescription janumet india where to buy floxin online uk lozol sublingual dosage buy tetracycline online with out prescription where could i buy atacand without prescription what is cymbalta mg used to treat top 10 online hydrochlorothiazide sites billig erection packs 2 online kaufen levitra how long does it last no script bupron mg order zedd on line india order midamor without rx alti doxycycline to buy in the usa without a prescription us pharmacies online that sell naprosyn nootropil generic canada effexor xr pills online in the australia diamox shop net ponstel online from canada duetact from mexico silagra cheap australia pharmacy non prescription effexor xr pharmacy luvox from canada with no prescription online meclizine purchase atacand coupons order cardura from australia without prescription permethrinum lowest price canadian drug company aciclovir clavamox generic uk a good web page to buy silagra with no script noroxin drug in mexico pharmacy maxalt mexico no prescription l thyroxine for sale philippines generic cialis professional buy canada nizoral without a prescription clomid dosage for men can i order kelnor online shallaki online ordering buy desyrel online canada thyroxine sublingual dosage order oxybutyninum online no prescription with a amex is it safe to order metoclopramide torsemide discount online celexa purchase buying clomifene how to buy ampicilina generic singulair in usa levitra super active pills online in the australia brand name cefixime online where could i buy topamax without prescription costco pharmacy fluticanose price raloxifeno birth control online mexico cialis uk supplier order bystolic rx lipothin birth control online australia ranitidine coupons robaxin order canada how to order medrol trental mg order clonidine usa pharmacy can you buy l thyroxine online kamagra oral jelly on line in the india chloromycetin online ordering trial erection packs 2 discount no prescription buy beta val online no prescription uk buy fluconazol online pharmacy buy cardizem online thru paypals to buy parlodel buy microzide inhaler canada nordette order in the us buy bactrim mexican pharmacies buy thyrox pills in the australia buy paroxetine xr without prescription buy prinivil online usa aricept no prescription overnight delivery nitrofurantoin costco pharmacy has best price carbozyne order viagra sublingual on line usa purchase generic viagra plus valtrex for dogs buy wellbutrin pharmacy mail order metoclopramide online in canada buy glucovance online in the united states without a prescription buy generic himcocid online no prescription is plavix a prescription drug pharmacy has best price pariet otomax to purchase without a prescription best place to buy retino a cream in uk purchase glucotrol online no prescription buy carvedilolo in india online purchase pariet in india list of tesco stores selling claravis quetiapinum canada prescription buy singulair hong kong coversyl online from uk brand premarin buy vagifem pills vytorin cheap canada pharmacy buy emsam online without a prescription ciprofloxacina online pharmacy uk orlistat buy no prescription buy prandin boots pharmacy key pred no script can you buy shallaki online plendil cheap india pharmacy quetiapinum australia price zovirax generic wikipedia drugs renova without insurance oxybutyninum from australia buy diarex online overnight best place to buy retino a cream online order demadex online no presctiption allegra birth control online us beconase aq over counter where to buy remeron drugs online cefixime canada drug store buy over the counter dutasterid online diflucan reviews buy ciprofloxacina pills online how to order cialis jelly online buy paxil tablets us sominex order in the us key pred from mexico purchase tretinoin 0,025 in australia where do i ditropan in canada robaxin online uk safe to buy generic amitriptyline from usa order liposafe online no prescription with a mastercard buy nordette online australia no prescription zetia sold over counter coumadin pills buy online brand name toprol xl online cheap genuine motrin online buy yaz boots pharmacy mentax online purchase lasix generic canada the chepest levaquin roaccutane pas cher buy feldene online us no prescription pyridium pills buy best site for antivert seroquel noprescrition needed canada online pharmacy order malegra dxt on line canada what is zyprexa periactin without a prescription from uk desyrel tablets online toprol canada no prescription online pharmacy cilest endep to buy from europe billig zantac online kaufen buy hyzaar online with no prescription trimox no rx minomycin drug in fr pharmacy erexin v pills online in the usa indian generics online tamoxifen uk buy indocin without prescription how to get motrin in australia best amaryl prices where to buy depakine chrono with mastercard disulfiramo online in canada mentax over the counter india online triamterene overnight delivery pill rx health order dyazide products lamisilate max dose order cymbalta pills buy floxin online from canada canadian drug company duetact doksazosin lek delivered to your home purchase valtrex on line in usa very cheap fasigyn cheap arimidex pills online no prescription uk for wellbutrin shallaki discount no prescription topamax usa cvs prices buy sominex online buying seroflo buy mentat in ireland diclofenac australia price indian pharmacy erection packs 1 fluoxetine from mexico safe to buy generic lantus from uk cheap glucophage protonix on line in the india cipro australia companies only buy over the counter tizanidina online genuine dyazide best price is altace legal in uk buspar online order albenda online usa no prescription generic parlodel in usa best place to buy amantadine online best place to buy florinef in uk ciprofloxacina cheap uk pharmacy zentel no prescription overnight delivery better than gabapentine where can i buy aricept online without a prescription mail order generic zovirax nolvadex online in uk leukeran prices usa buy arjuna online with out prescription discount pariet of canada buy tizanidinum online no prescription uk canada tricor tablets online tamoxifen brands india dostinex online usa best place to buy wellbutrin in australia comprar viagra en argentina anastrozolo generic usa aciclovir tablets to buy viagra every day amoxicilina for sale uk strattera drug in usa pharmacy coversyl for dogs buy etodolac without a prescription what is metformin drugs esperal no prescription fedex ups cardizem uk pharmacy terramycin weight gain acticin fast mexico oristal online canadian arava uk companies only liquid albenda review zertalin online in uk finax generic propecia order tizanidina on line uk is mail order permethrinum safe where to buy shuddha guggulu diarex generic india levlen order trazodone for sale order delta cortef on line canada purchasing flovent online legal buy estrofem online canada buy protonix online pharmacy purchase tizanidina in india pilex pharmacy prices list arava canada drug store azitromicina prescription only rythmol sr results forum safe levaquin no prescription purchasing keppra online uk order yaz overnight vardenafilum without rx orlistat from canada with no prescription doxi 1 to buy from europe what is augmentin used for buy lexapro online with no prescription ordering zetia india buy generic arjuna online no prescription order risperdal uk pharmacy desyrel australia price buspar online no prescription oracea buy australia orlistatum buy canada order trandate on line india buy torsemide online cheap flunil generic wikipedia drugs where do i propecia in india minipress online in uk albendazole without a prescription from australia tinidazole doctors online azurette trusted online drug stores in canada how to purchase beconase aq where to buy artane with visa glucophage usa sale canadian drug company doxi 1 can order flucazole canada ordering antara india buy cialis professional greece periactin without a prescription get demadex las vegas a good web page to buy acai with no script what is baclofen for buy fluticanose online in the united states without a prescription digoxin online in us delta cortef on line no script how much will delta cortef cost over counter amoxycillin furosemide where to get american sildenafil citrate indian pharmacy dutasterid sumycin online pharmacy uk etodolac without prescription pills hydrodiuril online coupon code what drug category is valaciclovir pravachol order online drugs similar to oxybutyninum disulphiram where can i buy isoptin fast mexico trimox online coupon code kamagra online purchase dipyridamole online from usa cipralex shortage aceon tablets price asian viagra www.genericmeds canada cheap zithromax no prescription buying zedd i want to pay some lopid brafix mg india tofranil spain lotrisone online without prescription zofran sublingual dosage sildenafil citrate lowest price online generic duphalac for sale on line buy brafix greece can i buy maxalt in canada best online pharmacy generic himcolin micronase pas cher bupron sr generic mexico buy quetiapinum online no prescription usa list of tesco stores selling retin a 0,05 cheap genuine albenda online brand trazodone buy buy coreg have no prescription costco pharmacy detrol price best place buy azitromicina pct glucofage to buy in england arava mexico pharmacy quetiapinum order by phone where can i buy eltroxin where to buy imitrex online uk order clincin online no presctiption tenormin prescription coupon oder mg tablets of levothyroxin purchase vardenafilum on line in the uk buy brand kelnor fastest female viagra uk delivery what is seroquel for flonase birth control online uk pharmacy buy drugs clomifene klipal codeine dose purchasing geriforte online riperdal over the counter australia mexico pharmacies online that sell levitra super active a good web page to buy valaciclovir with no script safe eltroxin no prescription buy coreg new zealand online elavil online pay paypal wellbutrin sr usa cardura drug in mexico pharmacy buy cialis super active have no prescription methotrexate canada drug store