Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông

Vì công bằng và bình yên cho Biển Đông

Thursday, Jan 29th

Last update04:31:58 PM GMT

You are here: Thông tin về Quỹ

Giới thiệu Quỹ

Danh sách ủng hộ Quỹ trong năm 2014

Email In PDF.
1- VND 10,000,000 (mười triệu đồng VN) ngày 16/5/2014. Thù lao Dragon Capital gởi LMPhiếu, TV Dự , LV Trương cho cuộc tọa đàm.
2- VND 10,000,000 (mười triệu đồng VN) ngày 20/5/2014
Bác Sĩ Dương Quang Tẫn USA đóng góp
3- VND 5,000,000 từ bác Đặng Chu Sơn ngày 5/6/2014
Cập nhật ngày Thứ năm, 26 Tháng 6 2014 09:45

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL