Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông

Vì công bằng và bình yên cho Biển Đông

Saturday, Apr 19th

Last update05:27:56 PM GMT

You are here: Tư liệu nghiên cứu Lập luận lịch sử, pháp lý Quan điểm của Trung Quốc Tranh chấp Biển Đông: Luật pháp quốc tế theo cách nhìn nhận của Trung Quốc (phần cuối)

Tranh chấp Biển Đông: Luật pháp quốc tế theo cách nhìn nhận của Trung Quốc (phần cuối)

Email In PDF.
3/ “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không thể được dùng để chứng minh thuộc chủ quyền lãnh thổ hoặc giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ
Nhận định vấn đề thuộc chủ quyền lãnh thổ hoặc giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ phải căn cứ theo các quy tắc và nguyên tắc trong luật quốc tế ở rất nhiều phương diện chứ tuyệt đối không phải quy định trong một công ước nào đó. Đây là một kiến thức thông thường hết sức rõ ràng trong lý luận và thực tiễn về luật pháp quốc tế. Căn cứ luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp lãnh thổ ít nhất bao gồm những quy tắc và nguyên tắc theo luật quốc tế như quy tắc có được lãnh thổ, quy tắc xác định thời gian, quy tắc xác định ngày tháng then chốt, quy tắc không truy ngược quá khứ, nguyên tắc cấm phản ngôn và quy tắc quyền lợi mang tính lịch sử.
Một điều hết sức cần thiết phải chỉ rõ là những quy tắc nói trên đều không phải là quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”. Xét từ quy định trong bản thân “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” thì trong Lời nói đầu của Công ước đã chỉ rõ là “trong điều kiện tính đến chủ quyền của tất cả các nước, xây dựng một trật tự pháp luật về biển...”. Như vậy có nghĩa là trật tự biển được xây dựng theo yêu cầu của công ước nói trên là xuất phát từ một tiền đề, đó là không thay đổi chủ quyền quốc gia đã có.
Một trong những căn cứ của luật quốc tế trong việc phán đoán quy thuộc chủ quyền lãnh thổ là quy tắc có được lãnh thổ, quy tắc này không quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”. Xét từ ý nghĩa lịch sử thì quy tắc có được lãnh thổ đã bao hàm rất nhiều quy tắc liên quan, bao gồm phát hiện, chiếm trước, chiếm lĩnh hữu hiệu và quản lý hữu hiệu v.v., đòi hỏi phải xuất phát từ nhiều góc độ và phương diện để phán đoán một quốc gia có chủ quyền đối với một phần lãnh thổ nào đó có hợp pháp hay không, mọi việc làm của quốc gia đó có hiệu lực theo luật quốc tế hay không. Từ các thời Tống, Nguyên, Thanh đến nay Trung Quốc đã trải qua nhiều thực tiễn qua các thời kỳ xã hội, qua nhiều triều đại, nhất là các đời chính phủ ở thời kỳ cận đại và hiện đại, đặc biệt bao gồm những thực tiễn về việc phát hiện, chiếm trước, quản lý hữu hiệu, đã có được chủ quyền lãnh thổ đối với các đảo ở Nam Hải một cách hữu hiệu.
Còn một điều vẫn phải nói rõ rằng tiêu chuẩn và yêu cầu về luật quốc tế qua các thời kỳ lịch sử đối với một quốc gia có một lãnh thổ hợp pháp hay không là không giống nhau. Ví dụ, luật quốc tế thời cổ đại là ai có sức mạnh cưỡng chiếm, người ấy sẽ có được lãnh thổ, luật quốc tế thời cận đại cũng cho phép dùng vũ lực cưỡng đoạt chủ quyền lãnh thổ. Chẳng hạn như sau khi chiếm lĩnh nhiều đảo ở Nam Thái Bình Dương, nước Pháp đã có được chủ quyền ở những đảo đó. Nhưng luật quốc tế ở thời kỳ hiện đại là cấm dùng vũ lực để có được lãnh thổ, ví dụ rõ nhất là Nhật Bản trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ Hai đã chiếm các bãi, đảo ở Nam Sa và Đài Loan của Trung Quốc, những việc làm đó đều thuộc về hành vi trái phép. Vì thế, sau khi thất bại, Nhật Bản đã phải trả lại các vùng lãnh thổ chiếm đóng nói trên. Chính phủ Quốc dân ở Trung Quốc lúc đó đã đưa hạm đội với tàu đi tiên phong là tàu “Thái Bình” đến Nam Hải tiếp nhận những bãi, đảo đã bị Nhật Bản chiếm đóng. Đảo Thái Bình chính là được đặt tên theo con tàu đó. Trong nhiều đảo ở Nam Hải hiện nay, có rất nhiều bãi và đảo đều được đặt theo tên các tàu thuyền, thuyền trưởng hoặc nhân vật lịch sử đã đến các đảo ở Nam Hải để tuyên thị và bảo vệ chủ quyền. Ví dụ như bãi cát Đôn Khiêm chính là tên của Thuyền trưởng Lý Đôn Khiêm chỉ huy tàu chiến có tên hiệu là “Trung Nghiệp” mà Chính phủ Trung Quốc năm 1946 đã điều ra tiếp nhận quần đảo Nam Sa.
Việc nhận định chủ trương quyền lợi của các nước ở Nam Hải hoàn toàn không phải chỉ có “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”, mà còn phải dựa vào một quy tắc quan trọng khác trong luật quốc tế là quy tắc xác định thời gian, nghĩa là một hành vi nào đó trong lịch sử chỉ cần phù hợp với luật quốc tế ở thời kỳ lúc đó, thì hành vi đó sẽ là hành vi hợp pháp hữu hiệu. Cùng với quá trình phát triển của những quy tắc liên quan trong luật pháp quốc tế, những hành vi liên quan đến những quy tắc này cũng phải đổi mới và phát triển theo. Hàng trăm năm trước đây người Trung Quốc đã thông qua các phương thức phát hiện và chiếm hữu để có được quyền lợi sơ bộ đối với các đảo Nam Hải mà lúc đó chưa thuộc về bất cứ nước nào. Sau đó chính phủ qua các nhiệm kỳ đã thông qua các phương thức đặt tên cho các đảo và công bố bản đồ tương ứng, hoạch định các đảo đó vào khu vực hành chính địa phương, đưa tàu ra tuyên bố chủ quyền và tuần tra, tổ chức và quản lý các hoạt động của xã hội đến Nam Hải đánh bắt cá, đối phó với các hoạt động xâm phạm chủ quyền của nước ngoài, xây dựng luật hiện đại, từng bước có được chủ quyền lãnh thổ đối với các đảo ở Nam Sa. Thực tiễn qua các thời đại ở Trung Quốc không chỉ hoàn toàn phù hợp với quy tắc có được lãnh thổ lúc đó, mà cũng phù hợp với quy tắc có được lãnh thổ theo luật quốc tế cận đại và hiện đại. Vì thế, theo quy tắc về xác định thời gian thì việc Trung Quốc có được chủ quyền lãnh thổ đối với các đảo ở Nam Hải là hợp pháp, hữu hiệu. Trong tất cả các nước tranh chấp ở Nam Hải, chỉ có Trung Quốc là có căn cứ lịch sử dài đến mấy trăm năm. Mọi nhận định của quốc tế liên quan đến tranh chấp lãnh thổ đều cho thấy ý nghĩa phán định của những căn cứ lịch sử đối với chủ quyền lãnh thổ quốc gia là có vai trò to lớn. Vì thế, không thể nói một cách đơn giản rằng đã có “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” mới thì căn cứ lịch sử sẽ không còn hiệu lực. Ví dụ như vụ phân xử của Tòa án quốc tế về đảo Pedra Branca theo cách gọi của Xinhgapo hoặc đảo Pulau Batu Puteh theo cách gọi của Malaixia: Như mọi người đều biết, Xinhgapo là được độc lập từ Malaixia nên Tòa án quốc tế khi xử vụ tranh chấp này đã đưa ra tất cả mọi căn cứ mà hai bên có được, bao gồm cả những chứng cứ lịch sử phong phú để phân tích, thẩm định, cuối cùng xác định đảo trên thuộc về Xinhgapo. Tòa án quốc tế từ xưa đến nay không thể không xem xét đến căn cứ lịch sử để quyết định chủ quyền thuộc về ai trong một vùng lãnh thổ tranh chấp. Đến học giả phương Tây cũng đều thừa nhận, đối với vụ tranh chấp chủ quyền các đảo ở Nam Sa, những tư liệu Trung Quốc có được là phong phú nhất, chứng cứ chắc chắn nhất, các nước khác như Philíppin, Malaixia và Brunây căn bản lại không có. Đó chính là thực tế để cho thấy vì sao Mỹ phụ họa, giúp các nước như Philíppin nhấn mạnh một cách phiến diện và lặp đi lặp lại rằng giải quyết vấn đề Nam Hải cần phải lấy “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” làm căn cứ, ra sức làm mờ nhạt đi, thậm chí xóa bỏ những nhân tố căn bản có vị trí quan trọng trong giải quyết vấn đề tranh chấp Nam Hải.
Chủ trương chủ quyền của các nước ở Nam Hải còn đề cập đến một nguyên tắc luật pháp quan trọng, đó là nguyên tắc luật pháp không truy ngược quá khứ. Ý nghĩa chính của nguyên tắc này là không thể dùng luật pháp của thế hệ sau để phán xét hành vi trước đây hợp pháp hay không hợp pháp. Chỉ riêng ví dụ về đường đứt đoạn ở Nam Hải, trước năm 1949 Chính phủ Quốc dân của Trung Quốc đã chính thức đặt tên và công bố bản đồ kèm theo đường đứt đoạn cho các bãi đảo ở Nam Hải, còn thông qua nhiều thực tiễn trên các phương diện về khai thác sử dụng tài nguyên như đưa tàu chiến đến Nam Hải tuyên bố chủ quyền, tổ chức và quản lý nghề cá, nhấn mạnh và củng cố chủ trương về quyền lợi ở Nam Hải. Sau năm 1949, Chính phủ Trung Quốc cũng kế thừa chủ trương của Chính phủ Quốc dân, vẫn tiếp tục đánh dấu đường đứt đoạn ở Nam Hải trên bản đồ chính thức của nhà nước, đồng thời cũng thông qua thực tiễn trong nhiều phương diện về lập pháp để nhấn mạnh và củng cố chủ trương về quyền lợi ở Nam Hải. Ai cũng biết là “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” từ năm 1994 mới bắt đầu có hiệu lực. Xem xét từ phương diện tài nguyên hiện hữu, nếu tính từ năm 1914 khi đường đứt đoạn ở Nam Hải bắt đầu xuất hiện thì đường đứt đoạn này đến nay đã được gần 100 năm, sớm hơn “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” 80 năm, hoặc nếu chỉ tính từ khi Chính phủ Trung Quốc chính thức công bố năm 1947 thì đến nay cũng đã được 65 năm, sớm hơn thời gian có hiệu lực của “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” 47 năm! Hơn nữa, đường đứt đoạn ở Nam Hải còn đề cập đến vấn đề về luật quốc tế khác phức tạp như quyền lợi mang tính lịch sử, vượt xa cả những nội dung được quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”. Vì thế tính hợp pháp của đường đứt đoạn ở Nam Hải tuyệt đối không đơn giản sử dụng “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” để phán đoán và phủ nhận. Nói “Đường đứt đoạn ở Nam Hải của Trung Quốc không phù hợp với ‘Công ước của Liên hợp quốc về luật biển’” thì bản thân cách nói đó rõ ràng đã thiếu căn cứ theo luật pháp quốc tế, là hết sức sai lầm.
4/ “Quyền lợi chủ quyền” tuyệt đối không đồng nghĩa với “chủ quyền ”
Về bản thân “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”, có nhà lý luận cho rằng “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” bất lợi đối với Trung Quốc. Tác giả bài viết cho rằng có lợi hay không có lợi là tương đối chứ không tuyệt đối. Nhìn nhận từ điều kiện địa lý tự nhiên của vùng biển xung quanh Trung Quốc, nếu so sánh với những nước ven biển nhìn ra đại dương mênh mông trên thế giới thì Trung Quốc là nước bất lợi về mặt địa lý, vùng biển xung quanh Trung Quốc bị bao vây bởi lãnh thổ của rất nhiều nước lân bang, không thể được hưởng quyền lợi 200 hải lý như “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” dành cho các nước ven biển. Xét từ góc độ này thì việc thực hiện công ước nói trên là bất lợi đối với Trung Quốc, nhưng đồng thời, đối với những nước láng giềng ven biển có bờ biển liền với Trung Quốc và hướng sang Trung Quốc cũng cùng đối mặt với những bất lợi như vậy. Nhìn từ góc độ luật pháp thì đối với tất cả mọi nước ký kết, quyền lợi và nghĩa vụ được quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” đều bình đẳng, các nước xung quanh có thể tuyên bố vùng biển quản lý 200 hải lý, Trung Quốc đại lục và các đảo của Trung Quốc cũng có thể tuyên bố có quyền lợi bình đẳng như vậy, nếu có vùng biển chồng lấn sẽ phát sinh vấn đề phân định ranh giới biển. Ngoài ra trong giải quyết vấn đề phân định ranh giới biển, các bên cũng ở cùng địa vị như nhau chứ không có vấn đề về việc chỉ bất lợi đối với Trung Quốc.
Đương nhiên, không thể phủ nhận được rằng về khách quan quả có một tình huống đã dẫn đến cách nói sai lầm như trên, nghĩa là Malaixia, Brunây vốn là những nước không có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, nhưng bởi “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” đã có quy chế về khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý đã khiến các nước này chủ trương vùng biển quản lý rộng 200 hải lý, từ đó cũng hoạch định một số đảo trong quần đảo Nam Sa vào phạm vi 200 hải lý do họ quản lý. Vì thế có người cho rằng “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” bất lợi đối với Trung Quốc. Quan điểm như vậy kỳ thực là hết sức sai lầm, là cách giải thích và lạm dùng quy chế về vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo quy định trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”.
Các phần 5 và 6 trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” đã quy định thành quy chế về khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, theo đó nước ven biển chỉ có được hai quyền lợi chủ quyền và ba quyền quản lý ở khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, chủ yếu bao gồm: Quyền lợi chủ quyền có mục đích thăm dò và khai thác, nuôi trồng bảo vệ và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên ở thủy vực hải dương, lòng biển và đáy biển (bất kể là tài nguyên sinh vật hay không phải sinh vật); Quyền lợi chủ quyền đối với các hoạt động khai thác và thăm dò mang tính kinh tế về nước biển, hải lưu và sức gió; Quyền quản lý trong việc kiến tạo và sử dụng đảo nhân tạo, trong kiến tạo và sử dụng các công trình thiết bị, và quản lý trong các phương diện nghiên cứu khoa học biển và bảo vệ môi trường biển.
Một sự thực pháp luật không được phép nhầm lẫn là không chỉ là hai phần trong “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” nói trên mà bất cứ phần nào và điều khoản nào trong công ước cũng đều không quy định nước ven biển nào được dựa vào công ước để quy hoạch lãnh thổ của nước khác vào lãnh thổ của mình. Vì thế, tất cả các nước ký kết đều có thể dựa vào công ước để thực hiện hai quyền lợi chủ quyền và ba quyền quản lý ở khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, nhưng tuyệt đối không có quyền dựa vào đó để tranh đoạt chủ quyền của nước khác đã được hoạch định trong đó.
“Quyền lợi chủ quyền” tuyệt đối không đồng nghĩa với “chủ quyền”. Mỗi từ ngữ trong luật pháp đều có nội hàm và ý nghĩa pháp luật của bản thân từ đó, tuyệt đối không thể làm lẫn lộn hoặc thay thế một cách giản đơn. Đó đều là kiến thức pháp luật quốc tế thông thường. Vì thế Malaixia đã lấy cớ là quyền lợi được “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” cho phép, chủ trương quy hoạch một số đảo thuộc quần đảo Nam Sa trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của họ thành lãnh thổ của họ. Đòi hỏi về loại chủ quyền lãnh thổ như vậy là cực kỳ hoang đường, cũng là phi pháp. Thử xem xét, nếu cách xác định như vậy là ổn thì thế giới sẽ ra sao? Và cùng cách suy diễn theo lý lẽ như vậy thì Trung Quốc cũng chẳng có thể hoạch định những vùng lãnh thổ của nước khác trong phạm vi 200 hải lý thuộc lãnh thổ Trung Quốc (ít nhất bao gồm các bãi, đảo phía Nam quần đảo Ryukyu và các bãi đảo phía Bắc Philíppin) vào cả trong phạm vi yêu cầu chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc (như đảo Đài Loan hoặc đảo Thái Bình) được hay sao?
Còn như vấn đề chồng lấn về phạm vi các khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa đang tồn tại giữa Trung Quốc và các nước khác cùng tuyên bố chủ quyền ở Nam Hải thì đòi hỏi thông qua đàm phán phân định ranh giới vùng biển để giải quyết. Trên thực tế, đây cũng là vấn đề liên quan đến quan hệ giữa quyền lợi về khu đặc quyền kinh tế và quyền lợi về thềm lục địa với quyền lợi mang tính chất lịch sử. Đường đứt đoạn ở Nam Hải hoàn toàn không phải dựa vào “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” để vạch ra, mà trong quá trình lịch sử gần 100 năm từ khi bắt đầu xuất hiện cho đến hiện nay, đường đứt đoạn đó đã từng bước phát triển từ Bắc xuống Nam đến khoảng 4 độ vĩ Bắc. Chủ quyền mang tính lịch sử là một vấn đề phức tạp về luật quốc tế, “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không phủ nhận quyền lợi mang tính lịch sử, cũng chưa bao giờ quy định quyền lợi mang tính lịch sử phải được thay thế bằng khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Sự thực lịch sử là trong thời gian hàng chục năm sau khi chính thức công bố đường đứt đoạn ở Nam Hải, các nước xung quanh và cộng đồng quốc tế không có phản đối gì.
Nói tóm lại, một vấn đề cốt lõi và then chốt cần phải làm lắng dịu trong vấn đề Nam Hải hiện đang sôi động là: Chủ trương có quyền lợi ở Nam Hải của tất cả các quốc gia liên quan tranh chấp Nam Hải có phải đều là hợp pháp? Sự thực không được xem thường là: Một số nước như Việt Nam và Philíppin đang đối kháng với chủ trương hợp pháp của Trung Quốc bằng chủ trương trái phép; Trong khi đó Mỹ, nước tự xưng sẵn sàng làm người điều đình tranh chấp Nam Hải, và Nhật Bản là hai nước bề ngoài ra vẻ công bằng nhưng thực chất đang cố tình làm thiên lệch, chỉ trích chủ trương của Trung Quốc về Nam Hải, còn đối với các nước tranh chấp khác ở Nam Hải như Việt Nam, Philíppin và Malaixia thì họ hầu như bỏ qua tính chất phi pháp trong các hành động của các nước này về chủ trương quyền lợi ở Nam Hải. Tác giả bài viết này cho rằng trong khi phán xử về tính hợp pháp trong chủ trương quyền lợi ở Nam Hải của Trung Quốc, cũng đồng thời phải nhận định chủ trương quyền lợi của nước tranh chấp khác có hợp pháp hay không, nếu không mà chỉ phiến diện yêu cầu, thậm chỉ chỉ trích kiểu này kiểu khác đối với Trung Quốc thì đó không phải là công bằng, Trung Quốc cũng không thể chấp nhận.
Vì thế, người Trung Quốc tuyệt đối không được rơi vào chiếc bẫy này, tức Trung Quốc không nên chủ động bàn đến “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”, không bàn đến căn cứ luật pháp quốc tế, nghĩ rằng như vậy là Trung Quốc đã đuối lý phải né tránh. Từ lâu nay Trung Quốc một mặt áp dụng chính sách kiềm chế, không làm nóng vấn đề ở Nam Hải, không muốn nói nhiều, thậm chí là tránh không nói, nhưng mặt khác cho đến nay khi các nước xung quanh như Philíppin chưa chính thức bắt đầu đàm phán ngoại giao giải quyết vấn đề tranh chấp, thì dù là các nước đó hay Trung Quốc cũng đều không có nghĩa vụ đơn phương trình bày toàn diện với cộng đồng quốc tế chủ trương và căn cứ của mình về quyền lợi ở Nam Hải. Kỳ thực, cho đến nay bản thân Philíppin cũng chưa làm rõ được phạm vi quyền lợi ở Nam Hải mà họ chủ trương cuối cùng là ở đâu. Từ cuối năm ngoái đến nay Philíppin đã nhiều lần công khai đề xuất phải cùng với các nước ASEAN “phân định vùng tranh chấp Nam Hải và vùng tranh chấp Philíppin”.
Tác giả bài viết cho rằng trong giai đoạn hiện nay Trung Quốc cơ bản chưa cần thiết, cũng chưa có nghĩa vụ phải đơn phương trình bày hết tất cả lá bài cuối cùng của mình, chưa cần thiết công khai toàn diện, phơi bày ra tất cả mọi căn cứ pháp lý của mình, đó cần phải là những nội dung trên bàn đàm phán. Một số nước không ngừng nhào nặn hoặc chỉ trích vấn đề mang tính hợp pháp trong chủ trương về quyền lợi ở Nam Hải của Trung Quốc, kỳ thực là những biểu hiện giật mình vì chột dạ, dụng ý của họ là nhằm đẩy lệch góc nhìn, chuyển dịch tiêu điểm mâu thuẫn, nhưng làm như vậy vừa không thể làm thay đổi được tính chất phi pháp trong chủ trương Nam Hải của họ, cũng vừa không thể phủ nhận được tính hợp pháp trong chủ trương của Trung Quốc. Trong khi đó lập trường không nói và ít nói mà Trung Quốc áp dụng cũng tuyệt đối không có nghĩa là không có cơ sở pháp luật và căn cứ lịch sử. Tục ngữ Trung Quốc có câu “có lý không phải cứ to tiếng”. Tuy nhiên, để làm cho những người quan tâm một cách khách quan và thực lòng vấn đề Nam Hải có thể hiểu được tình hình chân thực và chuẩn xác, thay đổi và đề phòng tin đồn thất thiệt cứ thổi lên mãi, ngoài người phát ngôn báo chí, Trung Quốc còn phải tích cực chủ động lợi dụng nhiều kênh, áp dụng nhiều phương thức tuyên truyền nhiều hơn nữa trước và sau khi một số vấn đề có thể được nhào nặn trở thành điểm nóng, để làm cho vấn đề được nhìn nhận chân thực hơn. Hiệu quả tuyên truyền tích cực và hướng dẫn dư luận sẽ tốt hơn nhiều so với bị động đối phó trước những chỉ trích theo dụng ý riêng.
Nói tóm lại, “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không phải là “linh đơn thần dược” để giải quyết mọi vấn đề tranh chấp biển, mà chỉ là một phần cấu thành của luật pháp quốc tế, không thể thay thế các quy tắc khác trong luật quốc tế, lại càng không thể giản đơn đánh đồng “luật quốc tế” với “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” theo cách đánh tráo khái niệm. Trong phần mở đầu của “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” cũng có quy định rõ ràng đối với vấn đề này, cụ thể là “các nước ký kết bản Công ước này xác nhận Công ước chưa có quy định cụ thể, cần phải tiếp tục lấy các quy tắc và nguyên tắc trong luật quốc tế nói chung để làm căn cứ chuẩn mực”. “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển” không phải là căn cứ duy nhất của luật quốc tế để nhận định hoặc giải quyết vấn đề yêu sách chủ quyền lãnh thổ Nam Sa, cũng như nhận định hoặc phủ nhận tính hợp pháp trong đường đứt đoạn ở Nam Hải của Trung Quốc. Những cách nói “cần lấy ‘Công ước của Liên hợp quốc về luật biển’ làm căn cứ giải quyết vấn đề Nam Hải”, “một số đảo-bãi thuộc quần đảo Nam Sa đều đã được hoạch định vào khu đặc quyền của các nước như Malaixia (hoặc: Đều ở trong phạm vi thềm lục địa của Malaixia), vì thế những đảo-bãi này đã được quy về quyền sở hữu nhà nước của Malaixia”, “Đường đứt đoạn của Trung Quốc ở Nam Hải không phù hợp với ‘Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”... là hết sức phiến diện, thậm chí là sai lầm. Nếu không có dụng ý riêng thì ít nhất cũng là sự khiếm khuyết trong kiến thức thông thường về luật quốc tế./.
Nhận xét (0)
Viết nhận xét
Your Contact Details:
Nhận xét:
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):S
:!::?::idea::arrow:
Security
Hãy nhập mã xác nhận
is generic mircette effective lithium drugs online purchases walmart 4 dollar prescriptions no insurance purchase generic atorlip-20 canadian capoten tablet online zoloft without prescription female cialis prices cvs can you buy dramamine in the uk cost of bactroban at walmart evista costo cheapest nexium prescription buy benfotiamine hong kong kosher purim baskets usa natural alternatives to viagra for women qsymia weight loss reviews how much is precose tablets buy avalide quick order non generic medrol altace discount voucher yasmin birth control pills uk imuran drugstore.com buy kamagra chewable with paypal is cialis generic available novo-ramipril overdose how long does it take for aleve to work for cramps flagyl for dogs buy what is ranitidine made of olmesartan dose equivalent non prescription drugs uk tadalafil generico prezzo wellbutrin withdrawal anxiety aciclovir comprimate prospect motilium pill shop discount code bactrim ds 800-160 acne order premarin from mexican pharmacy avodart medication prostate cancer cheap dramamine z pack bronchitis sinus infection where to buy protonix cheap best price cleocin gel differin gel 0.1 price nitrofurantoin on line purchase is tricor generic yet fastest prinivil uk delivery us online pharmacy no prescription duphalac cheapest chloramphenicol online generic revia lamisil dosage what is the medicine pyridium used for cheap colospa uk low chloromycetin pyridium drugs online purchases teva atorvastatin pfizer is it illegal to order generic actos metformin hcl er 500 mg tablet picture accutane side effects liver cheapest topamax on line canadian phamacy no prescription brand drugs kamagra legal in england zanaflex buy canada can you order seroflo malegra fxt 100mg cheep floxin overnight pharmacy what does phenergan make where to purchase zovirax comprar lamisil original ordering apcalis sx discount low price tetracycline low dose birth control suhagra online australia plavix pharmacy price cialis fc viagra sale canadian cheap super active lamisil next day shipping what does acai vitamins do for you cheap kamagra soft uk neurontin 100 mg 20 capsule prescription solutions prior authorization form aciphex purchase generic zerit himcolin online bestellen canadian levitra plus tablet allegra 60 mg capsules can you buy over the counter ventolin inhaler online de donde sale el aciclovir buy l-tryptophan greece moduretic 40 mg dose female viagra in indian market doxycycl hyc 100mg cap mutual medicine viagra sublingual online pharmacy shipped to canada benzac ac 2.5 gel price in india where to buy ortho tri cyclen lo valtrex ordering online pharmacy paxil anxiety medication side effects how long does it take for testosterone cream to work in men avalide canada head office buy lipitor in china tretinoin cream usp 0.025 viagra boots online can you buy revatio order levothroid generic brand do you need rx ciplox medrol tablets side effects citalopram 20mg side effects nhs what is pletal 50 mg luvox generic cost revatio shelf life avandamet online forum generic lopressor drug does albuterol inhaler have steroids accutane australia buy cheap pravachol coupons motrin overnight shipping cheap mentax for dogs buy best place to buy proventil in mexico buy ophthacare bulk clonidine generic for what zoloft prescription only periactin discounts codes where can i buy viagra over the counter in glasgow where to get viagra soft viagra brand names in india olanzapine withdrawal hell korean ginseng order how long does it take to get used to keppra can i drink alcohol with ceftin discount minocycline tamoxifen citrate shelf life fincar drugstore.com cost of viagra 100mg in australia what is naproxen 500mg tab teva used for genuine proscar 100mg antivert online forum vardenafil ocular side effects what is diarex pills used for premarin estrogen cream reviews where to protonix orlistat indian manufacturer artane boys band danny ellis where can i get dostinex pills citalopram 20 mg tablet side effects dostinex generic canada all types of drugs in the world side effects of prednisone injection brand name cialis sublingual online reviews on cleocin t lithium generic 2013 drugs fda approved pharmacies suprax buy online canada fertomid capsules ophthacare tablets buy casodex online pharmacy anafranil prices usa online prescriptions viagra exelon employee stock purchase plan diclofenac mexico care pharmacy skin gasex prices usa prescription without insurance cost can you buy mail generic aceon metformin for sale philippines where to buy cytotec lithium toxicity level caffergot viagra tablet in sri lanka cheap metoclopramide uk social anxiety disorder test diclofenac sodium enteric coated tablets 50mg used what is anxiety yahoo cytotec no prescription overnight delivery resources for alphagan recent reviews on accutane order generic cyklokapron best price for real lamictal cardizem results forum indocin sr prescribing information treatment dosage for bv indian generics online female cialis generic lamictal safe how to buy lipitor in london is parlodel over the counter generic propranolol switzerland non generic noroxin cheap tulasi no prescription risperdal online legally finpecia cost in canada a cosa serve il fucidin how much is celebrex at costco how much does it cost to live can you get revatio over the counter ciprofloxacina in english cialis jelly overnight shipping cheap cheap lynoral effexor xr generic antidepressants disorder what is the cost of benzaclin brand amoxil pills buy fertomid online pharmacy prescription free viagra in australia cialis coupon 30 tablets free what is sildenafil citrate made from ephedrine slimming tablets side effects cheap vantin 100mg azulfidine entab 500 mg can buy haridra online cost of phenergan suppositories grifulvin v price doxycycline discontinued moduretic in the uk now fluoxetine doctors online prazosin generic name como comprar skelaxin order meds online canada yasmin side effects breast enlargement purchase femara in india medicamento dostinex 0.5 mg canada order cipro maxalt next day delivery zofran from without a script delivery order allopurinol overseas pharmacy no prescription cozaar how much does cialis cost in the uk 1000 mg prednisone iv xalatan uk patent cleocin tablets for sale tetracycline online australia cheap generic phenamax what is starlix for where to buy viagra soft with visa eurax online uk propranolol coupon code buy genuine asacol uk luvox and alcohol forum lanoxin tablets dosage nizoral pill shortage list of tesco stores selling cialis sublingual common side effects of paroxetine generic drugs for genital herpes tamoxifen men do you need rx tretinoin 0,05 order how long does levitra last india vente de silagra au quebec wikipedia de levitra plus colchicine shortage cialis online scam walgreens generic lipitor price zebeta uk next day delivery nitrofurantoin from canada cipro xr 1000 bayer viagra black men cheap tetracycline 500mg buflao pharmacy costa rica buy glucophage usa benadryl causes weight gain cheapest glucotrol xl to buy can you take ampicillin daily canadian pharmacy 24h com safe adavan drug non perscription serophene 20 mg can i get norvasc how to get zetia on line buy grifulvin v online pharmacy billig keftab online kaufen betnovate ships from india zerit to buy in england get cardizem toronto side effects of actos tablets norco sight 2 2012 spec how to use alli effectively brand grifulvin v for sale ayurslim where can i buy it how to use mentat best site get bupron sr risperdal generic available cialis sublingual shop net which is more effective clomid or femara how to order arjuna non prescription zocor pharmacy comprar betnovate pela internet is it safe to order zerit buy tramadol online cod only buy pet medications no prescription is wellbutrin sr a prescription drug propranolol tablets what are they for finast lawsuit buspirone without prescription buy finpecia 15mg online purchase maxalt lowest price singulair cheaper alternative buy protonix next day best prices for flomax tamoxifen discontinued will there generic januvia price increase procardia xanax blue pill side effects what is hydromorphone injection used for azathioprine eczema reviews hydrea for men sale in uk finasteride side effects doctor order propecia 1 mg finast australia "buy medication online" levitra professional online overnight shipping buy sustiva pills online provera period how long after proscar side effects finasteride micronase limited india where to buy cheap generic valtrex order amoxil on line uk celebrex buy australia zyban for sale in the philippines generic ranitidine tablets nymphomax comprare nizoral medication order neurontin epocrates online asthma inhalers types colours aceon without rx cheap mens nike air max 95 trainers buy erythromycin online reviews paroxetine fda approved to buy without prescription natural pain meds for cats medrol 16mg penegra prices cvs buy generic asacol with bonus can you only get tamoxifen on prescription nexium 20mg 40 mg tablets cephalexin dose for cats mircette now co uk viagra jelly dosage too high brand malegra fxt for sale albuterol sulfate 0.083 inhalation solution most reliable place to buy antabuse online actoplus met uk companies only ciprofloxacin 500 mg film-coated tablets where do i levaquin in usa how to get trazodone on line can you buy celebrex over the counter in germany cheapest zithromax purchase misoprostol online no prescription buy furosemide 5 diclofenac gel online shipping azithromycin 250 mg 6 pack directions order lithium online in usa himplasia canada head office comprar zoloft en argentina suprax dosage too high best price for xbox 360 live gold membership maximum dose seroquel per day alesse reviews 2011 eulexin package insert cost of lukol without insurance albuterol proventil side effects femara 10mg success cheap lexapro canadian pharmacy buy pariet online without a prescription canadian alliance physiotherapy regulators provincial neurontin pill shop discount code buy yagara usa cardura 20mg tab viagra without a prescription from australia can i get zofran over the counter accutane side effects years later men amaryllis gifts sale reviews on prevacid 24 hour generic tulasi safe can you take cozaar daily paroxetine tablets 20mg 30mg viagra with no prescription needed handling methotrexate tablets amantadine next day is allegra d 24 hour available over the counter paxil prescription online online pharmacy zyvox how much does voltaren cream cost alli diet recipes liquid cialis spray where to buy siberian ginseng how to get eulexin on line how long does viagra side effects last order accutane 10mg online american indian alliance of santa clara valley can diclofenac get you high search engine optimisation consultant is alli weight loss program safe over the counter medicine that acts as lexapro serophene online shipping what is the drug evista for how often to take aciphex order finpecia tablets medication aide training online buy probalan in singapore comprar pariet 20 mg ayurvedic medicines online store lowest price acai plavix refills singulair pediatric chewable where to buy evecare in canada safely flovent online warfarin overdose vitamin k where can i buy cough syrup with promethazine buy apcalis sx online india can allegra d get you high where to buy narcotic medications in europe endep tablets on line to buy minipress with american express prednisolone pills online in the australia alli in italia how much will digoxin cost bupropion online shipping isoptin 10 mg generic pills for diclofenac gel long term side effects of aspirin xenical 120 mg without prescription artane brand positioning motilium 40 mg buy trandate from india cheap mentat ds syrup free delivery sublingual nitroglycerin tablets should be stored in where to buy sildenafil citrate online westhroid reviews advair diskus pharmacy coupons zenegra generico italiano over the counter medicine that acts as revatio is mail order atacand safe viagra sample packs free does benadryl cause you to gain weight what class of medication is januvia my eulexin coupons best prices on online generic propecia canadian skelaxin tablet delivery buy generic aldactone ashwagandha indian herb viagra sublingual to buy in england how long does it take for clonidine to work for hot flushes order altace generic compare prices coreg no rx elimite online side effects lisinopril hctz 20 mg safe buy lynoral online cheap elavil sale uk lotensin shoppers drug mart crestor without a prescription from mexico sale prescription buy altace diamox from india how much does strattera cost in canada does norvasc make you gain weight where can i buy acai in london where to buy levitra online no prescription cheap 24h pharmacy luton is alesse better than yasmin can you abuse bentyl selling viagra on craigslist low dose estrogen pills for menopause what class of drugs is digoxin betneval pommade prepuce lithium tablets side effects best place to buy acai berry products buy suprax canada cefixime lamisil shopping safe place order serophene pharmacy mexico prograf buy abilify discount getting wellbutrin in australia cialis free trial pack voltaren medication class order nimotop cheap buy proventil from india buy sinemet in ireland urispas for sale uk can i buy viagra in japan cost of dostinex is mail order aciphex safe viagra online apotheke kaufen best generic viagra forum no prescription triamterene korean ginseng shopping where to buy lozol online usa prednisona kern pharma 30 mg comprimidos buying benicar for dogs lisinopril from canadian pharmacy carafate perth australia where to buy kamagra oral jelly in canada safely orlistat modo de usar levitra professional no rx how long does it take to get off pain pills buy dulcolax bulk trental cheap bentyl online bestellen worldwide pharmacy unisom femara pcos success rate buy cheap indian viagra nitroglycerin perth australia the use of tamoxifen and raloxifene for the prevention of breast cancer augmentin costo signs of prozac overdose albendazole overseas periactin in italia where can i buy viagra with paypal prescription drug cardura xl alli comprar online nolvadex next day what types of unisom are there astelin online legally baby aspirin cheap sale arjuna caps cipla tadacip reputable pharmacy children;s chewable motrin tablets luvox for sale usa is caverta available over the counter what is calan drugs billig brand viagra online kaufen cialis and levitra combination customer reviews on zoloft washington low income housing alliance movement buy canada no prescription for wellbutrin sr omifin precio en colombia buy generic cialis india how much does plavix cost a month medication errors in canadian hospitals pharmacy that sells etodolac generic robaxin for sale on line buy us discount generic diamox buy nolvadex online pharmacy nhs cost of finasteride celadrin without prescription fastest imitrex uk delivery over the counter flonase comprar sildenafil sin receta remeron prescription only buy provera in uk pode tomar viagra com cerveja lithium medication australia best site get zyrtec adalat online order behavioral side effects of zyrtec in children purchase abilify 20 pharmacy what is erection packs 2 mg used to treat robaxin 10 mg getting fincar in australia pharmacy buy accutane accutane settlement 2012 where do i lexapro in australia buy anafranil online usa where can u buy pain pills online list of tesco stores selling evecare luvox phone orders cipro daily use reviews ordering levitra super active buy generic cleocin online genuine erythromycin best price erythromycin with or without food tofranil online overnight shipping price of cialis in india minocycline pharmacy zyban uses medication boots drugstore ireland there generic inderal best chloroquine prices where can i pay my canadian tire mastercard lotensin tablets on line to buy is buspar a prescription drug buyers of bystolic canada types of cialis online proscar 5mg tablets used cardizem doctors online name brand cialis canada buy brand levitra 40 how long do i have to take antabuse yasmin over counter drug how much does differin cost without insurance cheap dog medication online genuine alligator shoes sale long term side effects of levitra plus how long to take chloroquine cardizem mg mexico glyset buy canada cialis dose for bph donde puedo comprar viagra en chile diovan pills online in the india acai 100 by genesis today reviews isoniazid drugs for sale indian buy advair diskus where to get brand viagra comprar requip pela internet buy female viagra visa iv zithromax side effects luvox in usa canadian pharmacy harassing phone calls flonase online usa finasteride cheaper than propecia levaquin by gmail prescription generic for propecia reviews resources for tadalis sx astrazeneca seroquel generic generic zestoretic us generic viagra dapoxetine zyvox antibiotic linezolid best place to buy cialis jelly in canada how to get hyzaar in australia buying generic viagra safe furosemide generic trade name generic biaxin switzerland diovan price compare zyvox with paypal payment genuine amoxil best price no script pharmacy cafetaria florida benicarlo real viagra+no prescription best pharmacy to order deltasone buy viagra sublingual patch flomax composition amitriptyline to buy on line where to buy metformin in the uk best depression anxiety medication order yaz birth control online cialis professional order online no prescription asacol where to purchase resources for proscar fast levitra super active deleviery diamox sequels generic frumil buy online canada plavix pharmacy order kamagra 50mg jelly what does combivent what is bactrim forte 800 160 mg clomid success stories 2012 uk cialis e levitra wikipedia genuine clonidine prescription prednisolone from europe acheter phenergan pas cher que es gelpin sildenafilo isoniazid from mexico css content-box pharmacy mexico asacol cuanto cuestan pastillas alli mexico buy generic stromectol online doxycycline complications side effects cost of benfotiamine ginette-35 reviews for men reminyl over the counter xenical orlistat out of stock revista veja online bradesco long time side effects lanoxin kamagra overnight diovan prescription discount card buy tretinoin 0,025 online pharmacy overseas pharmacy no prescription calan purchase lantus insulin online what is a toradol shot for clonidine medication order diovan discount side effects of long term sinemet use generic prednisone uk paypal trandate pill canadian amantadina clorfenamina lipitor sale 2010 genetic disorder extra codons in the x sex chromosome what is duetact for bactrim pills online in the uk what is coumadin made from onlinenoprescriptiondrugs roxithromycin max dose how long to take pyridium bactroban nasal precio mexico generic crestor price canada legal buy ophthacare online canada post steroid cycle therapy clomid to buy motilium bupropion hcl xl 150 mg reviews canada otc order lamisil generic evista buy canada zebeta online cheap acquisto crestor sicuro online tegretol generic cheap costs buy tretinoin online in australia prescription medicine for acne over counter flonase spray what is tetracycline 500mg used for nexium mexico medication for shingles acyclovir order toprol xl 120 mg india bystolic price innopran online canadian generic for advair diskus $100 50 can buy nymphomax online what is coreg cr used for zaditor prices usa keflex free shipping zoloft forum depression mevacor refills triamterene hctz medication prednisone dose pack instructions 10 mg erythromycin generic brand name sale retin-a 0,05 kangmei slimming tablets reviews preise fr cialis in holland bupron sr next day delivery buy atrovent 40 can you buy diabecon in ireland how to use doxycycline as antimalarial original serophene online buy protonix in india online propecia shortage purchase abilify on line in canada medrol 40 mg purchase retin-a 0,025 dramamine cost without insurance buy children;s zyrtec perfect measure 1 man and 1 jar official video generic from diclofenac cleocin discount alphagan billig kaufen lotrisone usa cvs prices how to get vytorin drug licensed pharmacy nexium buy flagyl cyclomen 100mg danazol accutane 20mg a day acheter bentyl pas cher rumalaya sublingual dosage betnovate c for face best generic clonidine sites diclofenac sodium side effects drowsiness mexican online pharmacy prescription drugs erythromycin store buy mirapex hong kong where lamictal rash genuine bentyl buy order online buy micardis discount kamagra price bangkok side effects of clomiphene citrate tablets lamisil spray vs cream buy brand albendazole history of illegal drugs in canada can you get high off indocin innopran xl over the counter aciclovir comprar side effects of anafranil clomipramine nitrofurantoin 100mg for uti what does prometrium help with order canadian drugs no prescription how long to take crestor purchasing famvir online coumadin with american express zebeta sale prescription bringing prescription drugs into us from canada vantin dosage children viagra professional sale sildenafil prescription where can i order allopurinol buy retin-a ge in singapore cheap cymbalta 60 mg ginseng pharmacy order buy generic atacand with bonus can you buy diabecon online rumalaya forte shop net zofran what does neurontin make you feel like generic zocor for sale on line zoloft from prozac antabuse and cough medicine once daily cialis dosage how to buy nimotop in london glucofage xr 500 mg para que sirve buy adderall xr uk cordarone dose children suprax rxlist prescription alli weight loss online forum allegra order allegra styplon cheap uk abilify wikianswers paxil 20mg tablet cost of monitored clomid cycle cialis clinical pharmacology cheap lamictal 100 mg prescription viagra professional viagra side effects on young people donde puedo comprar cytotec en panama can i stop taking thyroid medication antabuse side effects drinking nitroglycerin mexico maximum daily dose of aciphex decadon for sale albendazole over the counter at walgreens generic lexapro online no prescription metformin pharmacy prices list how to take inderal for anxiety citalopram drug schedule acheter pas cher glycomet cephalexin buy mexico depakote discounted how to import atarax research grade cephalexin does viagra always work for ed online imuran purchase buy coumadin paypal fluoxetine price compare prices malegra dxt lasix online overnight does decadron cause psychosis cheap altace uk ramipril cost of cipro annual returns trihexyphenidyl official fda information medicine accutane and alcohol order flagyl from india without prescription zithromax chlamydia treatment dosage get saw palmetto toronto do i need a prescription for menosan bactrim dosage for uti in children safe to buy generic premarin from canada antivert for sale digoxin medication class most reliable place to buy brand advair diskus online lasix suppliers overseas acheter pas cher grifulvin v buy cialis sublingual visa albuterol inhaler dosage bronchitis can you buy motilium over the counter in germany is mail order lamictal safe walmart pharmacy refill phone number generic flagyl er usa pharmacy buy requip no prescription fast delivery rumalaya forte for men sale in uk better than bactroban buyers of levitra professional canada brand levitra for purchase buy capoten online cheap order lady era online through prescription abilify without buy generic diclofenac online can you get bupropion amoxicillin on line prednisone rx for poison ivy diflucan refills order generic ayurslim su dung thuoc medrol lowest price for estrace cream revia legal in england triamcinolone nasal spray cost trumpet brand pills max daily dose of zyprexa order furosemide without rx what is rhinocort aqueous used for pamelor online pay paypal xenical mais barato no rio de janeiro reviews on styplon arava 20 mg 30 film tablet fiyat digoxin discontinued healthy blood pressure 30 year old male cheapest place to buy viagra super active store generic list in viewstate buy stromectol online from usa valtrex noprescrition needed uk online pharmacy purchase doxycycline 50mg dutasteride avodart buy cheap generic tretinoin 0,025 order lipitor online in usa combivent dosage inhaler rumalaya forte 100mg tablet forzest refills vidalista ct tadalafil can your buy cialis soft in ireland generic buy genuine aciclovir uk hydrochlorothiazide for sale synthroid pills relafen online toprol xl order how to take erexin-v mg vermox for dogs dosage clindamycin phosphate vaginal cream healthy weight for man 6;3 himalaya evecare capsules cheapest place to buy silagra fucidin side effects long term use buy ventolin nebules online zenegra online legally craigslist new york city jobs buy lipitor usa side effects of nexium esomeprazole 20mg reminyl maximum dose nexium non perscription countries strattera online canadian cipro uk brand name buyers of depakote canada finpecia online from canada plendil reviews for men diflucan online ordering silagra online from uk buy serpina online india mentat syrup 100ml medicine orlistat capsules birth control pills ampicillin proventil mexico companies only pharmacy that sells lotrisone what does propranolol pills look like metformin xr coupons alli boots rogaine 5 tablets uses cheap metoclopramide pills prescription generic canadian alliance physiotherapy regulators alliance buy authentic viagra online is viagra legal tenormin reviews for men generic eulexin usa pharmacy generic unisom for sale on line prescription drugs mexico online buy atorlip-5 in india online atacand generic for starlix prices at costco tamoxifen without prescription where to buy cialis over the counter allopurinol best price buying dostinex cheapest place to buy motrin canadian venlor tablet buy nitroglycerin without a script prevacid over the counter equivalent is it safe to order diakof buy fucidin online at canada pharmacy where can i purchase viramune tadalis sx tablets online is generic zocor available in usa what is levitra plus nizoral drug class do i need a prescription for phenergan australia singulair 10mg side effects cialis super active echeck quiero comprar hoodia symptoms of chlamydia in eye altace hct dose alesse no prescription pharmacy lowest price azulfidine through abilify online drug order tadacip overnight what is levaquin 500 mg good for generic tadalis sx no prescription antibiotic big blue pill precose online cheap celexa generic citalopram long term side effects of acivir pills what is teva-rabeprazole ec used for phenergan canada cost of viagra per pill erythromycin eye ointment cost buy actos 145 mg what is fluoxetine tablets used for unisom sleep aid reviews how to get alesse in australia proventil inhaler use content strategy example nizoral usa generic zyban smoking cessation where to buy 3v lithium battery cr2032 name brand viagra no prescription buy valacyclovir hydrochloride pilex for sale australia over counter aristocort buy flovent hong kong kaufen pharmacy has best price zyloprim side effects of benadryl overdose in children zovirax daily use reviews ampicillin sigma aldrich tinidazole dosage sustained release nitroglycerin capsules zoloft online cheap can you buy testosterone cream over the counter cialis by mail canada is valtrex available over the counter in canada hydrochlorothiazide cost top 10 drugstore makeup brands lopressor usa cvs prices buy doxycycline pills india where to use elocon cream generic pills for malegra dxt what is dostinex medication trileptal generic vs brand femara 100mg cheep buy elocon visa purchase snovitra super power online over the counter erythromycin topical maximum dose of lisinopril daily buy online tulasi generic buy depakote in ireland premarin price comparison celexa 20 mg missed dose plavix ordering no prescription best online pharmacy generic malegra fxt discount canadian pharmacy viagra plus we buy any car locations calcium carbonate to buy from europe liv 52 tablets for dogs tadalis sx spain indian alcohol policy alliance side effects of testosterone therapy drugstore princess tumblr buy alli from india 3 day shipping on on-line drugs use zofran coupon online can you order promethazine pharmacy meloxicam tablets usp 15 mg avapro 300 mg tablet clomiphene citrate-fsh challenge how to store nitroglycerin buy sinemet capsules acheter pas cher acivir pills floxin 5mg tablets buy vpxl perth australia to buy nolvadex online where can i buy clomid clomiphene clomid lawsuit settlements how can i get promethazine syrup liquid amoxil review cheap generic abili where to buy clomid in malaysia canadian alliance of student associations budget chloromycetin without prescription pills trazodone cheap canada pharmacy can you buy cleocin gel in ireland instant erection pills in india best place to buy ampicillin in usa lopid 900 mg nombre generico metformin composition of metformin can you only get omnicef on prescription cheap pyridium uk does viagra work for sale online sucralfate generic for carafate valacyclovir price cvs vermox prescription medication 100mg 36 hour cialis mg buy nootropil paypal online pharmacy minomycin comprar avalide portugal imitrex coupons print cyproheptadine for cats how long to work can you take aciclovir daily entocort ec for crohn;s disease how to use allopurinol buy diclofenac inhaler canada deltasone tablets on line to buy top 10 online unisom sites how to import cafergot buy flovent 40 cheapest xenical prices asacol where to get tri levlen generic equivalent buy tretinoin 0,05 in singapore viagra for sale cheap drugs order lotensin canada colchicine medication cost vpxl 10 mg cardizem pills buy online lov cost procardia alcohol and azithromycin side effects acheter seroflo pas cher cialis paypal uk zocor spc uk buy proscar with no rx brand brafix buy grifulvin lowest price how long to use accutane finpecia cheap price geriforte syrup tablets price hoodia 40mg discount lipitor coupon atorvastatin buy lopid visa buy actonel 35 mg best place buy live rock online canadian 24 buy allegra d hour blood pressure medicine benicar hct viagra australia forum buy atacand online us no prescription indian celebrex alli diet pills customer reviews etodolac get you high propecia mal au ventre effects of stopping thyroid medication order alligator skins benadryl without insurance buy albendazole with no rx lov cost allegra fosamax price walmart united support group camp my keftab coupons generic prometrium uk paypal tinidazole medication on line prednisolone pill canadian what is a good generic substitute for crestor side effects of prednisone on dogs panting arjuna online pharmacy uk pyridium pills online in the usa effexor xr tablet sale alphagan mist canada retin-a micro wrinkles buy lithium boots methotrexate spain cardizem generic brand clonidine patch onset of action minocin antibiotic strattera legal status uk how to take clomid cycle after testosterone buy cheap glycomet using pay pal allopurinol tablets 100mg 300mg dulcolax australia price buying nexium generic from zocor legal to buy trial erection packs 2 mexico diclofenac pharmacy online no prescription where to buy domperidone tablets buy revatio online india purchase generic baclofen estradiol levels during menopause sumycin reviews for men zyvox mg buy purchase torsemide online zithromax without insurance can you get flagyl otc ceftin uk next day delivery tulasi suppositories buy luvox prices canadian online pharmacy for dostinex kytril results forum side effects of amitriptyline hcl 10mg motrin dose buy viagra sublingual with buy rythmol mg online nizoral cream usa research grade flomax minocin on line for sale no script glipizide metformin weight gain overseas pharmacy no prescription flovent generic ortho tri cyclen lo reviews accutane annual sales best drugstore mascara for asian lashes 2012 order crestor online promethazine vc codeine syrup side effects buy erexin-v online cheap pharmacy price alesse online ciplox canada head office is there a drug comparative to effexor xr alesse overnight needed buy lithium pill shop discount code buy prandin from mexico online health canada keflex where caverta mexican flomax tadapox sale fastpillstore prednisolone cheap purchase coumadin online generic fincar silagra cheap price how long to take baclofen can you order sinemet hytrin online without rx billig methotrexate online kaufen best place buy gasex pct prednisona 50 mg efectos secundarios buy cleocin 40 plavix no prescription needed canadian online pharmacy mestinon lawsuit to buy tofranil us online pharmacy no prescription premarin best online pharmacy generic hyaluronic acid donde comprar misoprostol cytotec en mexico can you split cymbalta capsules viagra brand or generic buying dilantin in manchester keflex side effects in dogs staxyn bayer canada buy confido in ireland minocin pellet filled capsules lipothin medication side effects where cozaar pharmacy alli trippy feet mycelex-g sublingual dosage buy levitra professional discount cheap genuine avandamet online lortab elixir 7.5 500 tetracycline cheap uk finasteride tab 5mg used for canada drugs hyzaar with prescription original fosamax online what is actos medicine side effects diflucan over counter uk where to buy evista online canada generic advair no prescription morning after pill effectiveness over time discount cialis phone in order for brahmi cialis price canadian pharmacy codeine promethazine is there a generic version of actonel phenergan drug in mexico pharmacy prazosin 5mg tablets the online drugstore pamelor pharmaceutical wholesalers in uk levoxyl drug interactions cialis sale no prescription brand amoxil online bestellen cialis over the counter india unisom with no rx astrazeneca nolvadex discontinued what is side effect of lithium medication indian hyzaar viagra super active lawsuit canada most reliable place to buy viagra online the best online pharmacy tech schools canadian alliance of physiotherapy regulators credentialing process xenical prices usa buy lithium carbonate half life of prednisone in dogs nolvadex suppliers uk oxytrol pills lisinopril dosage overdose is nootropil a prescription drug haldol tablete 10 mg where to get fucidin cabaser dosage for gyno order isoptin 120 mg buy zithromax online thru paypals buy maxalt online no prescription us best price maxaman where to buy valium forum worldwide pharmacy prometrium viagra prescriptions written buy clonidine online overnight brand finast for sale pastas para adelgazar xerograx generic dilantin vs. brand name buy abana with paypal floxin online order aspirin prices uk can i order motrin no prescription in the usa xalatan brands india flomax online training what drug category is aricept generic for cialis in the usa fast nizoral delivery diclofenac 50mg how many to take cymbalta weight loss stories clozaril barato safe place order prednisolone bystolic shipping overseas promethazine bonus pills diamox mail order how to take coumadin mg procardia for sale online genuine revia 100mg prescription solutions mail order pharmacy current price topamax side effects of using sildenafil citrate eulexin medication order drug market order revatio avodart coupons ordering nizagara here in canada shoppers drug mart holiday hours canada day brand name remeron online unisom sleep next day buy hydrea in ireland where to get female cialis pct what is terramycin eye ointment what does sinemet pill look like online sample buy viagra chloroquine generic for levitra professional buy uk get pain pills dentist generic actos sale rogaine before and after women average cost cialis daily use generic lipitor generic brands buy aciclovir 300mg tablets actos prescription coupon buy combivent pills in the india canadian online pharmacy for protonix styplon shortage dipyridamole perth australia what are the side effects of warfarin hytrin side effects uk can promethazine cause weight gain premarin cream shelf life how much does erythromycin ophthalmic ointment cost percocet effects on breast milk low cost emsam birth control pills naprosyn brand names of birth control pills list dulcolax discount buy amantadine discount buy metoclopramide 5 ceftin tablets from buy buy online lioresal generic proscar reviews hair loss side effects of maxalt 10 mg nexium generic wikipedia drugs western drug seroquel levaquin side effects uk advair diskus 250/50 dosage can you get nitroglycerin over the counter cafergot generic sale burn rx acai buy propecia cheap buy tramadol online cheap lanoxin usa propecia and minoxidil results can 50 mg of seroquel cause weight gain buy diclofenac cheap indinavir sulfate synthesis generic viagra uk cardizem generic for buy promethazine w codeine syrup online Purchase clomid 50mg order lamisil tablets online antifungal prescription for tetracycline order clonidine overnight canada rx&d stamina rx viagra half price proventil best homeopathic medicine for anxiety depression online canadian pharmacy prices buy brand levitra patch buy cholestoplex in india online tretinoin 0,05 reviews what does vermox cheap viagra tablets sale alli diet aid claritin loratadine syrup dosage cialis sales 2009 overnight shipping generic omnicef overnite shipping major canadian pharmaceutical companies reglan pills drugstore myambutol shelf life flonase prescription only bactroban without prescription canada generic from tamoxifen natural testosterone replacement therapy for women canadian prescription drug prices html clomid prices at costco how to take provera and clomid levitra prescriptions can you buy viagra super active in ireland prescription paypal buy carbozyne online pharmacy no prescription cymbalta sale coumadin tablets from buy us online pharmacy no prescription vasotec lidocaine hydrochloride side effects no prescription speman non persciption bactroban viagra plus tablets price cheap glucotrol xl 2.5 mg acivir pills canada prescription diclofenac potassium what is it used for cialis super active online overnight shipping brand rhinocort buy zyban pharmacy acivir pills pharmacy buy ophthacare pills over the counter asthma inhalers at walgreens cheap generic prograf finpecia birth control online mexico ventolin evohaler wikipedia safe place order premarin what is nizagara 100mg buy albenza online at canada pharmacy resources for aleve diabecon medicine children what is the dosage for diclofenac sodium buy cialis professional online no prescription usa water pills 2009 ciprofloxacin hcl 500mg tab en espanol mexican pharmacy online silagra shelf life no prescription online pharmacy overnight no prescription promethazine xenical price in india buy artane uk atarax women buy do i need a prescription for phexin simplotan 500mg and alcohol buy deltasone online no prescription us what is amoxil tablets ciprofloxacin tablets msds mexican pharmacy no prescription maxaman generic zyrtec costco when does diovan go generic 2012 peut on acheter du viagra en suisse seroquel best online non prescription pharmacy vantin max dose non prescription compazine rimonabant buy alternative to taking fosamax piroxicam dosage metformin pcos pregnancy does abilify affect birth control pills plan b generic brand effectiveness abana without script depakote canadian pharmacy minoxidil 10 vs 5 elimite cream no prescription using cialis every other day canadian pharmacy remeron current price zestril wellbutrin sr 150 canada prescription flomax dosage elavil cost comparison can i buy cialis professional in canada cloridrato de ciprofloxacino para que serve detrol pas cher scoria incorporation india viagra buy clomid no prescription fast delivery withdrawelmedsnoscript baclofen discount voucher zyloprim 100 mg tabletas buy toprol xl online pharmacy missed 3 doses of wellbutrin buy elavil with paypal comprar zovirax online medrol without a prescription from us best generic aciclovir review hydroxyzine anxiety review where to get codeine promethazine cough syrup e bay viagra fertility drugs for sale online cialis super active mg tablet xenical for sale philippines buy epivir-hbv greece buy pyridium singapore where to get voltaren overnight aciphex online pharmacy buy floxin no prescription no prescription myambutol sale generic cefixime usa pharmacy kamagranow forum buy generic motrin online with prescription can i buy proventil in canada generic hydrochlorothiazide triamterene lotrisone discount no prescription paroxetine on the internet ultra low dose amaryl zentel tabletki ulotka what does cytotec treat ultra low dose dutas unique hoodia australia sandoz ciprofloxacin 500mg tab coumadin tablets dosage prescription drug levaquin used getting avalide in australia lynoral without insurance brand levitra pharmacy prices list prednisone canadian pharmacy diclofenac purchase performance enhancing drugs in sports for sale buy accutane no prescription guarantee buy plavix canada propecia prescription free buy differin in india online canada buy brand viagra without prescription what is ranitidine 300 mg used for is it safe to order cymbalta is there a real online pharmacy list of brand name sulfa drugs how does cytotec abortion pill work how to use levitra tablets mail order brand advair diskus pharmacy drugs and uses deltacortril ent 5mg tablets prednisolone prescription medicines code of practice authority (pmcpa) carafate medication wikipedia ortho tri-cyclen order in the us lamisil over counter canada moduretic and pregnancy ampicillin drug study antibiotic how to order prescription drugs online steroids prednisolone asthma reglan supplier in uk ordering lexapro from canada list of tesco stores selling diclofenac gel advair diskus canadian source provera period start cheap kamagra soft no prescription robaxin recreational uses generic cialis tadalafil price comparison kroger pharmacy jobs memphis tn elimite cream reviews buy xalatan online india maxalt on line for sale no script buy compazine online from usa calan tablets buy online tadacip india trazodone pills side effects amitriptyline and diet pills prenisolone over the counter from canada tretinoin cream .05 for wrinkles buy prevacid in usa buy augmentin online mexico no prescription amitriptyline shortage canada hoodia for sale usa cheap femara "no prescription" kwikmed legal canadian lisinopril hctz amaryl tablets aventis fast kamagra delivery uk buy atacand pills chelsea drugstore kings road female viagra vice cialis price comparison - walmart buy generic bactroban buy accutane canada online generic lanoxin side effects uk how safe are prescription drugs from india foreign do you need rx celebrex comprar prometrium original generic lipothin us benadryl in croatia side effects of celexa in men cheap gasex uk online doctor prescription phentermine tadapox drug oversea cheap lexapro buy online buy ventolin tablets uk abilify medication treatment online brand cialis india reviews on acai berry tablets cost of topamax generic sulfato de amantadina antiviral mail-order strattera overnight buy acyclovir online lotensin prescription only buy cialis professional 100 where to find viagra in india lotrisone cream how supplied is mail order purim safe phenergan codeine syrup price wellcare.it loc:es do you need rx lincocin can you buy promethazine in canada non prescription plendil colchicine tablets over the counter effexor xr by mail order best price for real keppra nolvadex for sale in canada levitra indian market quanto costa levitra da 10 mg altace precio mexico acticin tablets uses clomid pregnancy statistics roche accutane lawsuit best generic zestoretic sites lanoxin woldwide shipping luvox fast india viagra sublingual for sale australia bupropion us companies only comprar tricor en argentina purchase peptides tamoxifen adderall xr mexican pharmacy atacand now can you need buy revatio online pharmacy express scripts phone number 1-800 side effects of lamictal xr 200 mg does cialis tablet look like paroxetine overdose fatal fda canada supplements metformin without prescription overnight delivery norvasc medication for high blood pressure how much is baclofen tablets how long do side effects of fluconazole last alesse without generic vs namebardn viagra drugstore generics sale clonidine what is diovan valsartan used for lexapro australia generic hcg injections weight loss south africa buy flagyl er patch snovitra super power online overnight shipping ventolin tablets for contractions efectos secundarios del xerograx vytorin 20 mg tabletas purchasing chloroquine online what drug category is sarafem vardenafil 20 mg side effects lamisil com ringworm amitriptyline sleep walking order generic danazol vicodin and flexeril high is it safe to order zoloft cheap lantus insulin pen can buy bentyl online orlistat xenical purchase buy sertraline online without a prescription acheter sarafem pas cher buspar over the counter drugs lipothin uses medication buy fucidin without prescription cheap actos 45mg canada prescription drugs order retin-a 0,025 cheap cipro dose for uti treatment buy online cipro generic olmetec plus olmesartan hydrochlorothiazide medicine buy cytotec patch where to buy cheap generic baclofen iv furosemide rate norvasc 5 mg 30 tablet fiyat elimite 100mg cheep aleve echeck buy isoniazid with visa order erythromycin on line mexico half price avandamet mail order meds of florida online pharmacy no prescription needed ephedraxin sinequan without script furosemide online in uk methotrexate spc emc viagra professional buy uk female cialis pills drugstore lamictal 100 mg pill identifier where can i buy benicar how to by compazine online discount hydrochlorothiazide mg dipyridamole floating tablets retin a micro gel vs cream midamor perth australia estrace tablets uk is there any legit online pharmacies zyrtec 10 mg tablet price brahmi echeck buy marine fish online australia ceftin drugstore actos for men sale in uk online proscar india buy zerit new zealand online does the emsam patch cause weight gain buy canadian drugs no prescription cordarone x tablets heart fedex shipping lithium batteries overseas lisinopril and hydrochlorothiazide tablets where can i buy albendazole atorvastatin patent expiry europe how long does it take for erythromycin tablets to work ephedraxin delivery generic form of zyban what is the generic for compazine typical zoloft dose for children order furosemide online lasix drug urispas without insurance what drug category is avalide allopurinol chemotherapy prophylaxis desyrel font download free where to buy antabuse with amex brahmi tablets side effects aspirin face mask safe legal buy vermox online canada zithromax single dose chlamydia vpxl pharmacy order buy blopress mexico ordering brand generic cialis fast us long time side effects trandate taking tamoxifen steroids where can i buy zithromax in canada use periactin coupon online benemid australia pharmacy arimidex usa cvs prices clonidine buy on line alli weight loss coupon is metronidazole or clindamycin over the counter buy fluoxetine online no prescription united states celebrex medicinenet fertomid 5mg tablets i pill lipitor website glass recalled cheap online viagra australia order extendaquin overnight zyvox generic linezolid buy prednisone australia generic cabgolin us purchase acivir pills lowest price prospect zentel pastile comprar celexa original vpxl pills store review tamoxifen price shallaki drug schedule fluoxetine perth australia is estrace available over the counter buy kamagra gold 15mg online prevacid otc infant indocin usage clonidine cheap uk skechers liv sale trazodone sleep medications zyrtec 10mg tablets 70 levlen side effects bloating order benicar medication by mail buy finpecia with mastercard voveran purchase in canada no prescription forzest with no rx over the counter prilosec drug valtrex sale uk online acticin india emsam 5mg tablets order acticin 120 mg tetracycline sale online viagra soft canada all orders cheap donde puedo comprar cialis sublingual admiral insurance jobs how long does it take cialis 5mg to work can you get lipitor differin to buy in the usa without a prescription