Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông

Vì công bằng và bình yên cho Biển Đông

Tuesday, Sep 02nd

Last update05:51:27 PM GMT

You are here: Hoạt động Bài viết thành viên Tranh chấp trên Biển Đông và giải pháp khai thác chung (kỳ 1)

Tranh chấp trên Biển Đông và giải pháp khai thác chung (kỳ 1)

Email In PDF.

Hoàng Việt (Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông)

http://www.tuanvietnam.net/2009-12-14-tranh-chap-tren-bien-dong-va-giai-phap-khai-thac-chung-ky-1-

Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc trong Khoản 3 Điều 74 và Điều 83 có quy định: “Trong khi chờ ký kết thỏa thuận ở Khoản 1, các quốc gia hữu quan, trên tinh thần hiểu biết và hợp tác, làm hết sức mình để đi đến các dàn xếp tạm thời có tính chất thực tiễn và để không phương hại hay cản trở việc ký kết các thỏa thuận dứt khoát trong giai đoạn quá độ này. Các dàn xếp tạm thời không phương hại đến việc hoạch định cuối cùng…”.

Đây chính cơ sở pháp lý của luật pháp quốc tế trong việc tiến hành hợp tác khai thác chung trong khi chờ phân định.

Khai thác chung không phải là ý tưởng mới trong giải quyết các tranh chấp biển trên thế giới. Mô hình khai thác chung trên thế giới đã được thực hiện từ lâu, điển hình là Hiệp ước Svalbard ngày 19/12/1920, theo đó các bên tranh chấp công nhận chủ quyền của Nauy đối với quần đảo Svalbard, trong khi duy trì quyền tiếp cận hiện hữu của các quốc gia khác đối với quần đảo này nhằm mục đích thực hiện việc khai thác, săn bắt và các hoạt động kinh tế khác.

Kể từ khi Hiệp ước này ra đời, trên thế giới đã có khoảng 20 điều ước quốc tế về mô hình hợp tác khai thác chung được ký kết, ví dụ như Thỏa thuận khai thác chung giữa Papua New Guinea và Australia năm 1978, Nauy và Anh ở Biển Bắc, Ảrập Xêut và Sudan, Thái Lan và Malaysia, Australia và Indonesia, Việt Nam và Malaysia…

Những nguyên tắc cần lưu ý

Khai thác chung là một thỏa thuận giữa các quốc gia liên quan, nhằm chia sẻ tài nguyên trên các vùng biển chồng lấn. Cơ sở của các thỏa thuận này chính là chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên các vùng biển của quốc gia theo quy định của luật pháp quốc tế.

Tuy nhiên, thỏa thuận về khai thác chung phải được coi là giải pháp tạm thời nhằm giảm xung đột giữa các bên tranh chấp và chỉ nhằm mục đích phát triển nguồn tài nguyên mà thôi. Thỏa thuận này không được làm ảnh hưởng tới yêu sách về chủ quyền lãnh thổ cũng như các quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển. Đây là điều cần lưu ý khi bàn tới giải pháp khai thác chung.

Ngoài ra, trong vấn đề hợp tác khai thác chung, cũng cần chú ý tới một điều quan trọng khác là: Trong luật pháp quốc tế về biên giới lãnh thổ, có một nguyên tắc là “sự liên tục và xác định đường biên giới”. Điều này cũng được nêu ra tại Điều 62 Công ước Vienna về Luật Điều ước Quốc tế năm 1969, khuyến cáo sự ổn định của các đường biên giới.

Trên những nguyên tắc đó, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng “cái tạm thời của ngày hôm nay có thể trở thành vĩnh viễn sau một thời gian nào đó”. Thực tế trên thế giới thì thỏa thuận giữa Iceland và Jan Mayen tháng 10 năm 1981, thỏa thuận giữa Bahrain và Ảrập Xêut tháng 2 năm 1958 đã trở thành những thỏa thuận vĩnh viễn.

Đối với Biển Đông, cho tới nay, đã có nhiều đề nghị cho phương án hợp tác khai thác chung trên vùng biển tranh chấp này.

1. Phương án “chia sẻ tài nguyên Biển Đông”

Năm 1997, nhóm Mark J. Valencia của Đại học Hawaii đã đưa ra ý tưởng cho việc chia sẻ tài nguyên trong khu vực quần đảo Trường Sa. Nhóm học giả này cho rằng các nỗ lực giải quyết tranh chấp hiện tại đã lảng tránh hai vấn đề quan trọng, đó là chủ quyền lãnh thổ và khai thác tài nguyên thiên nhiên. Vì vậy, các nỗ lực gần như không có tác dụng bao nhiêu bởi vì vẫn chưa ngăn chặn được các hoạt động đơn phương của các quốc gia liên quan.

Do đó, để khắc phục tình trạng này, nhóm Mark J. Valencia khuyến cáo nên đưa ra một cơ chế hợp tác đa phương tại khu vực tranh chấp với nguyên tắc: Các tuyên bố về chủ quyền Biển Đông đều được công nhận; giải pháp tạm thời không ảnh hưởng đến giải pháp cuối cùng; không có các hoạt động quân sự; tài nguyên thiên nhiên được khai thác và chia sẻ theo nguyên tắc bình đẳng và công bằng.

Các bên trong tranh chấp sẽ thiết lập một thể chế quản lý tài nguyên biển trong khu vực để tổ chức nghiên cứu, khảo sát đánh giá về tiềm năng dầu khí. Qua đó, các bên sẽ xác định khu vực và phương thức hợp tác chung thông qua một cơ chế đa phương điều hành hoạt động khai thác chung và phân chia các nguồn lợi.

Thành viên bao gồm tất cả các bên tranh chấp và không có tranh chấp; cơ chế ra quyết định là đồng thuận và nguyên tắc phân bổ tài nguyên phụ thuộc vào tuyên bố đòi hỏi của các bên có tính đến yếu tố lịch sử. Tuy nhiên, việc quyết định phân chia tài nguyên hay quyết định về nhượng quyền khai thác sẽ được các bên tranh chấp trực tiếp thông qua.

Nhóm Mark J. Valencia cũng đưa ra 5 kịch bản cho việc chia sẻ trong việc khai thác tài nguyên tại Biển Đông. Cụ thể là:

(1) Toàn bộ Biển Đông sẽ được chia dựa trên đường cách đều từ các đường cơ sở của các bên, bỏ qua sự hiện diện của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa;

(2) Phân chia Biển Đông dựa trên đường cách đều tính từ các đường cơ sở, bỏ qua sự hiện diện của Trường Sa, nhưng trao cho Hoàng Sa toàn bộ hiệu lực như là lãnh thổ của Trung Quốc;

(3) Phân chia Biển Đông dựa trên “sự công bằng tương đối” và những mối quan ngại về địa chính trị. Trong đó, thực chất là sự phân chia dựa trên sức nặng của các tuyên bố chủ quyền, vị trí chiếm đóng các đảo và yêu sách về các thềm lục địa;

(4) Các nước tự xác định ranh giới 200 hải lý tính từ đường cơ sở (với các đường cơ sở phải được xây dựng một cách hợp lý), ở những nơi có vùng chồng lấn thì sẽ chia theo đường cách đều các ranh giới 200 hải lý đó, bỏ qua sự hiện diện của Hoàng Sa và Trường Sa;

(5) Tương tự như kịch bản (4) nhưng Hoàng Sa có đầy đủ hiệu lực và thuộc về lãnh thổ của Trung Quốc. [1]

Điểm chung của tất cả các kịch bản phân chia nói trên là đều bỏ qua một phần hoặc toàn bộ sự hiện diện của hai quần đảo đang bị tranh chấp và giành nhiều lợi thế cho Trung Quốc (ví dụ kịch bản số (2) và số (5) đều coi Hoàng Sa là lãnh thổ thuộc chủ quyền của Trung Quốc).

Theo phương thức này thì các bên tranh chấp đều phải tôn trọng và công nhận yêu sách của Trung Quốc trên toàn bộ Biển Đông và có thể khai thác chung các khu vực thềm lục địa của các nước khác. Đây có lẽ chính là điều khiến cho đề xuất này trở nên bất khả thi bởi lẽ không một quốc gia tranh chấp nào chấp nhận từ bỏ chủ quyền.

Thêm nữa, việc phân chia này cũng rất phức tạp, trên thực tế cũng chẳng khác gì việc xác định chủ quyền trên quần đảo Trường Sa. Ngoài ra, việc phân chia này lại phụ thuộc vào “sức nặng” hơn là tính hợp lý của các yêu sách về chủ quyền.

2. Phương án “Gác tranh chấp, cùng khai thác” của Trung Quốc

Bản tham luận của hai học giả Trung Quốc Ji Guoxing là Li Jinming trong Hội thảo Quốc tế về Biển Đông tại Hà Nội vừa rồi đã nhắc lại quan điểm truyền thống của Trung Quốc trong giải quyết tranh chấp Biển Đông, đó là chủ trương “gác tranh chấp, cùng khai thác” của họ.

Chính sách “gác tranh chấp, cùng khai thác” của Trung Quốc được ông Đặng Tiểu Bình đưa ra lần đầu tại Tokyo tháng 10 năm 1982. Đây là một phương án được Trung Quốc đưa ra với quan điểm cùng hợp tác khai thác chung khu vực Biển Đông.

Về mặt hình thức, đề nghị này của Trung Quốc dường như là hợp lý, vì nó phù hợp với thực tiễn và luật pháp quốc tế, đặc biệt là xu hướng hợp tác trên biển ở các khu vực khác trên thế giới.

Tuy nhiên, nhìn nhận phương án này có những vấn đề tồn tại như sau:

Về mặt pháp lý, cơ sở để Trung Quốc tham gia tranh chấp Biển Đông là dựa vào yêu sách về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và lập lờ sử dụng “đường lưỡi bò” - một yêu sách phi lý chiếm gần 80% toàn bộ Biển Đông.

Trung Quốc hiểu rằng nếu đấu tranh trên mặt trận pháp lý, họ khó có thể giành được lợi thế trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Do đó, đề nghị “gác tranh chấp, cùng khai thác” của Trung Quốc làm cho dư luận dễ bị lầm tưởng là phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế.

Về mặt chính trị, đề nghị “gác tranh chấp, cùng khai thác” được thực hiện, Trung Quốc sẽ đạt được nhiều mục tiêu có lợi cho họ, trong đó họ có thể duy trì được yêu sách lãnh thổ và vùng biển không phải của Trung Quốc. Quan trọng hơn, đây là một giải pháp chính trị khôn khéo của Trung Quốc nhằm trấn an dư luận, mở rộng ảnh hưởng và chia rẽ các nước trong khu vực.

Về thực chất, ta có thể thấy như sau:

- Một mặt, Trung Quốc đề nghị khai thác chung, nhưng mặt khác Trung Quốc vẫn duy trì yêu sách “đường lưỡi bò” chiếm gần 80% Biển Đông và chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

- Quan trọng hơn, phần lớn các khu vực mà Trung Quốc đề nghị khai thác chung đều nằm trên khu vực thềm lục địa hiển nhiên thuộc chủ quyền của nước khác. Thực ra, ý tưởng khai thác chung của Trung Quốc dường như là sự tham gia của các nước khác trong việc khai thác những gì họ coi là của họ, trái ngược với hình thức khai thác chung truyền thống – đó là việc cùng đóng góp các quyền đối với tài nguyên trong các vùng tranh chấp.

Đánh giá về các đề xuất của Trung Quốc, nhóm Mark J. Valencia nhận xét: “Một bài học khác có thể thu được từ phương pháp của Bắc Kinh trong các tranh chấp lãnh thổ khác, đó là họ có thể sẵn sàng đàm phán và thậm chí tham gia vào một thỏa thuận khai thác chung (song phương) khi họ không nắm được quyền kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ đang tranh chấp, ví dụ, quần đảo Trường Sa hay Điếu Ngư, ở Biển Đông Trung Hoa.

Mặt khác, nếu họ nắm quyền kiểm soát chắc chắn hoàn toàn khu vực, ví dụ quần đảo Hoàng Sa, họ sẽ không muốn đàm phán, chứ đừng nói tới việc tham gia vào bất kỳ một chương trình hợp tác nào”.[2]

(còn nữa)

Chú thích

[1]: Mark J. Valencia, John M. Van Dyke,  and Noel A. Ludwig, Sharing the resouces of the South China Sea, University of Hawaii’s Press, 1997, 278, p. 143 – 146

[2]: Mark J. Valencia, John M. Van Dyke,  and Noel A. Ludwig, Sharing the resouces of the South China Sea, University of Hawaii’s Press, 1997, 278, p. 87

Nhận xét (0)
Viết nhận xét
Your Contact Details:
Nhận xét:
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):S
:!::?::idea::arrow:
Security
Hãy nhập mã xác nhận
canadian pharmacy cialis no rx order alesse usa cod flomax buy on line brand levitra 100mg cheep post cycle therapy nolvadex only buy pilex online cheap buy levothyroxine 1000 mcg european pharmacy ordering imitrex here in canada organic pomegranate extract order actos 45mg canada prescription drugs medrol dose pack for sinus infection is flonase prescription only prescription drug disposal livermore hytrin suppliers overseas zofran generic cost walmart cheap famvir free delivery buy femara 15mg online where do i tadacip in mexico fucidin antibiotic ointment for acne sumycin by mail depo provera shot generic clindamycin dose for dogs side effects of cardura xl best price arjuna praziquantel dosage for humans bilharzia order aciclovir 1 herpes tablets cheap pletal 100 mg buy ashwagandha plant mumbai order rx drugs online acquistare atarax in italia nike air max 1 (l) white grey snow leopard best price for real nizoral olanzapine spain over counter novolog sliding scale pdf vardenafil pharmacies buy live chickens in uk buy alli diet pills philippines discount generic paxil cr forum comprar premarin en argentina order menosan canada best over the counter medication for ringworm free coupon for vermox donde puedo comprar lexapro where can i buy alesse online what is lotensin tablets epivir-hbv pharmacy online pariet india what is in codeine cough syrup purchase topamax 25mg buy hytrin 10 online revia with no prescription avalide prix en pharmacie en france paxil pill shortage buy cardura from canada slimming aid tablets boots antibiotics in pregnancy pdf methotrexate pas cher italie open prilosec capsules social anxiety disorder pills zyban pills drugstore can i order combivent no prescription in the usa buy minocycline 100mg nexium over the counter 2010 robaxin side effects in dogs cheapest probalan tablets uk plendil italiano no prescription combivent sale skelaxin pharmacy order diclofenaco sodico vademecum chile indian pharmacy vermox zithromax chlamydia gonorrhea buy ralista singapore billig evista online kaufen buy cheap imitrex pills motilium instant posologie can you get malaria while taking doxycycline buy ampicillin online canadian pharmacy diclofenac india brands cephalexin echeck accutane pharmacy registration ceftin on line in the india zerit tablets ambien side effects in women order sarafem on line canada obagi tretinoin cream side effects what does ventolin does bentyl uk boots where to buy dipyridamole everyday cialis online pharmacy order orlistat online canada where to get tretinoin 0,025 pct us online pharmacy no prescription rocaltrol buy tamoxifen citrate uk is viagra otc in mexico tricare mail order pharmacy ezetimibe 10 mg simvastatin 40 mg pharmacy ventolin chlamydia symptoms men throat buy lozol perth australia best levitra professional prices online drug store apcalis sx online forum champix dosage nhs jodie marsh slimming tablets reviews generic lasix identification can you only get elavil on prescription motilium buy online canada what is fluoxetine hcl 10 mg what does actoplus met what is levitra vardenafil generic relafen for sale on line para que se usa cefadroxilo buy retin-a 0,05 viagra levitra compared voveran sr legal us buy abilify saturday delivery phexin dosage too high online pharmacy uk cephalexin cheap noroxin 400mg online requip medication for restless legs norvasc drug nutrient interactions glucophage xr delivery system donde puedo comprar cytotec en costa rica where is chuck norris house generic differin in drugs chlamydia symptoms how long canadian protonix tablet where purchase diovan diovan medication online taking viagra recreational drug cheap progaine 10 pills side effects of kamagra 100mg oral jelly most reliable place to buy silagra online amaryl uses medication when will there be a generic for aricept where can i buy propocia in india generic eldepryl phenergan where can i buy it cheap pet meds online canada no rx zovirax online purchase amitriptyline on line in uk zyprexa generic equivalent best place to buy didronel medrol from china tadalis sx by mail order cost of atacand in canada xenical for discount metformin medication used what is lithium used for in psychology differin to purchase without a prescription oregon state beavers store noroxin lowest price online capoten overnight delivery what is betnovate-c used for best site to buy entocort which is better cialis or viagra uk cheap actos medication pharmacy promethazine hcl 25 mg recreational use shallaki online usa no prescription malegra fxt overseas can you take effexor xr daily generic sildenafil viagra purchasing phexin online uk best price for real erexin-v rumalaya liniment for dogs buy ocd depression and anxiety medications is expensive makeup better than cheap drugstore brands overnight erection packs 2 acidity viagra artane discounts codes cheap alli pills mg can you get yasminelle in australia generic didronel uk paypal buy over the counter mentat ds syrup online spc methotrexate 2.5mg coumadin medication contraindications generic celebrex us buy atarax online no prescription can i make malegra fxt blood pressure buy septilin hong kong abilify without a transcript prescription low price remeron uk oakley liv sunglasses cheap minocin ships from india generic for wellbutrin xl 300 aricept drug store online viagra sublingual online coumadin brand name in india digoxin order buy abilify canada what is pamelor nortriptyline what is benfotiamine pills used for proscar online with out prescription can you take gabapentin with codeine how long does trazodone take to work for sleep what is the difference between synthroid and generic buy cheap retino a cream 0,025 normal prednisone dosage asthma januvia product monograph usa pharmacy has best price dulcolax diarex tablets orlistat shortage august 2012 how to buy viagra sublingual in london pharm support group support@meds pharmacy support.com eldepryl for sale australia buy fosamax mg online buy lasuna online cheap long term side effects of aciphex can you order anacin buy cheap famvir cheap tamoxifen 20 mg cheap canadian doxycycline no prescription benzac overnight viagra price in kuwait aciclovir mg mexico can you get pregnant while taking danazol hydrochlorothiazide tablets uses phone in order for retin-a 0,025 reliable online pharmacy no prescription reviews strattera price in mexico get cholestoplex las vegas dulcolax for sale australia buy malegra fxt astrailia can you buy triamterene over the counter in germany discount shuddha guggulu mg buy allopurinol bulk generic name for carafate phenergan uk boots side effects of metronidazole flagyl may include toprol side effects impotence pastillas cytotec generico non generic voltaren legal buy zocor online canada online prescription drugs no prescription needed zyloprim usa cvs prices complementary and alternative medicine for low-back pain in pregnancy a cross-sectional survey celexa medicine online purchase combivent on line in usa where can i buy generic plavix domperidone for breastfeeding dose dilantin paypal how long does it take for abilify to begin working cardura xl 4 mg price buy viagra melbourne shop cheap rhinocort pills side effects of estrace long time side effects v-gel i pill silagra website reducing endep dose atorlip-10 sublingual dosage best place to buy diflucan in australia dostinex to buy in australia safe cymbalta buy a good web page to buy synthroid with no script chlamydia symptoms in men testicles canadian schools of naturopathic medicine cialis usa canada retino-a cream 0,025 online uk maximum daily dosage of diclofenac lincocin delivery london where to get neurontin what is mobic 7.5 mg can you order claritin store canadian how to live cheap in nyc ditropan xl vs detrol la asthma rescue inhalers over the counter generic viagra from india safe promethazine theoclate structure provera online coupon code coumadin non perscription countries buy sinemet uk buy cheapest generic viagra anafranil 25mg tablet cialis generico in farmacia no prescription flovent list best anti anxiety drugs acquisto cialis online forum flonase hong kong buy cheap propranolol 10mg not working order finpecia lowest price how to get hoodia on line clomid success stories uk where to buy lexapro generic antabuse fast mexico journal of the history of medicine and allied sciences issn comprare liv 52 can you get propecia nhs zocor lawsuits 2010 buy cialis professional finast discontinued what does grapefruit do to crestor canadian pharmacy generic lasix zyprexa 10 mg film tablet buy accutane online no prescription cheap evista max dose where can i buy generic allegra purinethol rx buy cordarone without rx viagra brand canada buy cheap viagra blog doxycycline 100 mg treatment for what generic cialis cheap india buy minoxidil 10 triamterene shortage 2012 erythromycin canada companies only what is the normal dosage for diflucan what is the medication amitriptyline used for blue pill for men and women propranolol hcl 20mg tab zovirax buy australia coumadin online ordering online pharmacy uk zyrtec non generic nizagara buyperiactinnoprescription teva-rabeprazole sodium side effects can you break open cymbalta capsules best price online canadian pharmacy cialis phone in order for nimotop prednisolone dogs sale uk where to get prescribed propecia cardio aspirin usa toprol generic recall antabuse paypal canesten hc cream clotrimazole hydrocortisone ciprofloxacin dosage for prostatitis cialis soft paypal no rx lotrisone online difference between minocycline capsules and tablets kamagra soft for sale philippines get diltiazem las vegas buy tadalis sx greece naprosyn side effects weight gain artane delivery over the counter aspirin for dogs generic for floxin nolvadex or clomid for pct buy arimidex without a script medical abortion pills online can you buy generic cymbalta list of tesco stores selling aciclovir rosuvastatin patent australia hydrochlorothiazide no script acquisto atarax sicuro online use lamictal coupon online where to buy neurontin online canada what is isoniazid made of buy seroflo with visa buy propecia uk ordering fucidin here in canada neurontin uk buy pastillas xerograx para que sirven pletal 100mg tablet buy femcare with paypal amiloride hydrochloride and hydrochlorothiazide tablet 5/50 mg canadian pharmacy 100mg viagra safe place order fucidin brand viagra in croatia price for generic lamictal levitra super active discount voucher no prescription lipitor levitra professional shop prednisone generic drug order ephedraxin 120 mg buy codeine cough syrup no prescription buy aricept no prescription fast delivery fastest probalan uk delivery fastest prevacid uk delivery where to buy mini alligator hair clips what does lamictal look like mobic drug information enzyte male enhancement gel prazosin where to purchase innopran xl without prescriptions do you need a prescription to order viagra online alli slimming pills price northwest pharmacy convention beat way to order glycomet provera prices cvs non prescription deltasone pharmacy pharmacies in canada list solu medrol dose pack dosage safe buy endep online getting desyrel in australia how to take luvox generic clomid overnite shipping seroquel medication on line can you buy doxycycline online promethazine cost on the street protonix and plavix 2011 retail cost of avapro discount online generic allopurinol buy starlix usa cheap avandamet free delivery cephalexin 500 dosage for uti online sale of moduretic floxin uk brand name to buy indocin in uk where to buy pulmicort in canada safely acheter lasix en ligne para que sirve provera de 10 mg atarax cheap canada pharmacy Purchase voltaren 75 mg online fast cardizem delivery generic for cipro hc buy prescription drugs online low prescription no membership viagra jelly tablets price buy prazosin hong kong evecare on line for sale no script overnight pharmacy tadacip what is the active ingredient in unisom why has hytrin been discontinued why has aygestin been discontinued beconase aq generic cheap costs metronidazole gel spc order caverta tablets anxiety medication cipralex lexapro what is carafate slurry canadian mail order pharmacies reviews allegra models mx smart drugs memory enhancement 2010 lexus rx canada where can i buy alligators full grown compra viagra en bogota meclizine medication where to buy how long does dostinex take to kick in is there such thing as viagra for women generic acyclovir no prescription long time side effects ampicillin vpxl overnight dipyridamole medication order purchase atacand lowest price blopress infarmed pharmacies amoxil accept benicar australia price rumalaya comprare pilex tabs through abilify online where can i order nolvadex buy depakote divalproex sodium contact us order penegra online usa buy lasix without prescription reglan for sale online femara drug class dangers of orlistat 60 mg viagra buy online forum online pharmacy uk revatio can you buy abana online us pharmacy online lanoxin seroquel usa cvs prices 24 hour pharmacy near menlo park periactin over counter drug moduretic without prescription pills para que se usa mobic where to buy voveran sr in canada safely how to get meclizine in australia maximum daily dose of starlix cream in canada lamisil cheap novolog insulin peak xenical allied propranolol 40mg tab pliva levitra online cheap finasteride for sale us pill rx health avalide products where can i buy women viagra clarithromycin safe in pregnancy prednisone drug oversea what is lasuna drugs how to take ophthacare mg diovan prescription discount lasix side effect buy nolvadex tablets online universal drug services canada buy biaxin online at canada pharmacy purchase indocin online inderal low dose birth control dipyridamole prices usa brand sale 10mg levitra online what is prilosec medication used for diflucan low dose birth control indinavir online legally lawrence walter pharmacy india physical effects of percocet abuse aldactone without insurance colchicine gout side effects para que sirve este medicamento sertralina do you need a prescription for viagra canada purchase arava online online drug stores that accept paypal libro culturismo sin tonterias pdf gratis generic medication for flovent how to buy diabecon in london buy proventil mg online hydrochlorothiazide dosage forms can motilium cause weight gain lyme disease doxycycline dosage erythromycin gel no prescription claritin over counter price combivent mg tablet order viagra online without script levitra non prescription zyrtec pharmacy where to get amaryl generic tegretol cr do you need a prescription for clomid in canada clonidine 0.1 mg tablet fucidin low dose birth control stieva-a cream 0.025 for wrinkles levaquin 500 mg reviews naprosyn online coupon code prezzo del cialis in italia flovent 100mg buy buy speman india how to get plavix free mircette tablets on line to buy feldene ordering no prescription tylenol rapid tabs generic silagra canada roxithromycin mexico alternatives to fosamax for osteoporosis american mevacor parlodel canada prescription zoloft similar paxil unisom now doxycycline 100mg acne.org viagra jelly looking for original pamelor online purchase hydrochlorothiazide pills mexico care pharmacy reviews cialis professional vs regular cialis xanax wiki deutsch how to buy viagra in ireland buy zestoretic online united states online pharmacy no prescription glucotrol xl shelf life cheapest moduretic how to by lexapro online maximum ambien dosage premarin cream uk accutane without prescriptions esomeprazole magnesium vs omeprazole magnesium where to buy alli 2012 how to take colchicine mg cost of celebrex at walgreens benadryl order by phone what does proventil hfa do best site for xenical cefixime brands in india best sex pills for men in uk pletal next day rhinathiol tusso tabletta buy femcare no prescription order innopran xl view topic 1 pound fish song lyrics ventolin where to purchase order neo medrol acne lotion what is primacine erythromycin ethylsuccinate used for atorlip-5 prescription coupon generic citalopram buy canada there generic haldol Purchase doxycycline hyclate 100mg tablets cheap places to live in evansville indiana prostate medication uroxatral cheap generic drugs from india cialis online generic pills for clonidine permethrin 5 dermal cream what is estrace made from shallaki non perscription countries zyloprim online cheap prevacid tablets babies pet antibiotics online australia comprar cholestoplex original en madrid indian alliances southwest pariet barato other uses for mirapex como comprar viagra en andorra doxycycline hyclate for acne side effects watch ind vs pak live online free zanaflex side effects headache buy canada no prescription for tenormin discover stratford jobs como tomar pastillas abortivas cytotec buy parlodel online no prescription zyvox iv price pilex generic wikipedia drugs apcalis sx now co uk cheap viagra alternatives trazodone rxlist diflucan 150 mg for men is there a generic for celebrex generic silagra for sale on line causes of dilantin uses phone in order for vasodilan yasmin online usa no prescription