Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông

Vì công bằng và bình yên cho Biển Đông

Wednesday, Aug 27th

Last update04:30:44 PM GMT

You are here: Thông tin về Quỹ

Giới thiệu Quỹ

Danh sách ủng hộ Quỹ trong năm 2014

Email In PDF.
1- VND 10,000,000 (mười triệu đồng VN) ngày 16/5/2014. Thù lao Dragon Capital gởi LMPhiếu, TV Dự , LV Trương cho cuộc tọa đàm.
2- VND 10,000,000 (mười triệu đồng VN) ngày 20/5/2014
Bác Sĩ Dương Quang Tẫn USA đóng góp
3- VND 5,000,000 từ bác Đặng Chu Sơn ngày 5/6/2014
Cập nhật ngày Thứ năm, 26 Tháng 6 2014 09:45

Trang 1 của 11

Object not found!

Object not found!

The requested URL was not found on this server. If you entered the URL manually please check your spelling and try again.

If you think this is a server error, please contact the webmaster.

Error 404

www.pro-velo-geneve.ch
Wed Aug 27 14:48:33 2014
Apache