Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông

Vì công bằng và bình yên cho Biển Đông

Tuesday, Apr 28th

Last update05:25:23 PM GMT

You are here: Blog Tự Học Hán Văn Trực Tuyến - Phát Âm Tiếng Trung Quốc

SEAS Blog

Blog của nhóm thành viên Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông
Tháng 7 05
2010

Tự Học Hán Văn Trực Tuyến - Phát Âm Tiếng Trung Quốc

Posted by: nguyenduchung

Tagged in: Untagged 

Phát âm tiếng Trung Quốc

By Nguyễn Đức Hùng
Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông www.seasfoundation.org

Tổng quan

Chữ Hán là chữ tượng hình, nghĩa là chữ viết biểu diễn nghĩa bằng hình, không giống như chữ viết tượng thanh theo các hệ chữ viết dùng chữ cái La Tinh. Khi phát âm, mỗi chữ Hán được phát một âm tiết (a syllable) và cũng giống như tiếng Việt một âm tiết trong tiếng Hán thường được ghép bởi một phụ âm và một nguyên âm và một phụ âm cuối. Lưu ý rằng cũng có những âm tiết chỉ có nguyên âm và phụ âm cuối hoặc chỉ có phụ âm đầu và nguyên âm, hoặc chỉ có nguyên âm.

Một đặc điểm của tiếng Hán là tồn tại rất nhiều từ đồng âm dị nghĩa (nghĩa là các từ có cùng phát âm nhưng nghĩa khác nhau). Tiếng Hán-Việt dùng ở Việt Nam là tiếng Hán cổ (được cho rằng là tiếng Hán vào thời điểm Việt Nam thoát khỏi thời kỳ bắc thuộc, tức vào khoảng thế kỷ thứ 9-10) và được phiên âm theo lối phát âm của người Việt Nam và được Việt hóa qua nhiều thế kỷ nên có phát âm hoàn toàn khác với tiếng Hán hiện đại ở Trung Quốc. Có lẽ cũng vì do đặc điểm của tiếng Hán Việt có nhiều từ cùng âm khác nghĩa nên ở Việt Nam thường ám chỉ các cụ đồ am hiểu tiếng Hán là “thâm như nhà Nho” và có lối “chơi chữ Nho”, nghĩa là nói một chữ nhưng lại ngụ ý nhiều ý khác nhau!

Bài này khái quát một số chú ý về phát âm tiếng Trung Quốc để giúp cho những ai muốn học nghe và nói tiếng Trung Quốc có thể tự mình rèn luyện phát âm và luyện nghe. Còn những ai chỉ học đọc và viết tiếng Hán thì có thể bỏ qua. Bạn đọc quan tâm tới phát âm tiếng Trung Quốc có thể tham khảo các links cho ở dưới hoặc các tài liệu học tiếng Trung khác (ví dụ có bán trên mạng tại Vinabook www.vinabook.com).

1. Hệ thống phiên âm pīnyīn (拼 音 = bính âm) Bắc Kinh

Mỗi một chữ Hán được phát âm bằng một âm tiết. Để ghi âm chữ Hán người ta dùng hệ thống phiên âm. Có nhiều hệ thống phiên âm chữ Hán, hiện nay hệ thống phiên âm pīnyīn (拼 音 = bính âm) của Bắc Kinh được coi là tiêu chuẩn (1). Cách phiên âm pīnyīn dựa vào bảng chữ cái tiếng Anh và được phiên âm sang tiếng Trung như sau:

PhienAm02

Hình 1 Bảng chữ cái tiếng Anh phiên âm theo tiếng Trung Quốc

2. Thanh Điệu Tiếng Trung

Giống như tiếng Việt, tiếng Hán cũng có thanh điệu. Theo (1) tiếng Hán có 5 thanh điệu, ký hiệu là: – ,  /  ,  v  , , và .. Ví dụ: âm tiết ma (đọc như ma trong tiếng Việt) gắn thêm thanh điệu sẽ là: mā , má , mǎ , mà , mạ. Trong một số từ điển Hán ngữ và sách giáo khoa dạy Hán ngữ, vì lý do kỹ thuật, người ta thay thế 5 ký hiệu trên bằng các con số: ma1 (= mā ), ma2 (= má ), ma3 (= mǎ ), ma4 (= mà ), ma hay ma5 (= mạ ). 

Ví dụ 1: Nghe phát âm ā, á, ǎà (xem thêm (2))

Ví dụ 2: (phồn thể (âm Hán Việt, nghĩa )- giản thể - phát âm theo tiếng Trung)
 
媽 (ma = mẹ) 妈 - mā : đọc như ma (ma quái) trong tiếng Việt.
麻 (ma = cây đay) 麻 - má : đọc như mả (mồ mả ) trong tiếng Việt.
馬 (mã = ngựa) 马 - mǎ : đọc như mạ (mạ non) trong tiếng Việt.
罵 (mạ = mắng) 骂 - mà : đọc như má (ba má, lúa má) trong tiếng Việt.
嗎 (ma = câu hỏi) 吗- mạ (= ma): đọc nhẹ như ma (ma quái) trong tiếng Việt. (Thanh này đọc nhẹ nên gọi là khinh thanh (轻声) 輕 聲 , thường thường được viết không dấu chấm, tức là viết ma thay vì mạ ).

So sánh:
Thanh  – tương đương không dấu của tiếng Việt.
Thanh  / tương đương dấu hỏi của tiếng Việt.
Thanh  v tương đương dấu nặng của tiếng Việt.
Thanh tương đương dấu sắc của tiếng Việt.
Thanh • tương đương không dấu của tiếng Việt, đọc rất nhẹ.
Chú ý quan trọng: Dấu thanh điệu /  và không tương ứng dấu sắc / và dấu huyền  tiếng Việt. Xin đừng để chúng gây lẫn lộn.

Bạn đọc hãy thử click vào < ma >, để nghe lần lượt 5 âm tiết: ma (đánh vần «mơ - a - ma»), mā , má , mǎ , mà ; (khinh thanh được đọc trước).

Ví dụ 3:

hoặc da1 (ví dụ chữ 搭 đáp)
  hoặc da2 (ví dụ chữ 答 đáp)
hoặc da3 (ví dụ chữ 打đả)
hoặc da4 (ví dụ chữ 大 đại)
dạ hoặc da

Luật biến đổi thanh điệu

(1) Hai thanh v kế nhau, thì thanh v trước biến thành /.  Tức là v + v = / + v. 

Ví dụ 4:

你好 - nǐ hǎo đọc là ní hǎo (chào anh/chị). 很好 - hěn hǎo đọc là hén hǎo (rất tốt/khoẻ).
永远 (phồn thể: 永遠) - yǒng yuǎn đọc là yóng yuǎn (vĩnh viễn)

(2) Ba thanh v kế nhau, thì hai thanh v trước biến thành /.  Tức là v + v + v = / + / + v. 

Ví dụ 5:

总理府 (phồn thể: 總理府): zǒng lǐ fǔ đọc là zóng lí fǔ (phủ thủ tướng). 展览馆 (phồn thể: 展覽館): zhǎn lǎn guǎn đọc là zhán lán guǎn (nhà triển lãm).

3. Phụ Âm Đầu (thanh mẫu 聲母)

Theo (1) hệ thống ngữ âm Trung Quốc có 21 phụ âm đầu: b , p , m , f , d , t , n , l , g , k , h , j , q , x , zh , ch , sh , r , z , c , s. Xem chi tiết thêm ở đây.

4. Vần (vận mẫu 韻母)

Theo (1) Hệ thống ngữ âm Trung Quốc có 36 vần. Mỗi vần gồm: nguyên âm (+ phụ âm cuối). Nguyên âm (đơn hoặc kép) bắt buộc phải có; còn phụ âm cuối thì có thể có hoặc không.
 
36 vần trong hệ thống ngữ âm Trung Quốc là: -a, -o, -e, -er, -ai, -ei, -ao, -ou, -an, -en, -ang, -eng, -ong, -i, -ia, -iao, -ie, -iou, -ian, -in, -iang, -ing, -iong, -u, -ua, -uo, -uai, -uei, -uan, -uen, -uang, -ueng, -ü, -üe, -üan, -ün
 
Phụ âm đầu và vần kết hợp có chọn lọc, chứ không phải một phụ âm đầu này sẽ kết hợp với tất cả các vần hiện có. Thí dụ: phụ âm đầu b- không hề kết hợp với các vần: -e, -er, -ia, -iou, -iang, -iong, -ua, -uo, -uai, -uei, -uan, -uen, -uang, -ueng, -ü, -üe, -üan, -ün. Hay vần -ueng, chẳng kết hợp với phụ âm đầu nào cả, và nó luôn là âm tiết, được viết hẳn là weng. (w và y không phải là phụ âm; chúng được xem là bán nguyên âm). Vần -er cũng là một âm tiết độc lập, được viết hẳn là er.

Xem chi tiết thêm ở đây.

Phần luyện tập phát âm (xem ở đây, và vào các links trong "Một số links hữu ích").

oOo

Một số links hữu ích

1. Xem video clip phát âm tiếng Trung 汉语拼音字母表.

2. Download phần mềm học phát âm tiếng Trung ở đây.

3. Trang Học Tiếng Hoa

4. Luyện Phát Âm

oOo

Tài liệu tham khảo

(1) Lê Anh Minh. Phát âm Bắc Kinh với phiên âm Pīnyīn.

(2) Chinese Tones.

 (còn tiếp)
Đón đọc: Bài học chữ Hán 1)

genuine 20 mg cialis viagra bonus pills lexapro generic bad cialis canada.com cialis nhs cost ritalin plus strattera zoloft leukopenia cvs cialis 5mg clomid 100mg chances wellbutrin drug family amoxil versus augmentin viagra uk laws priligy pill uk nexium cost canada buspar price walmart valtrex generic canadian bahamas pharmacy viagra celexa generic lexapro viagra china pfizer generic cialis 10 omg cialis causes stratos house cipro kamagra 100mg 4 pills levitra tabletki rozpuszczalne phenergan aukaverkanir cytotec misop canada levitra generic available viagra sale aberdeen doxycycline 100mg iv herbal viagra sale vegetal viagra de propranolol 10mg migraine lisinopril prescription cost pfizer viagra cenas nexium 20 mg biverkningar doxycycline causing hives kamagra uk 4 pack bactrim tablets durban wellbutrin 5 htp together valtrex 50mg 150mg cheap viagra nexium medicine buy zoloft cause pimples wellbutrin tabletas 150 mg augmentin 625 price uk buscar pastillas cytotec levitra 10 mg review prednisone uses wiki quanto costano augmentin doxycycline 100 mg indikasi drug wellbutrin xl 200 milligram cialis online viagra walgreens pharmacy diflucan 150 mg 1 capsula augmentin es 600 susp valtrex condom use propecia finasteride cheap effet cytotec foetus wellbutrin 150 mg daily lexapro weight disorder kamagra gold 100 uk cialis brand 5mg wellbutrin tense muscles buspar lupus xenical roche buy aust distributors viagra doxycycline 50mg 28 capsulespharmacy recreational cialis use fertility buy clomid zithromax price generic 150 mg viagra dangers xenical 84 tabs viagra kaufen hannover cialis 20 mg pricing buy brand levitra viagra sell online buying viagra manhattan take cialis 10mg zovirax and molluscum prescription propecia india strattera cheap nolvadex 10 mg buy crushing doxycycline tablets propecia price walmart cialis prices kualamlumpur nexium generic 40mg buspar off label propecia result use wellbutrin tight muscles the usdrugs cialis cutting synthroid pills half 20mg levitra levitra 40 mg danger viagra online britain buspar prescription assistance cialis tablets paypal warna pill viagra phenergan infant uses gsk amoxil 500 mg costo reale cialis amoxil price unprescribed clomid sale buy diflucan cvs diflucan 10 mg cialis experiences uk echte viagra kaufen cialis 60 tablet buspar clenching jaw nexium 40 mg hinta viagra pillen wiki generic viagra local 10 mg nolvadex effectiveness cialis pharmacy johannesburg lasix cost uk prices viagra 100mg viagra sales wallmart cipro buy online viagra deutchland online cialis prescription america doxycycline 100 mg yanetkileri lisinopril tinnitus permanent amlodipine together cialis norvasc lisinopril together glucophage 1000 mg lexapro generic medicine walgreen cialis cost cialis with muse metformin retail price tussin dm zoloft wellbutrin retard 300 mg nexium 80mg lasix tablets 40mg milwaukee viagra teachers forum cheapest cialis synthroid generic drug levitra schmelztablette beipackzettel generic zoloft cost bactrim medlineplus genericos do cipro bactrim 160 mg diflucan suspension concentration lisinopril 10mg buy valtrex and thrush cheap cialis safe buy cipro antibiotic walgreens pharmacy clomid valtrex prices wellbutrin xl nausea propecia costco discount buy nolvadex research nexium usa losartan hydrochlorothiazide cost alprazolam and buspar ginseng buspar wellbutrin australia pbs buspar de clomid sans prescription bactrim 160 mg posologia cheap lexapro online buying zovirax online pill splitting cialis nexium 20 mg einnahme viagra plus tadafil wanted 3 viagra 50 mg strattera 80 mg dosage bodybuilding nolvadex canada cialis medical prescription augmentin prospect 1000 mg zoloft ja raskaus cialis 5mg lily buspar for anger tinnitus wellbutrin xl buy real xenical viagra generic 10 tabs bactrim 240mg cialis 20mg everyday valtrex generic same nolvadex online consultation discount cialis tadalafil prednisone weaning nausea cialis pharmacy price cialis 5mg ca levitra dispersible 5 mg costo cialis clomid use test cheap cialis medication viagra price search dapoxetine buy canada brand cialis cheapest augmentin et sinusite prednisone tablet 20 mg buy viagra quantity celebrex tablets used wellbutrin 300 mg ervaringen nexium plus tabletas cost synthroid 75mcg buspar high like zovirax tablet fiyati viagra cheap trusted lasix generic tablet levitra use instructions metformin pause operation viagra india cobra levitra price costco age using viagra viagra buying cialis 5o mg buying viagra canadian price viagra dubai cytotec labor delivery cialis tabletta 20 mg periactin online uk buy viagra maldives cat costa cialis clomid 50mg symptoms pfizer viagra geschichte phenergan tablet overdose best levitra generic walgreens propecia prices doxycycline and flushing viagra online risks cialis 20mg belgrado clomid lange cyclus walmart viagra generic 5mg lexapro nausea cipro generic available cialis 119 pill sildenafil viagra canada lasix tablet fiyati red cialis 600 mg buspar cigarettes boys using cialis buy clomid ttc metformin without diabetes cialis cheap 5mg viagra target audience online viagra pfizer buspar and norco clomid australian pharmacy prescription levitra 20 mg xenical generico valor levitra tabletas 10 mg generic wellbutrin xr augmentin 875 mg alcohol cialis price check buspar natural viagra overnight canada viagra oxycodone together discount online propecia strattera medlineplus prednisone withdrawal confusion propranolol versus metoprolol viagra pfizer 25 wellbutrin xr price cialis 5mg prn prednisone 60 mg tab wellbutrin uk availability nexium 40 calgary price cialis 10mg vaikutusaika cytotec de 500 mg burinex versus lasix viagra beipackzettel pfizer nexium schedule drug celebrex sinusitis local cheap cialis calamus root viagra wellbutrin prolonged use 75 mg viagra effectiveness cialis insurance cost buy bactrim tablets buspar menstrual cramps zithromax online usa lexapro 10 mg 10 weeks canadian cialis cipro dental use prednisone 10 cost levitra 10 mg prices cialis 200 mg tadalafil levitra generic 2.5 cialis 2.5mg review canadian ranbaxy viagra levitra 10 mg 12 stk price comparison kamagra metformin online pharmacy zyprexa wellbutrin together nolvadex generic 10mg dapoxetine chemdrug lasix 5mg 1000 mg of zoloft lexapro dosage dangerous synthroid cause diabetes buying celebrex banja luka cialis buspar sinus maryland cialis meltabs viagra vaikutus alkaa strattera lowest price prednisone cause panting the cheapest propecia lexapro price india cialis 50 mg dosage cost levitra cialis prospecto 20 mg metformin fc 500 mg lexapro versus 5 htp viagra 25 mg review canada prescriptions cialis buspar increased urination viagra india supplier strattera 40 mg pills penicillin erythromycin together doxycycline sulfa drug 150mg viagra cheap metformin 500 mg wikipedia erythromycin alcohol use take periactin pills clomid online overnight zovirax zona intercostal india viagra paypal cipro causing nausea suddenly stopping buspar nexium price australia metformin menopause buy cytotec generic xenical capsule price panama viagra prescription la viagra pfizer pharmacy au viagra cialis 100 mg safe septra cipro together nexium suspension 40 mg diflucan price cvs prednisone for cluster zoloft 50 mg pret bactrim 400 mg dosage clomid kilosports buy viagra gegen tinnitus hydrochlorothiazide 12.5 mgmyl xenical tablets india augmentin 600 mgs forum cialis users augmentin antibiotic 1000mg zithromax online us price cialis medco viagra pills cod breastfeeding thrush diflucan wellbutrin muscle tightness propranolol prescription online who uses lasix different metformin tablets strattera and uses kamagra 160 mg super phenergan chemist warehouse buy cialis prague zovirax 400 mg used 5mg lexapro tiredness viagra 100 mg reimport lexapro tab 20mg tony ferguson xenical nuspojave kamagra xenical tabletki odchudzajace strongest viagra uk nolvadex canada buy viagra online apotheker purchase cialis 50 mg zoloft skusenosti uk levitra 20mg buspar 10mg wiki viagra ireland buy prescription cheapest viagra buspar celexa interaction genuine viagra online viagra 50 mg prospecto tetracycline dosage 250 mg discount cheap viagra cialis 5 mg prezzi ranitidine plus nexium metformin 1000 mg packungsbeilage lexapro medication prices girls viagra tablets hydrochlorothiazide 12.5mg tablets online cialis dangers lexapro walmart pharmacy order Cialis 60 viagra tablet online viagra users wives clomid twins 100mg preisvergleich cialis 10 mg clomid steroid use lisinopril drug recall anxiety drug propranolol xenical price canada glucophage galvus diflucan prices walmart nolvadex 10mg tamoxifen dapoxetine users clomid buy europe augmentin 200 mg pediatrico nexium causing pain brand pfizer viagra buspar empty stomach cipro walgreens cost augmentin apteka online identifying generic viagra cialis generic 40mg melbourne get viagra cialis 40mg dosage purchase propecia generic purchase lisinopril 20mg diflucan thrush breast cipro uti nausea order propecia without kamagra tablette wirkung buy prednisone medication viagra 150 indian price propecia generic pill cutter cialis propecia focus nexium discounts levitra tabletas 20 mg buspar and lortab doxycycline hydrate tablets 25mg viagra counterfeit mg in viagra buy celebrex europe nolvadex 20mg ip zoloft versus venlafaxine zoloft kokemuksia ameritrust viagra buy cialis 20mg diflucan and nausea lexapro 60 mg dose retail price zithromax viagra brighton uk cialis privat kaufen viagra low price valtrex shingles rxlist viagra 25 mg satis australian pfizer viagra cialis tadalafil tablets viagra generic fake order doxycycline online erythromycin 250mg caps viagra pharmacy shanghai australian nolvadex 600mg cialis 30 mg red lasix 20 mg preis hydrochlorothiazide prolonged use buy zithromax tablet propecia cost uk cialis 5mg nebenwirkung doxycycline nervousness online kamagra ireland doxycycline capsule price nexium filmtabletta gyogyszer cytotec misoprostol uso wellbutrin xr buy nexium mups 20mg 90 bactrim generico hydrochlorothiazide drug info wellbutrin generic 300mg orlistat xenical usa bactrim allergy lupus viagra samples.canada green kamagra online buy kamagra sydney discount cialis us soft tablet cialis nexium 40mg pbs doxycycline burnt esophagus hydrochlorothiazide 25 mg efectos xenical 120 mg paraguai levitra drug screen valtrex generic cheap cheap periactin online clomid untuk pct ciprofloxacin versus doxycycline boots doxycycline 100 mg viagra gross sales buy clomid pills cialis viagra canada metformin cause ketoacidosis viagra prices nhs lisinopril zestril 40 mg zovirax cream us selling viagra online liquid cialis canada viagra pills sydney cipro causes bleeding augmentin 500 mg alkohol cialis flomax together lexapro 15 mg price nexium 40 drug tremor drugs propranolol viagra 300 mg headache bactrim dangerous indo metformin 500 mg kamagra australia sydney levitra orodispersible 20mg nausea on cipro celebrex street use lasix furosemide buy viagra canada reviews wellbutrin and generic hydrochlorothiazide causing hyponatremia clomid days 3 7 versus 5 9 cialis 20mg bottel buy levitra kamagra levitra canada price prednisone taper 30 mg cost 20mg levitra strattera cost phenergan nausea medicine xenical en canada order amoxil canada nexium price 40mg doxycycline sa price viagra 100mg de cialis canada pharmacy harga levitra 20 mg buspar drug info buspar patient support 175 mg zoloft metformin tablets infertility viagra delhi india pharmacy india cialis viagra facebook uk online buy zithromax levitra 15mg generic viagra 20mg enthusia viagra generic viagra gnc cialis discount sales highest dose buspar zoloft versus generic 20mg prednisone lupus black cialis 3000mg cavernous haemangioma propranolol zovirax 5 creme price cipla viagra cost cialis 10mg oglasi tablet nexium 20mg xenical price pharmacy special discount viagra purchase amoxil amoxil 250 suspension wholesale cialis 50mg reviews zithromax 1000 mg powder augmentin 1 g uses korean generic viagra cialis 5 mg hrvatska zoloft cause twitching effet pamplemousse cialis zovirax 5g price generic wellbutrin anger diflucan 150 mg buy viagra ukstockists uk lexapro hoeveel mg bactrim 800 tablet zithromax cause anxiety viagra cost effectiveness vegetable viagra lisinopril stop using lexapro drug reactions metformin pill shapes cipro tabletkasi strattera 40 mg cap metformin 500 mg cm strattera 25 mgs augmentin bustine costo buspar 75 mg buying viagra kl prozac versus paxil viagra from india prednisone causes constipation viagra online norge pills 2 go kamagra google viagra canada metformin causes dizziness prescription for propecia buspar pain management viagra nhs prescriptions cytotec pill description amsterdam buying viagra viagra di nascosto average viagra cost 2011 logistica buspar kamagra wholesale mumbai getting cialis prescription diflucan 200 mg kapszula indian cialis generic lowest viagra price lexapro drug online levitra online india viagra indian stores generic viagra hk 100 mg viagra etkisi homeo viagra india zoloft movement disorder 94 buy nolvadex world prednisone online pharmacy orlistat xenical pills prednisone build muscle boulder propecia sales lexapro australia generic 100mg zoloft overdose phenergan supp 25 mg strattera 10 mgs ativan buspar interaction houston clinic viagra hausmittel statt viagra cialis target pharmacy erythromycin 2 gel uses lisinopril tablets uses strattera kaufen paypal walmart pharmacy bactrim prednisone 7.5 mg doxycycline ototoxic drug buspar brain injury zoloft rezeptfrei kaufen levitra 25 mg cialis 10 mg originale generika cialis uk levitra tablet uses chlamydia zithromax 800mg celebrex drug buspar and sertraline medicament nexium 20 mg generic zithromax chlamydia pfizer viagra prices get prescribed viagra generic lexapro pharmacy prix viagra pfizer generic cialis milwaukee tetracycline acne pills valtrex online overnight metformin frei kaufen lisinopril cause anemia liquid nolvadex mg propecia costco cost purchase peptides clomid cialis 5mg 28 tablets phenergan 10 mgs dapoxetine 60mg price non prescription tetracycline cialis similar drugs levitra online bahrain kamagra online usa cost daily cialis price viagra cialis metformin sinus buspar order online sustanon clomid cycle generic cialis alp buy kamagra 50 clomid private cost hydrochlorothiazide tab 12.5 mg clomid generic brand viagra usage frequency buy propranolol australia zithromax costs cipro genericos wellbutrin myoclonus buspar food iv viagra dangerous buying proper viagra nexium miracle drug doxycycline similar drugs viagra offlabel use cialis muscle gain buy canadian levitra propecia cost walmart cheap prednisone online clomid 75 mg dose cytotec medicine used cialis 5mg directions wallmart price viagra lexapro price check get prescription periactin viagra prices 2012 buy mens viagra 100mg zoloft erowid arthritis drug celebrex augmentin drug type price 30 day cialis buy metformin paypal cialis eu online cialis 2,5 mg generika purchase lexapro 20mg celebrex drug interactions eat 10 lasix tablet prednisone for tinnitus dosis augmentin 600 mg viagra kaufen deutschland augmentin charakterystyka produktu generic propecia 1 year viagra online.pl viagra in mumbaiprice viagra pills panama valaciclovir valtrex generic viagra causa avc buspar dyskinesia zithromax 500 mg prospecto tablets levitra cialis prescription free cheap uk viagra viagra alternative discussion cialis in canada pregnancy using clomid phenergan 25 mg uses priligy 60 mg prezzo generic viagra forumes drug rash bactrim cialis flush cure kamagra generic bangkok indian viagra dosage order viagra soft propranolol 150 mg dosierung levitra 20mg viagra kaufen duisburg viagra 50 mg manila generic viagra users deltacortene 25 mg prednisone cialis horny pill tabletki kamagra gold lexapro generic effects cipro dosage sinusitis vardenafil levitra 10 mg price cialis greece cheap 200mg cialis diflucan age use generic wellbutrin constipation nolvadex sale 20 mg veterinary prednisone buy 50 mg generic viagra farmacie online priligy doxycycline 100mg wikipedia levitra ed drug wikipedia viagra online generic valtrex 500mg buspar and mania nexium buy australia viagra 250 tabletki propecia online sales compare cialis cheap cheap sale viagra lasix tablet disadvantage doxycycline cost tablet buy clomid research augmentin 625 mg syrup zithromax 500 antibabypille zoloft 100mg tablets buspar 15 mg snort costo nexium 20 cialis tablet size viagra popup virus reliable cialis order viagra ersatz kaufen viagra wirkung samenerguss zithromax acne price purchase clomid free bactrim crushed unicornuate uterus clomid zithromax 600mg cialis sustancia activa cialis pricing Canada clomid packaging uk celebrex cost usa viagra kaufen internet hydrochlorothiazide sustained release zovirax 500mg dosage nexium discount price common viagra price levitra face flushing nexium price singapore blue pill viagra 300 viagra drops online cipro 14 film tablet sheep cialis 20mg cialis australia prescription india kamagra urdu buy effervescent cialis 4rx viagra reviews buy cipro xr 1000 drug clomid used nexium esomeprazole 10mg viagra online 50 mg zovirax suspension kuwait augmentin 625mg bd buy propecia minoxidil costo viagra svizzera metformin usage overseas viagra sale prednisone 6 day 10mg wellbutrin uk prescription lexapro reviews 20 mg cheapest viagra usa cipro uses interactions cialis 5 mg vademecum proven generic cialis levitra online men nexium nausea vomiting clomid use estrogen amoxil 400 generic name cialis original uk hydrochlorothiazide tab 50mg propranolol 10mg forum diflucan aspergillus doxycycline 20mg online bactrim tablete doziranje xenical private prescription zovirax ointment prices viagra sildenafil buy cialis buy us nexium half tablet viagra made india cialis generic buy zoloft causing yawning priligy dapoxetine kaufen lisinopril philippines price viagra sales volume augmentin 875 125 mg buy cipro europe levitra generic indonesia 200mg viagra india buy xenical 120 mg propecia superdrug uk cialis como usar buy brand propecia viagra pfizer rfid metformin bp 850 mg propranolol antiarrhythmic drug wellbutrin concerta together cialis 20mg produse cialis 10mg forums cialis price sa zithromax drug action viagra toronto delivery levitra versus generic synthroid price canada cialis and price nexium bebelusi cheapest generic nexium doxycycline 100mg 500 tablets 1 cialis generic viagra diflucan costa rica zithromax sinusitis dose identifying metformin tablets discount foreign cialis cipro 500mg treats canada propecia online erythromycin creme kaufen 30mg of nolvadex doxycycline tablets appearance synthroid dosage menopause celebrex pain pill cialis nere 800 mg prednisone 40 mg 7 days buspar borderline personality duspatalin y nexium buy cialis user doxycycline canine use clomid venta online bactrim ds 800 generic viagra originale 25 mg doxycycline uk cost tableta zoloft perdoret levitra schmelztabletten 5mg cialis rx online cipro overnight shipping viagra gadget metformin 500 tabletki buy viagra ireland kamagra 100mg buy strattera 100 mg cialis pills sale nolvadex in usa lovulation sous clomid dapoxetine drug test synthroid 25mg lisinopril 3759 i 5 mg buying unprescribed clomid viagra pills ladies cialis ukash kamagra central uk lexapro 5mg pregnancy lexapro price walgreens erfahrungen xenical 120 mg augmentin bustine 1 g online cialis unbeatable bactrim white pill viagra nhs australia propecia generic 4rx 50 mg viagra dosage wholesale price levitra generic cialis avis finasteride propecia buy 20 doxycycline suspension pharmacy pill identifier levitra metformin tablet 142 lexapro 2.5mg dose viagra pfizer cena buy Cialis 90 Tabs canadian drugstore cialis discount online viagra viagra prices online viagra pill doses metformin 1000 mg kinderwunsch buy xenical china lamictal buspar interaction ic prednisone 50 mg nolvadex drug testing provillus vs propecia cialis tablets singapore zovirax tablet color celebrex 40 mg viagra 100mg poveikis want buy viagra cialis online discreet paroxetine buspar interaction prednisone uses asthma cipro cause miscarriage pussy viagra efect cialis generico espana viagra cost egypt propecia online order lexapro de 5mg ayurvedic viagra online celebrex limited use 150 mg viagra dosing nolvadex d buy bogus cialis kamagra cost bangkok tetracycline antibiotic drugs prozac and buspirone pill identification lisinopril zithromax buy chlamydia recommended propecia use lisinopril hydrochlorothiazide cost lamictal buspar lisinopril drug contraindications nexium tab 40mg lupus cough lisinopril usar clomid engravidar augmentin filmtabletten sinusitis and doxycycline augmentin et nausees xenical uk prescription awp viagra 100mg erythromycin family drugs kamagra weekend australia get prescribed zoloft aquatic tetracycline 250mg viagra xenical 120 online lisinopril 10 mg wirkstoff augmentin xr tablets zoloft and perimenopause buspar 7.5 mg buspar interaction wellbutrin cialis 5 mg erfahrungsberichte streptococcus bactrim ds amoxil online paypal effetti abuso viagra viagra 800mg reviews viagra, take 2 pills diflucan fussy baby synthroid classification drug nexium online compare use doxycycline hyclate is 4 5mg cialis online pharmacy kamagra diflucan online international clomid nausea progesterone buspar medication reviews clomid 100mgs uses for propranolol buy nolvadex australia strattera dosage rxlist purple viagra pill buy cipro tabs viagra 50 mg compresse se usa propranolol naproxen lisinopril together doxycycline acne generic misoprostol cytotec australia cialis tablet split buy lexapro uk costco generic cialis uti cipro rx propecia 5 mg cialis prescription czech meijer pharmacy levitra generic lexapro oval kamagra pillen rezeptfrei 20 mg cialis coupons cialis lilly 8 mg cialis indian lab cialis generic alternative zithromax 250mg pfizer viagra sales pfizer prescription assistance wellbutrin cytotec rx xenical similar drugs free cialis generic 9.99 cialis user reports cialis 4mg 10mg of levitra viagra india red 60 mg lexapro overdose pink viagra canada penjual clomid online augmentin wechselwirkung pille vanzari viagra 50mg viagra canada canadian metformin pill odor young levitra users viagra uk 150mg online apotheke cialis 250 mg erythromycin acne cialis da 50 mg prednisone cause fatigue pfizer viagra prescription purchase viagra female buy dapoxetine cheap levitra prix discount cialis in naussau viagra und samenerguss lasix tab untuk viagra online lloyds viagra viertel tablette strattera drug program cytotec rhesus negatif cipro rx valtrex 1 gram price viagra pfizer sues generic synthroid good viagra pill costs viagra brands india testimonios uso cialis pfizer viagra men buy womens viagra sertraline propranolol together zithromax suspension supplied wellbutrin face flushing lexapro 5 mg tiredeness cytotec tabletten beipackzettel viagra 100 mg costo generic for xenical valtrex sales cialis costs cvs indian vegetable viagra erythromycin pseudomembranous colitis zoloft lykkepiller metformin drug content buy viagra substitute cheapest xenical australia xenical price tablet magnus o viagra prednisone discussion forum watermelon viagra pill cialis 30 tablet potenzmittel cialis 5mg nexium mups 40 mg 90 tetracycline 250 mg uses propecia generic version buspar reviews gad customs viagra uk causes cialis backache acne doxycycline mg johannesburg viagra purchase order Levitra 10 mg synthroid causes diarrhea buspar and memory lexapro 20 mg forums 20mg cialis cost truth generic cialis comprare propecia online cialis generico infarmed levitra dosage adjustment prednisone 20 mg appearance ic prednisone 10 mg tylenol nexium together levitra da 2 5 mg cialis user experience viagra user age cialis tablets uk zovirax drug price cialis 5mg 2 pills cialis 5 mg dailyreviews cialis dose mg propecia online rezept clomid 3 tablets periactin 4 mg cats xenical price euro buy kamagra sukhumvit viagra mood tablets levitra order usa lexapro crushed high doxycycline 500mg chlamydia viagra yohimbe together propranolol 40 mg efectos lexapro prescription program overnight cialis shipping viagra 50mg nhs augmentin tabletki forum strattera drug alcohol cialis aus bula xenical 120mg buspar vs bupropion kamagra cheap supplies farmacia cialis 5mg prednisone leukemia patients lexapro treatment perimenopause pfizer viagra lawsuits miami cialis prescription phenergan to buy ruska viagra clomid generic multiples 2013 valtrex uk venus beach cipro buy strattera 20mg cvs levitra prices lexapro non generic xenical nz online augmentin bustine 400 many mg nolvadex diflucan oral uses mg of zithromax price of xenical 2011 wellbutrin dosage canada lisinopril misuse buy nexium spain doxycycline hyclate tabs wellbutrin muscle soreness celebrex uk 200mg lisinopril 05mg efectos diflucan 150 mg tableta lisinopril causes neuropathy clomid prescription overnight cialis generikum kaufen cialis 20mg wiki price viagra insurance diflucan thrush symptoms levitra 20 mg 30 tb walgreens price levitra metformin aching muscles prednisone causes depression metformin available india ovulation drug clomid buy lisinopril 5 mg canadian generic propecia lexapro cost canada priligy uk price cialis 20mg canadian zithromax antibiotic 500 mg costo augmentin compresse cialis in austria cost clomid philippines tacrolimus and erythromycin cialis 20mg ebay nexium price egypt prescribing viagra australia abuso viagra viagra canada prescription canada viagra prescription lisinopril 80 mg dose levitra 12 mg overnight viagra generic buspar and sleeping 5mg cialis time clomid 25mg success diflucan 150 mg capsule cialis walmart prescription usa viagra sales 8000 mg viagra zoloft generic name diflucan compresse 200 mg xenical price list nolvadex causes cancer viagra launched uk the drug bactrim abilify zyprexa together levitra atsauksmes potassium lisinopril together viagra 150 online use zithromax cf xenical tabletes uk lady cialis australian false viagra india viagra first prescription metanabol plus nolvadex losartan lisinopril together cipro tabs 500 mg doxycycline cause anger zoloft drug neurotransmitter augmentin 875 suspension pricing viagra canada celebrex price walmart buy cytotec 200mg online kamagra maestro celebrex 250 mg 500 metformin mg 25 mg of strattera zovirax suspension shingles celebrex price generic ukabif propecia viagra 100mg hinta wellbutrin 150 mg reviews prednisone causing rash strattera wirkmechanismus erythromycin 500 mg filmtabletten express viagra online 8080 precio nexium 2.5 gusher humira versus prednisone germany buy viagra uk kamagra forum anxiety disorder wellbutrin prednisone pill identifier great viagra price prednisone taper order 15 mg prednisone daily generic female viagra price check xenical review viagra sale levitra 10mg gde mickey mouse viagra viagra generico prezzo 5 mg cialis dosage nexium rus propranolol angustia much generic cialis bactrim causes hepatitis online drugstore viagra Levitra 90 pills Buy cialis walgreens costs nolvadex tabletki cialis stamina rx cialis generic quality online levitra buy cytotec 20mg viagra tablets 25mg tabletki cialis 5mg cialis online bestellen description metformin pill amoxil used for strattera cost ontario xenical caps 120 mg cytotec purchase online viagra immediate delivery kamagra uk com viagra pharmacy canada xenical y dukan eu usei cialis lexapro pricing 20mg buy clomid cipla lisinopril causes edema viagra natural generico doxycycline pill effects kamagra glasgow uk cialis monthly cost levitra tous jours levitra use tricks levitra original sale celebrex recreational use oral diflucan price white pill nolvadex 10 celebrex cymbalta together low cost diflucan using viagra at 24 buspar yaz augmentin film tablete xenical orlistat cheap clomid 250mg fertility zovirax herpes tabletten 200 mg zithromax generic cialis tadacip nexium tablete 40 mg zoloft 100 mg overdose round generic cialis wellbutrin sr 150 mg diflucan 150mg kaina buspar hyperhidrosis cips pharmacy viagra amoxil drug indication man uses viagra viagra toronto prescription buspar et stilnox buy generic zoloft cialis buy florida viagra pricedean read viagra 100mg werking viagra zum ausprobieren kamagra en bloeddrukverlagers 0.25 mg lexapro dose prednisone 50mg tablet levitra 20 mg posologie canadian cialis prescriptions nexium iv rxlist buy dapoxetine london rodos viagra price cialis prescription 98052 xenical orlistat costo levitra 10 mg vardenafil buy levitra 90 pills bactrim 80 mg zithromax nausees strattera 60mg capsules diflucan nuspojave augmentin 625 mg posologie viagra 25 oder 50 mg buy medistar cialis spinal fusion prednisone viagra sales cialis online brand cialis price for 90 propecia clomid generic effectiveness zithromax prescription drug pfizer canada zoloft doxycycline ophthalmic use doxycycline tablets throat viagra pills one amoxil sale cialis purchase australia priligy generic doxycycline stomach virus bebe sous clomid official viagra uk clomid india wikipedia celebrex medlineplus cialis 100 mg 30 tablete cusi erythromycin cena celebrex suppositories canada clomid fertility uk viagra india paypal viagra sale quezon levitra film tablet uk viagra professional purchase viagra chemist precios cialis generico whole sales viagra levitra cheap usa propranolol causing palpitations doxycycline for tinnitus price 200 mg celebrex propecia cheap forum viagra woman india cialis buy 5mg 5mg levitra online cialis 5 mg riabilitazione strattera vaikutusaika viagra costo mexico erythromycin and tacrolimus metformin hcl 1000mg buspar for bipolar 2 buy zithromax walgreens viagra for womencheap amoxil tablets used zovirax cost australia celebrex tradus romana cialis causes anxiety viagra 50 mg peru 5mg cialis reviews cialis 20 mg lily zovirax 800 mg price diflucan 200 mg capsule cheap generic kamagra cialis online venezuela buspar and opiates clomid buy canada cytotec misoprostol 28 tabletas valtrex 500 mg lasix 40 mg wiki lexapro 15 mg reviews metformin and leukemia buy viagra retail buy clomid cheap water pills hydrochlorothiazide infertility viagra use prescription propranolol buspar high dosage pill identifier doxycycline strattera cvs pharmacy viagra 100mg 20st viagra plus levitra prednisone uses hives augmentin forte australia lexapro prescription buspar night drug propranolol buspar drowsy viagra 200mg reviews canada viagra commercial xenical online portugal cialis 2.5mg india ques prednisone 10mg viagra buying abroad harga nexium tablet 20 hydrochlorothiazide mg dosage cialis tadafil 200mg snort 150 mg wellbutrin levitra 10mg cpr4 cialis 20 mg ultrafarma prices cialis 2.5 mg ordering bactrim online bulk viagra pills synthroid infusion cpt rx one viagra prednisone 5 day prescription reliable clomid online viagra menopause buying doxycycline tablets sale propecia propecia annual sale cipro dose rxlist viagra satis 50 mg doxycycline order online walmart price viagra 2013 lasix online prescription propranolol stop blushing buspar and viibryd zithromax crushable clomid use hcg kamagra tablete delovanje canada cheap viagra 400 mg doxycycline lyme levitra cheap fast 75mg lexapro viagra brand purchase cost celebrex walmart nausea from nexium philippines zovirax drugs augmentin 1 mg compresse xenical 120mg com 84 cialis generico pareri doxycycline foot fungus wellbutrin generic wellbutrin metformin morbus crohn propecia canadian phamacy order cialis 20mg pfizer.de viagra phenergan cause diarrhea discount cialis 5 mg zenerx vs. cialis buspar treatment ptsd cialis black uk generic lexapro uk generic zovirax 400mg levitra from pharmacy nexium 40 mg fiale 30 mg propranolol generic cialis risk synthroid leukopenia cialis 5mg glaucoma pharmacy propecia online taking 25mg clomid actoplus metformin drug levitra orodispersible uk viagra pills asda buy cheap lasix cialis precio 10 mg drug phenergan used calmante buspar xenical kaufen griechenland xenical mini pill generic viagra equivalent lexapro generic 2013 dizzy without lexapro zithromax nausea magnus vs viagra retailer sale viagra metformin hvor meget synthroid and lupus metformin exhausted viagra donne online cheapest lexapro online alli orlistat sale buspar pediatrics 50 cent generic viagra amoxil uso veterinario viagra uso indiscriminado strattera generic india wholesale doxycycline propranolol 40 mg mk provato viagra generico lexapro vietnam price 50mg prednisone alcohol lexapro causing irritability nexium generic formulation generics viagra paypal buy ivf viagra buy bactrim india viagra canadian drugs bactrim 10mg wellbutrin 150 mg day viagra uso externo generic viagra bodybuilding nexium prescription information augmentin 1g 875mg frequency viagra use viagra past use viagra onlinestore.net metformin zusammensetzung cialis tablet tesco nexium tablets 40mg pfizer viagra dtc zithromax suspension taste lisinopril is dangerous order celebrex online viagra oral uses cialis en generico cipro vegetazione viagra generica precio canada viagra overnight dapoxetine buy sg lexapro robitussin dm diflucan 400 mg compresse 1 mg capsule propecia levitra compare prices generic metformin lisinopril hctz pill synthroid users crush viagra smoke synthroid generic substitution 75 mg zoloft cipralex viagra nomes genericos daily cialis price mr uk cialis fax prescription viagra enterococcus susceptibility bactrim mexico pfizer viagra generic wellbutrin target zoloft dizzy nausea buy free viagra cialis half pill zovirax 250 mg 5 flakon generic viagra costco taking 4 5mg cialis buy strattera canada farmacia online augmentin wellbutrin pill sizes doxycycline tinnitus cialis sales 2012 lisinopril drug use pill synthroid 88 cialis vitreous detachment wholesale viagra pills propranolol price canada buspar narcotic viagra online sydney viagra femminile menopausa viagra 2 days delivery cialis 5 generic kamagra jel cheap buy valtrex online cytotec uso 2 semanas levitra canada free cialis usos buy zithromax packet viagra india viagra online business pfizer announcement viagra zoloft prescriptions buy nexium 40mg viagra cheap50 cent buy nexium otc generic cialis overnight uae cheap viagra 10 mg of lasix generic viagra 130 mg tetracycline esophagus pain c 200 mg cialis clomid other drugs lexapro adjustment period austria viagra lasix 60mg levitra 5mg cheap cost celebrex australia lisinopril 20 mg generic zithromax 800 mg nolvadex drug class walgreens generic cialis cialis austria strattera 18 mg effects cheapest propecia finasteride cialis aktiv plus zoloft perimenopause anxiety reduce dosage buspar 0.1 mg propecia typical prednisone prescription headache cialis 20 mg phifer viagra online cipro online fast clomid australia reviews buy doxycycline prescription cialis 2.5mgform cialis 120 mg viagra 100mg forte lexapro 20 mg tablets insurance online viagra cialis 5 mg tabletki erythromycin und pille