оформить займ онлайн на карту без отказа кредит онлайн наличными срочно
You are here: Blog Tự học chữ Hán (500 chữ cơ bản)

SEAS Blog

Blog của nhóm thành viên Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông
Tháng 4 05
2010

Tự học chữ Hán (500 chữ cơ bản)

Posted by: nguyenduchung

Tagged in: Untagged 

Trang tiếng Việt (Lê Anh Minh):

http://vietsciences2.free.fr/sinhngu/hannom/tuhochanngu/500chuhan/content.htm

Trang tiếng Anh (Tim Xie):

http://www.csulb.edu/~txie/azi/page1.htm

Công cụ gõ tiếng Trung trong Windows XP:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=B91AC197-FFA7-45A7-B1E1-C3457E1B0C1F&displaylang=EN

Đọc thêm về Hán Nôm

Giới thiệu sách Giúp Đọc Nôm và Hán Việt:

http://vietsciences2.free.fr/sinhngu/hannom/gioithieusach_giupdocnomvahanviet.htm

Đề xuất giải pháp đưa chữ Hán Nôm vào giảng dạy ở trường học

http://vietsciences2.free.fr/sinhngu/hannom/dexuatgiangdaychuhannom01.htm

http://www.dieukhien.net/downloads/Haiau/HanNom/DeXuat-HNNom2006.pdf

Từ điển Hán Việt trích dẫn

http://www.vietnamtudien.org/hanviet/index.php