оформить займ онлайн на карту без отказа кредит онлайн наличными срочно
You are here: Blog

SEAS Blog

Blog của nhóm thành viên Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông
Tháng 6 30
2010

Tự Học Hán Văn Trực Tuyến - Khái quát về chữ Hán

Posted by: nguyenduchung

Tagged in: Untagged 

Khái quát về chữ Hán

Nguyễn Đức Hùng 雄 (ruǎn dé xióng)

Tóm tắt

Bài viết giới thiệu về chữ Hán, nêu mối quan hệ giữa tiếng Việt và các ngôn ngữ viết bằng chữ Hán, giới thiệu tóm tắt chữ Hán dùng ở Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và  Việt Nam, sự tạo thành chữ Hán (lục thư), cấu tạo chữ Hán, cách viết chữ Hán và 214 bộ thủ.

1. Giới thiệu

Chữ Hán có nguồn gốc từ Trung Quốc (cả Đài Loan), sau đó được du nhập vào các nước khác trong vùng bao gồm Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam. Ở Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam, chữ Hán được mượn để tạo nên chữ viết cho ngôn ngữ của từng nước.  Chữ Hán còn được sử dụng trong cộng đồng người Hoa ở nước nước ngoài, ví dụ Singapore, Mỹ, các nước Châu Âu.

Bài viết này sẽ giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành chữ Hán, quan hệ chữ Hán và tiếng Việt, tiếng Trung Quốc, tiếng Triều Tiên và tiếng Nhật, sự du nhập và phát triển của chữ Hán ở các nước lân cận Trung Quốc gồm Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam. Bài viết này cũng giới thiệu sơ lược về cấu tạo của chữ Hán và cách viết chữ Hán nhằm giúp cho người bắt đầu học chữ Hán sẽ tiếp cận tới chữ Hán dễ dàng hơn.

Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Nhật, và tiếng Triều Tiên vốn từng được coi là nhóm ngôn ngữ "đồng văn" (cùng chữ viết) sử dụng chữ Hán. Do vậy muốn hiểu được ngôn ngữ đồng văn này, đặc biệt là tiếng Trung, người Việt Nam cần học một số lượng chữ Hán nhất định. Chữ Hán là hệ thống chữ viết tiếng Trung Quốc, và là một bộ phận quan trọng cấu thành nên tiếng Nhật, cũng có mối quan hệ chặt chẽ với tiếng Hàn (cũng đã từng được viết bằng chữ Hán trước khi chữ viết tiếng Hàn (Ngạn Văn) được phát minh) cũng như tiếng Việt. Các tiếng Đông Á cùng sử dụng chữ Hán nên trong từ vựng có nhiều từ có cách phát âm rất gần nhau và có nghĩa (gốc) giống nhau. Ví dụ (có kèm theo từ tiếng Việt nếu có):

Hán Tự - Chữ Hán (Kanji, 漢字) (âm tiếng Trung hàn zì)
Hán ngữ - tiếng Hán (Kango 漢語) (âm tiếng Trung hàn yǔ)
Quốc gia - nước (kokka, こっか 国家) (âm tiếng Trung guó jiā)
Ý kiến (iken, いけん 意見) (âm tiếng Trung yì jiàn)
Tiểu thuyết (shousetsu, しょうせつ 小説) (âm tiếng Trung xiǎo shuō)
Âm nhạc (ongaku, おんがく 音楽) (âm tiếng Trung yīn lè)
Tháng 6 29
2010

Tự Học Hán Văn Trực Tuyến - Mở Đầu

Posted by: nguyenduchung

Tagged in: Untagged 

Tự Học Hán Văn Trực Tuyến (自学漢文直線)
線上 自学漢文 (Xiàn Shàng Zì Xué Hàn Wén )
(Dự kiến giới thiệu 2000 chữ Hán và ngữ pháp tiếng Hán cơ bản)

Nguyễn Đức Hùng (阮徳雄) (to be updated)

Mở Đầu

Nếu là người Việt Nam, chắc chắn mỗi chúng ta đều biết bài Nam Quốc Sơn Hà (南國山河, bài thơ này cũng còn được đặt tên là Thần 神) được Lý Thường Kiệt (李常傑, 1019–1105) cho lệnh truyền đi trong đêm khuya yên tĩnh giữa hai đại quân Đại Việt và Tống, kết quả là đã khích lệ đại quân Đại Việt và đánh tan đại quân Tống(1). Bài thơ đã trở thành nổi tiếng trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Bản gốc của bài thơ này được viết bằng chữ Hán như sau: